WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14] 

Ga naar: "Wie zijn de echte nazi's?"

panda: Wie zijn de echte nazi's? (di jul 10, 2012 10:59 pm)

Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II. Weliswaar moet men dan uiteraard wel 'moslims' door 'Joden' vervangen, 'religie' door 'ras', 'integratie' door 'Entlösung', 'geweld en anti-democratie' door 'democratie en anti-geweld', etc. maar als men elk woord heeft verwisseld door een tegendeel dan klinkt huidig rechts best ongeveer zoals de nazi's klonken!

Maar wat dan bijzonder interessant is, is dat aangaande Europa men niet eens woorden hoeft om te wisselen om geen verschil te kunnen zien tussen wat de nazi's in de jaren '30 en '40 zeiden en wat de eurofielen nu zeggen. Voorbeeld uit de Leeuwarder Nieuwsblad van 9 april 1941:

"Sommige nationaal-socialisten droomen zich na een onafhankelijk Nederland. Spreker stelde de vraag, hoe men zich dat dacht, erop wijzende, dat zulke noch politiek, noch militair, noch economisch mogelijk is. Het ligt bovendien in de lijn der geschiedenis, naar spr. verder betoogde, dat het kleine zich bij het groote aansluit, wanneer het niet meer zelfstandig kan bestaan. Het ontstaan van de eenheid in ons land maakte een eind aan de oorlogen tusschen de gewesten; wanneer de staten in Europa zich aaneensluiten, is het met de oorlogen in ons werelddeel uit. Ook economisch heeft de eenheid Nederland- Duitschland groote voordcelen. Een kleine staat is naar sprekers's mening een onding. Hoe is de houding van het Nederlandsche volk? De groote massa staat onnadenkend tegenover deze ideeën. Zij moet aan het denken worden gebracht; zij moet dan nationaalsocialistisch worden. Dan is er een groep, die door de priesters wordt opgehitst. Het zal de taak van het nationaal-socialisme zijn, de priesters terug te dringen naar de plaats, waar ze hooren. Het zal echter een zware taak zijn, de door ben geleiden tot andere inzichten te brengen. Een derde groep vertrouwt „die Duitschers" niet en vreest voor een verhouding tusschen „Herrenvolk" en „Slavenvolk." Hierop antwoordt spreker dat men in Berlijn, wanneer de Hollanders blijven die ze zijn, eenmaal zal zeggen „Zoo en niet anders." Spr. vindt deze houding van ons volk gevaarlijk."
http://resources3.kb.nl/010745000/pdf/DDD_010747417.pdf

portman: Re: Wie zijn de echte nazi's? (di jul 10, 2012 11:05 pm)


Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II. Weliswaar moet men dan uiteraard wel 'moslims' door 'Joden' vervangen, 'religie' door 'ras', 'integratie' door 'Entlösung', 'geweld en anti-democratie' door 'democratie en anti-geweld', etc. maar als men elk woord heeft verwisseld door een tegendeel dan klinkt huidig rechts best ongeveer zoals de nazi's klonken!

Maar wat dan bijzonder interessant is, is dat aangaande Europa men niet eens woorden hoeft om te wisselen om geen verschil te kunnen zien tussen wat de nazi's in de jaren '30 en '40 zeiden en wat de eurofielen nu zeggen. Voorbeeld uit de Leeuwarder Nieuwsblad van 9 april 1941:

"Sommige nationaal-socialisten droomen zich na een onafhankelijk Nederland. Spreker stelde de vraag, hoe men zich dat dacht, erop wijzende, dat zulke noch politiek, noch militair, noch economisch mogelijk is. Het ligt bovendien in de lijn der geschiedenis, naar spr. verder betoogde, dat het kleine zich bij het groote aansluit, wanneer het niet meer zelfstandig kan bestaan. Het ontstaan van de eenheid in ons land maakte een eind aan de oorlogen tusschen de gewesten; wanneer de staten in Europa zich aaneensluiten, is het met de oorlogen in ons werelddeel uit. Ook economisch heeft de eenheid Nederland- Duitschland groote voordcelen. Een kleine staat is naar sprekers's mening een onding. Hoe is de houding van het Nederlandsche volk? De groote massa staat onnadenkend tegenover deze ideeën. Zij moet aan het denken worden gebracht; zij moet dan nationaalsocialistisch worden. Dan is er een groep, die door de priesters wordt opgehitst. Het zal de taak van het nationaal-socialisme zijn, de priesters terug te dringen naar de plaats, waar ze hooren. Het zal echter een zware taak zijn, de door ben geleiden tot andere inzichten te brengen. Een derde groep vertrouwt „die Duitschers" niet en vreest voor een verhouding tusschen „Herrenvolk" en „Slavenvolk." Hierop antwoordt spreker dat men in Berlijn, wanneer de Hollanders blijven die ze zijn, eenmaal zal zeggen „Zoo en niet anders." Spr. vindt deze houding van ons volk gevaarlijk."
http://resources3.kb.nl/010745000/pdf/DDD_010747417.pdf
Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II.
Ik vind mezelf ook links, maar ik voel me niet graag aangesproken door iemand die denkt dat linksen andersdenkenden alleen maar als nazi's kunnen zien. :wacko:

chapiro: Re: Wie zijn de echte nazi's? (di jul 10, 2012 11:26 pm)Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II. Weliswaar moet men dan uiteraard wel 'moslims' door 'Joden' vervangen, 'religie' door 'ras', 'integratie' door 'Entlösung', 'geweld en anti-democratie' door 'democratie en anti-geweld', etc. maar als men elk woord heeft verwisseld door een tegendeel dan klinkt huidig rechts best ongeveer zoals de nazi's klonken!

Maar wat dan bijzonder interessant is, is dat aangaande Europa men niet eens woorden hoeft om te wisselen om geen verschil te kunnen zien tussen wat de nazi's in de jaren '30 en '40 zeiden en wat de eurofielen nu zeggen. Voorbeeld uit de Leeuwarder Nieuwsblad van 9 april 1941:

"Sommige nationaal-socialisten droomen zich na een onafhankelijk Nederland. Spreker stelde de vraag, hoe men zich dat dacht, erop wijzende, dat zulke noch politiek, noch militair, noch economisch mogelijk is. Het ligt bovendien in de lijn der geschiedenis, naar spr. verder betoogde, dat het kleine zich bij het groote aansluit, wanneer het niet meer zelfstandig kan bestaan. Het ontstaan van de eenheid in ons land maakte een eind aan de oorlogen tusschen de gewesten; wanneer de staten in Europa zich aaneensluiten, is het met de oorlogen in ons werelddeel uit. Ook economisch heeft de eenheid Nederland- Duitschland groote voordcelen. Een kleine staat is naar sprekers's mening een onding. Hoe is de houding van het Nederlandsche volk? De groote massa staat onnadenkend tegenover deze ideeën. Zij moet aan het denken worden gebracht; zij moet dan nationaalsocialistisch worden. Dan is er een groep, die door de priesters wordt opgehitst. Het zal de taak van het nationaal-socialisme zijn, de priesters terug te dringen naar de plaats, waar ze hooren. Het zal echter een zware taak zijn, de door ben geleiden tot andere inzichten te brengen. Een derde groep vertrouwt „die Duitschers" niet en vreest voor een verhouding tusschen „Herrenvolk" en „Slavenvolk." Hierop antwoordt spreker dat men in Berlijn, wanneer de Hollanders blijven die ze zijn, eenmaal zal zeggen „Zoo en niet anders." Spr. vindt deze houding van ons volk gevaarlijk."
http://resources3.kb.nl/010745000/pdf/DDD_010747417.pdf
Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II.
Ik vind mezelf ook links, maar ik voel me niet graag aangesproken door iemand die denkt dat linksen andersdenkenden alleen maar als nazi's kunnen zien. :wacko:
Oh nee? Dan adviseer ik je om ook eens andere fora te bezoeken :turn:

panda: Re: Wie zijn de echte nazi's? (di jul 10, 2012 11:29 pm)

Trouwens, op forums als deze wordt vaak gediscussieerd over de vraag of het nationaal-socialisme een vorm van socialisme is. Uiteraard is dat zo, maar wat het voor socialisme is legt de spreker ook uit:

"Socialisme definieerde hij als „het denken, dat gericht is op het welzijn van anderen." Er is dus sprake van een verhouding tusschen Ik en den ander. Het oude Christendom baseerde zich op broederschap en naastenliefde, en liep uit op een vorm van weldadigheid; het Marxistische socialisme vooronderstelde de gelijkheid van allen. Beide waren eenzijdig. Het rassisch-Duitsche socialisme gaat uit van de goddelijke ordening der dingen, en eischt van ieder dienst aan de gemeenschap. leder moet arbeiden: wie niet werkt, zal verhongeren."

portman: Re: Wie zijn de echte nazi's? (di jul 10, 2012 11:36 pm)
Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II. Weliswaar moet men dan uiteraard wel 'moslims' door 'Joden' vervangen, 'religie' door 'ras', 'integratie' door 'Entlösung', 'geweld en anti-democratie' door 'democratie en anti-geweld', etc. maar als men elk woord heeft verwisseld door een tegendeel dan klinkt huidig rechts best ongeveer zoals de nazi's klonken!

Maar wat dan bijzonder interessant is, is dat aangaande Europa men niet eens woorden hoeft om te wisselen om geen verschil te kunnen zien tussen wat de nazi's in de jaren '30 en '40 zeiden en wat de eurofielen nu zeggen. Voorbeeld uit de Leeuwarder Nieuwsblad van 9 april 1941:

"Sommige nationaal-socialisten droomen zich na een onafhankelijk Nederland. Spreker stelde de vraag, hoe men zich dat dacht, erop wijzende, dat zulke noch politiek, noch militair, noch economisch mogelijk is. Het ligt bovendien in de lijn der geschiedenis, naar spr. verder betoogde, dat het kleine zich bij het groote aansluit, wanneer het niet meer zelfstandig kan bestaan. Het ontstaan van de eenheid in ons land maakte een eind aan de oorlogen tusschen de gewesten; wanneer de staten in Europa zich aaneensluiten, is het met de oorlogen in ons werelddeel uit. Ook economisch heeft de eenheid Nederland- Duitschland groote voordcelen. Een kleine staat is naar sprekers's mening een onding. Hoe is de houding van het Nederlandsche volk? De groote massa staat onnadenkend tegenover deze ideeën. Zij moet aan het denken worden gebracht; zij moet dan nationaalsocialistisch worden. Dan is er een groep, die door de priesters wordt opgehitst. Het zal de taak van het nationaal-socialisme zijn, de priesters terug te dringen naar de plaats, waar ze hooren. Het zal echter een zware taak zijn, de door ben geleiden tot andere inzichten te brengen. Een derde groep vertrouwt „die Duitschers" niet en vreest voor een verhouding tusschen „Herrenvolk" en „Slavenvolk." Hierop antwoordt spreker dat men in Berlijn, wanneer de Hollanders blijven die ze zijn, eenmaal zal zeggen „Zoo en niet anders." Spr. vindt deze houding van ons volk gevaarlijk."
http://resources3.kb.nl/010745000/pdf/DDD_010747417.pdf
Links noemt graag iedereen nazi's en verwijst altijd naar WO II.
Ik vind mezelf ook links, maar ik voel me niet graag aangesproken door iemand die denkt dat linksen andersdenkenden alleen maar als nazi's kunnen zien. :wacko:
Oh nee? Dan adviseer ik je om ook eens andere fora te bezoeken :turn:
Geen enkele behoefte aan. Ik bezoek al genoeg fora en dat vind ik al heftig genoeg.

c-more: Re: Wie zijn de echte nazi's? (di jul 10, 2012 11:57 pm)


Trouwens, op forums als deze wordt vaak gediscussieerd over de vraag of het nationaal-socialisme een vorm van socialisme is. Uiteraard is dat zo, maar wat het voor socialisme is legt de spreker ook uit:

"Socialisme definieerde hij als „het denken, dat gericht is op het welzijn van anderen." Er is dus sprake van een verhouding tusschen Ik en den ander. Het oude Christendom baseerde zich op broederschap en naastenliefde, en liep uit op een vorm van weldadigheid; het Marxistische socialisme vooronderstelde de gelijkheid van allen. Beide waren eenzijdig. Het rassisch-Duitsche socialisme gaat uit van de goddelijke ordening der dingen, en eischt van ieder dienst aan de gemeenschap. leder moet arbeiden: wie niet werkt, zal verhongeren."


Het excuus wat gebruikt wordt is dat het schenden van mensenrechten en het plegen van genocide iets is wat alleen rechts kan uitvoeren. Links doet dat niet, dus is nationaal-socialisme "rechts"....Vrij simpel, maar miljoenen mensen trappen erin. Ik niet iig.

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1199

Anonymous: Re: Wie zijn de echte nazi's? (wo jul 11, 2012 12:05 am)Trouwens, op forums als deze wordt vaak gediscussieerd over de vraag of het nationaal-socialisme een vorm van socialisme is. Uiteraard is dat zo, maar wat het voor socialisme is legt de spreker ook uit:

"Socialisme definieerde hij als „het denken, dat gericht is op het welzijn van anderen." Er is dus sprake van een verhouding tusschen Ik en den ander. Het oude Christendom baseerde zich op broederschap en naastenliefde, en liep uit op een vorm van weldadigheid; het Marxistische socialisme vooronderstelde de gelijkheid van allen. Beide waren eenzijdig. Het rassisch-Duitsche socialisme gaat uit van de goddelijke ordening der dingen, en eischt van ieder dienst aan de gemeenschap. leder moet arbeiden: wie niet werkt, zal verhongeren."


Het excuus wat gebruikt wordt is dat het schenden van mensenrechten en het plegen van genocide iets is wat alleen rechts kan uitvoeren. Links doet dat niet, dus is nationaal-socialisme "rechts"....Vrij simpel, maar miljoenen mensen trappen erin. Ik niet iig.

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1199
Of dat fascistisch gedachtengoed alleen onder rechts kan voorkomen. Bij links kan dat niet, genocides en dictaturen uit naam van links zijn een ongelukkige samenloop van omstandigheden waar je links niet op mag aankijken. Maar je mag wel vergelijkingen maken tussen rechts en 1933-1945. Hetgeen dan ook regelmatig gebeurt.

c-more: Re: Wie zijn de echte nazi's? (wo jul 11, 2012 12:21 am)
Trouwens, op forums als deze wordt vaak gediscussieerd over de vraag of het nationaal-socialisme een vorm van socialisme is. Uiteraard is dat zo, maar wat het voor socialisme is legt de spreker ook uit:

"Socialisme definieerde hij als „het denken, dat gericht is op het welzijn van anderen." Er is dus sprake van een verhouding tusschen Ik en den ander. Het oude Christendom baseerde zich op broederschap en naastenliefde, en liep uit op een vorm van weldadigheid; het Marxistische socialisme vooronderstelde de gelijkheid van allen. Beide waren eenzijdig. Het rassisch-Duitsche socialisme gaat uit van de goddelijke ordening der dingen, en eischt van ieder dienst aan de gemeenschap. leder moet arbeiden: wie niet werkt, zal verhongeren."


Het excuus wat gebruikt wordt is dat het schenden van mensenrechten en het plegen van genocide iets is wat alleen rechts kan uitvoeren. Links doet dat niet, dus is nationaal-socialisme "rechts"....Vrij simpel, maar miljoenen mensen trappen erin. Ik niet iig.

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1199
Of dat fascistisch gedachtengoed alleen onder rechts kan voorkomen. Bij links kan dat niet, genocides en dictaturen uit naam van links zijn een ongelukkige samenloop van omstandigheden waar je links niet op mag aankijken. Maar je mag wel vergelijkingen maken tussen rechts en 1933-1945. Hetgeen dan ook regelmatig gebeurt.

Ik zie weleens dat mensen als Mao en Stalin als rechts worden bestempeld want : "Mensen vermoorden is iets wat rechts alleen doet". En zo niet dan is het jeugdige naiviteit, omdat hersenen nog niet volgroeid waren.....Maar de intentie was in ieder geval goed !

Anonymous: Re: Wie zijn de echte nazi's? (wo jul 11, 2012 12:27 am)


Het excuus wat gebruikt wordt is dat het schenden van mensenrechten en het plegen van genocide iets is wat alleen rechts kan uitvoeren. Links doet dat niet, dus is nationaal-socialisme "rechts"....Vrij simpel, maar miljoenen mensen trappen erin. Ik niet iig.

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1199
Of dat fascistisch gedachtengoed alleen onder rechts kan voorkomen. Bij links kan dat niet, genocides en dictaturen uit naam van links zijn een ongelukkige samenloop van omstandigheden waar je links niet op mag aankijken. Maar je mag wel vergelijkingen maken tussen rechts en 1933-1945. Hetgeen dan ook regelmatig gebeurt.

Ik zie weleens dat mensen als Mao en Stalin als rechts worden bestempeld want : "Mensen vermoorden is iets wat rechts alleen doet". En zo niet dan is het jeugdige naiviteit, omdat hersenen nog niet volgroeid waren.....Maar de intentie was in ieder geval goed !
Ach ja, de Goedmenschen en hun Goede Zaak...

Martin: Re: Wie zijn de echte nazi's? (wo jul 11, 2012 12:35 am)


Links noemt graag iedereen nazi's


Pfff, wat is dat nou weer voor een nationaal-socialistische opmerking?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]