WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht"

mallemeid: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 5:16 pm)

Nu de politici elkaar opzoeken in de debat-arena gaat het over heel veel maar mis ik persoonlijk één onderwerp wat nu al een fikse impact heeft maar een nog veel grotere gaat krijgen: de groeiende jeugdwerkeloosheid

Terwijl het aantal vroegtijdig schoolverlaters flink blijft dalen, op zich een heugelijk feit, komt de groep jongeren die mét diploma van school komt steeds minder makkelijk aan een baan. Een groeiend aantal jongeren zit thuis en lukt het niet werkervaring op te doen. Niet in hun studierichting maar ook anderszins is er nauwelijks werk te vinden.

Hoewel het probleem in Nederland nog niet zo groot is als in Zuid Europa stijgt het percentage werkloze jongeren hard. Wanneer er niet in wordt gegrepen ontstaat er een verloren generatie, iets wat - met de vergrijzing voor de boeg - niet voor te stellen is; toch missen deze jongeren straks de boot wanneer ze niet snel binnenboord worden getrokken

'De prijs voor een verloren generatie is hoger dan voor het redden van welke bank ook' is de titel van onderstaand artikel

Er worden een aantal voorstellen gedaan, conclusies getrokken waar ik het niet 100% mee eens ben, maar dat de situatie zorgwekkend is onderstreep ik wél.

De Europese jeugdwerkloosheid stijgt dramatisch. Er moet zo snel mogelijk een eurotop komen met één doel: het acuut terugdringen van die werkloosheid, betogen verschillende ondertekenaars.

Terwijl alle Europese ogen zich richten op reddingsacties van banken en landen, voltrekt zich in Europa een maatschappelijk drama dat minstens evenzeer een onmiddellijke reddingsactie rechtvaardigt: de torenhoge jeugdwerkloosheid.

Met een EU-gemiddelde van 22,8 procent is het aandeel werklozen onder de 25 jaar meer dan het dubbele van het aandeel oudere werklozen. 18 van de 27 lidstaten kampen met een jeugdwerkloosheid boven de 20 procent. Op dit moment telt Europa 5,5 miljoen werkloze jongeren. Dit zijn enkel jongeren die meer dan 12 uur per week willen werken en voor hun inkomen afhankelijk zijn van werk. Jongeren op zoek naar een bijbaan vallen hier niet onder.

Ondertussen stijgt ook het aantal langdurig werkloze jongeren. Noordelijke lidstaten scoren aanzienlijk beter dan zuidelijke en oostelijke lidstaten, maar ook in Noord-Europa is sprake van een stijgende trend van jeugdwerkloosheid. In Nederland is het aantal jonge werkzoekenden gestegen tot ruim 12 procent. Ten opzichte van vorig jaar is de werkloosheid met meer dan 25 procent gestegen. Terwijl een minder hoog aantal jonge werklozen in 2009 nog leidde tot een actieplan, leidt elke stijging de afgelopen maanden tot meer verlamming.

Groep wordt steeds groter
Naast het aantal werkloze jongeren is er sprake van 7,5 miljoen jonge Europeanen die noch werken noch studeren. Ook in de leeftijdscategorie 20 tot 34 jaar zien we in Europa percentages variërend van 8,3 procent tot zelfs 27 procent zonder werk of opleiding. De groep jongeren die zich niet meer meldt als werkzoekend wordt alsmaar groter. Door een versobering van voorzieningen voor reïntegratie wordt de prikkel voor jongeren om zich te laten registreren steeds kleiner. Overheden verliezen het zicht op deze groep. In Nederland werd dit duidelijk na het afschaffen van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Deze wet van 2010 had als doel om jongeren onder 27 te helpen aan een werk- of leeraanbod. Met resultaat. Uit de evaluatie bleek dat steeds meer jongeren niet in de werkloosheidsval vielen. Desondanks is de wet inmiddels afgeschaft. Het is volledig aan jongeren zelf. Daar komt bij dat je tot je 27ste een zoektermijn hebt van vier weken voor er recht is op bijstand. De prikkel voor jongeren om zich te melden blijkt nu nihil. De schatting is dat ruim 100.000 jongeren zich niet melden in Nederland.

Voor jongeren met werk zijn de vooruitzichten ook niet rooskleurig. Onder de 25 jaar werkt 42 procent op basis van tijdelijke contracten tegenover 13,9 procent in hogere leeftijdscategorieën. Daarnaast werkt 30 procent in deeltijdwerk tegenover 18,5 procent in andere leeftijdscategorieën. De keuze voor tijdelijke contracten en parttime werk met weinig rechten op bijvoorbeeld scholing, opbouw van pensioen of een sociaal vangnet is dikwijls onvrijwillig.

Gelijktijdig met het groeiende aantal jeugdwerklozen zien we dat de Europese recessie investeringen in lager, middelbaar, en hoger onderwijs bedreigt. Ook Nederland snijdt in het budget voor onderwijs. Dit resulteert in een alsmaar hogere bijdrage van jongeren aan hun opleiding, waarbij schulden maken vaak de enige optie is. Dit werkt ontmoedigend voor het volgen van onderwijs. Tel daarbij op dat maar liefst 12 procent van de Europese jongeren onder de armoedegrens leeft, en een somber toekomstbeeld dringt zich op.

Prijs
De prijs die wij als samenleving zullen betalen voor een verloren generatie is hoger dan welk miljardenprijskaartje voor welke bank dan ook. Die prijs zal door jongeren zelf, maar ook door Europa als geheel betaald moeten worden. Het zijn juist de jonge Europeanen die Europa een innovatieve concurrentiepositie binnen de nieuwe wereldeconomie moeten bezorgen. We mogen niet toestaan dat hun menselijk kapitaal devalueert en verloren gaat. Daarvoor is onderlinge verbondenheid vereist. Verbondenheid die door de noodzaak tot disciplinaire bezuinigingen verworden is tot toenemende verdeeldheid, een smeulend generatieconflict en een voedingsbodem voor radicalisering. Jongeren die hun toekomstperspectief verliezen worden aangetrokken door anti-sentimenten, wrok en kunnen in de verleiding komen om zondebokken te gaan zoeken.

Op dit moment worstelen alle lidstaten met de toekomst van Europa. Er zijn in de woorden van hoogleraar monetaire economie Lex Hoogduin drie scenario's: voortmodderen, Europa omarmen of fragmenteren. Van deze drie scenario's is Europa omarmen de grootste uitdaging. Een absolute voorwaarde voor dit scenario is dat Europa erin slaagt de toekomst van zijn jonge menselijk kapitaal te waarborgen. Alleen op die manier zal Europa de overtuigingskracht ontwikkelen die nodig is om onzekere jongeren te winnen voor vertrouwen in Europese lotsverbondenheid.

Europa kan zijn eigen toekomst verzekeren door op Europees niveau afspraken te maken over de bestrijding van jeugdwerkloosheid door de instelling van een jeugdgarantieplan. Daarbij worden jongeren, naar Fins en Zweeds voorbeeld, in een vroeg stadium als ze nog geen werk hebben intensief begeleid naar een passende baan of opleiding. De Internationale Arbeidsorganisatie, (ILO) pleitbezorger van het jeugdgarantieplan, heeft berekend wat dit de Europese Unie zou kosten: 0,45 procent van de totale overheidsuitgaven binnen de eurozone. Ook de Europese Commissie heeft al gepleit voor jeugdgaranties, maar landen negeren deze oproep nog massaal. Een logisch onderdeel van zo'n jeugdgarantieplan moet een onverdeelde oproep zijn voor een uitzonderingspositie voor onderwijs in de bezuinigingsoperaties van de Europese lidstaten. Het is belangrijk dat de geloofwaardigheid van de jeugdgarantie wordt verhoogd door een goede feitelijke aanpak. Alleen mooie woorden volstaan niet.

Er moet daarom zo snel mogelijk een eurotop komen met een korte en krachtige agenda: het acuut terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Wij vragen onze premier het initiatief te nemen tot een spoedige Eurotop waar hij samen met andere regeringsleiders kan aantonen dat Europa er niet alleen is voor banken, maar ook voor de jonge Europese burger. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Niet alleen om fouten uit het verleden te repareren, maar ook om ons te behoeden voor die van de toekomst. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar dan moet die jeugd wel een toekomst worden geboden. Daarom lanceren we vandaag http://www.stopjeugdwerkloosheid.nl; het begin van een grootscheepse actie tegen jeugdwerkloosheid.


http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/3302036/2012/08/16/De-prijs-voor-een-verloren-generatie-is-hoger-dan-voor-het-redden-van-welke-bank-ook.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS

En wat nu ... toch maar alle aandacht richting banken en het bezweren van financiële crisis in de hoop dat de werkgelegenheid ooit wel weer zover aantrekt dat mensen die jaren thuis hebben gezeten na hun afstuderen alsnog wel aanhaken of is nú actie nemen geboden

guus kuhne: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 7:13 pm)

Bedankt voor dat uitstekende artikel uit de Volkskrant, Mallemeid! Ik denk dat het tijd wordt om iets aan die jeugdwerkloosheid te gaan doen !

Skip: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 7:21 pm)

Gek word ik ervan! Het kabinet wil dat iedereen (!) door blijft werken, het liefst tot je erbij neervalt. Een grote groep 50+ staat al aan de kant en komt voorlopig moeilijk of niet meer aan de bak. Waarom moet dat? Waarom moet men zo lang doorwerken terwijl de jeugd aan de slag wil en kan.

bschuit: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 7:27 pm)

Ach Ach ,wat is het weer een prachtig één tweetje van de volkskrant met de PvdA... Of de jongeren hier mee geholpen zijn of worden kan je wel hele gote vraagtekens bijzetten... Zoals al jaren met de de PvdA, ze constateren iets, Plakken er een heel groot stempel op, En hupsakee ,weer is er een grote groep mensen officieel zielig verklaard door de voormalige socialisten... En het uiteindelijke resultaat is zoals gewoonlijk nul,nul....

Enzo501: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 8:46 pm)

Ik was in de jaren 80 ook onderdeel van een verloren generatie. Komt wel weer goed.

guus kuhne: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 9:25 pm)


Ach Ach ,wat is het weer een prachtig één tweetje van de volkskrant met de PvdA... Of de jongeren hier mee geholpen zijn of worden kan je wel hele gote vraagtekens bijzetten... Zoals al jaren met de de PvdA, ze constateren iets, Plakken er een heel groot stempel op, En hupsakee ,weer is er een grote groep mensen officieel zielig verklaard door de voormalige socialisten... En het uiteindelijke resultaat is zoals gewoonlijk nul,nul....
Moet ik uit het bovenstaande begrijpen dat jij jeugdwerkloosheid niet als probleem ziet ? Wat is er op tegen om een probleem te signaleren, Bschuit ?

bschuit: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 10:01 pm)Ach Ach ,wat is het weer een prachtig één tweetje van de volkskrant met de PvdA... Of de jongeren hier mee geholpen zijn of worden kan je wel hele gote vraagtekens bijzetten... Zoals al jaren met de de PvdA, ze constateren iets, Plakken er een heel groot stempel op, En hupsakee ,weer is er een grote groep mensen officieel zielig verklaard door de voormalige socialisten... En het uiteindelijke resultaat is zoals gewoonlijk nul,nul....
Moet ik uit het bovenstaande begrijpen dat jij jeugdwerkloosheid niet als probleem ziet ? Wat is er op tegen om een probleem te signaleren, Bschuit ?


Ik weet niet hoe oud jij bent,maar dit soort riedeltjes hoor je gewoon om de tien jaar. En altijd door linkse partijen en uiteraard ,heeeeeee wat toevallig,,,vlak voor verkiezingen....

mallemeid: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 11:43 pm)


Gek word ik ervan! Het kabinet wil dat iedereen (!) door blijft werken, het liefst tot je erbij neervalt. Een grote groep 50+ staat al aan de kant en komt voorlopig moeilijk of niet meer aan de bak. Waarom moet dat? Waarom moet men zo lang doorwerken terwijl de jeugd aan de slag wil en kan.


het is ook allemaal heel erg dubbel. Ouderen moeten, jongeren kunnen niet, en het moet allemaal goedkoper en efficiënter.

Ergens moet de menselijke maat weer terug te vinden zijn en ingevoerd worden, maar door wie en wie bepaalt wat er prioriteiten heeft.

mallemeid: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (za aug 25, 2012 11:45 pm)
Ach Ach ,wat is het weer een prachtig één tweetje van de volkskrant met de PvdA... Of de jongeren hier mee geholpen zijn of worden kan je wel hele gote vraagtekens bijzetten... Zoals al jaren met de de PvdA, ze constateren iets, Plakken er een heel groot stempel op, En hupsakee ,weer is er een grote groep mensen officieel zielig verklaard door de voormalige socialisten... En het uiteindelijke resultaat is zoals gewoonlijk nul,nul....
Moet ik uit het bovenstaande begrijpen dat jij jeugdwerkloosheid niet als probleem ziet ? Wat is er op tegen om een probleem te signaleren, Bschuit ?


Ik weet niet hoe oud jij bent,maar dit soort riedeltjes hoor je gewoon om de tien jaar. En altijd door linkse partijen en uiteraard ,heeeeeee wat toevallig,,,vlak voor verkiezingen....

Dat het nu toevallig net voor de verkiezingen in deze vorm naar buiten komt kan je gepland toeval noemen; de percentages jeugdwerkeloosheid in Europa concentreren zich niet rond onze 12 september maar zijn ronduit zorgwekkend.
Kijk je naar bv Spanje, Italie Griekenland en andere Zuid-Europese landen dan schrik je je te barsten, in Nederland (en andere Noord-Europese landen) stijgt de werkeloosheid ook sterk. Wat moet het tij keren? echt niet onze verkiezingen

guus kuhne: Re: Jeugdwerkeloosheid, een groot probleem, en geen aandacht (zo aug 26, 2012 12:01 am)
Ach Ach ,wat is het weer een prachtig één tweetje van de volkskrant met de PvdA... Of de jongeren hier mee geholpen zijn of worden kan je wel hele gote vraagtekens bijzetten... Zoals al jaren met de de PvdA, ze constateren iets, Plakken er een heel groot stempel op, En hupsakee ,weer is er een grote groep mensen officieel zielig verklaard door de voormalige socialisten... En het uiteindelijke resultaat is zoals gewoonlijk nul,nul....
Moet ik uit het bovenstaande begrijpen dat jij jeugdwerkloosheid niet als probleem ziet ? Wat is er op tegen om een probleem te signaleren, Bschuit ?


Ik weet niet hoe oud jij bent,maar dit soort riedeltjes hoor je gewoon om de tien jaar. En altijd door linkse partijen en uiteraard ,heeeeeee wat toevallig,,,vlak voor verkiezingen....
aangezien je geen antwoord geeft op mijn vraag herhaal ik hem nog maar eens: zie jij jeugdwerkloosheid dan niet al een probleem ?


 [1]   [2]   [3]