WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 

Ga naar: "Het regeerakkoord op hoofdlijnen"

Vroemm: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 4:10 pm)

Zorg

Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg. De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico. In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald. De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op. Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

Belastingen

Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent. De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld. De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt. Er komt een verhuurdersbelasting.

Sociale zekerheid

Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.

Onderwijs

Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen. De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft.

Openbaar bestuur

Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd. Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.

Buitenland

Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies. Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan.

Ruimtelijke orde en milieu

Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven. Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie. De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd. De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.

En verder…

Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen.


http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/het-regeerakkoord-is-klaar-de-belangrijkste-maatregelen-op-een-rij/

Stelling: heeft u nog wat te klagen?

Anonymous: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 4:20 pm)


Zorg

Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg. De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico. In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald. De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op. Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

Belastingen

Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent. De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld. De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt. Er komt een verhuurdersbelasting.

Sociale zekerheid

Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.

Onderwijs

Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen. De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft.

Openbaar bestuur

Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd. Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.

Buitenland

Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies. Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan.

Ruimtelijke orde en milieu

Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven. Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie. De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd. De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.

En verder…

Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen.


http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/het-regeerakkoord-is-klaar-de-belangrijkste-maatregelen-op-een-rij/

Stelling: heeft u nog wat te klagen?

Ja. Waar bezuinigt de overheid op zichzelf?

Beabhop: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 4:30 pm)

De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld
Nu ga ik opzeker verzekeringen opzeggen.

Christina: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 4:37 pm)Zorg

Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg. De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico. In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald. De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op. Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

Belastingen

Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent. De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld. De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt. Er komt een verhuurdersbelasting.

Sociale zekerheid

Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.

Onderwijs

Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen. De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft.

Openbaar bestuur

Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd. Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.

Buitenland

Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies. Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan.

Ruimtelijke orde en milieu

Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven. Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie. De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd. De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.

En verder…

Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen.


http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/het-regeerakkoord-is-klaar-de-belangrijkste-maatregelen-op-een-rij/

Stelling: heeft u nog wat te klagen?

Ja. Waar bezuinigt de overheid op zichzelf?

2,5 miljard. Het begin is er.

Anonymous: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 5:16 pm)
Zorg

Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg. De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico. In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald. De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op. Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

Belastingen

Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent. De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld. De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt. Er komt een verhuurdersbelasting.

Sociale zekerheid

Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.

Onderwijs

Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen. De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft.

Openbaar bestuur

Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd. Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.

Buitenland

Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies. Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan.

Ruimtelijke orde en milieu

Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven. Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie. De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd. De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.

En verder…

Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen.


http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/het-regeerakkoord-is-klaar-de-belangrijkste-maatregelen-op-een-rij/

Stelling: heeft u nog wat te klagen?

Ja. Waar bezuinigt de overheid op zichzelf?

2,5 miljard. Het begin is er.
:oops: Sorry, overheen gelezen.
Maar het is inderdaad een begin(netje). Dat kan natuurlijk beter. De riante wachtgeldregelingen op de schop bijvoorbeeld. Zo niet als bezuiniging dan wel als teken van goede wil en solidariteit met degenen die er wel flink op achteruitgaan.

bschuit: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 5:24 pm)

Gadverdamme, ga toch zeehondjes redden, nep socialist. Asscher, nog zo,n twijfelachtig figuur met een donkerbruine familieachtergrond...

da Vinci: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 5:27 pm)Zorg

Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg. De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico. In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald. De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op. Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

Belastingen

Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent. De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld. De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt. Er komt een verhuurdersbelasting.

Sociale zekerheid

Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.

Onderwijs

Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen. De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft.

Openbaar bestuur

Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd. Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.

Buitenland

Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies. Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan.

Ruimtelijke orde en milieu

Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven. Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie. De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd. De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.

En verder…

Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen.


http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/het-regeerakkoord-is-klaar-de-belangrijkste-maatregelen-op-een-rij/

Stelling: heeft u nog wat te klagen?

Ja. Waar bezuinigt de overheid op zichzelf? Als 5 gemeentes moeten gaan fuseren of tot een inwonertal van 100.000 burgers te komen dan verdwijnen er 4 B&W's + een deel van het ambtenaren apparaat. Dat zelfde krijg je ook als er 3 provincies worden samengevoegd tot 1 provincie.

portman: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 5:32 pm)


Gadverdamme, ga toch zeehondjes redden, nep socialist. Asscher, nog zo,n twijfelachtig figuur met een donkerbruine familieachtergrond...

Ojee.... Een socialistenhater en een lullige en rancuneuze opmerking van iemand die hoogstwaarschijnlijk na de oorlog geboren is..... Want Asschers grootvader was iets hoogs bij de Joodse Raad. Alsof Lodewijk daar iets aan kan doen...

Anonymous: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 5:34 pm)

Ik heb onze aanstaande MP iets goeds horen vertellen.
Vakmensen hoeven niet meer manager te worden om carrière te kunnen maken.
Voor mij komt het te laat, ondanks dat klonk het mij als muziek in de oren.
Mooie muziek.

Stennis: Re: Het regeerakkoord op hoofdlijnen (ma okt 29, 2012 5:46 pm)

Mooi, top tarief 3 procent omlaag. :aplaus:


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]