WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB?"

panda: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:12 pm)

Er wordt wat afgegodwind in discussies: volgens de ene groep is de PVV of ander rechts populisme de nieuwe NSB, volgens de andere is Europa het nieuwe Derde Rijk. Beide hebben op een bepaalde manier gelijk en ik zal verduidelijken hoe dat nu precies zit.

De eerste drie grote ideologieen - het liberalisme, het conservatisme en het socialisme - zijn typisch 19de eeuwse ideologieen. Zij hebben gemeen dat zij alle een antwoord geven op de problemen van de verschillende bevolkingsklassen in een natiestaat (daarbij geldt grofweg dat het liberalisme de ideologie is van de middenklasse, het conservatisme de ideologie van de hogere klasse en het socialisme de ideologie van de arbeidersklasse). In de 20ste eeuw zijn deze ideologieen op wezenlijke punten achterhaald geraakt. Enerzijds zijn er geen klassen meer, maar bestaat de samenleving uit individuen die zelf hun ideologie kiezen. In feite is dit het gevolg geweest van de dominantie van het liberalisme. Datzelfde liberale individualisme heeft ook voeding gegeven aan het kosmopolitisme dat de hele wereldbevolking opvat als een verzameling individuen en dat alle groepen wil elimineren waaronder de naties en daarmee de natiestaat. De EU is een uitwerking van dit kosmopolitisch idee. Anderzijds was de globalisering begin 20ste eeuw al zo vergevorderd en daarmee ook de macht van het internationale financiele systeem zo groot geworden dat nationale politici hun macht weg zagen vloeien naar die van de markt en haar speculanten: zoals de eurofielen nu ook weer zeggen is het de realiteit van de markt die de politiek dwingt om supranationaal te gaan opereren.

Het fascisme was de eerste en misschien wel enige grote ideologie die antwoorden gaf c.q. geeft op de problemen van die totaal veranderde - globaliserende - wereld van de 20ste eeuw. Daarbij is het kenmerkend dat het fascisme een haat/liefde-verhouding lijkt te hebben met de moderniteit: enerzijds is het fascisme een reactionaire kracht die de moderniteit radicaal afwijst, anderzijds is het fascisme zelf veel moderner dan het liberalisme of zelfs socialisme die immers in de 19de eeuw zijn blijven steken. In de Nederlandse NSB zien we heel duidelijk die richtingenstrijd binnen het fascisme. Het oorspronkelijke NSB - die van Mussert - was sterk reactionair en fascistisch: haar reactionaire antwoord op de globalisering en individualisering was "het terugtrekken achter de dijken", zoals men dat tegenwoordig noemt, en het dromen van een nationale herrijzenis uit het as door aan het individu te vragen zich op te offeren voor het collectieve en landsbelang. Dit sterk nationalistische NSB heeft veel gemeen met onze PVV en TON. Het is als het ware de rechtse, conservatieve kant van het fascisme. Deze NSB was ook beslist niet antisemitisch (de oude NSB had, net als het oude fascisme in Italie, ook gewoon joodse leden). Deze rechtse nationalisten stonden echter tegenover de meer linkse en fel antisemitische nazi's die binnen de NSB hun leider in Van Tonningen hadden. Hun strijd binnen de NSB ging vooral over de vraag of Nederland zich bij Duitsland moest aansluiten of niet: de nationalistische NSB'ers wezen dat resoluut af (zoals ook de PVV zich fel verzet tegen elke verdere politieke integratie dan die met Vlaams-Belgie: nationalisten willen altijd de natie verenigen en natie wordt in de eerste plaats door een gemeenschappelijke taal gedefinieerd) terwijl de groep van Van Tonningen hartstochtelijk voor integratie eerst met Duitsland en daarna met heel Europa was. De argumenten van deze groep zijn identiek met die van de huidige eurofielen: kleine landjes hebben geen kans om te overleven in de nieuwe mondiale werkelijkheid waarin de politieke en economische krachten zich niets aantrekken van landsgrenzen en het is een natuurlijke ontwikkeling ("de wil tot macht!") om steeds groter te worden. Je verzetten tegen Europese integratie is je verzetten tegen de evengoed onvermijdelijke toekomst, zo leerde Van Tonningen al die het weer van zijn voorbeeld Hitler had overgenomen. Zoals we weten is de strijd gewonnen door de groep Van Tonningen: toen de Duitsers Nederland binnenvielen werd Mussert wel als een marionet aangesteld als leider van Nederland maar de echte macht lag bij Van Tonningen en de nazi's die Europese integratie nastreefden. Godzijdank is de EU niet antisemitisch of oorlogszuchtig zoals de nazi's uiteraard wel waren (al is het nog afwachten hoe antisemitisch de EU-politiek kan worden als het steeds uitdrukkelijker de kant van de Palestijnen kiest tegen Israel), maar het is niet te ontkennen dat het ideaal van de Europese integratie een ideaal is die we het eerst uitdrukkelijk verwoord zien bij de nazi's.

Trouwens, op dezelfde wijze waren de nazi's ook de eerste politieke beweging die uitdrukkelijk 'groen' was: niet eerder tref je bij een politieke beweging van betekenis zo'n groot dierenliefde alsmede ecologisch en milieubewustzijn aan (waardoor nu de orthodoxe joden elk verbod op ritueel slachten associeren met nazisme). Uiteraard heeft dit allemaal te maken met het feit dat het fascisme een typisch 20ste eeuwse ideologie was: het reageert op zaken, zoals globalisering en milieuverontreiniging, die pas in de 20ste eeuw acuut werden terwijl de grote ideologieen uit de 19de eeuw - het liberalisme, het conservatisme en het socialisme - daar geen antwoord op hadden. Dat onze wereld opnieuw zo sterk lijkt op die van 100 jaar geleden, heeft natuurlijk te maken met het feit dat het fascisme en nazisme tijdens WO II militair zijn verslagen ten gunste van het liberalisme en socialisme, omdat de VS en Sovjet-Unie de oorlog hadden gewonnen. Dat voerde ons door middel van de Koude Oorlog in zekere zin terug naar een strijd tussen twee 19de eeuwse ideologieen. Nu die strijd voorbij is - volgens sommigen hebben daarmee ook de termen 'links' en 'rechts' hun betekenis verloren - zijn we in feite weer terug bij de problemen van begin 20ste eeuw en de opkomst van het fascisme als antwoord: enerzijds populistisch nationalisme (de ene kant van de NSB) en anderzijds een door de globalisering geinspireerde Europese integratie (de andere kant van de NSB). De interessante vraag is nu: is er een echte 'linkse' tegen-ideologie mogelijk of komt de politiek niet verder dan een herhaling van de richtingenstrijd binnen de NSB? Kan een nieuw links elan (de SP?) die tegen-ideologie formuleren en populariseren?

Brouwer2012: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:15 pm)

De NSB en de NSB? Ja, dát is een keuze!

Soro: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:15 pm)


Bovendien, de kleine Hitlertjes die alle eurofielen zijn met hun totalitaire retoriek kunnen wel dag in dag uit roepen dat we geen andere keuze hebben, maar dat deden de oorspronkelijke nazi's en fascisten ook: ook het fascisme en nationaal-socialisme berust op de opvatting dat de Europese landen geen andere keuze hadden dan zich te verenigen.


Ja je hebt volledig gelijk. Er moet minder gegodwind worden.

panda: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:26 pm)

Mijn betoog is misschien op sommige punten wat verwarrend. Is bv. de Europese integratie nu een liberaal of een fascistisch project? Mijn antwoord zou zijn: de achterliggende gedachte is een liberale gedachte, maar in de praktijk zien we dat de eurofielen hun argumenten ontlenen aan het fascisme en daarin ook echt lijken te geloven zodat dit liberale project gekaapt lijkt door de fascisten, vergelijkbaar met hoe in Egypte de Moslimbroeders de liberale revolutie hebben gekaapt...

Soro: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:40 pm)


Mijn betoog is misschien op sommige punten wat verwarrend. Is bv. de Europese integratie nu een liberaal of een fascistisch project? Mijn antwoord zou zijn: de achterliggende gedachte is een liberale gedachte, maar in de praktijk zien we dat de eurofielen hun argumenten ontlenen aan het fascisme en daarin ook echt lijken te geloven zodat dit liberale project gekaapt lijkt door de fascisten, vergelijkbaar met hoe in Egypte de Moslimbroeders de liberale revolutie hebben gekaapt...En wat hebben de Hitlertjes er mee te maken ?
Is dat geen Godwin ?

panda: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:42 pm)

Brouwer2012 geeft blijkt alleen de titel te hebben gelezen en dan nog maar voor de helft. Soro geeft blijk alleen de eerste zin te hebben gelezen. Wie biedt meer?

Raya: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:46 pm)

Sommige mensen doen ontzettend hun best godwin een slechte naam te geven. Een vergelijking met WOII kan in zeer veel gevallen juist heel nuttig en waarschuwend zijn!

Soro: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (vr feb 01, 2013 10:47 pm)


Brouwer2012 geeft blijkt alleen de titel te hebben gelezen en dan nog maar voor de helft. Soro geeft blijk alleen de eerste zin te hebben gelezen. Wie biedt meer?


Je kan ook gewoon antwoord op mijn vraag geven.

En wat hebben de Hitlertjes met Europese Gemeenschap te maken ?
Is dat geen Godwin ?

panda: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (za feb 02, 2013 12:25 am)Brouwer2012 geeft blijkt alleen de titel te hebben gelezen en dan nog maar voor de helft. Soro geeft blijk alleen de eerste zin te hebben gelezen. Wie biedt meer?


Je kan ook gewoon antwoord op mijn vraag geven.

En wat hebben de Hitlertjes met Europese Gemeenschap te maken ?
Is dat geen Godwin ?

Als ik jou er gelukkig mee maak: dat is een Godwin. De relatie met mijn betoog ontgaat me echter volkomen en ik heb het gevoel dat je me dat ook niet kunt uitleggen omdat je mijn betoog helemaal niet gelezen hebt...

Brouwer2012: Re: Hebben wij meer opties dan de NSB en de NSB? (za feb 02, 2013 12:31 am)


Brouwer2012 geeft blijkt alleen de titel te hebben gelezen en dan nog maar voor de helft. Soro geeft blijk alleen de eerste zin te hebben gelezen. Wie biedt meer?


Nee hoor, ik heb ook de eerste zin van post #4 gelezen. Die zegt mij genoeg.


 [1]   [2]   [3]