WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 

Ga naar: "Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed"

osker: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (zo feb 17, 2013 3:26 pm)

Daarom moet een agent gewoon zijn magazijn leegschieten. De volgende inbreker bedenkt zich dan hopelijk.

Vroemm: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (zo feb 17, 2013 6:13 pm)


En dan zijn er nog mensen die stadscommando's willen inzetten om op de benen te schieten....


Klets geen onzin.
Ongelukken zijn altijd mogelijk, daarom zijn er ook geweldsinstructies.
Blijft het een enorm brevet van onvermogen, dat als je een staand iemand in de benen wilt schieten, je het voor elkaar krijgt om in de keel te schieten. Zeker als de persoon niet ver van je af is, want dan is de hoek waaronder je je wapen richt toch erg duidelijk.

Kortom: er blijven zeer veel vraagtekens staan bij dit geval. Ik hoop dat de pers er ook aandacht aan zal schenken als de rechter uitspraak doet en deze motiveert.


Als iemand gehurkt zit dan zijn benen en keel wel dicht bij elkaar.

Raya: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (zo feb 17, 2013 6:36 pm)

Dat is wat ik eerder schreef, maar door sommigen genegeerd of ontkent wordt.

pakmelk: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (zo feb 17, 2013 6:55 pm)


Dat is wat ik eerder schreef, maar door sommigen genegeerd of ontkent wordt.

niet genegeerd, niet ontkent; wel is aangegeven dat het 'gehurkt zitten' door de inbrekers wordt verteld, en de agent een ander verhaal heeft. Vervolgens vroeg jij hoe je dan bij je neus geraakt kan worden, en de kogel in de keel eruit; wel... als je voorover gebogen loopt... dan kan dat.

portman: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (zo feb 17, 2013 7:00 pm)Dat is wat ik eerder schreef, maar door sommigen genegeerd of ontkent wordt.

niet genegeerd, niet ontkent; wel is aangegeven dat het 'gehurkt zitten' door de inbrekers wordt verteld, en de agent een ander verhaal heeft. Vervolgens vroeg jij hoe je dan bij je neus geraakt kan worden, en de kogel in de keel eruit; wel... als je voorover gebogen loopt... dan kan dat.
Zucht..... :bidden:

Raya: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (ma feb 18, 2013 5:50 am)Dat is wat ik eerder schreef, maar door sommigen genegeerd of ontkent wordt.

niet genegeerd, niet ontkent; wel is aangegeven dat het 'gehurkt zitten' door de inbrekers wordt verteld, en de agent een ander verhaal heeft. Vervolgens vroeg jij hoe je dan bij je neus geraakt kan worden, en de kogel in de keel eruit; wel... als je voorover gebogen loopt... dan kan dat.

Een typische aanvalshouding, ja!
Iemand die voorovergebogen op mij af komt rennen, kan ik zonder veel kracht, en dus ook zonder wapen, eenvoudig uitschakelen.

HansSchoen: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (ma feb 18, 2013 6:49 pm)
Dat is wat ik eerder schreef, maar door sommigen genegeerd of ontkent wordt.

niet genegeerd, niet ontkent; wel is aangegeven dat het 'gehurkt zitten' door de inbrekers wordt verteld, en de agent een ander verhaal heeft. Vervolgens vroeg jij hoe je dan bij je neus geraakt kan worden, en de kogel in de keel eruit; wel... als je voorover gebogen loopt... dan kan dat.

Een typische aanvalshouding, ja!
Iemand die voorovergebogen op mij af komt rennen, kan ik zonder veel kracht, en dus ook zonder wapen, eenvoudig uitschakelen.

Lieve Raya en Pakmelk,
Zover ik kan constateren vliegen jullie elkaar voortdurend in de haren, zowel hier als ook over
Boedha, Barbie en Bart. Ik heb een voorstel:
Vorige week was ik jarig en ik heb deze week nog een avondje vrij voor goede vrienden, om dit te vieren. Ik woon zeer klein, dus het gaat allemaal niet in één keer. Mag ik jullie beiden uitnodigen, om elkaar eens zo face-to-face te leren kennen en onder het genot van hapje en drankje wat sympathieker met elkaar te leren omgaan. Dan lever ik een kleine bijdrage aan de wereldvrede en jullie weten tenminste, wie je voor je hebt.
Ik hoor het graag!
met vrgr.
HansSchoen

pakmelk: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (ma feb 18, 2013 6:52 pm)

niet genegeerd, niet ontkent; wel is aangegeven dat het 'gehurkt zitten' door de inbrekers wordt verteld, en de agent een ander verhaal heeft. Vervolgens vroeg jij hoe je dan bij je neus geraakt kan worden, en de kogel in de keel eruit; wel... als je voorover gebogen loopt... dan kan dat.

Een typische aanvalshouding, ja!
Iemand die voorovergebogen op mij af komt rennen, kan ik zonder veel kracht, en dus ook zonder wapen, eenvoudig uitschakelen.

Lieve Raya en Pakmelk,
Zover ik kan constateren vliegen jullie elkaar voortdurend in de haren, zowel hier als ook over
Boedha, Barbie en Bart. Ik heb een voorstel:
Vorige week was ik jarig en ik heb deze week nog een avondje vrij voor goede vrienden, om dit te vieren. Ik woon zeer klein, dus het gaat allemaal niet in één keer. Mag ik jullie beiden uitnodigen, om elkaar eens zo face-to-face te leren kennen en onder het genot van hapje en drankje wat sympathieker met elkaar te leren omgaan. Dan lever ik een kleine bijdrage aan de wereldvrede en jullie weten tenminste, wie je voor je hebt.
Ik hoor het graag!
met vrgr.
HansSchoen

Lol,

ik neem je uitnodiging aan hoor :D

wel eerst even mijn messen slijpen :luidlachen:

HansSchoen: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (ma feb 18, 2013 6:54 pm)


Een typische aanvalshouding, ja!
Iemand die voorovergebogen op mij af komt rennen, kan ik zonder veel kracht, en dus ook zonder wapen, eenvoudig uitschakelen.

Lieve Raya en Pakmelk,
Zover ik kan constateren vliegen jullie elkaar voortdurend in de haren, zowel hier als ook over
Boedha, Barbie en Bart. Ik heb een voorstel:
Vorige week was ik jarig en ik heb deze week nog een avondje vrij voor goede vrienden, om dit te vieren. Ik woon zeer klein, dus het gaat allemaal niet in één keer. Mag ik jullie beiden uitnodigen, om elkaar eens zo face-to-face te leren kennen en onder het genot van hapje en drankje wat sympathieker met elkaar te leren omgaan. Dan lever ik een kleine bijdrage aan de wereldvrede en jullie weten tenminste, wie je voor je hebt.
Ik hoor het graag!
met vrgr.
HansSchoen

Lol,

ik neem je uitnodiging aan hoor :D

wel eerst even mijn messen slijpen :luidlachen:

Jullie mogen kiezen tussen woensdagavond of vrijdagavond. Zeg het maar.
En wat drinken jullie....

Vroemm: Re: Agent voor de rechter omdat hij zijn werk deed (di feb 19, 2013 7:39 pm)


Ik roep al jaren dat er telkens weer (ook stiekem) bezuinigd wordt op het politieapparaat.

3000 agenten wegbezuinigen en er dan weer drieduizend bijdoen en vijfhonderd afhalen blijft een bezuiniging, hoe zeer sommigen ook stonden te juichen dat er 3000 agenten bijkwamen en in hun ogen ook nog eens vijfhonderd animalcops.

Hoe dan ook, ligt de norm voor schietoefeningen op 32 uur per jaar, en volgens Opstelten wordt aan die eis voldaan, zoals de minister antwoordde op vragen van het kamerlid Kooiman van de SP, op 16 november 2012!

Om dus te zeggen dat de agenten te weinig oefenen... nou nee! Die indruk heb ik niet. Tenzij ze gezellig gaan kletsen ipv schieten, natuurlijk!


1
Pagina 1 van 3

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Datum 16 november 2012

Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het gebruik van het pistool door
agenten in stresssituaties


Bijgaand zend ik u de beantwoording van de vragen van het lid Kooiman (SP)
over het gebruik van het pistool door agenten in stresssituaties (ingezonden 22
oktober 2012).


De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten
Directoraat-Generaal
Politie
Regie & Strategie

Schedeldoekshaven 2511 EZ Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den haag
http://www.rijksoverheid.Ons kenmerk


321124
Uw kenmerk
2012Z17732
Bij beantwoording de en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak brief behandelen.

Pagina 2 van 3

Directoraat-Generaal
Politie
Regie & Strategie

Datum
16 november 2012

Ons kenmerk
321124
2012Z17732

Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en
Justitie over het gebruik van het pistool door agenten in stresssituaties
(ingezonden 22 oktober 2012).


1
Wat is uw reactie op het bericht dat agenten niet goed voorbereid zouden
zijn op het gebruik van een pistool in stresssituaties? 1)

3
Wordt de norm van 32 uur schietoefeningen door alle agenten gehaald?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 1 en 3:
De politie beschikt over het geweldsmonopolie en dat brengt een zware
verantwoordelijkheid mee. Het toepassen van geweld moet beperkt blijven tot die
situaties waarin er echt geen andere mogelijkheid is. De politie geeft hieraan op
een goede manier invulling.
De Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP) schrijft voor dat de
korpsbeheerder temminste 32 uur per jaar ter beschikking stelt voor training en
toetsing van de geweldsbevoegdheden aan iedere politiemedewerker. Het
gemiddelde slagingspercentage voor de schiettoets in de laatste 3 jaar bedraagt
ruim 93% per jaar. Wie zijn toets niet haalt, dient zijn vuurwapen in te leveren.
Zo komen alleen schietvaardige agenten met een vuurwapen op straat.
Uit eerdere onderzoeken1 naar vuurwapengebruik door de politie blijkt, keer op
keer, dat het vuurwapengebruik vrij stabiel is als er over een langere periode
gekeken wordt. Sinds 1978 vallen er gemiddeld drie doden en veertien gewonden
per jaar. Deze stabiliteit is opmerkelijk, aangezien de politie in die periode
anderhalf keer zoveel medewerkers heeft gekregen, de Nederlandse bevolking
flink is gegroeid en de geweldscriminaliteit is vervijfvoudigd.

2
Deelt u de mening van de onderzoeker dat er bij de politieopleiding en
schietoefeningen te weinig aandacht is voor stress die optreedt bij het
omgaan met een vuurwapen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4
Deelt u de mening van de politievakbond ACP dat er meer getraind moet
worden, om zo het handelen van agenten in stresssituaties to
verbeteren? Zo nee, waarom niet?


1
Timmer, J.S. e.a. (1996). Onder schot. Vuurwapengebruik van de politie in Nederland; J.S.
Timmer (2005). Politiegeweld. Geweld van en tegen de politie in Nederland; J.S. Timmer
and G.J. Pronk (2011). “Comparing of Police Use of Firearms in the EU” in Clemens Lorei,
Eigensicherung & Schusswaffeneinsatz bei der Polizei. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis
2011, Frankfurt am Main: Polizei & Wissenschaft, pp. 181-192.

Pagina 3 van 3
Directoraat-Generaal
Politie
Regie & Strategie
Datum
16 november 2012
Ons kenmerk
321124


5
Bent u bereid om in overleg to treden met de politieacademie en
instructeurs bij schietoefeningen om to zorgen dat hier meer aandacht
voor komt, zowel in de opleiding als bij de jaarlijkse schietoefeningen?
Zo nee, waarom niet?


Antwoord vraag 2, 4 en 5:
Zoals bij het antwoord op vraag 1 gesteld, zijn de schietbeslissingen van de
Nederlandse politie in de praktijk in het algemeen adequaat. Dit wil niet zeggen,
dat er niet naar constante verbetering gestreefd moet worden.
Om die reden ben ik samen met de politie, in het kader van het Programma
Versterking Professionele Weerbaarheid bezig met het herzien en verbeteren van
de Integrale Beroepsvaardighedentraining (IBT) van de politie. Hiervoor is op
grond van de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie jaarlijks per
medewerker 32 uur beschikbaar. Die uren zijn bedoeld om de politiemedewerker
periodiek te kunnen bijscholen, trainen en toetsen op het gebied van (kennis van)
geweldsbeheersing, van aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en
schietvaardigheid. De inhoud en opbouw van de trainingstijd is op dit moment
niet centraal voorgeschreven, de inhoud van de toetsen wel. De Politieacademie
en de schietinstructeurs zijn betrokken bij de herziening van de IBT. Ik zal de
uitkomsten van het rapport Schieten of niet schieten betrekken bij de herziening
van de Integrale Beroepsvaardigheids Trainingen.
Daarnaast ontvangt iedere politieagent in de frontlinie een vierdaagse mentale
weerbaarheidstraining, die als oogmerk heeft om het zelfvertrouwen onder
stressvolle omstandigheden te vergroten.


6
Bent u bereid het onderzoek van de psycholoog aan de Vrije Universiteit,
voorzien van uw reactie, aan de Kamer to doen toekomen? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord:
Het bedoelde rapport is als bijlage te uwer informatie gevoegd. Dat
rapport geeft mij geen aanleiding tot nadere reactie dan in bovenstaande
antwoorden is neergelegd.


1) Trouw, 20 oktober 2012


Ik weet niet hoe die agenten oefenen maar bst is het niet.
Nu krijgen ze het zelfs voor elkaar om een collega neer te schieten.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]