WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2] 

Ga naar: "Jobless Growth"

Anonymous: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:09 pm)

Is jobless growth (economisch herstel zonder dat daar banengroei mee gepaard gaat) de standaard voor de toekomst van de wereldeconomie? Zo ja, dan lijkt me dat een zeer zorgwekkende ontwikkeling.
Het fenomeen lijkt al plaats te vinden in de VS, waar de economie weliswaar op de goede weg is maar de werkloosheid hoog blijft. Dit in tegenstelling tot de voormalige afwisselingen tussen recessies en tijden van economische voorspoed.

http://www.downtoearth.org.in/content/jobless-growth-comes-haunt-beleaguered-upa-government

Joyce: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:23 pm)

Welkom Frank. :wink:

Anonymous: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:24 pm)


Welkom Frank. :wink:

Dank u wel Joyce!

Enzo501: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:33 pm)


Is jobless growth (economisch herstel zonder dat daar banengroei mee gepaard gaat) de standaard voor de toekomst van de wereldeconomie? Zo ja, dan lijkt me dat een zeer zorgwekkende ontwikkeling.
Het fenomeen lijkt al plaats te vinden in de VS, waar de economie weliswaar op de goede weg is maar de werkloosheid hoog blijft. Dit in tegenstelling tot de voormalige afwisselingen tussen recessies en tijden van economische voorspoed.

http://www.downtoearth.org.in/content/jobless-growth-comes-haunt-beleaguered-upa-government

Ik denk dat dit inderdaad voor landen waar de (arbeids)lasten hoog zijn zal gelden, voorlopig althans.
Westerse bedrijven zullen de dienst uit blijven maken, maar zijn steeds vaker en steeds sterker geglobaliseerd. En die verschuiving is niet tijdelijk, zoals weleens gedacht werd voorheen, maar structureel. De economieen zullen dus groeien, bedrijven zullen (nog) meer winst maken, maar de situatie van vroeger dat economische groei automatisch leidt tot werkgelegenheid is voorbij.
Een punt wat je hierbij ook in acht moet nemen is dat de vergrijzing in de westerse wereld, waardoor de ratio actieven-inactieven sterk zal veranderen. Om dat als maatschappij op te vangen is een van de uitdagingen.

osker: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:42 pm)

Bijgaande grafief laat de banenontwikkeling in de VS zien.
Niets wijst op jobless growth.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=z1ebjpgk2654c1_&met_y=unemployment_rate&idim=country:US&fdim_y=seasonality:S&dl=en&hl=en&q=unemployment%20rate#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=employed&fdim_y=seasonality:S&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:US&ifdim=country&hl=en_US&dl=en&ind=false

bschuit: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:46 pm)

Lijkt me niet dat dit ooit gaat doorzetten.. Economieën zoals de V.S en in toenemende mate zelfs China, is de economie grotendeels afhankelijk van domweg de (eigen) consumptie-maatschappij. Zou dus niemand bij gebaad zijn als er op den duur (te) veel banen verdwijnen.. Denk maar niet dat de industrieën dat zelf ook niet door hebben....

Anonymous: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:47 pm)Is jobless growth (economisch herstel zonder dat daar banengroei mee gepaard gaat) de standaard voor de toekomst van de wereldeconomie? Zo ja, dan lijkt me dat een zeer zorgwekkende ontwikkeling.
Het fenomeen lijkt al plaats te vinden in de VS, waar de economie weliswaar op de goede weg is maar de werkloosheid hoog blijft. Dit in tegenstelling tot de voormalige afwisselingen tussen recessies en tijden van economische voorspoed.

http://www.downtoearth.org.in/content/jobless-growth-comes-haunt-beleaguered-upa-government

Ik denk dat dit inderdaad voor landen waar de (arbeids)lasten hoog zijn zal gelden, voorlopig althans.
Westerse bedrijven zullen de dienst uit blijven maken, maar zijn steeds vaker en steeds sterker geglobaliseerd. En die verschuiving is niet tijdelijk, zoals weleens gedacht werd voorheen, maar structureel. De economieen zullen dus groeien, bedrijven zullen (nog) meer winst maken, maar de situatie van vroeger dat economische groei automatisch leidt tot werkgelegenheid is voorbij.
Een punt wat je hierbij ook in acht moet nemen is dat de vergrijzing in de westerse wereld, waardoor de ratio actieven-inactieven sterk zal veranderen. Om dat als maatschappij op te vangen is een van de uitdagingen.
De vergrijzing in de westerse wereld en het tekort aan actieven dat daardoor zou ontstaan wordt ruimschoots gecompenseerd door de enorme afbouw van werkgelegenheid die we de laatste jaren zien en de versobering van de voorzieningen voor ouderen die geen deel meer uitmaken van de arbeidsmarkt. Hoe de maatschappij dat moet opvangen? Ik denk door fanatiek in te zetten op nieuwe werkgelegenheid. Kenniseconomie dus. Structurele veranderingen in het onderwijs. Techniek promoten, meer afstemmimg op opleidingen die kans op een baan bieden i.p.v. WW. Aan de "leuke creatieve banen in het management" (waar het Nederlandse onderwijs vooral op gericht is) is geen behoefte meer. Helaas ligt Nederland (door kortzichtigheid en kruideniersmentaliteit) op dat gebied ver achterop en dreigt het de boot te missen. Het is te gek voor woorden dat diverse sectoren schreeuwen om personeel, maar dat niet kunnen vinden. Omdat wij onze jeugd vooral willen opleiden voor zaken als culturele antropologie, bewegingswetenschap en ergonomie-pedagogiek enz., enz. Intussen leveren de universiteiten in de VS en Azie elk jaar hele legioenen strak en theoretisch sterk opgeleide studenten af met kennis waar het bedrijfsleven om zit te springen.

Anonymous: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:53 pm)


Lijkt me niet dat dit ooit gaat doorzetten.. Economieën zoals de V.S en in toenemende mate zelfs China, is de economie grotendeels afhankelijk van domweg de (eigen) consumptie-maatschappij. Zou dus niemand bij gebaad zijn als er op den duur (te) veel banen verdwijnen.. Denk maar niet dat de industrieën dat zelf ook niet door hebben....

Ben ik met u eens. Het is natuurlijk de droom van iedere ondernemer dat morgen alle salarissen van hun werknemers met 50% gekort mogen worden zonder dat zij de prijzen van hun produkten/diensten hoeven te verlagen.
Dat een dergelijk situatie binnen enkele maanden zou leiden tot het volledig in elkaar storten van de economie zal de ondernemers neem ik aan niet ontgaan zijn. Al lijkt het er af en toe wel op.
Neemt niet weg dat er uiteraard wel nog enige ruimte over blijft om wat te doen aan de soms erg royale secundaire arbeidsvoorwaarden in de westerse landen. Ik denk dat we ons die niet meer kunnen permitteren.

Anonymous: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:56 pm)


Bijgaande grafief laat de banenontwikkeling in de VS zien.
Niets wijst op jobless growth.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=z1ebjpgk2654c1_&met_y=unemployment_rate&idim=country:US&fdim_y=seasonality:S&dl=en&hl=en&q=unemployment%20rate#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=employed&fdim_y=seasonality:S&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:US&ifdim=country&hl=en_US&dl=en&ind=false

In vergelijking met andere perioden van herstellende economie neemt het aantal arbeidsplaatsen nu veel minder toe.

osker: Re: Jobless Growth (do maart 28, 2013 8:59 pm)Bijgaande grafief laat de banenontwikkeling in de VS zien.
Niets wijst op jobless growth.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=z1ebjpgk2654c1_&met_y=unemployment_rate&idim=country:US&fdim_y=seasonality:S&dl=en&hl=en&q=unemployment%20rate#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=employed&fdim_y=seasonality:S&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:US&ifdim=country&hl=en_US&dl=en&ind=false

In vergelijking met andere perioden van herstellende economie neemt het aantal arbeidsplaatsen nu veel minder toe. Ik denk dat de periode sinds het dieptepunt (oktober 2009) te kort is om die conclusie te trekken. Vooralsnog is het herstel traag en is er desondanks significante banengroei. Nogmaals niets wijst op jobless growth


 [1]   [2]