WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4] 

Ga naar: "Rol Eerste Kamer in formatie onderschat"

ABrander: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 11:47 am)

Een ruime meerderheid van de senaat vindt dat de rol van de Eerste Kamer tijdens de formatie van het kabinet is onderschat. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad onder senatoren. Niet alleen leden van de oppositie onderschrijven die stelling, ook senatoren van VVD en PvdA zeggen dat de minderheid van hun partijen in de Eerste Kamer is miskend. Het kabinet komt acht zetels tekort in de senaat.
Na de verkiezingen werd senaatsvoorzitter Fred de Graaf (VVD) door verkenner Henk Kamp gevraagd of die minderheid een probleem zou worden. “Ik heb toen gezegd dat dat geen probleem is: wij toetsen wetgeving zuiver op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid”, aldus De Graaf. Hij onderschrijft die stelling nog steeds.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/06/senatoren-in-nrc-rol-eerste-kamer-in-formatie-onderschat/

Dit oordeel van Eerste Kamerleden toont naar mijn oordeel de verkeerde taakopvatting die bij hen is ontstaan.

bschuit: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 12:26 pm)

Tja , praatjes te over ten tijde van de gedoog constructie door ,vooral links Nederland, nu hebben ze zelf een gedrogd gecreëerd. Want het moest toch zo snel? De totale chaos compleet...

Antoine: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 12:48 pm)


Een ruime meerderheid van de senaat vindt dat de rol van de Eerste Kamer tijdens de formatie van het kabinet is onderschat. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad onder senatoren. Niet alleen leden van de oppositie onderschrijven die stelling, ook senatoren van VVD en PvdA zeggen dat de minderheid van hun partijen in de Eerste Kamer is miskend. Het kabinet komt acht zetels tekort in de senaat.
Na de verkiezingen werd senaatsvoorzitter Fred de Graaf (VVD) door verkenner Henk Kamp gevraagd of die minderheid een probleem zou worden. “Ik heb toen gezegd dat dat geen probleem is: wij toetsen wetgeving zuiver op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid”, aldus De Graaf. Hij onderschrijft die stelling nog steeds.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/06/senatoren-in-nrc-rol-eerste-kamer-in-formatie-onderschat/

Dit oordeel van Eerste Kamerleden toont naar mijn oordeel de verkeerde taakopvatting die bij hen is ontstaan.


Ben van mening, dat de uitspraak van De Graaf niet "bij uitsluiting", doch één van de taken van de Eerste Kamer weergeeft. De onderschatting is, m.i., gelegen in het feit, dat de Eerste Kamer een, getrapt gekozen, politiek gegeven is, met een eigen, politieke verantwoordelijkheid en een eigen, onafhankelijke invulling van de werkzaakheden. Dat voorheen de werkzaamheden het toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid als invulling werden gezien, de tijden zijn, kennelijk, zodanig gewijzigd, dat de leden der Eerste Kamer nu hun mogelijkheden en taakopvatting ten volle benutten.
Ik juig dat overigens toe.

Raya: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 2:24 pm)

Als ik terug denk aan de Nacht van Wiegel, bijvoorbeeld, was er toen al sprake van een andere taakopvatting. Beetje vreemd, dat dan nu juist de VVD bij monde van Fred de Graaff, die taakopvatting zo beperkt wil zien.

Enzo501: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 2:30 pm)Een ruime meerderheid van de senaat vindt dat de rol van de Eerste Kamer tijdens de formatie van het kabinet is onderschat. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad onder senatoren. Niet alleen leden van de oppositie onderschrijven die stelling, ook senatoren van VVD en PvdA zeggen dat de minderheid van hun partijen in de Eerste Kamer is miskend. Het kabinet komt acht zetels tekort in de senaat.
Na de verkiezingen werd senaatsvoorzitter Fred de Graaf (VVD) door verkenner Henk Kamp gevraagd of die minderheid een probleem zou worden. “Ik heb toen gezegd dat dat geen probleem is: wij toetsen wetgeving zuiver op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid”, aldus De Graaf. Hij onderschrijft die stelling nog steeds.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/06/senatoren-in-nrc-rol-eerste-kamer-in-formatie-onderschat/

Dit oordeel van Eerste Kamerleden toont naar mijn oordeel de verkeerde taakopvatting die bij hen is ontstaan.


Ben van mening, dat de uitspraak van De Graaf niet "bij uitsluiting", doch één van de taken van de Eerste Kamer weergeeft. De onderschatting is, m.i., gelegen in het feit, dat de Eerste Kamer een, getrapt gekozen, politiek gegeven is, met een eigen, politieke verantwoordelijkheid en een eigen, onafhankelijke invulling van de werkzaakheden. Dat voorheen de werkzaamheden het toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid als invulling werden gezien, de tijden zijn, kennelijk, zodanig gewijzigd, dat de leden der Eerste Kamer nu hun mogelijkheden en taakopvatting ten volle benutten.
Ik juig dat overigens toe.
Als de Eerste Kamer een verlengstuk is geworden van de Tweede Kamer wordt ze overbodig.

vuggie: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 2:47 pm)
Een ruime meerderheid van de senaat vindt dat de rol van de Eerste Kamer tijdens de formatie van het kabinet is onderschat. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad onder senatoren. Niet alleen leden van de oppositie onderschrijven die stelling, ook senatoren van VVD en PvdA zeggen dat de minderheid van hun partijen in de Eerste Kamer is miskend. Het kabinet komt acht zetels tekort in de senaat.
Na de verkiezingen werd senaatsvoorzitter Fred de Graaf (VVD) door verkenner Henk Kamp gevraagd of die minderheid een probleem zou worden. “Ik heb toen gezegd dat dat geen probleem is: wij toetsen wetgeving zuiver op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid”, aldus De Graaf. Hij onderschrijft die stelling nog steeds.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/06/senatoren-in-nrc-rol-eerste-kamer-in-formatie-onderschat/

Dit oordeel van Eerste Kamerleden toont naar mijn oordeel de verkeerde taakopvatting die bij hen is ontstaan.


Ben van mening, dat de uitspraak van De Graaf niet "bij uitsluiting", doch één van de taken van de Eerste Kamer weergeeft. De onderschatting is, m.i., gelegen in het feit, dat de Eerste Kamer een, getrapt gekozen, politiek gegeven is, met een eigen, politieke verantwoordelijkheid en een eigen, onafhankelijke invulling van de werkzaakheden. Dat voorheen de werkzaamheden het toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid als invulling werden gezien, de tijden zijn, kennelijk, zodanig gewijzigd, dat de leden der Eerste Kamer nu hun mogelijkheden en taakopvatting ten volle benutten.
Ik juig dat overigens toe.
Als de Eerste Kamer een verlengstuk is geworden van de Tweede Kamer wordt ze overbodig.
:ok:

Komt bij dat het een bevordering van achterkamertjes politiek oplevert.

Raya: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 3:02 pm)

Voor de duidelijkheid:

Bevoegdheden

De Eerste Kamer is samen met de Tweede Kamer medewetgever: alle wetten moeten door de Senaat worden goedgekeurd. Dit houdt ook in het budgetrecht, omdat de Rijksbegroting in de vorm van wetsontwerpen door de regering wordt ingediend. Dit is een belangrijk middel om de regering te dwingen te luisteren naar het parlement.
In tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer geen recht van amendement. Ze kan de wetten die zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer niet meer wijzigen, doch slechts goed- of afkeuren. Maar doordat de debatten met de bewindslieden deel uitmaken van de wetsuitleg, kunnen de toezeggingen van de ministers en staatssecretarissen wel gebruikt worden in rechtszaken wanneer deze iets zeggen over de toepassing van de wet. De Kamer kan in praktijk de minister ook dwingen een novelle, een aanvulling / wijziging op het wetsvoorstel, in te dienen bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stelt de stemming over de wet dan uit tot de Tweede Kamer de novelle heeft goedgekeurd, en de Eerste Kamer over beide kan stemmen. In praktijk is dit dus een wijziging van het wetsvoorstel, hoewel het aan de regering of de Tweede Kamer blijft om die novelle in te dienen.
De Eerste Kamer kan in tegenstelling tot de Tweede Kamer ook geen initiatiefwetsvoorstel indienen.
De Eerste Kamer heeft wel net als de Tweede Kamer het recht op informatie, wat betekent dat de leden Kamervragen kunnen stellen (doch in tegenstelling tot de Tweede Kamer alleen schriftelijke), een debat met de minister kunnen aanvragen, het recht van interpellatie, en hierbij moties kunnen indienen. Het recht op informatie betekent ook dat de Kamer een parlementaire enquête kan houden, hoewel de Eerste Kamer dit nog nooit heeft gedaan. Wel is in 2012 door de Eerste Kamer onderzoek gedaan naar het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid van overheidsdiensten en -bedrijven.
Een motie van afkeuring of wantrouwen kan ook in de Eerste Kamer worden aangenomen. Over de vraag of een motie van wantrouwen ertoe dient te leiden dat de minister aftreedt bestaat onenigheid in de literatuur.[2]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kamer_der_Staten-Generaal

ABrander: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 4:25 pm)

De Tweede Kamer heeft tot taak de deugdelijkheid van wetsontwerpen te beoordelen. Ze zijn geen bestuurders en dat is ook de reden waarom ze het recht van amendement is ontzegd.

vuggie: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 4:30 pm)


De Tweede Kamer heeft tot taak de deugdelijkheid van wetsontwerpen te beoordelen. Ze zijn geen bestuurders en dat is ook de reden waarom ze het recht van amendement is ontzegd.

De Eerste Kamer bedoelt u?

ABrander: Re: Rol Eerste Kamer in formatie onderschat (za apr 06, 2013 4:31 pm)De Tweede Kamer heeft tot taak de deugdelijkheid van wetsontwerpen te beoordelen. Ze zijn geen bestuurders en dat is ook de reden waarom ze het recht van amendement is ontzegd.

De Eerste Kamer bedoelt u?


U heeft gelijk, ik bedoelde de Eerste Kamer. Excuses.


 [1]   [2]   [3]   [4]