WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 

Ga naar: "Interview met de jihadstrijders in Syrie"

panda: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 6:01 pm)

De Volkskrant heeft een lang maar interessant interview met de Nederlandse jihadstrijders in Syrie gepubliceerd:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3459106/2013/06/15/Lees-hier-de-onbewerkte-en-onverkorte-versie-van-het-e-mail-interview-met-de-Nederlandse-jihadstrijders.dhtml

Wat mij opvalt is dat de interviewer alleen maar interesse toont in het (dagelijkse) leven van een Nederlandse jihadstrijder in Syrie, maar geen enkele vraag stelt over de ideologie van de jongens terwijl de respondent een hoge belezenheid en intelligentie vertoont en zelf telkens de ideologie van de jihadstrijders begint uiteen te zetten, waarna de journalist echter geen enkele keer doorvraagt over die ideologie maar telkens het onderwerp weer terug brengt naar hoe hun leven in Syrie er uit ziet. Ikzelf vind die ideologie echter interessanter en belangwekkender dan hoe vaak ze zich kunnen wassen e.d.

Gelukkig begint de respondent er zelf telkens over zodat we uit het interview toch veel van hun ideologie kunnen halen.

De rode draad is namelijk het volgende. Net als het joden- en christendom gelooft de islam in een eindtijd en Laatste Oordeelsdag. Ik denk dat wat wij seculieren miskennen is het immense belang daarvan voor heel het denken en de politiek van moslims. Zo zijn wij ook vergeten hoe ook het leven als christen tot en met de 18de eeuw geheel in het teken stond van de naderende Apocalyps en Laatste Oordeelsdag: die religieuze verwachting van de eindtijd is in de 18de eeuw geseculariseerd in de politieke ideologieen (met bv. het communistische paradijs als de geseculariseerde Duizendjarig Koninkrijk van Jezus). In de moslimwereld is die religieuze verwachting van de eindtijd nog niet zo geseculariseerd en op die manier domineert daar nog steeds de religie en haar messianisme zelf alle politiek: bv. Irans verlangen om Israel te vernietigen heeft niets te maken met de onderdrukking van Palestijnen (Iran moordt nu zelf via Assad nota bene tientallen duizenden Arabieren af) maar alles met de verwachte komst van Mahdi ("de Twaalfde Imam") en de terugkeer van Jezus. Veel moslims zouden geloven dat "The Prophet said… The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews" (http://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/ch04_the_mahdi.htm). Dat Ahmedinejads haat tegen Israel en de Joden te maken heeft met zijn Mahdisme wordt breed erkend (zie hier een goed geinformeerd artikel over deze kwestie: http://www.meforum.org/1985/ahmadinejad-and-the-mahdi). Maar niet alleen de Shia heeft het op de Joden gemunt omdat het gelooft dat alleen dan de eindtijd kan aanbreken, ook de soennitische jihadstrijders geloven er in:

"Wij weten ook uit de Profetische overleveringen dat het centrum van de grote Armageddon (de 3e wereldoorlog) in Syrië en omringende landen zal plaats vinden. De Christenen en Joden zijn hier ook van overtuigd. De Zionistische nemen hier ook de nodige voorbereidingen voor, dan kan het niet zo zijn dat wij Moslims slapen. Als Moslim wil je meedingen in dit grote evenement want er ligt een grote beloning voor het oprapen, je strijd immers in de rangen van de Profeet Jezus (Isaa) tegen de Antichrist (Dajjaal). Wij zien de Arabische lente ook als een voorteken van deze grote gebeurtenis. Met als piek de opstand in Syrië."

Een belangwekkend aspect hierbij is dat een van de voortekenen van de komst van Mahdi luidt:
"There will be a great conflict in the land of Syria, until it is destroyed." (http://en.wikipedia.org/wiki/Mahdi). En zoals het citaat hierboven aangeeft zou de Hadith ook beschrijven dat de Armageddon zelf vooral in Syrie zal plaatsvinden. Logisch dus dat de strijd in Syrie alle moslims wakker schudt en van alle kanten strijders aantrekt want de Hadith suggereert dat dit conflict in Syrie niet zomaar een conflict is maar de grootste wereldhistorische gebeurtenis ooit. Interessant is ook dat de jihadstrijders van het interview Iran en Hezbollah haten omdat zij hun wapens op soennieten (dus de 'echte' moslims) in plaats van op Israel gooien: aldoor geven de jihadstrijders aan dat Israel vernietigd moet worden en dat de sji'ieten de grootste verraders uit de wereldgeschiedenis zijn omdat zij de (soennitische) Syrische bevolking vernietigen in plaats van de Israelische bevolking. Hoe groot de soennieten het verraad van Iran en Hezbollah achten omdat deze nu moslims in plaats van joden afslachten, blijkt uit de enorme omslag in waardering: waar Iran en Hezbollah vanwege hun dreigementen jegens Israel eerst de grote helden waren (en Ahmedinejad geloofde dat hij persoonlijk de moslims naar de eindtijd en de overwinning zou voeren), zijn ze nu gehaat. "A recent survey by James Zogby shows that Iran's favorability ratings have fallen to an all-time low in majority Sunni countries (dropping from 85 percent to 15 percent in Saudi Arabia between 2006 and 2012, for example)." (http://www.meforum.org/3531/syria-iran-stalingrad).

De strijd van de jihadstrijders tegen Iran en Assad is dus slechts de oorlog tegen de verraders van de islam. Maar daarna begint het pas echt:

"Wij zijn ervan overtuigd en ervan bewust dat het na de val van Bashar pas echt gaat beginnen."

Dat is in feite tweeledig bedoeld. Aan de ene kant moet dan de democratie worden afgeschaft en de sharia worden ingesteld:

"De Moslims hebben de fout vaak genoeg gemaakt waarbij ze een onrechtvaardige tiran vervangen met een andere onrechtvaardige tiran. Sinds het verzet tegen het kolonialisme maken de Moslims deze fout. En wij realiseren ons dat dit komt omdat wij met andere systemen regeren dan die van Allah, deze gebrekkige menselijke systemen kunnen niet op tegen de Sharia. Het opent de deuren voor corrupte tirannen en verraderlijke partijen die slechts uit zijn op macht. En dit hebben wij in Afghanistan en Iraq gezien, kijk hoe corrupt en tiranniek de geïnstalleerde democratische regimes zijn."

Na de val van Assad moeten dus de seculier-democratische krachten in Syrie worden uitgeschakeld. Met dergelijk westerse opvattingen wil de groep immers niets te maken hebben: het seculiere, democratische verzet wordt geassocieerd met het seculiere, democratische westen dat eveneens de Syrische bevolking zou hebben verraden:
"FSA was vanaf begin de grootste strijdgroep, maar door de maanden heen heeft deze seculiere democratisch georiënteerde strijdgroep zijn populariteit onder het Syrische volk verloren; nadat de seculiere democratische wereld het Syrische volk genadeloos heeft verraden." Het westen is een vijand wiens enige motief zou zijn "het preserveren van hun imperialistische en kapitalistische hegemonie in de regio, met de democratie als hun trekpop." Daarbij valt een retoriek op die lijkt op die van de nazi's: "Maar dit volk dient daarom ook op te staan tegen deze kapitalistisch parasitaire entiteit; met de democratie als haar tentakels."

Dat de jihadstrijders het kapitalisme en het westen zo verachten heeft ongetwijfeld met hun religieuze vroomheid te maken: ze herhalen telkens dat een goede moslim geen waarde hecht aan "wereldse goederen" (en waarschijnlijk hechten ze geen waarde aan het leven uberhaupt, omdat het leven in het hiernamaals oneindig veel belangrijker is; ik merk op dat de angst voor Iran is gebaseerd op de kennis van deze islamitische vroomheid waardoor de altijd zeer vrome Ahmedinejad geen belang hecht aan het leven en dus in staat zou zijn een kernoorlog te beginnen). Ik weet niet of de groep dat kapitalisme ook vooral met Joden associeert, maar in ieder geval kan Israel zijn borst natmaken na de val van Assad, want de groep suggereert telkens dat nadat is afgerekend met de sji'itische verraders en alle banden met het seculier-democratische westen zijn verbroken, de echte strijd dan pas echt gaat beginnen, namelijk de strijd tegen Israel...

Raya: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 6:15 pm)

Blijkbaar mag de journalist van jou niet zelf zijn invalshoek kiezen en wil jij persé dat hij jouw invalshoek kiest. Misschien moet je er bij de Telegraaf op aandringen dat zij er een journalist naartoe sturen.

Dick: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 8:59 pm)

Wat een smerige oorlog is dat. Burgemeester van Antwerpen ontneem alle jihaddstrijders hun inschrijving in het bevolkingsregister.

panda: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 10:49 pm)

Misschien krijgen de jihadstrijders gelijk dat dit de derde wereldoorlog wordt: nu het conflict sektarisch is geworden (soennieten tegen sji'ieten) lijkt de zaak te exploderen en zich naar de hele regio te verspreiden. Zo is de burgeroorlog in Syrie in feite al overgeslagen naar Irak waar het geweld tussen soennieten en sji'ieten snel escaleert en nu Hezbollah meevecht in Syrie en de VS de rebellen gaan bewapenen (terwijl Rusland achter Assad blijft staan) wordt het een echt internationaal conflict. Inmiddels heeft ook Egypte zijn neutrale standpunt verlaten en roept Morsi's Moslimbroederschap iedereen op om al het mogelijke te doen om de jihadstrijders in Syrie te helpen:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/15/egypte-verbreekt-alle-banden-met-syrie/

chapiro: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 11:17 pm)


Misschien krijgen de jihadstrijders gelijk dat dit de derde wereldoorlog wordt: nu het conflict sektarisch is geworden (soennieten tegen sji'ieten) lijkt de zaak te exploderen en zich naar de hele regio te verspreiden. Zo is de burgeroorlog in Syrie in feite al overgeslagen naar Irak waar het geweld tussen soennieten en sji'ieten snel escaleert en nu Hezbollah meevecht in Syrie en de VS de rebellen gaan bewapenen (terwijl Rusland achter Assad blijft staan) wordt het een echt internationaal conflict. Inmiddels heeft ook Egypte zijn neutrale standpunt verlaten en roept Morsi's Moslimbroederschap iedereen op om al het mogelijke te doen om de jihadstrijders in Syrie te helpen:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/15/egypte-verbreekt-alle-banden-met-syrie/


Het begint erop te lijken, zoals ik in de privésfeer al eens te kennen heb gegeven, dat deze islamitische oorlog zal uitmonden in een strijd tussen Amerika en Rusland.
Als dat het geval is dan zal Europa de kant van Amerika kiezen.

Ook staat beschreven dat deze WWIII haar weerga niet kent en WWI en WWII zal doen verbleken.

chapiro: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 11:23 pm)


Blijkbaar mag de journalist van jou niet zelf zijn invalshoek kiezen en wil jij persé dat hij jouw invalshoek kiest. Misschien moet je er bij de Telegraaf op aandringen dat zij er een journalist naartoe sturen.

Niet wegkijken, zoals panda de zaken beschrijft staat het ook in de Bijbel te lezen. Het Avondland Europa zal ten onder gaan.
Dat heb ik goed onthouden uit mijn Rooms Katholieke tijdperk.

ABrander: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 11:31 pm)


Ik weet niet of de groep dat kapitalisme ook vooral met Joden associeert, maar in ieder geval kan Israel zijn borst natmaken na de val van Assad, want de groep suggereert telkens dat nadat is afgerekend met de sji'itische verraders en alle banden met het seculier-democratische westen zijn verbroken, de echte strijd dan pas echt gaat beginnen, namelijk de strijd tegen Israel...


De groep suggereert het niet maar Panda wel. Het wordt nergens beweerd maar Panda weet het zeker, ze willen Israël vernietigen.

Wat een demagogisch gezwatel is dit.

Janno: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 11:38 pm)

Assad is Aleviet. Ik weet niet in hoeverre dat iets met soennieten en sji'iten te maken heeft.

chapiro: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 11:39 pm)Ik weet niet of de groep dat kapitalisme ook vooral met Joden associeert, maar in ieder geval kan Israel zijn borst natmaken na de val van Assad, want de groep suggereert telkens dat nadat is afgerekend met de sji'itische verraders en alle banden met het seculier-democratische westen zijn verbroken, de echte strijd dan pas echt gaat beginnen, namelijk de strijd tegen Israel...


De groep suggereert het niet maar Panda wel. Het wordt nergens beweerd maar Panda weet het zeker, ze willen Israël vernietigen.

Wat een demagogisch gezwatel is dit.

De moslims streven naar een islamitische wereld, inzake de umma. Pas dan is er sprake dat de Mahdi zal komen. Het vervelende van deze fictie is, dat er nooit een umma zal zijn, louter om het feit dat er teveel stromingen zijn binnen de Islam.
Deze ideologie zal vele mensenlevens kosten, ook binnen Europa.
De ingrediënten voor deze catastrofe zijn reeds in 1975 binnen gehaald toen de EG ons verkocht aan de Islam in ruil voor olie, mede dankzij minister Vredeling.

chapiro: Re: Interview met de jihadstrijders in Syrie (za jun 15, 2013 11:45 pm)


Assad is Aleviet. Ik weet niet in hoeverre dat iets met soennieten en sji'iten te maken heeft.


Assad is voor de zonen van Allah een ongelovige hond.
Dit heb ik vaak genoeg moeten lezen op een islamitische site.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]