WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18] 

Ga naar: "Oikofobie"

claartje: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:21 pm)

Ik heb in het draadje over het levend frituren van honden en katten de cursief geschreven reactie geplaatst, maar ik wil er een zelfstandig draadje van maken omdat in de meeste draadjes waarbij misstanden van andere (niet-westerse) landen of niet-westerse geloven negatief zijn betrokken, er voortdurend de 'kijk naar je eige' of ´hand-in-eigen-boezem-methode´ wordt gehanteerd. De stelling luidt dan ook:

Het is niet hypocriet misstanden over de grens aan de kaak te stellen zonder daarbij (vroegere, eventuele en/of niet vergelijkbare) misstanden in ons eigen land te benoemen. Bovendien zou ik graag antwoord krijgen op de vraag wat maakt dat velen in dit land lijden aan een ernstige vorm van oikofobie?

Bij het aan de kaak stellen van wereldwijde wantoestanden blijkt het in Nederland (in het hele westen) allemaal een graadje erger te moeten zijn. Of wordt bij gebrek aan huidige vergelijkbare westerse wantoestanden door de bril van nu gekeken naar gewoontes van (zeer) lang geleden. Zoals de kruistochten, slavernij, uithuwelijking, (dat overigens alleen in de hogere kringen plaatsvond), vrouwen- en kinderrechten. Verbazingwekkend is daarbij dat huidige schendingen van mensen- (vooral vrouwen- en kinder-)rechten door niet westerse landen of door individuen of groepen van niet-westerse afkomst (ook wel allochtonen genoemd) die in westerse landen wonen, als cultureel bepaald worden verdedigd maar de daden/gewoontes van onze voorouders niet in dat kader of de historische context mogen worden gezien. Voorbeelden van dit merkwaardige gedrag zijn o.a. het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes tot 13 jaar afdoen als 'cultureel aanvaardbaar' of verwijzen naar kindermisbruik-/mishandeling in eigen land of bij berichten over het levend frituren van honden en katten verwijzen naar onze bio-industrie en wanneer er terecht op gewezen wordt dat dit appels met peren vergelijken is weer op de proppen komt met de aldaar heersende cultuur. Sinds wanneer mag wreedheid verdedigd worden als zijnde een cultuurverschijnsel? Waarom wordt de barbaarse manier waarop in China honden en katten aan een vreselijk einde komen niet algemeen verworpen maar worden degenen die op die barbaarse gewoonte wijzen bestookt met onvergelijkbare behandeling van dieren in onze westerse maatschappij?

Wreedheden, schendingen van rechten, zowel van mensen als dieren, zouden volgens sommigen dus per definitie zijn voorbehouden aan westerse landen. En dat is op z´n minst gezegd een bijzonder arrogante en merkwaardige vorm van zelfoverschatting want zelfs op het gebied van laakbaar gedrag/gewoontes wenst men de niet-westerse wereld voorbij te streven in slechtheid. En zelfs misdaden die worden begaan uit naam van een niet-westerse religie, zijn de schuld van het misdadige westen met de VS voorop.

Enzo501: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:35 pm)

Het bewust creeren van een ruzieachtige sfeer is volgens de algemene voorwaarden van WSP niet toegestaan.

Agamemnon: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:38 pm)


Het bewust creeren van een ruzieachtige sfeer is volgens de algemene voorwaarden van WSP niet toegestaan.

Ik zie het meer als een uitnodiging tot zelfreflexie.
Een nobel streven, hoewel sommige oikofoben daar wellicht anders over zullen denken.

claartje: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:38 pm)


Het bewust creeren van een ruzieachtige sfeer is volgens de algemene voorwaarden van WSP niet toegestaan.

Ik meen wat ik schrijf en van bewust een ruzieachtige sfeer willen creeëren is geen sprake; dat is jouw (achterdochtige) perceptie

Enzo501: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:40 pm)Het bewust creeren van een ruzieachtige sfeer is volgens de algemene voorwaarden van WSP niet toegestaan.

Ik zie het meer als een uitnodiging tot zelfreflexie.
Een nobel streven, hoewel sommige oikofoben daar wellicht anders over zullen denken.
Dat is de plaat bij anderen zien en niet die bij jezelf... :yes:

Enzo501: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:41 pm)Het bewust creeren van een ruzieachtige sfeer is volgens de algemene voorwaarden van WSP niet toegestaan.

Ik meen wat ik schrijf en van bewust een ruzieachtige sfeer willen creeëren is geen sprake; dat is jouw (achterdochtige) perceptie
Nou, we zullen zien wat dit draadje brengt. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb.
:bye:

Agamemnon: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:41 pm)
Het bewust creeren van een ruzieachtige sfeer is volgens de algemene voorwaarden van WSP niet toegestaan.

Ik zie het meer als een uitnodiging tot zelfreflexie.
Een nobel streven, hoewel sommige oikofoben daar wellicht anders over zullen denken.
Dat is de plaat bij anderen zien en niet die bij jezelf... :yes:
Wat je zegt ben je zelf. :yes:

ABrander: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 1:44 pm)


Ik heb in het draadje over het levend frituren van honden en katten de cursief geschreven reactie geplaatst, maar ik wil er een zelfstandig draadje van maken omdat in de meeste draadjes waarbij misstanden van andere (niet-westerse) landen of niet-westerse geloven negatief zijn betrokken, er voortdurend de 'kijk naar je eige' of ´hand-in-eigen-boezem-methode´ wordt gehanteerd. De stelling luidt dan ook:

Het is niet hypocriet misstanden over de grens aan de kaak te stellen zonder daarbij (vroegere, eventuele en/of niet vergelijkbare) misstanden in ons eigen land te benoemen. Bovendien zou ik graag antwoord krijgen op de vraag wat maakt dat velen in dit land lijden aan een ernstige vorm van oikofobie?

Bij het aan de kaak stellen van wereldwijde wantoestanden blijkt het in Nederland (in het hele westen) allemaal een graadje erger te moeten zijn. Of wordt bij gebrek aan huidige vergelijkbare westerse wantoestanden door de bril van nu gekeken naar gewoontes van (zeer) lang geleden. Zoals de kruistochten, slavernij, uithuwelijking, (dat overigens alleen in de hogere kringen plaatsvond), vrouwen- en kinderrechten. Verbazingwekkend is daarbij dat huidige schendingen van mensen- (vooral vrouwen- en kinder-)rechten door niet westerse landen of door individuen of groepen van niet-westerse afkomst (ook wel allochtonen genoemd) die in westerse landen wonen, als cultureel bepaald worden verdedigd maar de daden/gewoontes van onze voorouders niet in dat kader of de historische context mogen worden gezien. Voorbeelden van dit merkwaardige gedrag zijn o.a. het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes tot 13 jaar afdoen als 'cultureel aanvaardbaar' of verwijzen naar kindermisbruik-/mishandeling in eigen land of bij berichten over het levend frituren van honden en katten verwijzen naar onze bio-industrie en wanneer er terecht op gewezen wordt dat dit appels met peren vergelijken is weer op de proppen komt met de aldaar heersende cultuur. Sinds wanneer mag wreedheid verdedigd worden als zijnde een cultuurverschijnsel? Waarom wordt de barbaarse manier waarop in China honden en katten aan een vreselijk einde komen niet algemeen verworpen maar worden degenen die op die barbaarse gewoonte wijzen bestookt met onvergelijkbare behandeling van dieren in onze westerse maatschappij?

Wreedheden, schendingen van rechten, zowel van mensen als dieren, zouden volgens sommigen dus per definitie zijn voorbehouden aan westerse landen. En dat is op z´n minst gezegd een bijzonder arrogante en merkwaardige vorm van zelfoverschatting want zelfs op het gebied van laakbaar gedrag/gewoontes wenst men de niet-westerse wereld voorbij te streven in slechtheid. En zelfs misdaden die worden begaan uit naam van een niet-westerse religie, zijn de schuld van het misdadige westen met de VS voorop.


In deze bijdrage nemen de stropoppen welhaast pijnlijke vormen aan. Voor zover ik kon nagaan werd door niemand in de genoemde draad wreedheid jegens dieren in China verdedigd met een beroep op de cultuur en ik las ook nergens dat wreedheden en schendingen van mensenrechten per definitie zijn voorbehouden aan westerse landen.

Je legt dus de ingebeelde opponenten eerst bizarre standpunten in de de mond om je daar vervolgens tegen te keren. Ik vrees dat dit niet tot een zinnige discussie kan leiden.

panda: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 2:06 pm)


Ik heb in het draadje over het levend frituren van honden en katten de cursief geschreven reactie geplaatst, maar ik wil er een zelfstandig draadje van maken omdat in de meeste draadjes waarbij misstanden van andere (niet-westerse) landen of niet-westerse geloven negatief zijn betrokken, er voortdurend de 'kijk naar je eige' of ´hand-in-eigen-boezem-methode´ wordt gehanteerd. De stelling luidt dan ook:

Het is niet hypocriet misstanden over de grens aan de kaak te stellen zonder daarbij (vroegere, eventuele en/of niet vergelijkbare) misstanden in ons eigen land te benoemen. Bovendien zou ik graag antwoord krijgen op de vraag wat maakt dat velen in dit land lijden aan een ernstige vorm van oikofobie?

Bij het aan de kaak stellen van wereldwijde wantoestanden blijkt het in Nederland (in het hele westen) allemaal een graadje erger te moeten zijn. Of wordt bij gebrek aan huidige vergelijkbare westerse wantoestanden door de bril van nu gekeken naar gewoontes van (zeer) lang geleden. Zoals de kruistochten, slavernij, uithuwelijking, (dat overigens alleen in de hogere kringen plaatsvond), vrouwen- en kinderrechten. Verbazingwekkend is daarbij dat huidige schendingen van mensen- (vooral vrouwen- en kinder-)rechten door niet westerse landen of door individuen of groepen van niet-westerse afkomst (ook wel allochtonen genoemd) die in westerse landen wonen, als cultureel bepaald worden verdedigd maar de daden/gewoontes van onze voorouders niet in dat kader of de historische context mogen worden gezien. Voorbeelden van dit merkwaardige gedrag zijn o.a. het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes tot 13 jaar afdoen als 'cultureel aanvaardbaar' of verwijzen naar kindermisbruik-/mishandeling in eigen land of bij berichten over het levend frituren van honden en katten verwijzen naar onze bio-industrie en wanneer er terecht op gewezen wordt dat dit appels met peren vergelijken is weer op de proppen komt met de aldaar heersende cultuur. Sinds wanneer mag wreedheid verdedigd worden als zijnde een cultuurverschijnsel? Waarom wordt de barbaarse manier waarop in China honden en katten aan een vreselijk einde komen niet algemeen verworpen maar worden degenen die op die barbaarse gewoonte wijzen bestookt met onvergelijkbare behandeling van dieren in onze westerse maatschappij?

Wreedheden, schendingen van rechten, zowel van mensen als dieren, zouden volgens sommigen dus per definitie zijn voorbehouden aan westerse landen. En dat is op z´n minst gezegd een bijzonder arrogante en merkwaardige vorm van zelfoverschatting want zelfs op het gebied van laakbaar gedrag/gewoontes wenst men de niet-westerse wereld voorbij te streven in slechtheid. En zelfs misdaden die worden begaan uit naam van een niet-westerse religie, zijn de schuld van het misdadige westen met de VS voorop.


Op forums als deze wordt in feite elke discussie verziekt door wederzijds wantrouwen. In het bijzonder gelooft links WSP dat elk bericht over wangedrag van moslims niet wordt geplaatst om dat wangedrag aan de orde te stellen maar alleen maar om moslims te bashen. Men gelooft dat de ander 'racistisch' is en om dat superioriteitsgevoel een lesje te leren vindt men het didactisch noodzakelijk de 'racist' te wijzen op de onvolmaaktheden van de westerse cultuur. Zo stuurt links elke discussie een richting op waar het niet om begonnen was (dat dan weer als 'wegkijken' wordt aangeduid). Voor de goede orde: er zijn inderdaad mensen die elk onrecht van moslims aangrijpen als stok als bewijs dat de islam niet deugt, maar links generaliseert erop los dat iedereen die wangedrag van moslims onder de aandacht brengt dit doet vanuit een racistisch motief zodat de facto altijd de boodschapper in plaats van de misdadiger wordt aangepakt. Waarom ziet links in alles racisme? Omdat linkse mensen zichzelf superieur willen voelen: de beschuldiging van racisme is aldus projectie. Linkse mensen vinden het heel belangrijk dat zij superieur zijn, boven alle kritiek verheven, en dat gevoel krijgen ze precies door de ander te 'betrappen' op superioriteitsideeen dus door de ander te 'ontmaskeren' als racist. Daarom is dat wantrouwen niet weg te krijgen want hierop berust de hele zelfachting van de linkse mens.

Raya: Re: Oikofobie (ma jun 24, 2013 2:09 pm)

Overal mag op gewezen worden. Zolang het maar niet de vorm krijgt van met een beschuldigend vingertje naar een ander wijzen, terwijl de eigen schuld levensgroot op het voorhoofd geschreven staat.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]