WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 

Ga naar: "Asscher: diepe spijt voor slavernij"

ABrander: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 1:30 pm)

Asscher: diepe spijt voor slavernij
Minister Asscher heeft namens de Nederlandse regering spijt betuigd voor de Nederlandse slavernij. Hij deed dat bij de nationale viering van het afschaffen van de slavernij, precies 150 jaar geleden.

"Ik kijk terug op deze schandvlek in onze geschiedenis", zei Asscher bij het nationaal monument slavernijverleden in Amsterdam. "Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid."

De minister kreeg na die opmerking applaus van de honderden aanwezigen. Onder hen zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
http://nos.nl/artikel/524553-asscher-diepe-spijt-voor-slavernij.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaal+%28NOS+Journaal+Nieuws%29

Een correct schuldbetoon jegens de miljoenen slachtoffers. We kunnen ons verleden alleen verwerken door de zwarte bladzijden voluit te erkennen. Alleen dan ontstaat een basis om schending van mensenrechten in andere landen kritisch aan de orde te stellen.

HvR: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 1:42 pm)

En daar gaan we weer....

Wel opvallend overigens dat als het gaat over het wanstaltige graaigedrag binnen de EU,
iets dat bekend is sinds 2005 wordt afgedaan als "oude koe"
maar de slavernij ons langer wordt nagedragen dan de erfzonde.

Van het weekend in Trouw las ik een zeer verhelderend perspectief van dhr Piet Emmer
wat mij erg aansprak:

Slavernij, precies 150 jaar geleden afgeschaft, zou tot op heden doorwerken in racisme, ontrouw en criminaliteit. Historicus Piet Emmer denkt daar heel anders over.

....

Dat lijkt allemaal anders te liggen voor sommige Caribische Nederlanders. Die zien de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse West-Indische koloniën - overmorgen 150 jaar geleden - niet alleen als een stap naar een rechtvaardiger samenleving, maar vooral als een gelegenheid om de rest van Nederland erop te wijzen dat de gevolgen van de slavernij nog steeds niet voorbij zijn. Wat er maar fout kan gaan, wordt aan dat slavernijverleden toegeschreven: racisme, discriminatie, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, echtelijke ontrouw, criminaliteit, slechte schoolprestaties, hoge bloeddruk en nog veel meer. De slavernij was zo uitzonderlijk en zo inhumaan, dat alleen onze koning daar excuses voor kan aanbieden. Ook ligt het voor de hand om herstelbetalingen te doen.

Want zonder slavernij was Nederland nooit zo welvarend geworden. Daar wordt telkens op 1 juli de rekening voor gepresenteerd.

....

Al deze gegevens wijzen erop dat het slavernijverleden niet langer kan dienen als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand. Het ziet ernaar uit dat de nakomelingen van de slaven net als andere etnische groepen in Nederland langs dezelfde meetlat dienen te worden gelegd. Daarop scoren die groepen hoog, die godsdienstige verdraagzaamheid tonen, weinig criminaliteit kennen, hoog zijn geschoold, goed hun talen spreken, veel innovatieve ondernemers voortbrengen, bekwame politieke leiders leveren, een gering beroep doen op sociale uitkeringen en veel spaarzin aan de dag leggen. Dat de voorvaderen van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Nederlanders de Verlichting hebben gemist, dat de voorvaderen van de Marokkaanse en Vietnamese Nederlanders ooit door de Fransen zijn gekoloniseerd, dat de Europese Nederlanders tussen 1794 en 1813 en tussen 1940 en 1945 twee bezettingen hebben doorstaan, dat de voorouders van de Joodse Nederlanders gedurende de laatste bezetting bijna zijn uitgemoord, dat de voorouders van de uit Ghana afkomstige Nederlanders slaven hebben verkocht en dat de voorouders van veel ex-Surinamers en Antillianen gedwongen uit Afrika zijn gehaald en als slaven hebben geleefd, zal altijd in herinnering blijven. Maar mededogen zal dat niet meer opleveren, laat staan maatschappelijke of financiële credits.

Piet Emmer (1944) was hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie. Met Jos Gommans schreef hij 'Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800' (2012)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3466960/2013/06/29/Slavernij-is-geen-excuus.dhtml

ABrander: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 1:46 pm)


En daar gaan we weer....

Wel opvallend overigens dat als het gaat over het wanstaltige graaigedrag binnen de EU,
iets dat bekend is sinds 2005 wordt afgedaan als "oude koe"
maar de slavernij ons langer wordt nagedragen dan de erfzonde.

Van het weekend in Trouw las ik een zeer verhelderend perspectief van dhr Piet Emmer
wat mij erg aansprak:

Slavernij, precies 150 jaar geleden afgeschaft, zou tot op heden doorwerken in racisme, ontrouw en criminaliteit. Historicus Piet Emmer denkt daar heel anders over.

....

Dat lijkt allemaal anders te liggen voor sommige Caribische Nederlanders. Die zien de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse West-Indische koloniën - overmorgen 150 jaar geleden - niet alleen als een stap naar een rechtvaardiger samenleving, maar vooral als een gelegenheid om de rest van Nederland erop te wijzen dat de gevolgen van de slavernij nog steeds niet voorbij zijn. Wat er maar fout kan gaan, wordt aan dat slavernijverleden toegeschreven: racisme, discriminatie, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, echtelijke ontrouw, criminaliteit, slechte schoolprestaties, hoge bloeddruk en nog veel meer. De slavernij was zo uitzonderlijk en zo inhumaan, dat alleen onze koning daar excuses voor kan aanbieden. Ook ligt het voor de hand om herstelbetalingen te doen.

Want zonder slavernij was Nederland nooit zo welvarend geworden. Daar wordt telkens op 1 juli de rekening voor gepresenteerd.

....

Al deze gegevens wijzen erop dat het slavernijverleden niet langer kan dienen als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand. Het ziet ernaar uit dat de nakomelingen van de slaven net als andere etnische groepen in Nederland langs dezelfde meetlat dienen te worden gelegd. Daarop scoren die groepen hoog, die godsdienstige verdraagzaamheid tonen, weinig criminaliteit kennen, hoog zijn geschoold, goed hun talen spreken, veel innovatieve ondernemers voortbrengen, bekwame politieke leiders leveren, een gering beroep doen op sociale uitkeringen en veel spaarzin aan de dag leggen. Dat de voorvaderen van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Nederlanders de Verlichting hebben gemist, dat de voorvaderen van de Marokkaanse en Vietnamese Nederlanders ooit door de Fransen zijn gekoloniseerd, dat de Europese Nederlanders tussen 1794 en 1813 en tussen 1940 en 1945 twee bezettingen hebben doorstaan, dat de voorouders van de Joodse Nederlanders gedurende de laatste bezetting bijna zijn uitgemoord, dat de voorouders van de uit Ghana afkomstige Nederlanders slaven hebben verkocht en dat de voorouders van veel ex-Surinamers en Antillianen gedwongen uit Afrika zijn gehaald en als slaven hebben geleefd, zal altijd in herinnering blijven. Maar mededogen zal dat niet meer opleveren, laat staan maatschappelijke of financiële credits.

Piet Emmer (1944) was hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie. Met Jos Gommans schreef hij 'Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800' (2012)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3466960/2013/06/29/Slavernij-is-geen-excuus.dhtmlNiemand sprak over erfzonde en het betoog van Emmer gaat niet in op de verwijtbaarheid van slavernij.

Trep: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 1:58 pm)


We kunnen ons verleden alleen verwerken door de zwarte bladzijden voluit te erkennen.


Is er weleens iemand die het slavernijverleden ontkent dan :hum:

claartje: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 2:07 pm)


En daar gaan we weer....

Wel opvallend overigens dat als het gaat over het wanstaltige graaigedrag binnen de EU,
iets dat bekend is sinds 2005 wordt afgedaan als "oude koe"
maar de slavernij ons langer wordt nagedragen dan de erfzonde.

Van het weekend in Trouw las ik een zeer verhelderend perspectief van dhr Piet Emmer
wat mij erg aansprak:

Slavernij, precies 150 jaar geleden afgeschaft, zou tot op heden doorwerken in racisme, ontrouw en criminaliteit. Historicus Piet Emmer denkt daar heel anders over.

....

Dat lijkt allemaal anders te liggen voor sommige Caribische Nederlanders. Die zien de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse West-Indische koloniën - overmorgen 150 jaar geleden - niet alleen als een stap naar een rechtvaardiger samenleving, maar vooral als een gelegenheid om de rest van Nederland erop te wijzen dat de gevolgen van de slavernij nog steeds niet voorbij zijn. Wat er maar fout kan gaan, wordt aan dat slavernijverleden toegeschreven: racisme, discriminatie, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, echtelijke ontrouw, criminaliteit, slechte schoolprestaties, hoge bloeddruk en nog veel meer. De slavernij was zo uitzonderlijk en zo inhumaan, dat alleen onze koning daar excuses voor kan aanbieden. Ook ligt het voor de hand om herstelbetalingen te doen.

Want zonder slavernij was Nederland nooit zo welvarend geworden. Daar wordt telkens op 1 juli de rekening voor gepresenteerd.

....

Al deze gegevens wijzen erop dat het slavernijverleden niet langer kan dienen als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand. Het ziet ernaar uit dat de nakomelingen van de slaven net als andere etnische groepen in Nederland langs dezelfde meetlat dienen te worden gelegd. Daarop scoren die groepen hoog, die godsdienstige verdraagzaamheid tonen, weinig criminaliteit kennen, hoog zijn geschoold, goed hun talen spreken, veel innovatieve ondernemers voortbrengen, bekwame politieke leiders leveren, een gering beroep doen op sociale uitkeringen en veel spaarzin aan de dag leggen. Dat de voorvaderen van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Nederlanders de Verlichting hebben gemist, dat de voorvaderen van de Marokkaanse en Vietnamese Nederlanders ooit door de Fransen zijn gekoloniseerd, dat de Europese Nederlanders tussen 1794 en 1813 en tussen 1940 en 1945 twee bezettingen hebben doorstaan, dat de voorouders van de Joodse Nederlanders gedurende de laatste bezetting bijna zijn uitgemoord, dat de voorouders van de uit Ghana afkomstige Nederlanders slaven hebben verkocht en dat de voorouders van veel ex-Surinamers en Antillianen gedwongen uit Afrika zijn gehaald en als slaven hebben geleefd, zal altijd in herinnering blijven. Maar mededogen zal dat niet meer opleveren, laat staan maatschappelijke of financiële credits.

Piet Emmer (1944) was hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie. Met Jos Gommans schreef hij 'Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800' (2012)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3466960/2013/06/29/Slavernij-is-geen-excuus.dhtml

In Amsterdam Zuid-Oost wonen veel nakomelingen van slaven (Surinamers en Antillianen) en slavenhandelaars (Ghanezen) gebroederlijk naast elkaar en ik denk niet dat die Ghanezen hun excuses aanbieden voor de mensenhandel. Waarom zouden ze, in die tijd was de handel in slaven algemeen geaccepteerd, net als kielhalen, de schandpaal, in het openbaar opgehangen worden en nog wat in onze ogen barbaarse/achterlijke gewoontes. Worden er ook voor de in vroeger tijden algemeen aanvaardbare straffen, c.q. gewoontes achteraf diepe spijt betuigd aan de verre verwanten van de toenmalige slachtoffers? Ik vind de jaarlijkse herdenking (keti koti) prima maar dat ieder jaar heel Nederland door het stof moet en mea culpa, mea culpa, mea MAXI culpa moet roepen is zwaar overdreven.

ABrander: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 2:10 pm)En daar gaan we weer....

Wel opvallend overigens dat als het gaat over het wanstaltige graaigedrag binnen de EU,
iets dat bekend is sinds 2005 wordt afgedaan als "oude koe"
maar de slavernij ons langer wordt nagedragen dan de erfzonde.

Van het weekend in Trouw las ik een zeer verhelderend perspectief van dhr Piet Emmer
wat mij erg aansprak:

Slavernij, precies 150 jaar geleden afgeschaft, zou tot op heden doorwerken in racisme, ontrouw en criminaliteit. Historicus Piet Emmer denkt daar heel anders over.

....

Dat lijkt allemaal anders te liggen voor sommige Caribische Nederlanders. Die zien de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse West-Indische koloniën - overmorgen 150 jaar geleden - niet alleen als een stap naar een rechtvaardiger samenleving, maar vooral als een gelegenheid om de rest van Nederland erop te wijzen dat de gevolgen van de slavernij nog steeds niet voorbij zijn. Wat er maar fout kan gaan, wordt aan dat slavernijverleden toegeschreven: racisme, discriminatie, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, echtelijke ontrouw, criminaliteit, slechte schoolprestaties, hoge bloeddruk en nog veel meer. De slavernij was zo uitzonderlijk en zo inhumaan, dat alleen onze koning daar excuses voor kan aanbieden. Ook ligt het voor de hand om herstelbetalingen te doen.

Want zonder slavernij was Nederland nooit zo welvarend geworden. Daar wordt telkens op 1 juli de rekening voor gepresenteerd.

....

Al deze gegevens wijzen erop dat het slavernijverleden niet langer kan dienen als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand. Het ziet ernaar uit dat de nakomelingen van de slaven net als andere etnische groepen in Nederland langs dezelfde meetlat dienen te worden gelegd. Daarop scoren die groepen hoog, die godsdienstige verdraagzaamheid tonen, weinig criminaliteit kennen, hoog zijn geschoold, goed hun talen spreken, veel innovatieve ondernemers voortbrengen, bekwame politieke leiders leveren, een gering beroep doen op sociale uitkeringen en veel spaarzin aan de dag leggen. Dat de voorvaderen van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Nederlanders de Verlichting hebben gemist, dat de voorvaderen van de Marokkaanse en Vietnamese Nederlanders ooit door de Fransen zijn gekoloniseerd, dat de Europese Nederlanders tussen 1794 en 1813 en tussen 1940 en 1945 twee bezettingen hebben doorstaan, dat de voorouders van de Joodse Nederlanders gedurende de laatste bezetting bijna zijn uitgemoord, dat de voorouders van de uit Ghana afkomstige Nederlanders slaven hebben verkocht en dat de voorouders van veel ex-Surinamers en Antillianen gedwongen uit Afrika zijn gehaald en als slaven hebben geleefd, zal altijd in herinnering blijven. Maar mededogen zal dat niet meer opleveren, laat staan maatschappelijke of financiële credits.

Piet Emmer (1944) was hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie. Met Jos Gommans schreef hij 'Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800' (2012)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3466960/2013/06/29/Slavernij-is-geen-excuus.dhtmlNiemand sprak over erfzonde en het betoog van Emmer gaat niet in op de verwijtbaarheid van slavernij.

De verwijtbaarheid wel:

http://frontpage.fok.nl/column/606128/1/1/50/excuses-slavernij-misplaatste-erfzonde.html

Voor het overige verwijs ik je naar de reactie van Claartje hierboven.

Agamemnon: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 2:21 pm)

Zijne excellentie de heer Asscher toont maar weer eens aan hoe ver de politiek van de man in de straat is komen te staan.
:keeporder:

ABrander: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 2:22 pm)


Zijne excellentie de heer Asscher toont maar weer eens aan hoe ver de politiek van de man in de straat is komen te staan.
:keeporder:


Om die reden wordt hij ook met 'excellentie' aangesproken. De man in de straat maken we geen minister.

Agamemnon: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 2:22 pm)En daar gaan we weer....

Wel opvallend overigens dat als het gaat over het wanstaltige graaigedrag binnen de EU,
iets dat bekend is sinds 2005 wordt afgedaan als "oude koe"
maar de slavernij ons langer wordt nagedragen dan de erfzonde.

Van het weekend in Trouw las ik een zeer verhelderend perspectief van dhr Piet Emmer
wat mij erg aansprak:

Slavernij, precies 150 jaar geleden afgeschaft, zou tot op heden doorwerken in racisme, ontrouw en criminaliteit. Historicus Piet Emmer denkt daar heel anders over.

....

Dat lijkt allemaal anders te liggen voor sommige Caribische Nederlanders. Die zien de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse West-Indische koloniën - overmorgen 150 jaar geleden - niet alleen als een stap naar een rechtvaardiger samenleving, maar vooral als een gelegenheid om de rest van Nederland erop te wijzen dat de gevolgen van de slavernij nog steeds niet voorbij zijn. Wat er maar fout kan gaan, wordt aan dat slavernijverleden toegeschreven: racisme, discriminatie, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, echtelijke ontrouw, criminaliteit, slechte schoolprestaties, hoge bloeddruk en nog veel meer. De slavernij was zo uitzonderlijk en zo inhumaan, dat alleen onze koning daar excuses voor kan aanbieden. Ook ligt het voor de hand om herstelbetalingen te doen.

Want zonder slavernij was Nederland nooit zo welvarend geworden. Daar wordt telkens op 1 juli de rekening voor gepresenteerd.

....

Al deze gegevens wijzen erop dat het slavernijverleden niet langer kan dienen als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand. Het ziet ernaar uit dat de nakomelingen van de slaven net als andere etnische groepen in Nederland langs dezelfde meetlat dienen te worden gelegd. Daarop scoren die groepen hoog, die godsdienstige verdraagzaamheid tonen, weinig criminaliteit kennen, hoog zijn geschoold, goed hun talen spreken, veel innovatieve ondernemers voortbrengen, bekwame politieke leiders leveren, een gering beroep doen op sociale uitkeringen en veel spaarzin aan de dag leggen. Dat de voorvaderen van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Nederlanders de Verlichting hebben gemist, dat de voorvaderen van de Marokkaanse en Vietnamese Nederlanders ooit door de Fransen zijn gekoloniseerd, dat de Europese Nederlanders tussen 1794 en 1813 en tussen 1940 en 1945 twee bezettingen hebben doorstaan, dat de voorouders van de Joodse Nederlanders gedurende de laatste bezetting bijna zijn uitgemoord, dat de voorouders van de uit Ghana afkomstige Nederlanders slaven hebben verkocht en dat de voorouders van veel ex-Surinamers en Antillianen gedwongen uit Afrika zijn gehaald en als slaven hebben geleefd, zal altijd in herinnering blijven. Maar mededogen zal dat niet meer opleveren, laat staan maatschappelijke of financiële credits.

Piet Emmer (1944) was hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie. Met Jos Gommans schreef hij 'Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800' (2012)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3466960/2013/06/29/Slavernij-is-geen-excuus.dhtml

In Amsterdam Zuid-Oost wonen veel nakomelingen van slaven (Surinamers en Antillianen) en slavenhandelaars (Ghanezen) gebroederlijk naast elkaar en ik denk niet dat die Ghanezen hun excuses aanbieden voor de mensenhandel. Waarom zouden ze, in die tijd was de handel in slaven algemeen geaccepteerd, net als kielhalen, de schandpaal, in het openbaar opgehangen worden en nog wat in onze ogen barbaarse/achterlijke gewoontes. Worden er ook voor de in vroeger tijden algemeen aanvaardbare straffen, c.q. gewoontes achteraf diepe spijt betuigd aan de verre verwanten van de toenmalige slachtoffers? Ik vind de jaarlijkse herdenking (keti koti) prima maar dat ieder jaar heel Nederland door het stof moet en mea culpa, mea culpa, mea MAXI culpa moet roepen is zwaar overdreven.
Ik verdom het dan ook. Asscher spreekt maar lekker namens de regering, maar niet namens mij.

Agamemnon: Re: Asscher: diepe spijt voor slavernij (ma jul 01, 2013 2:24 pm)Zijne excellentie de heer Asscher toont maar weer eens aan hoe ver de politiek van de man in de straat is komen te staan.
:keeporder:


Om die reden wordt hij ook met 'excellentie' aangesproken. De man in de straat maken we geen minister.
Het was dan ook ironisch bedoeld.
Hoogdravende titulatuur in combinatie met (vermeende) gelijkwaardigheid tussen burgers en politici leek me wel een leuk grapje. Niettemin denk ik dat politici burgers dienen te vertegenwoordigen. Met deze uitspraak vrees ik dat Asscher dat even was vergeten.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]