WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4] 

Ga naar: "De maakbare Aarde"

Raya: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:02 pm)


Hoe dan ook, het gaat dus om twee zaken: enerzijds heb je te maken met drie of meer fundamentele posities (die grofweg corresponderen met de drie 'grote ideologieen' van liberalisme, conservatisme en socialisme) en de actuele politieke strijd waarbij er altijd twee kampen - namelijk zij die voor en zij die tegen zijn - ontstaan. Dat is ook de reden waarom het begrippenpaar links en rechts nooit weg te denken zijn in de feitelijke gang van zaken in de politiek: uiteindelijk is er altijd slechts de keuze tussen voor en tegen (iets doen of iets niet doen) en dat is wat wij nu eenmaal links en rechts noemen. Uiteraard is er in de feitelijke politiek ook vaak wel ruimte of zelfs noodzaak voor concessie en mitsen en maren, maar dat doet niet af aan het feit dat de fundamentele keuze slechts twee smaken kent, namelijk voor of tegen.


Ik word vaak links genoemd, terwijl ik enkel er van uit ga dat een ander dezelfde rechten heeft als ik. Als ik vrijheid van godsdienst heb, hebben anderen dat ook. Ik ga dan geen smoesjes verzinnen om een religie geen religie te hoeven noemen, omdat ik die ander de vrijheid van godsdienst zou willen ontzeggen.
Hetzij geldt voor andere vrijheden. De vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid om mij te kleden zoals ik wil, zonder dat iemand mij daar vrijheidsbeperkende regeltjes bij oplegt. Als ik een hoofddoekje of keppel wil dragen, is dat geheel aan mij, wat mijn motivatie ook is. En dat geldt dus ook voor anderen.
Als mijn familie vermoord zou worden en ik, volgens sommigen, het recht zou hebben op wraak, dan hebben anderen dat recht uiteraard ook als hun familie werd vermoord. Dan ga ik niet roepen dat wij wel een land mogen binnenvallen en er bommen mogen laten ontploffen, en hevig hypocriet zitten doen als anderen dezelfde tactiek, maar op kleinere schaal toepassen.
Let wel: ik keur het niet goed, ik ben tegen alle vormen van geweld.

Jij vindt rechtvaardig en eerlijk zijn en strijden tegen hypocrisie dus links. Ik denk dat je je nog eens achter je oren moet krabben en wellicht je studiegeld terug moet halen.

Einstein: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:05 pm)

@panda jij ziet links dus als "doen" en rechts als "niet doen" ? als ik het goed begrijp ? In deze discussie is dat helder: niets willen doen aan de CO2-reductie is rechts. Maar de reden daarvoor is dan wel vrij cynisch, dwz elk redelijk mens begrijpt dat het misschien wel te laat is om nog iets te doen.. dus wie is niet rechts in dat verband.. ben je alleen links, wanneer je voor CO2-opslag bent ? Bijna iedereen is daar tegen..

En algemeen gesproken gaat dit vliegertje "doen" en "niet doen" helemaal niet op. Want je zou links in de CO2 disussie toch vooral conservatief moeten noemen ! Het is toch links, die pleit voor behoud van de natuur, voor een terughoudende economie, zuinig met grondstoffen.. en voor de rechtse doener is de sky the limit: er is geen tekort aan grondstoffen, er nooit genoeg aan autoos, asfalt , iphones... Voorwaarts , de economie moet blijven groeien... In dit verband is rechts de revolutionair, links de conservatief.

Ik zie zelf het begrip "links" meer als het uitdrukken van hoop (wensdenken) in de politiek en rechts als angst (behoudzucht). Dat komt ook meer overeen met de historische scheidslijn tussen koningsgetrouwen als rechts en citoyen als "sinistra" of links. De koningsgetrouwen zijn loyaal, c.q. bang voor de koning, c.q. behoudzuchtig en links - sinistra - is bereid om de (altijd luie) koning tegen te spreken, c.q. veranderingsgezind.

Raya: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:13 pm)

Ik zie links meer als sociaal zijn, rekening houden met elkaar, elkaar het licht in de ogen gunnen, eerlijkheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en helpen wie hulp nodig heeft. Samen zijn en samen leven, zonder uitlsuitingen vanwege 'iets zijn' (homo-seksueel, vrouw, moslim, gehandicapt, bruin, groen of geel...)


In de discussie omtrent CO2 zie ik links dan ook meer als de groep die veranderingen ziet, de gevaren daarvan benoemd en wegen zoekt om daar NIEMAND het slachtoffer van te laten worden.

Anonymous: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:13 pm)


ah eindelijk kan ik me een keer aansluiten bij panda,


Ik ben noch links noch rechts in deze discussie: ik ben niet rechts in de zin dat ik ontken dat de Aarde opwarmt en dat het uiterst waarschijnlijk is dat dit vooral door toedoen van de mens is, maar ik ben ook niet links in de zin dat ik geloof dat we het tij ook weer zelf kunnen keren door minder te gaan consumeren of zo

Daar denk ik ook zo over. Er is zoveel CO2 terecht gekomen in de atmosfeer, dat halen we echt niet meer terug, met wat voor maatregelen dan ook. Je kunt gaan minderen, maar dat lost het broeikas-effect niet op. Het kan de effecten alleen (marginaal?) uitstellen.

Ik ben dus ook "rechts" wat betreft het tweede. Extreem-rechts in deze kwestie zou ik mezelf dan weer niet willen noemen, omdat ik denk dat het remmen van CO2 (lees: van de economie) en bijv. het autoverkeer op zichzelf ook wel eens heilzaam zou kunnen zijn. Behalve opwarming van de aarde hebben deze moderne verworvenheden namelijk ook andere effecten, dwz op de volksgezondheid en de algehele leefomgeving (ecologie, welzijn) en schaarste van grondstoffen.

Ik denk dat Kiam overigens wel een punt heeft: wij zeggen nu, terugdraaien van het broeikas-effect kan niet .. maar dingen die onvoorstelbaar lijken, gaan er (misschien wel) komen. En daarbij speelt niet alleen de techniek t.a.v. de Aarde als planeet een rol, maar ook aanpassing aan de verslechtering van de leefomgeving: culturele veranderingen en de flexibiliteit van de mens. Zie in dit verband ook de film Soylent Green.

Prachtige film, met Cookie monster in de hoofdrol.
"I want some cookies!"
Ik zit hier het meest op de 'lijn van KiaM'.
Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in een wetenschappelijke omgeving.
Ik heb het vaker verteld, ik ben ouder dan de transistor.
De meest ingrijpende ontdekking van de vorige eeuw, min of meer bij toeval ontdekt.
Probeer u een wereld voor te stellen zonder transistor.
De eerste uprocessor waarmee ik werkte, de 4004, had er 2300.
De Xeon Nehalem heeft er 2,3 miljard!
Niet alleen de micro-elektronica, maar ook de nano-technologie is er uit ontstaan.
De wereld van het hele kleine.
Ik ken een student van toen die als opdracht kreeg het foto-synthese effect te onderzoeken en te beschrijven, zodat we het konden nabootsen in een laboratorium.
Hoe we koolstof moeten binden uit CO2 en de zuurstof vrij laten.
Naar mijn idee hadden we het al, het deed elke dag trouw zijn werk.
Zonlicht, aarde, zee, plantjes, voedingsstoffen, CO2.
Er worden ook steeds betere oplossingen bedacht om drinkwater uit zeewater te maken.
We maken stroom uit wind en stroom uit zonlicht.
Opslagmethoden worden ook steeds beter.
Het is dankzij de vasthoudendheid van onderzoekers dat de mensheid vooruit komt.
Onderzoekers die zich niet laten weerhouden door tegenslagen, die elke onderzoeker op zijn of haar weg tegenkomt.
Zonder die onderzoekers was de medische wetenschap nog niet eens aan het niveau van Nicolaes Tulp toe gekomen.
Ondertussen kan ik er zelf van alles aan doen.
Niet ik alleen, iedereen kan er wat aan doen.
Dus ik geloof er niet in dat het hoofd in de schoot leggen de juiste methode is om de toekomst tegemoet te treden.

panda: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:14 pm)Hoe dan ook, het gaat dus om twee zaken: enerzijds heb je te maken met drie of meer fundamentele posities (die grofweg corresponderen met de drie 'grote ideologieen' van liberalisme, conservatisme en socialisme) en de actuele politieke strijd waarbij er altijd twee kampen - namelijk zij die voor en zij die tegen zijn - ontstaan. Dat is ook de reden waarom het begrippenpaar links en rechts nooit weg te denken zijn in de feitelijke gang van zaken in de politiek: uiteindelijk is er altijd slechts de keuze tussen voor en tegen (iets doen of iets niet doen) en dat is wat wij nu eenmaal links en rechts noemen. Uiteraard is er in de feitelijke politiek ook vaak wel ruimte of zelfs noodzaak voor concessie en mitsen en maren, maar dat doet niet af aan het feit dat de fundamentele keuze slechts twee smaken kent, namelijk voor of tegen.


Ik word vaak links genoemd, terwijl ik enkel er van uit ga dat een ander dezelfde rechten heeft als ik. Als ik vrijheid van godsdienst heb, hebben anderen dat ook. Ik ga dan geen smoesjes verzinnen om een religie geen religie te hoeven noemen, omdat ik die ander de vrijheid van godsdienst zou willen ontzeggen.
Hetzij geldt voor andere vrijheden. De vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid om mij te kleden zoals ik wil, zonder dat iemand mij daar vrijheidsbeperkende regeltjes bij oplegt. Als ik een hoofddoekje of keppel wil dragen, is dat geheel aan mij, wat mijn motivatie ook is. En dat geldt dus ook voor anderen.
Als mijn familie vermoord zou worden en ik, volgens sommigen, het recht zou hebben op wraak, dan hebben anderen dat recht uiteraard ook als hun familie werd vermoord. Dan ga ik niet roepen dat wij wel een land mogen binnenvallen en er bommen mogen laten ontploffen, en hevig hypocriet zitten doen als anderen dezelfde tactiek, maar op kleinere schaal toepassen.
Let wel: ik keur het niet goed, ik ben tegen alle vormen van geweld.

Jij vindt rechtvaardig en eerlijk zijn en strijden tegen hypocrisie dus links. Ik denk dat je je nog eens achter je oren moet krabben en wellicht je studiegeld terug moet halen.

De opvatting dat alle mensen gelijk zijn (en dus gelijke rechten hebben) is inderdaad typisch links: rechts heeft meer de romantische opvatting dat elk mens uniek is, hetgeen weer te maken heeft met de linkse abstractie ('de mens') die rechts afwijst ten gunste van het concrete ('déze mens')... In dat verband heb ik de ideologie van het multiculturalisme altijd wat hybride gevonden: de multiculturele opvatting dat groepsidentiteit belangrijk is voor een individu en dat die groepen speciale groepsrechten (minderheidsrechten zoals positieve discriminatie) verdienen is in wezen typisch rechts al is het dan wel een binnenste buiten gekeerd rechts waardoor het multiculturalisme toch het felst botst met traditioneel rechts.

Raya: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:23 pm)
Hoe dan ook, het gaat dus om twee zaken: enerzijds heb je te maken met drie of meer fundamentele posities (die grofweg corresponderen met de drie 'grote ideologieen' van liberalisme, conservatisme en socialisme) en de actuele politieke strijd waarbij er altijd twee kampen - namelijk zij die voor en zij die tegen zijn - ontstaan. Dat is ook de reden waarom het begrippenpaar links en rechts nooit weg te denken zijn in de feitelijke gang van zaken in de politiek: uiteindelijk is er altijd slechts de keuze tussen voor en tegen (iets doen of iets niet doen) en dat is wat wij nu eenmaal links en rechts noemen. Uiteraard is er in de feitelijke politiek ook vaak wel ruimte of zelfs noodzaak voor concessie en mitsen en maren, maar dat doet niet af aan het feit dat de fundamentele keuze slechts twee smaken kent, namelijk voor of tegen.


Ik word vaak links genoemd, terwijl ik enkel er van uit ga dat een ander dezelfde rechten heeft als ik. Als ik vrijheid van godsdienst heb, hebben anderen dat ook. Ik ga dan geen smoesjes verzinnen om een religie geen religie te hoeven noemen, omdat ik die ander de vrijheid van godsdienst zou willen ontzeggen.
Hetzij geldt voor andere vrijheden. De vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid om mij te kleden zoals ik wil, zonder dat iemand mij daar vrijheidsbeperkende regeltjes bij oplegt. Als ik een hoofddoekje of keppel wil dragen, is dat geheel aan mij, wat mijn motivatie ook is. En dat geldt dus ook voor anderen.
Als mijn familie vermoord zou worden en ik, volgens sommigen, het recht zou hebben op wraak, dan hebben anderen dat recht uiteraard ook als hun familie werd vermoord. Dan ga ik niet roepen dat wij wel een land mogen binnenvallen en er bommen mogen laten ontploffen, en hevig hypocriet zitten doen als anderen dezelfde tactiek, maar op kleinere schaal toepassen.
Let wel: ik keur het niet goed, ik ben tegen alle vormen van geweld.

Jij vindt rechtvaardig en eerlijk zijn en strijden tegen hypocrisie dus links. Ik denk dat je je nog eens achter je oren moet krabben en wellicht je studiegeld terug moet halen.

De opvatting dat alle mensen gelijk zijn (en dus gelijke rechten hebben) is inderdaad typisch links: rechts heeft meer de romantische opvatting dat elk mens uniek is, hetgeen weer te maken heeft met de linkse abstractie ('de mens') die rechts afwijst ten gunste van het concrete ('déze mens')... In dat verband heb ik de ideologie van het multiculturalisme altijd wat hybride gevonden: de multiculturele opvatting dat groepsidentiteit belangrijk is voor een individu en dat die groepen speciale groepsrechten (minderheidsrechten zoals positieve discriminatie) verdienen is in wezen typisch rechts al is het dan wel een binnenste buiten gekeerd rechts waardoor het multiculturalisme toch het felst botst met traditioneel rechts.
Ik heb het niet over gelijk zijn, ik heb het over gelijkwaardig. De ene mens is niet meer waard dan de ander. We worden allemaal naakt geboren hoe zeer sommigen ook hun best doen dat te ontkennen en met dure lapjes stof waar zij zich in hullen, ons willen doen geloven dat zij uit een gouden ei zijn geboren.
Ieder mens is uniek, het blijft een individu, maar wel een individu in een SAMENleving, niet op een verder onbewoond eilandje. Jouw kritiek gaat dan ook voorbij aan de vrijheid welke ik ieder individu toedicht, een vrijheid welke grenst aan de vrijheid van anderen, waarbij ieder evenveel vrijheid geniet. In een SAMENleving valt er dan ook niet aan te ontkomen dat er vrijheidsbeperkende regels worden opgesteld, juist om ieders vrijheid zoveel mogelijk te garanderen.
Zo mogen mensen samenklitten, gemeenschappelijke waarden en hobby's hebben, gemeenschappelijk dingen beleven en uitvoeren, of dat nu religie of cultuur is. Blijft dat ze anderen die vrijheid ook moeten laten en niet mogen hinderen bij hun uitoefening van religie of cultuur.

Links is dus voor een SAMENleving, rechts voor een ikke-ikke-ikke-en-de-rest-ken-stikke-als-ze-niet-doen-wat-ik-wil.

Einstein: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:28 pm)ah eindelijk kan ik me een keer aansluiten bij panda,


Ik ben noch links noch rechts in deze discussie: ik ben niet rechts in de zin dat ik ontken dat de Aarde opwarmt en dat het uiterst waarschijnlijk is dat dit vooral door toedoen van de mens is, maar ik ben ook niet links in de zin dat ik geloof dat we het tij ook weer zelf kunnen keren door minder te gaan consumeren of zo

Daar denk ik ook zo over. Er is zoveel CO2 terecht gekomen in de atmosfeer, dat halen we echt niet meer terug, met wat voor maatregelen dan ook. Je kunt gaan minderen, maar dat lost het broeikas-effect niet op. Het kan de effecten alleen (marginaal?) uitstellen.

Ik ben dus ook "rechts" wat betreft het tweede. Extreem-rechts in deze kwestie zou ik mezelf dan weer niet willen noemen, omdat ik denk dat het remmen van CO2 (lees: van de economie) en bijv. het autoverkeer op zichzelf ook wel eens heilzaam zou kunnen zijn. Behalve opwarming van de aarde hebben deze moderne verworvenheden namelijk ook andere effecten, dwz op de volksgezondheid en de algehele leefomgeving (ecologie, welzijn) en schaarste van grondstoffen.

Ik denk dat Kiam overigens wel een punt heeft: wij zeggen nu, terugdraaien van het broeikas-effect kan niet .. maar dingen die onvoorstelbaar lijken, gaan er (misschien wel) komen. En daarbij speelt niet alleen de techniek t.a.v. de Aarde als planeet een rol, maar ook aanpassing aan de verslechtering van de leefomgeving: culturele veranderingen en de flexibiliteit van de mens. Zie in dit verband ook de film Soylent Green.

Prachtige film, met Cookie monster in de hoofdrol.
"I want some cookies!"
Ik zit hier het meest op de 'lijn van KiaM'.
Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in een wetenschappelijke omgeving.
Ik heb het vaker verteld, ik ben ouder dan de transistor.
De meest ingrijpende ontdekking van de vorige eeuw, min of meer bij toeval ontdekt.
Probeer u een wereld voor te stellen zonder transistor.
De eerste uprocessor waarmee ik werkte, de 4004, had er 2300.
De Xeon Nehalem heeft er 2,3 miljard!
Niet alleen de micro-elektronica, maar ook de nano-technologie is er uit ontstaan.
De wereld van het hele kleine.

Mijn lievelingschip was ooit de 555, een monostabiele multivibrator :yes:


Ik ken een student van toen die als opdracht kreeg het foto-synthese effect te onderzoeken en te beschrijven, zodat we het konden nabootsen in een laboratorium.
Hoe we koolstof moeten binden uit CO2 en de zuurstof vrij laten.

Nou.. Onderschat de potentie niet van zulke foto-synthese technologie in dienst van de rechtse rrrrevolutie.. :gniffel: al was het alleen maar voor de beeldvorming bij het grote publiek van een never-ending wetenschappelijk optimisme ! :gniffel:


Naar mijn idee hadden we het al, het deed elke dag trouw zijn werk.
Zonlicht, aarde, zee, plantjes, voedingsstoffen, CO2.

Juist


Er worden ook steeds betere oplossingen bedacht om drinkwater uit zeewater te maken.
We maken stroom uit wind en stroom uit zonlicht.
Opslagmethoden worden ook steeds beter.
Het is dankzij de vasthoudendheid van onderzoekers dat de mensheid vooruit komt.
Onderzoekers die zich niet laten weerhouden door tegenslagen, die elke onderzoeker op zijn of haar weg tegenkomt.
Zonder die onderzoekers was de medische wetenschap nog niet eens aan het niveau van Nicolaes Tulp toe gekomen.
Ondertussen kan ik er zelf van alles aan doen.
Niet ik alleen, iedereen kan er wat aan doen.
Dus ik geloof er niet in dat het hoofd in de schoot leggen de juiste methode is om de toekomst tegemoet te treden.

Ik denk dat je er teveel concreets van verwacht. En dat de mensch een stapje terug zal moeten doen in het besef dat de hele aarde (of de hele ecostructuur) niet maakbaar is.

Einstein: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 12:29 pm)

(dubbel)

osker: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 1:24 pm)

Wil iemand de bijenkast gelogen film van al Gore nog memoreren? Het gelogen rapport over afsmelten van de gletsjers wellicht? De groene gekte is over het hoogtepunt, gelukkig.

Anonymous: Re: De maakbare Aarde (za sep 28, 2013 1:33 pm)
ah eindelijk kan ik me een keer aansluiten bij panda,


Daar denk ik ook zo over. Er is zoveel CO2 terecht gekomen in de atmosfeer, dat halen we echt niet meer terug, met wat voor maatregelen dan ook. Je kunt gaan minderen, maar dat lost het broeikas-effect niet op. Het kan de effecten alleen (marginaal?) uitstellen.

Ik ben dus ook "rechts" wat betreft het tweede. Extreem-rechts in deze kwestie zou ik mezelf dan weer niet willen noemen, omdat ik denk dat het remmen van CO2 (lees: van de economie) en bijv. het autoverkeer op zichzelf ook wel eens heilzaam zou kunnen zijn. Behalve opwarming van de aarde hebben deze moderne verworvenheden namelijk ook andere effecten, dwz op de volksgezondheid en de algehele leefomgeving (ecologie, welzijn) en schaarste van grondstoffen.

Ik denk dat Kiam overigens wel een punt heeft: wij zeggen nu, terugdraaien van het broeikas-effect kan niet .. maar dingen die onvoorstelbaar lijken, gaan er (misschien wel) komen. En daarbij speelt niet alleen de techniek t.a.v. de Aarde als planeet een rol, maar ook aanpassing aan de verslechtering van de leefomgeving: culturele veranderingen en de flexibiliteit van de mens. Zie in dit verband ook de film Soylent Green.


Prachtige film, met Cookie monster in de hoofdrol.
"I want some cookies!"
Ik zit hier het meest op de 'lijn van KiaM'.
Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in een wetenschappelijke omgeving.
Ik heb het vaker verteld, ik ben ouder dan de transistor.
De meest ingrijpende ontdekking van de vorige eeuw, min of meer bij toeval ontdekt.
Probeer u een wereld voor te stellen zonder transistor.
De eerste uprocessor waarmee ik werkte, de 4004, had er 2300.
De Xeon Nehalem heeft er 2,3 miljard!
Niet alleen de micro-elektronica, maar ook de nano-technologie is er uit ontstaan.
De wereld van het hele kleine.

Mijn lievelingschip was ooit de 555, een monostabiele multivibrator :yes:


Ik ken een student van toen die als opdracht kreeg het foto-synthese effect te onderzoeken en te beschrijven, zodat we het konden nabootsen in een laboratorium.
Hoe we koolstof moeten binden uit CO2 en de zuurstof vrij laten.

Nou.. Onderschat de potentie niet van zulke foto-synthese technologie in dienst van de rechtse rrrrevolutie.. :gniffel: al was het alleen maar voor de beeldvorming bij het grote publiek van een never-ending wetenschappelijk optimisme ! :gniffel:


Naar mijn idee hadden we het al, het deed elke dag trouw zijn werk.
Zonlicht, aarde, zee, plantjes, voedingsstoffen, CO2.

Juist


Er worden ook steeds betere oplossingen bedacht om drinkwater uit zeewater te maken.
We maken stroom uit wind en stroom uit zonlicht.
Opslagmethoden worden ook steeds beter.
Het is dankzij de vasthoudendheid van onderzoekers dat de mensheid vooruit komt.
Onderzoekers die zich niet laten weerhouden door tegenslagen, die elke onderzoeker op zijn of haar weg tegenkomt.
Zonder die onderzoekers was de medische wetenschap nog niet eens aan het niveau van Nicolaes Tulp toe gekomen.
Ondertussen kan ik er zelf van alles aan doen.
Niet ik alleen, iedereen kan er wat aan doen.
Dus ik geloof er niet in dat het hoofd in de schoot leggen de juiste methode is om de toekomst tegemoet te treden.

Ik denk dat je er teveel concreets van verwacht. En dat de mensch een stapje terug zal moeten doen in het besef dat de hele aarde (of de hele ecostructuur) niet maakbaar is.

Onlangs mocht ik in een ander forum nog een kleine verhandeling houden over de 555.
Het ontwerp is meer dan 40 jaar oud en de 555 wordt nog steeds gemaakt en verkocht in meerdere varianten.

De jonge onderzoeker van toen is hoogleraar geworden en nu met emeritaat.
Na zijn vertrek is zijn vakgroep opgeheven, zo als dat gaat.
Zijn vakgebied was trouwens een heel ander, wel in de biologie.

Panda schrijft dat slopen aanmerkelijk makkelijker is dan opbouwen.
Omdat het makkelijker is, moeten we het daarom dan ook maar doen?
Is dat het advies dat hij ons geeft?
Wat is dat voor fatalistisch gedoe!
Aan heel veel klussen ben ik begonnen waarvan ik wist dat ze lang gingen duren.
Projecten waar collega's niet aan begonnen omdat ze een berg zagen en niet het pad naar boven.
Wel 'aftelbaar oneindig', dus ik begon er aan.
Zo zie ik het ook.
Niet verwachten dat morgen de 'plastic soep' is verdwenen als ik vandaag mijn plastic keurig inlever en het zo min mogelijk verwerf.
Niet verwachten dat volgend jaar de CO2 uitstoot is gedecimeerd omdat ik mijn thermostaat 2 graden lager heb gezet en ik weinig auto rijd.
Niet verwachten dat vrouwen overal in de wereld gelijkwaardig worden behandeld omdat ik mijn dochter goed onderwijs heb laten volgen.
Het zijn allemaal maar druppeltjes, heel veel druppeltjes koelen de plaat wel af!


 [1]   [2]   [3]   [4]