WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Is het juist dat dit strafbaar is ?"

Soro: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 11:44 am)

Op Marktplaats worden steeds meer spullen uit de nazitijd te koop aangeboden. Maar dat is strafbaar en er moet zo snel mogelijk een eind aan komen, zegt Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vandaag.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3558272/2013/12/07/Steeds-meer-nazispullen-te-koop-op-Marktplaats.dhtml

Ik wist niet dat dit strafbaar was, het bevreemd mij ook. Let wel ik heb diepe minachting voor mensen die zulke ideologieën nastreven en er kennelijk behoefte aan hebben om symbolen uit deze duistere tijden te bezitten, maar ik vraag me wel af wat de zin is van het strafbaar stellen van de handel erin. Immers waar zijn de grenzen en als het ene strafbaar is moet dan ook nit het andere (Pol Pot ed) strafbaar zijn ?

claartje: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 11:52 am)


Op Marktplaats worden steeds meer spullen uit de nazitijd te koop aangeboden. Maar dat is strafbaar en er moet zo snel mogelijk een eind aan komen, zegt Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vandaag.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3558272/2013/12/07/Steeds-meer-nazispullen-te-koop-op-Marktplaats.dhtml

Ik wist niet dat dit strafbaar was, het bevreemd mij ook. Let wel ik heb diepe minachting voor mensen die zulke ideologieën nastreven en er kennelijk behoefte aan hebben om symbolen uit deze duistere tijden te bezitten, maar ik vraag me wel af wat de zin is van het strafbaar stellen van de handel erin. Immers waar zijn de grenzen en als het ene strafbaar is moet dan ook nit het andere (Pol Pot ed) strafbaar zijn ?

Ik wist ook niet dat dit strafbaar is. Verzamelaars kunnen diverse beweegredenen hebben, zoals een fascinatie voor WOII die resulteert in het verzamelen van allemaal WOII memorabilia en daar horen ook nazi-symbolen bij. Of het zijn mensen met nazisympathieën die dit soort spullen verzamelen. Ik ben geen voorstander van een verbod. De oorlog is al heel lang voorbij en onder de mensen die nazi- en andere WOII spullen verzamelen zullen maar heel erg weinig nazi-sympathisanten zijn.

Raya: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 11:54 am)

Met verstoppen win je de strijd tegen het antisemitisme niet. We kunnen er beter wel aan herinnerd worden, met het eerlijke verhaal erbij!

bschuit: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 12:27 pm)

Het verzamelen van militaria is misschien wel één van de oudste hobby's die er is.... Gaat weer is nergens over... Het bekende spijkers op laag water...

Anonymous: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 2:04 pm)

In een ander draadje vertelde ik al over mijn Duitse duikbootontvanger uit WOII.
Op zoek naar documentatie kwam ik uiteraard uit bij een 'militaria' site, die hadden de documentatie.
Die heb ik gekocht, het ging mij immers om die documentatie.
Was het nou een RV12P2000 of RV2P800 en de montage was ook al zo bijzonder, de buizen zaten op de kop in de voetjes.
Toen begon het pas goed, enkele keren per week kreeg ik weer een lading spam over me heen.
Geen idee had ik dat het zo'n uitgebreide hobby is.
Na een jaar is het me gelukt om me van de mailinglist af te krijgen.
Onlangs was ik bij iemand die had een aantal Duitse helmen uit WOII op een kast staan.
Van die dingen van de "Wiedergutmachungsschnitzel".
Ik vertelde hem over mijn Duitse duikbootontvanger en hij vroeg mij honderduit, in hoeverre het ding nog origineel qua uiterlijk was en of er nog insignes op zaten en meer van dat soort vragen.
Ik heb het ding al ruim 40 jaar niet meer, ik heb hem indertijd geschonken aan iemand die die apparaten verzamelde.
Mijn prangende vraag of het nou een RV2P800 of een RV12P2000 was, is wel beantwoord en de documentatie heb ik nog.
Net als ik nu de documentatie heb van een VE301, de "Volks Empfänger", die er was in 3 uitvoeringen: voor gelijkstroom, voor wisselstroom en voor batterijgebruik.
Het ding zelf heb ik niet en ik heb er ook geen belangstelling voor.
Andere mensen verzamelen andere dingen.
Mijn mening: laat ze.
Als ik maar niet aan hun hobby hoef mee te doen als ik er geen interesse in heb.
Ik ken ook iemand die graag de slag bij Waterloo in het echt naspeelt met een paar duizend kornuiten.
Van de een mag ik niet roken en van de ander mag ik geen militaria verzamelen en van een derde mag ik geen lid zijn van de SP en van de volgende mag ik geen tuinhekje; dat laatste had ik moeten voorleggen aan het buurtcomité.

http://www.youtube.com/watch?v=DoTuSvfGIG8

Antoine: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 2:34 pm)

Uiterst benieuwd op grond van welk wettelijk voorschrift het CIDI de strafbaarstelling grondt.
De verkoop van een geweer (al of niet uit WOII) is strafbaar op grond van de wapenwetgeving, maar als geweer, niet als NAZI symbool.

Yutte Brøtbørda: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 2:40 pm)


Uiterst benieuwd op grond van welk wettelijk voorschrift het CIDI de strafbaarstelling grondt.
De verkoop van een geweer (al of niet uit WOII) is strafbaar op grond van de wapenwetgeving, maar als geweer, niet als NAZI symbool.


Ik vermoed dat ze op art 137c en/of 137d Sr doelen....: http://www.art1.nl/artikel/1345-extreem-rechtse_symboliek

:hoedaf:

claartje: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 2:41 pm)


Uiterst benieuwd op grond van welk wettelijk voorschrift het CIDI de strafbaarstelling grondt.
De verkoop van een geweer (al of niet uit WOII) is strafbaar op grond van de wapenwetgeving, maar als geweer, niet als NAZI symbool.

Uit het initiële bericht meende ik op te moeten maken dat er een verbod is. Dat blijkt echter niet het geval. Er wordt gepleit voor een verbod:
http://www.fiatjustitia.nl/artikel/nazisymbolen-te-koop-op-marktplaats

Antoine: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 2:52 pm)Uiterst benieuwd op grond van welk wettelijk voorschrift het CIDI de strafbaarstelling grondt.
De verkoop van een geweer (al of niet uit WOII) is strafbaar op grond van de wapenwetgeving, maar als geweer, niet als NAZI symbool.


Ik vermoed dat ze op art 137c en/of 137d Sr doelen....: [link]http://www.art1.nl/artikel/1345-extreem-rechtse_symboliek[/link
:hoedaf:
Natuurlijk zullen (een dezer) artikelen worden aangevoerd.
Echter de arresten van de HR en het HOF (zie bijdrage Claartje) geven aan, dat NIET alle artikelen onder dezelfde noemer kunnen worden gebracht.
Kortom alle artikelen zullen, m.i., als zijnde een uniek gegeven, moeten worden onderworpen aan onderzoek of deze voldoen aan vaste jurisprudentie in deze.
Ook een stel laarzen uit die tijd.

Yutte Brøtbørda: Re: Is het juist dat dit strafbaar is ? (za dec 07, 2013 2:56 pm)Uiterst benieuwd op grond van welk wettelijk voorschrift het CIDI de strafbaarstelling grondt.
De verkoop van een geweer (al of niet uit WOII) is strafbaar op grond van de wapenwetgeving, maar als geweer, niet als NAZI symbool.

Uit het initiële bericht meende ik op te moeten maken dat er een verbod is. Dat blijkt echter niet het geval. Er wordt gepleit voor een verbod:
http://www.fiatjustitia.nl/artikel/nazisymbolen-te-koop-op-marktplaats
Oké, dank je!! :ok:

Ik vergiste me dus met 137c en 137d, het gaat blijkbaar om art 137e Sr:
Artikel 137e
1
Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1 een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

2 een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

3
Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

De arresten waar jour artikel naar verwijst zijn de volgende twee:
Gerechtshof Arnhem 12 november 2012: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BY2774

Hoge Raad 23 november 2010: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BY2774

Oordeel zelf.

:hoedaf:


 [1]   [2]   [3]