WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 

Ga naar: "Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid"

Floortje: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:38 pm)

Golf van ontslagen in de zorg

De bezuinigingen in de zorgsector leiden tot een ongeëvenaarde ontslaggolf. In de geestelijke gezondheidszorg verdwijnen vanaf 2014 13.000 banen. Dat is bijna tweemaal zoveel als vorig jaar nog werd gedacht. Toen werd uitgegaan van het verlies van 7.000 banen.


Voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Het banenverlies is het gevolg van zware bezuinigingen door de overheid op de zorgsector. Dinsdag werd ook bekend dat in de gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, en bij ziekenhuizen en revalidatiecentra de komende twaalf maanden gedwongen ontslagen gaan vallen. Hoeveel banen verloren gaan, is nog niet precies bekend.

Meer dan de helft van de 166 zorginstellingen die aan een onderzoek van de beroepsvereniging voor financiële managers in de zorg HEAD deelnamen, verwacht de komende maanden mensen te moeten ontslaan. De ontslaggolf leidt volgens voorzitter Corrie van Brenk van vakbond Abvakabo de komende jaren tot het verlies van 100.000 banen, „misschien zelfs wel 120.000”. De grootste klap valt in de verpleging, verzorging en thuiszorg, waar door bezuinigingen en overheveling van taken naar gemeenten 80.000 banen verdwijnen, denkt brancheorganisatie Actiz. In de gehandicaptenzorg verdwijnen circa 20.000 banen, volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Uit het onderzoek van HEAD blijkt dat het overblijvende personeel in alle zorgsectoren flexibelere arbeidsvoorwaarden zal moeten accepteren. Veel instellingen overwegen contracten voor bepaalde tijd.
Abvakabo verwijt besturen van zorginstellingen met de aangekondigde ontslagen ‘voor te sorteren op plannen die nog steeds niet door de Kamer zijn vastgesteld'. Dat gebeurt waarschijnlijk pas volgende week. Van Brenk: „Al die besturen doen alsof ze met een voldongen feit te maken hebben. Ze moeten zich juist inspannen om die plannen van tafel te krijgen. Als we niet uitkijken, schamen we ons over twee jaar dood voor de kwaliteit van de zorg in Nederland.”

http://www.limburger.nl/article/20131211/REGIONIEUWS01/131219348/1067

Ik geloof mijn ogen niet en krijg alle getallen en cijfers niet op een rijtje wat ik begrijpen kan. Dit is een stoomwals, die niet te keren is. Als de PvdA en de VVD dit kunnen doorzetten, dan wordt Nederland onleefbaar.

Soro: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:47 pm)

Het probleem is en blijft, wat is het alternatief ?

Enzo501: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:47 pm)

Je mag er niet over klagen, het schijnt in Zuid-Tibet veel slechter te zijn.

Floortje: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:50 pm)


Het probleem is en blijft, wat is het alternatief ?


Een alternatief? Er is geen alternatief voor deze koehandel.

Savage Elve: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:54 pm)

Bezuinigen is niet het juiste woord want de kosten van de zorg blijven stijgen.
Dat is de neo-liberale planeconomie: Een race to the bottom wat betreft kwaliteit en een race to the top wat betreft kosten.
Dat is wat de politiek bedoelt met 'economische groei'.

Savage Elve: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:55 pm)


Het probleem is en blijft, wat is het alternatief ?

De enige weg vooruit is een paar stappen achteruit: Oftewel het terugdraaien van 30 jaar neo-liberaal afbraakbeleid.

Raya: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 1:59 pm)

Het is in alle sectoren van de zorg/welzijn/opvang.

Wat er overblijft zal bij lange na niet genoeg zijn om het werk aan te kunnen. Heel veel deskundigheid verdwijnt, omdat geschoolde en ervaren medewerkers het veld moeten ruimen. En wat er over blijft zal vervangen worden door ongeschoold personeel omdat dat goedkoper is. Ik zie het bij de instelling waar ik werkzaam was. Waren het eerst vrijwilligers, toen werd het mbo en daarna hbo. Nu glijdt het weer af naar mbo en vrijwillig. Waarmee niet gezegd is dat vrijwilligers niets kunnen, maar zij missen doorgaans de opleiding.
Het is een totaal verkeerde manier van bezuinigen. Een botte bijl, niet vanuit het oogpunt van de zorg/hulpvrager, maar vanuit bezuinigingsoogpunt. Het moet voor een cent, liefst zelfs gratis voor de staat. De hulp/zorgvrager zal het met zijn omgeving zelf moeten gaan doen, met zo min mogelijk deskundige hulp. En als je ziet wat dit alles aan bezuinigingen oplevert, is het een druppel op een gloeiende plaat. De negatieve effecten voor de samenleving staan daar absoluut niet mee in verhouding.
En de subsidie voor export van werkgelegenheid naar lage lonenlanden blijft gewoon bestaan...

mallemeid: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 2:02 pm)

En maar vol blijven houden dat 'de zorg' een branche is met toekomstperspectief. Volletijdsbanen worden afgeschaft, vaste contracten worden ontbonden en vervangen door alfahulp- en deeltijdcontracten.

Dat houdt concreet in dat je met zo'n baan geen fatsoenlijk inkomen meer kan verwerven. Dat maakt deze beroepen, óók voor mensen die hun hart wel bij de zorg (voor mensen) hebben liggen, onaantrekkelijk of onmogelijk te accepteren voor lange tijd. Een onhandige keuze wanneer je je ook realiseert dat er in de komende jaren meer en meer mensen een beroep moeten doen op die (thuis)zorg.
Ik mis hier compleet een toekomstvisie, zowel bij beleidsmakers al leidinggevend in deze tak van sport :cry:

Raya: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 2:11 pm)

Veel (niet alle) leidinggevenden zijn vooral bezig met hun eigen positie.
Flink bezuinigen en weghakken op de werkvloer om zelf nog wel binnen de begroting te passen.

Floortje: Re: Golf van ontslagen in de zorg leidt tot onleefbaarheid (wo dec 11, 2013 2:18 pm)


En maar vol blijven houden dat 'de zorg' een branche is met toekomstperspectief. Volletijdsbanen worden afgeschaft, vaste contracten worden ontbonden en vervangen door alfahulp- en deeltijdcontracten.

Dat houdt concreet in dat je met zo'n baan geen fatsoenlijk inkomen meer kan verwerven. Dat maakt deze beroepen, óók voor mensen die hun hart wel bij de zorg (voor mensen) hebben liggen, onaantrekkelijk of onmogelijk te accepteren voor lange tijd. Een onhandige keuze wanneer je je ook realiseert dat er in de komende jaren meer en meer mensen een beroep moeten doen op die (thuis)zorg.
Ik mis hier compleet een toekomstvisie, zowel bij beleidsmakers al leidinggevend in deze tak van sport :cry:


Ik ben argwanender. De plannen van Asscher en Klijnsma om 'mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan' dichterbij te halen, stroken bijzonder goed met de plannen van Van Rijn om de zorg dichter bij de mensen te laten. Ik hoop alleen dat de nu bestaande instellingen, door al deze cijfers bekend te maken, dat doen omdat ze hart voor de zaak hebben. Want het is ook raar dat ze nu met deze cijfers komen, terwijl de regering die in de zak houdt.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]