WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race."

Raya: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:10 am)

Er is nu, na afloop van de eerste termijn, een schorsing tot 23.45 uur.
De tweede termijn moet nog beginnen en er is al aangekondigd dat er behoefte is aan derde termijn.

Veel kritische vragen.
Waar Plasterk nog antwoord gaf, doet Hennis vrijwel alles af als 'landsbelang', zelfs wat ze zelf in een brief schreef van 4 februari en informatie welke vanuit andere landen allang officieel aan de openbaarheid is prijsgegeven. Zo valt er geen debat te voeren. Er wordt driftig met zand gestrooid en mist geblazen.

M.i. moeten beide ministers aftreden.

Christina: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:28 am)


Er is nu, na afloop van de eerste termijn, een schorsing tot 23.45 uur.
De tweede termijn moet nog beginnen en er is al aangekondigd dat er behoefte is aan derde termijn.

Veel kritische vragen.
Waar Plasterk nog antwoord gaf, doet Hennis vrijwel alles af als 'landsbelang', zelfs wat ze zelf in een brief schreef van 4 februari en informatie welke vanuit andere landen allang officieel aan de openbaarheid is prijsgegeven. Zo valt er geen debat te voeren. Er wordt driftig met zand gestrooid en mist geblazen.

M.i. moeten beide ministers aftreden.


De oppositie zit samen op de kamer van Buma.
Dat klinkt als een motie voorbereiden.

Overigens vind ik dat Plasterk af moet treden.

Yutte Brøtbørda: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:28 am)

Ik denk dat ze een i.i.g. een motie van wantrouwen om hun oren krijgen, en afhankelijk van de mate van steun die deze motie gaat krijgen zie ik Plasterk nog wel tot aftreden komen.

Hennis niet, die vindt dat haar weinig te verwijten valt.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik ondanks de forse mate van sympathie die ik voor Ronald Plasterk heb, van mening ben dat hij z'n positie echt onhoudbaar heeft gemaakt; Ouderwets gezegd heeft hij zichzelf klem gelult!
En hij blijft zichzelf tegenspreken, én ontkennen dat hij dingen gezegd heeft die we hem allemaal hebben kunnen horen zeggen (en nog steeds kunnen nagaan).

Hij maakt zichzelf gewoon ongeloofwaardig, zowel qua vertrouwen in wat hij zegt, als op het gebied van leidinggeven aan de dienst.

Wie ik overigens óók vindt dat er niet best op komt te staan is (weer eens) Rutte, wiens regierol m.i. toch wel als erg zwak moet worden getypeerd.

Raya: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:31 am)

Mee eens!

Dat D66 al bij voorbaat om een derde termijn heeft gevraagd (waarin de fractievoorzitter het woord kan doen) is ook een slecht teken voor de minister(s).

Christina: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:32 am)


Ik denk dat ze een i.i.g. een motie van wantrouwen om hun oren krijgen, en afhankelijk van de mate van steun die deze motie gaat krijgen zie ik Plasterk nog wel tot aftreden komen.

Hennis niet, die vindt dat haar weinig te verwijten valt.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik ondanks de forse mate van sympathie die ik voor Ronald Plasterk heb, van mening ben dat hij z'n positie echt onhoudbaar heeft gemaakt; Ouderwets gezegd heeft hij zichzelf klem gelult!
En hij blijft zichzelf tegenspreken, én ontkennen dat hij dingen gezegd heeft die we hem allemaal hebben kunnen horen zeggen (en nog steeds kunnen nagaan).

Hij maakt zichzelf gewoon ongeloofwaardig, zowel qua vertrouwen in wat hij zegt, als op het gebied van leidinggeven aan de dienst.

Wie ik overigens óók vindt dat er niet best op komt te staan is (weer eens) Rutte, wiens regierol m.i. toch wel als erg zwak moet worden getypeerd.


Helemaal eens.

Raya: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:34 am)

Het overleg van de oppositie is afgelopen. De oppositiepartijen vonden het antwoord van Plasterk onbevredigend. Na de tweede termijn van de Kamer zullen de partijen besluiten of ze een motie van wantrouwen zullen indienen.


Bron: liveblog Nu.nl

Yutte Brøtbørda: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:34 am)


Mee eens!

Dat D66 al bij voorbaat om een derde termijn heeft gevraagd (waarin de fractievoorzitter het woord kan doen) is ook een slecht teken voor de minister(s).

En een teken aan de wand voor de mate van steun die Plasterk heeft bij de gedoogpartijen......

Maarja, als hij maar niet wil inzien dat er Kamerbreed anders tegen de zaken aangekeken wordt, en hij die zienswijze maar blijft afwijzen/negeren, dan heeft hij dat gebrek aan vertrouwen ook echt aan zichzelf te danken.

En geloof me, ik mag de man graag!

Lancelot: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:34 am)

Ik deel de mening van Hennis dat over de modus operandi van onze geheime diensten niet in openbaarheid gesproken mag worden. Volgens mij is zij hier klip en klaar in. Plasterk heeft geblunderd en hij heeft zich dat gerealiseerd wat blijkt uit zijn excuses. Ik heb verder niet het gevoel dat hij heeft gehandeld uit politiek gewin of vanuit een dubbele agenda. De opmerking dat er met zand wordt gestrooid is daarom mijn inziens niet gegrond.

Raya: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:38 am)


Ik deel de mening van Hennis dat over de modus operandi van onze geheime diensten niet in openbaarheid gesproken mag worden. Volgens mij is zij hier klip en klaar in. Plasterk heeft geblunderd en hij heeft zich dat gerealiseerd wat blijkt uit zijn excuses. Ik heb verder niet het gevoel dat hij heeft gehandeld uit politiek gewin of vanuit een dubbele agenda. De opmerking dat er met zand wordt gestrooid is daarom mijn inziens niet gegrond.


Hennis weigert in te gaan op haar eigen uitlatingen van 4 februari, onder het mom dat dat nu ineens wel in het landsbelang is.
Dat is vreemd.
Zo ook weigert ze in te gaan op reeds openbare informatie.
Dat is ook vreemd.
Zij weigert duidelijkheid te geven, zelfs in een vertrouwelijke samenstelling.
Ik interpreteer dat als de kamer niet willen informeren, om zichzelf verder buiten schot te houden en de kamer zich verder te laten richten op Plasterk.

Yutte Brøtbørda: Re: Debat Plasterk en Hennis geen gelopen race. (wo feb 12, 2014 12:44 am)


Ik deel de mening van Hennis dat over de modus operandi van onze geheime diensten niet in openbaarheid gesproken mag worden. Volgens mij is zij hier klip en klaar in. Plasterk heeft geblunderd en hij heeft zich dat gerealiseerd wat blijkt uit zijn excuses. Ik heb verder niet het gevoel dat hij heeft gehandeld uit politiek gewin of vanuit een dubbele agenda. De opmerking dat er met zand wordt gestrooid is daarom mijn inziens niet gegrond.


Het antwoord van Hennis (en haar gezicht daarbij) op de vraag van Marianne Thieme over een verband tussen het zwijgen van 22 november en de besluitvorming over de missie naar Mali, vond ik (wat betreft politieke motivaties) veelzeggend en zeer verontrustend!

Daarnaast, en wellicht nog véél relevanter, werpt de stellige ontkenning van beide bewindslieden dat er mogelijkheden waren om de Kamer vertrouwelijk te informeren, wel degelijk terecht de verdenking op dat er politieke motivaties ten grondslag lagen aan de beslissing om te zwijgen (22 nov.).
Want er waren wel degelijk mogelijkheden om de Kamer vertrouwelijk te informeren, zoals ook duidelijk werd gemaakt door diverse Kamerleden. Het m.o.-verhaal dat de ministers nu gebruiken als schild, is in dat licht bezien een zeer zwak argument (zeg maar gerust "geslachtsdeelsmoes").


 [1]   [2]   [3]