WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Als je niet stemt dan mag je niet klagen"

panda: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 5:55 pm)

"Als je niet stemt, dan mag je niet klagen". Kent u die uitdrukking? En bent u het ermee eens? Nou, ik niet. Ik ben van mening dat juist de mensen die niet stemmen twee keer zo hard mogen klagen als de mensen die wel stemmen.

Immers, de uitspraak "Als je niet stemt, dan mag je niet klagen" gaat uit van een valse premisse, namelijk dat er altijd wel een partij is die aansluit bij jouw wensen en opvattingen. Maar dat is gewoon niet altijd het geval. Voor sommige mensen vormt geen enkele partij een acceptabele keuze. Het is dan alsof je een Marokkaan vraagt te kiezen tussen Wilders, Wilders of Wilders: is het dan zo 'dom' van die Marokkaan om liever thuis te blijven en zou die Marokkaan dan niet meer mogen klagen omdat hij niet op Wilders heeft gestemd? Volgens mij heeft die Marokkaan dan dubbel en dwars het recht om te klagen!

Ik vind alle partijen in Nederland te verschrikkelijk voor woorden en ik vind ze zo verschrikkelijk dat het mij zelfs niet lukt om de minst verschrikkelijke te identificeren. Ik heb de laatste dagen folders van alle partijen in de brievenbus gekregen en er zit gewoon niet één partij tussen waarvan bij mij niet de haren ten berge rijzen als ik lees wat zij allemaal willen. Bij elk partijprogramma scrheeuw ik uit in ontsteltenis: "God, laat dit niet waar zijn! En als het toch waar is, laat deze partij dan nul zetels halen! En laat mij anders maar verdwijnen!" Neem bv. GroenLinks: dit is een partij die het concept 'stad' verwart met het concept 'bos'. Immers, GroenLinks wil de hele stad volplanten met bomen, alle wegen versmallen en blokkeren en alle mensen wegjagen. En sowieso mag de auto de stad niet meer binnen, ook al heeft de burger anno 2014 veelal een auto die hij ook vaak nodig heeft voor zijn werk e.d. U denkt: ha, maar dan is de VVD uw partij! Nou nee: de VVD wil bv. de hele stad volhangen met slimme camera's: dat acht ik een onacceptabele schending van de privacy. En zo vind ik bij alle partijen vooral voorstellen die ik krankzinnig vind en absoluut niet wens te stimuleren met mijn stem. En daar komt nog bij dat al die idiote voorstellen van alle partijen ongelofelijk veel geld kosten die ik als burger wel moet opbrengen. De enige partij die mijn stem zou krijgen is dan ook de partij die belooft volstrekt niets te doen als zij de macht krijgt: zo'n partij zou ons burgers enorm veel rampzalige plannen besparen en zou een gigantische besparing opleveren en dus veel extra koopkracht voor de burger die niets meer kwijt is aan (extra) belastingen!

Kortom, mijn favoriete verkiezingsuitslag zou zijn dat alle partijen nul zetels halen of anders een ongekende formatiecrisis waardoor we jaren worden verlost van bestuur uberhaupt. Noem me maar een conservatieve anarchist: de beste regering is geen regering want alleen de afwezigheid van een bestuur kan ons verlossen van een helehoop onnodige extra ellende bovenop de ellende die de vorige raden en regeringen tot stand hebben gebracht.

Tot slot nog een gedachte over het paradoxale verschijnsel dat er meer mensen geen geschikte partij lijken te kunnen vinden naarmate er meer partijen zijn. Je zou immers denken: Nederland heeft zo enorm veel partijen, daar moet toch iets voor iedereen bij zitten. Maar er lijkt een mechanisme werkzaam die je ook ziet bij bv. commerciele TV-zenders (waarvan we er ook heel veel hebben en waar ik ook nooit naar kijk): naarmate er meer partijen/zenders komen, wordt de concurrentie heftiger waardoor partijen/zenders zich meer gaan richten op de massa om maximaal veel kiezers/kijkers te trekken om te overleven waardoor alle partijen/zenders dezelfde waardeloze prul gaan aanbieden. Met meer partijen krijg je dus een algemene gerichtheid op de wensen van de meerderheid en verdwijnt de stem van de minderheden.

Eric de Blois: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 6:21 pm)


"Als je niet stemt, dan mag je niet klagen". Kent u die uitdrukking? En bent u het ermee eens? Nou, ik niet. Ik ben van mening dat juist de mensen die niet stemmen twee keer zo hard mogen klagen als de mensen die wel stemmen.

Ik ben het ook niet eens met de uitdrukking; ' wanneer je niet stemt mag je ook niet klagen '. Maar ik ben het óók niet mee eens met jouw stelling dat mensen die wél stemmen minder recht zouden hebben om te klagen. Immers mensen kunnen hebben gestemd op een partij die de verkiezingsbeloftes niet nakomt. Dan is er dus alle reden tot klagen.


Immers, de uitspraak "Als je niet stemt, dan mag je niet klagen" gaat uit van een valse premisse, namelijk dat er altijd wel een partij is die aansluit bij jouw wensen en opvattingen. Maar dat is gewoon niet altijd het geval. Voor sommige mensen vormt geen enkele partij een acceptabele keuze. Het is dan alsof je een Marokkaan vraagt te kiezen tussen Wilders, Wilders of Wilders: is het dan zo 'dom' van die Marokkaan om liever thuis te blijven en zou die Marokkaan dan niet meer mogen klagen omdat hij niet op Wilders heeft gestemd? Volgens mij heeft die Marokkaan dan dubbel en dwars het recht om te klagen!

Maar partijen wijken niet allemaal in gelijke mate af van iemand zijn standpunten. Dan kun je er ook voor kiezen om op de minst 'slechte' partij te stemmen om daarmee te voorkomen dat nóg slechtere partijen meer invloed krijgen.


Ik vind alle partijen in Nederland te verschrikkelijk voor woorden en ik vind ze zo verschrikkelijk dat het mij zelfs niet lukt om de minst verschrikkelijke te identificeren.

Dat bestaat gewoon niet. Er zit wel heel verschil tussen de SP en de SGP. Dat is niet één pot nat!

Vraagje: wat zijn jouw politieke standpunten dan die kennelijk door geen enkele partij worden uitgedragen?

Eric de Blois: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 6:39 pm)


(...) Kortom, mijn favoriete verkiezingsuitslag zou zijn dat alle partijen nul zetels halen of anders een ongekende formatiecrisis waardoor we jaren worden verlost van bestuur uberhaupt. Noem me maar een conservatieve anarchist: de beste regering is geen regering want alleen de afwezigheid van een bestuur kan ons verlossen van een helehoop onnodige extra ellende bovenop de ellende die de vorige raden en regeringen tot stand hebben gebracht.


Het conservatieve anarchisme komt dicht bij het libertarisme. Dan is er toch wel een partij in Nederland waar je op kunt stemmen: de Libertarische Partij
Ik ben trouwens ook libertariër.

panda: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 6:45 pm)

Een ander argument om niet te stemmen is natuurlijk het feit dat jouw individuele stem toch niet het verschil maakt. Daarop is dan het tegenargument: "Als iedereen zo zou denken dan bleef iedereen thuis en zou de democratie onmogelijk zijn". Dit heet geloof ik ook wel het 'freerider problem': de thuisblijver kan zijn plicht om de democratie te ondersteunen door te stemmen verzaken omdat anderen deze taak wel vervullen, zodat de thuisblijver in feite een a-sociale lul is. Hij is de laffe soldaat die ertussen uit knijpt als het bevel komt om naar het front op te rukken.

Maar is dat zo? Niet alleen gaat de meerderheid stemmen, zodat de democratie niet in gevaar komt, maar zelfs als dat niet zo zou zijn dan nog maak jij opnieuw niet het verschil door wel te gaan stemmen! En het tegenargument lijkt ervan uit te gaan dat al die stemmers het echt als een opoffering vinden om te gaan stemmen. Maar de gevallen dat stemmers werkelijk met tegenzin en slechts 'om hun democratische plicht te vervullen' gaan stemmen lijken me net zo zeldzaam als de gevallen waarin mannen met tegenzin en slechts 'om hun huwelijkse plichten te vervullen' seks met hun vrouw hebben. Ik denk dat de meeste stemmers juist graag hun stem willen laten horen, zodat het met die democratische opoffering wel meevalt en de thuisblijvers dus niet zulke 'freeriders' zijn.

Brouwer2012: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 8:25 pm)


Een ander argument om niet te stemmen is natuurlijk het feit dat jouw individuele stem toch niet het verschil maakt. Daarop is dan het tegenargument: "Als iedereen zo zou denken dan bleef iedereen thuis en zou de democratie onmogelijk zijn". Dit heet geloof ik ook wel het 'freerider problem': de thuisblijver kan zijn plicht om de democratie te ondersteunen door te stemmen verzaken omdat anderen deze taak wel vervullen, zodat de thuisblijver in feite een a-sociale lul is. Hij is de laffe soldaat die ertussen uit knijpt als het bevel komt om naar het front op te rukken.

Maar is dat zo? Niet alleen gaat de meerderheid stemmen, zodat de democratie niet in gevaar komt, maar zelfs als dat niet zo zou zijn dan nog maak jij opnieuw niet het verschil door wel te gaan stemmen! En het tegenargument lijkt ervan uit te gaan dat al die stemmers het echt als een opoffering vinden om te gaan stemmen. Maar de gevallen dat stemmers werkelijk met tegenzin en slechts 'om hun democratische plicht te vervullen' gaan stemmen lijken me net zo zeldzaam als de gevallen waarin mannen met tegenzin en slechts 'om hun huwelijkse plichten te vervullen' seks met hun vrouw hebben. Ik denk dat de meeste stemmers juist graag hun stem willen laten horen, zodat het met die democratische opoffering wel meevalt en de thuisblijvers dus niet zulke 'freeriders' zijn.


Klopt wel aardig.

Anonymous: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 8:39 pm)


"Als je niet stemt, dan mag je niet klagen". Kent u die uitdrukking? En bent u het ermee eens? Nou, ik niet. Ik ben van mening dat juist de mensen die niet stemmen twee keer zo hard mogen klagen als de mensen die wel stemmen.

Immers, de uitspraak "Als je niet stemt, dan mag je niet klagen" gaat uit van een valse premisse, namelijk dat er altijd wel een partij is die aansluit bij jouw wensen en opvattingen. Maar dat is gewoon niet altijd het geval. Voor sommige mensen vormt geen enkele partij een acceptabele keuze. Het is dan alsof je een Marokkaan vraagt te kiezen tussen Wilders, Wilders of Wilders: is het dan zo 'dom' van die Marokkaan om liever thuis te blijven en zou die Marokkaan dan niet meer mogen klagen omdat hij niet op Wilders heeft gestemd? Volgens mij heeft die Marokkaan dan dubbel en dwars het recht om te klagen!

Ik vind alle partijen in Nederland te verschrikkelijk voor woorden en ik vind ze zo verschrikkelijk dat het mij zelfs niet lukt om de minst verschrikkelijke te identificeren. Ik heb de laatste dagen folders van alle partijen in de brievenbus gekregen en er zit gewoon niet één partij tussen waarvan bij mij niet de haren ten berge rijzen als ik lees wat zij allemaal willen. Bij elk partijprogramma scrheeuw ik uit in ontsteltenis: "God, laat dit niet waar zijn! En als het toch waar is, laat deze partij dan nul zetels halen! En laat mij anders maar verdwijnen!" Neem bv. GroenLinks: dit is een partij die het concept 'stad' verwart met het concept 'bos'. Immers, GroenLinks wil de hele stad volplanten met bomen, alle wegen versmallen en blokkeren en alle mensen wegjagen. En sowieso mag de auto de stad niet meer binnen, ook al heeft de burger anno 2014 veelal een auto die hij ook vaak nodig heeft voor zijn werk e.d. U denkt: ha, maar dan is de VVD uw partij! Nou nee: de VVD wil bv. de hele stad volhangen met slimme camera's: dat acht ik een onacceptabele schending van de privacy. En zo vind ik bij alle partijen vooral voorstellen die ik krankzinnig vind en absoluut niet wens te stimuleren met mijn stem. En daar komt nog bij dat al die idiote voorstellen van alle partijen ongelofelijk veel geld kosten die ik als burger wel moet opbrengen. De enige partij die mijn stem zou krijgen is dan ook de partij die belooft volstrekt niets te doen als zij de macht krijgt: zo'n partij zou ons burgers enorm veel rampzalige plannen besparen en zou een gigantische besparing opleveren en dus veel extra koopkracht voor de burger die niets meer kwijt is aan (extra) belastingen!

Kortom, mijn favoriete verkiezingsuitslag zou zijn dat alle partijen nul zetels halen of anders een ongekende formatiecrisis waardoor we jaren worden verlost van bestuur uberhaupt. Noem me maar een conservatieve anarchist: de beste regering is geen regering want alleen de afwezigheid van een bestuur kan ons verlossen van een helehoop onnodige extra ellende bovenop de ellende die de vorige raden en regeringen tot stand hebben gebracht.

Tot slot nog een gedachte over het paradoxale verschijnsel dat er meer mensen geen geschikte partij lijken te kunnen vinden naarmate er meer partijen zijn. Je zou immers denken: Nederland heeft zo enorm veel partijen, daar moet toch iets voor iedereen bij zitten. Maar er lijkt een mechanisme werkzaam die je ook ziet bij bv. commerciele TV-zenders (waarvan we er ook heel veel hebben en waar ik ook nooit naar kijk): naarmate er meer partijen/zenders komen, wordt de concurrentie heftiger waardoor partijen/zenders zich meer gaan richten op de massa om maximaal veel kiezers/kijkers te trekken om te overleven waardoor alle partijen/zenders dezelfde waardeloze prul gaan aanbieden. Met meer partijen krijg je dus een algemene gerichtheid op de wensen van de meerderheid en verdwijnt de stem van de minderheden.

Onzin.Als je niet stemt mag je uiteraard klagen.Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met deze vorm van (non) democratie.Ik heb helemaal niets meer met de oligarchie Nederland.Ik roep wederom op een gewapende revolutie te beginnen.Te beginnen met een gerichte actie op het Binnenhof.

Brouwer2012: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 8:46 pm)


Onzin.Als je niet stemt mag je uiteraard klagen.Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met deze vorm van (non) democratie.Ik heb helemaal niets meer met de oligarchie Nederland.Ik roep wederom op een gewapende revolutie te beginnen.Te beginnen met een gerichte actie op het Binnenhof.


Oproepen tot geweld is strafbaar.

Anonymous: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 8:49 pm)Onzin.Als je niet stemt mag je uiteraard klagen.Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met deze vorm van (non) democratie.Ik heb helemaal niets meer met de oligarchie Nederland.Ik roep wederom op een gewapende revolutie te beginnen.Te beginnen met een gerichte actie op het Binnenhof.


Oproepen tot geweld is strafbaar.
Dan roep ik iedereen op mij aan te klagen!

Brouwer2012: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 8:55 pm)
Onzin.Als je niet stemt mag je uiteraard klagen.Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met deze vorm van (non) democratie.Ik heb helemaal niets meer met de oligarchie Nederland.Ik roep wederom op een gewapende revolutie te beginnen.Te beginnen met een gerichte actie op het Binnenhof.


Oproepen tot geweld is strafbaar.
Dan roep ik iedereen op mij aan te klagen!

Ik neem jouw opmerking maar als loos gebral op een internetforumpje. Als je het echt meent dan hoop ik voor jou dat er niet meegelezen wordt en dan heb ik een welgemeend advies voor je: laat je nakijken.

KiaM: Re: Als je niet stemt dan mag je niet klagen (wo maart 19, 2014 10:10 pm)

Ik weet nog wel een lokaal alternatief;

http://www.youtube.com/watch?v=7eHlzwICRu8


 [1]   [2]   [3]