WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30] 

Ga naar: "Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen?"

Antoine: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:01 pm)


In de context van de discussie begreep ik de reactie van Marcel onmiddellijk. Vandaar mijn vraag: op welke gronden zou er gesanctioneerd kunnen zijn? En wat houdt 'in het verleden' in?

Wellicht mag ik het (zelfbenoemde) koppel "zendelingen" Jennie Goeree en echtgenoot in herinnering brengen
Zij zijn, o.a. door de rechtbank Zwolle, tussen 1985 en 1990 meerdere malen veroordeeld t.z.v. het oreren: "De Joden hebben aan zichzelf te wijten dat......."
Tevens heeft de HR / 1995 / zaak Siegfried Verbeke zich daarover duidelijk uitgesproken.
Nu het misverstand over Marcels opmerking is opgehelderd, rest mij hieromtrent nog een vraag: In hoeverre zou men kunnen aanvoeren dat de redenatie die bepaalde lieden er in dit draadje op na houden, op dezelfde wijze strafbaar is als de uitspraken van Jenny Goeree?

Ik bedoel dan de redenatie dat de vele onschuldige hardwerkende Marokkaanse mensen zijn, die verantwoordelijk zouden zijn voor het racisme dat Wilders en zijn aanhang verspreiden??

Kan ik die redenatie dan overeenkomstig de uitspraak die je noemt dan ook strafbaar achten?
En zou een aangifte over dit draadje kans van slagen hebben?
Even rechtsfilosoferend......
De zaak Goeree heeft destijds een rechtstreeks verband opgeleverd, i.c. het rechtstreekse verband met de belediging is door de rechtbank bewezen geacht.
In het onderhavige is, ik heb het al eerder aangegeven, de nuancering "criminele" aangebracht, mede waardoor het rechtstreekse verband naar een volledig volksdeel vervalt. Of het in deze context onder 137 Sr zal vallen, ik betwijfel het, maar het is niet onmogelijk, mede omdat deze nuancering niet in de, gewraakte, uitzending is gemaakt. Ik hoop (en velen met mij), dat het OM zal besluiten nu alles uit de kast te halen om de rechtbank te overtuigen van overtreding 137c/d/e
Sr, subsidiair een artikel uit de titel belediging.

Nederlander1965: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:12 pm)Racisme en discriminatie behoren, net als belediging niet strafbaar te zijn. Woorden zijn maar woorden en niemand zou bang moeten zijn om zijn mening te uiten, hoe abject die ook mag zijn. Ook het echtpaar Goeree (knettergek wijf, maar dat terzijde) had nooit veroordeeld moeten worden, hoezeer hun uitspraken ook verwerpelijk zijn.

Als Wilders voor zijn uitspraken veroordeeld zou worden, betekent dat het einde van de vrijheid van meningsuiting, althans
voor de kant van de islamcritici. Eenmaal een veroordeling zal die als precedent worden gebruikt om steeds meer islamcritici
en vermeende racisten bij hun lurven te pakken. Die kan zijn we al eens opgegaan destijds, met drs. Hans Janmaat en
dat moet niet weer gebeuren. In de jaren daarna rustte er van links tot rechts een enorm taboe op islam- en multikul-kritiek
en werden alle meningen in die richting keihard gecriminaliseerd. Het was Fortuyn die dat uiteindelijk wist te doorbreken.
Daarna heeft Hirsch Ballin nog eens geprobeerd om de meningsterreur nieuw leven in te blazen, mede via subsidiespons
MDI van stalinist Eissens. Gelukkig is dat onder Rutte I weer gestopt en we moeten er voor waken dat links geen kans ziet
deze meningsonderdrukking opnieuw voor elkaar te krijgen.

Deze complete flauwekul moet zo snel mogelijk uit het Wetboek van Strafrecht worden gehaald, zodat justitie zich kan
bezighouden met échte criminaliteit, waar we al bijkans onder bezwijken.


De enigen die baat hebben bij het legaliseren van racisme en discriminatie zijn racisten en lieden die willen discrimineren.
Het is net zo voorspelbaar en logisch als de oproep van een inbreker die inbraak uit het wetboek van strafrecht wil hebben zodat justitie zich bezig kan houden met echte criminaliteit.

De enigen die er baat bij hebben zijn mensen die nu voor hun mening uiten worden vervolgd. Dat zou niet moeten gebeuren.
Gemakshalve lijk je te vergeten dat er ook racisten aan de zijde van allochtonen zitten en niet al te weinig ook.
Bovendien begint het probleem al met bepalen wat een racist is en wat niet. Wij hebben daar al een geheel verschillend zich op, dus dat staat al niet vast. Zinloos dus om de rechter zich daar over te laten buigen.

Je vergelijking met een inbreker slaat nergens op. Een inbreker brengt zijn slachtoffer directe en meetbare schade toe, objectieve schade dus. Dat ontbreekt bij racisme en discrminatie volledig, omdat het totaal subjectief is.

Yutte Brøtbørda: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:38 pm)

Wellicht mag ik het (zelfbenoemde) koppel "zendelingen" Jennie Goeree en echtgenoot in herinnering brengen
Zij zijn, o.a. door de rechtbank Zwolle, tussen 1985 en 1990 meerdere malen veroordeeld t.z.v. het oreren: "De Joden hebben aan zichzelf te wijten dat......."
Tevens heeft de HR / 1995 / zaak Siegfried Verbeke zich daarover duidelijk uitgesproken.
Nu het misverstand over Marcels opmerking is opgehelderd, rest mij hieromtrent nog een vraag: In hoeverre zou men kunnen aanvoeren dat de redenatie die bepaalde lieden er in dit draadje op na houden, op dezelfde wijze strafbaar is als de uitspraken van Jenny Goeree?

Ik bedoel dan de redenatie dat de vele onschuldige hardwerkende Marokkaanse mensen zijn, die verantwoordelijk zouden zijn voor het racisme dat Wilders en zijn aanhang verspreiden??

Kan ik die redenatie dan overeenkomstig de uitspraak die je noemt dan ook strafbaar achten?
En zou een aangifte over dit draadje kans van slagen hebben?
Even rechtsfilosoferend......
De zaak Goeree heeft destijds een rechtstreeks verband opgeleverd, i.c. het rechtstreekse verband met de belediging is door de rechtbank bewezen geacht.
In het onderhavige is, ik heb het al eerder aangegeven, de nuancering "criminele" aangebracht, mede waardoor het rechtstreekse verband naar een volledig volksdeel vervalt. Of het in deze context onder 137 Sr zal vallen, ik betwijfel het, maar het is niet onmogelijk, mede omdat deze nuancering niet in de, gewraakte, uitzending is gemaakt. Ik hoop (en velen met mij), dat het OM zal besluiten nu alles uit de kast te halen om de rechtbank te overtuigen van overtreding 137c/d/e
Sr, subsidiair een artikel uit de titel belediging.
Tja, dat verhaal over die nuancering; Was het niet juist zo dat de opmerkingen op zichzelf beoordeeld moeten worden? Dus zoals de opmerkingen zelf gesteld werden?

Want het grote verschil waar iedereen over valt is dat hij het tot nog toe altijd over " criminele Marokkanen " had, maar woensdag juist naar " minder Marokkanen " vroeg, zónder de toevoeging "crimineel".

Als dan de opmerking op zichzelf genomen beschouwd moet worden, dan zou juist het ontbreken daarin van die nuancering tot strafbaarheid leiden.

Of leg ik dat nu te rechtlijnig uit?

Antoine: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:39 pm)

Wellicht mag ik het (zelfbenoemde) koppel "zendelingen" Jennie Goeree en echtgenoot in herinnering brengen
Zij zijn, o.a. door de rechtbank Zwolle, tussen 1985 en 1990 meerdere malen veroordeeld t.z.v. het oreren: "De Joden hebben aan zichzelf te wijten dat......."
Tevens heeft de HR / 1995 / zaak Siegfried Verbeke zich daarover duidelijk uitgesproken.

Nu het misverstand over Marcels opmerking is opgehelderd, rest mij hieromtrent nog een vraag: In hoeverre zou men kunnen aanvoeren dat de redenatie die bepaalde lieden er in dit draadje op na houden, op dezelfde wijze strafbaar is als de uitspraken van Jenny Goeree?

Ik bedoel dan de redenatie dat de vele onschuldige hardwerkende Marokkaanse mensen zijn, die verantwoordelijk zouden zijn voor het racisme dat Wilders en zijn aanhang verspreiden??

Kan ik die redenatie dan overeenkomstig de uitspraak die je noemt dan ook strafbaar achten?
En zou een aangifte over dit draadje kans van slagen hebben?
Even rechtsfilosoferend......
De zaak Goeree heeft destijds een rechtstreeks verband opgeleverd, i.c. het rechtstreekse verband met de belediging is door de rechtbank bewezen geacht.
In het onderhavige is, ik heb het al eerder aangegeven, de nuancering "criminele" aangebracht, mede waardoor het rechtstreekse verband naar een volledig volksdeel vervalt. Of het in deze context onder 137 Sr zal vallen, ik betwijfel het, maar het is niet onmogelijk, mede omdat deze nuancering niet in de, gewraakte, uitzending is gemaakt. Ik hoop (en velen met mij), dat het OM zal besluiten nu alles uit de kast te halen om de rechtbank te overtuigen van overtreding 137c/d/e
Sr, subsidiair een artikel uit de titel belediging.
Vervolgens uw vraag mbt dit draadje.
Aangetoond zal moeten worden of de bijdragen (die U kennelijk bedoeld) in de discussie opzettelijk beledigend / discriminerend zijn en als zodanig zijn bedoeld.
Zoals U weet gaat de vrijheid van meningsuiting, terecht, ver.
In een discussie is veel toegestaan, mits men zich niet bediend van de opzet tot etc.
Dit zal, theoretisch, getoetst moeten worden aan Europeese- en Nederlandse wetgeving/jurisprudentie.

Antoine: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:44 pm)

Nu het misverstand over Marcels opmerking is opgehelderd, rest mij hieromtrent nog een vraag: In hoeverre zou men kunnen aanvoeren dat de redenatie die bepaalde lieden er in dit draadje op na houden, op dezelfde wijze strafbaar is als de uitspraken van Jenny Goeree?

Ik bedoel dan de redenatie dat de vele onschuldige hardwerkende Marokkaanse mensen zijn, die verantwoordelijk zouden zijn voor het racisme dat Wilders en zijn aanhang verspreiden??

Kan ik die redenatie dan overeenkomstig de uitspraak die je noemt dan ook strafbaar achten?
En zou een aangifte over dit draadje kans van slagen hebben?

Even rechtsfilosoferend......
De zaak Goeree heeft destijds een rechtstreeks verband opgeleverd, i.c. het rechtstreekse verband met de belediging is door de rechtbank bewezen geacht.
In het onderhavige is, ik heb het al eerder aangegeven, de nuancering "criminele" aangebracht, mede waardoor het rechtstreekse verband naar een volledig volksdeel vervalt. Of het in deze context onder 137 Sr zal vallen, ik betwijfel het, maar het is niet onmogelijk, mede omdat deze nuancering niet in de, gewraakte, uitzending is gemaakt. Ik hoop (en velen met mij), dat het OM zal besluiten nu alles uit de kast te halen om de rechtbank te overtuigen van overtreding 137c/d/e
Sr, subsidiair een artikel uit de titel belediging.
Tja, dat verhaal over die nuancering; Was het niet juist zo dat de opmerkingen op zichzelf beoordeeld moeten worden? Dus zoals de opmerkingen zelf gesteld werden?

Want het grote verschil waar iedereen over valt is dat hij het tot nog toe altijd over " criminele Marokkanen " had, maar woensdag juist naar " minder Marokkanen " vroeg, zónder de toevoeging "crimineel".

Als dan de opmerking op zichzelf genomen beschouwd moet worden, dan zou juist het ontbreken daarin van die nuancering tot strafbaarheid leiden.

Of leg ik dat nu te rechtlijnig uit?

In principe juist, echter, de verdediging zal, ongetwijfeld, aanvoeren, dat ALTIJD gesproken is over CRIMINELE Marokkanen.
Inderdaad, het bijvoeglijk naamwoord is in de gewraakte uitzending niet gemaakt, wel als zodanig bedoeld, zo zal worden aangevoerd.
Ik vraag mij af of de rechtbank dit niet mede in overweging zal nemen.

Christina: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:47 pm)

Even rechtsfilosoferend......
De zaak Goeree heeft destijds een rechtstreeks verband opgeleverd, i.c. het rechtstreekse verband met de belediging is door de rechtbank bewezen geacht.
In het onderhavige is, ik heb het al eerder aangegeven, de nuancering "criminele" aangebracht, mede waardoor het rechtstreekse verband naar een volledig volksdeel vervalt. Of het in deze context onder 137 Sr zal vallen, ik betwijfel het, maar het is niet onmogelijk, mede omdat deze nuancering niet in de, gewraakte, uitzending is gemaakt. Ik hoop (en velen met mij), dat het OM zal besluiten nu alles uit de kast te halen om de rechtbank te overtuigen van overtreding 137c/d/e
Sr, subsidiair een artikel uit de titel belediging.
Tja, dat verhaal over die nuancering; Was het niet juist zo dat de opmerkingen op zichzelf beoordeeld moeten worden? Dus zoals de opmerkingen zelf gesteld werden?

Want het grote verschil waar iedereen over valt is dat hij het tot nog toe altijd over " criminele Marokkanen " had, maar woensdag juist naar " minder Marokkanen " vroeg, zónder de toevoeging "crimineel".

Als dan de opmerking op zichzelf genomen beschouwd moet worden, dan zou juist het ontbreken daarin van die nuancering tot strafbaarheid leiden.

Of leg ik dat nu te rechtlijnig uit?

In principe juist, echter, de verdediging zal, ongetwijfeld, aanvoeren, dat ALTIJD gesproken is over CRIMINELE Marokkanen.
Inderdaad, het bijvoeglijk naamwoord is in de gewraakte uitzending niet gemaakt, wel als zodanig bedoeld, zo zal worden aangevoerd.
Ik vraag mij af of de rechtbank dit niet mede in overweging zal nemen.

Dat lijkt mij wel.
Hoe kijk je (juridisch) aan tegen hetgeen Wilders zei over de bemoeienissen van de minister van Justitie en door de politie voorgedrukte aangifteformulieren?

Enzo501: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:48 pm)

Tja, dat verhaal over die nuancering; Was het niet juist zo dat de opmerkingen op zichzelf beoordeeld moeten worden? Dus zoals de opmerkingen zelf gesteld werden?

Want het grote verschil waar iedereen over valt is dat hij het tot nog toe altijd over " criminele Marokkanen " had, maar woensdag juist naar " minder Marokkanen " vroeg, zónder de toevoeging "crimineel".

Als dan de opmerking op zichzelf genomen beschouwd moet worden, dan zou juist het ontbreken daarin van die nuancering tot strafbaarheid leiden.

Of leg ik dat nu te rechtlijnig uit?

In principe juist, echter, de verdediging zal, ongetwijfeld, aanvoeren, dat ALTIJD gesproken is over CRIMINELE Marokkanen.
Inderdaad, het bijvoeglijk naamwoord is in de gewraakte uitzending niet gemaakt, wel als zodanig bedoeld, zo zal worden aangevoerd.
Ik vraag mij af of de rechtbank dit niet mede in overweging zal nemen.

Dat lijkt mij wel.
Hoe kijk je (juridisch) aan tegen hetgeen Wilders zei over de bemoeienissen van de minister van Justitie en door de politie voorgedrukte aangifteformulieren?
Nogal hypocriet natuurlijk uit de mond van Wilders.

Antoine: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:52 pm)

Tja, dat verhaal over die nuancering; Was het niet juist zo dat de opmerkingen op zichzelf beoordeeld moeten worden? Dus zoals de opmerkingen zelf gesteld werden?

Want het grote verschil waar iedereen over valt is dat hij het tot nog toe altijd over " criminele Marokkanen " had, maar woensdag juist naar " minder Marokkanen " vroeg, zónder de toevoeging "crimineel".

Als dan de opmerking op zichzelf genomen beschouwd moet worden, dan zou juist het ontbreken daarin van die nuancering tot strafbaarheid leiden.

Of leg ik dat nu te rechtlijnig uit?


In principe juist, echter, de verdediging zal, ongetwijfeld, aanvoeren, dat ALTIJD gesproken is over CRIMINELE Marokkanen.
Inderdaad, het bijvoeglijk naamwoord is in de gewraakte uitzending niet gemaakt, wel als zodanig bedoeld, zo zal worden aangevoerd.
Ik vraag mij af of de rechtbank dit niet mede in overweging zal nemen.

Dat lijkt mij wel.
Hoe kijk je (juridisch) aan tegen hetgeen Wilders zei over de bemoeienissen van de minister van Justitie en door de politie voorgedrukte aangifteformulieren?
Tja, het (politiek) debat...
Dit zijn opmerkingen in de marge, die verder, naar ik verwacht, niet tot hoog spel zullen leiden.

Christina: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:54 pm)


In principe juist, echter, de verdediging zal, ongetwijfeld, aanvoeren, dat ALTIJD gesproken is over CRIMINELE Marokkanen.
Inderdaad, het bijvoeglijk naamwoord is in de gewraakte uitzending niet gemaakt, wel als zodanig bedoeld, zo zal worden aangevoerd.
Ik vraag mij af of de rechtbank dit niet mede in overweging zal nemen.

Dat lijkt mij wel.
Hoe kijk je (juridisch) aan tegen hetgeen Wilders zei over de bemoeienissen van de minister van Justitie en door de politie voorgedrukte aangifteformulieren?
Tja, het (politiek) debat...
Dit zijn opmerkingen in de marge, die verder, naar ik verwacht, niet tot hoog spel zullen leiden.

Dank.

Antoine: Re: Waar waren de Marokkanen die aangifte doen voorheen? (za maart 22, 2014 7:54 pm)

Overigens, Yutte, U heeft in het verleden al eens een ,zinvol, betoog gehouden inzake de maatschappelijke onrust.
Wellicht kunt U, daaromtrent en met betrekking op deze kwestie, uw zienswijze geven.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]