WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13] 

Ga naar: "Het mislukte optreden van de PVV en waarom."

portman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (wo apr 09, 2014 10:37 pm)


Janmaat was een beetje onnozel op een soort gereformeerde professor manier.
Hij omringde zich met figuren die hem naar de mond praatten, maar er een eigen agenda op na hielden.
Vervolgens als hem dat verteld werd deed hij het hevig verontwaardigd af als prietpraat.

Met Janmaat zelf was niet zoveel mis.
Kwam vaak wel een beetje rottig uit z'n strot.
Ach.... De grootste dictators zijn vaak heel lief voor hun dochters en honden en aaien ook graag baby's en peutertjes over hun bolletjes. Nou wil ik Janmaat niet op één lijn zetten met grote dictators. Hij had niks in te brengen. Hij had alleen een beetje grote bek waaruit op een tenenkrommende manier veel beledigends naar allochtonen kwam. Vaak zag men het verschil ook niet tussen hem en Eric van Muyswinkel die hem perfect persifleerde.

Dat klopt ook helemaal, ik zie helemaal niks fouts in wat je daar beweert.
Het enige waar we wel over van mening zullen verschillen, is dat ik vind dat Janmaat
een mening naar voren bracht die weliswaar niet welgevallig was, maar toch leefde onder een groot deel van het volk.
En dat ie dat opeen tenenkrommende onhandige manier deed, klopt. Ik vond Van Muyswinkel het destijds gigantisch goed doen.
Het beledigende van Janmaat bevatte wel degelijk een bodem van waarheid, helaas.
Och en dat het beledigend was, Van Muyswinkel was net zo goed beledigend voor bepaalde groepen.

Ik zie daar echter geen reden in om toe te laten dat figuren een hotel waar
een dergelijk clubje vergadert in de fik steken, waarbij mensen voor het leven gehandicapt raken.
Ik denk ook niet dat jij daar voor bent. Maar het is wel wat is gebeurd.
Daders zijn bekend en lopen rond. Moet allemaal maar kunnen?
Wat Janmaat riep over allochtonen in zijn tijd is en blijft verwerpelijk, net zoals Wilders dat nu doet over Marokkanen. Het was en is haatzaaien.
En wat er gebeurd is met destijds de vriendin van Janmaat is afschuwelijk en het werpen van een molotovcocktail in een gebouw waarin mensen aanwezig waren is misdadig. Daarover geen misverstand.

KiaM: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (wo apr 09, 2014 11:05 pm)

Over Hans Janmaat en zijn schandalige behandeling;

De rehabilitatie van extreemrechts

Het is een mening die het goed doet op allerhande rechtse webfora. Het idee dat Hans Janmaat, de leider van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten, een miskend profeet was die het failliet van de multiculturele samenleving voorzag. Een stem uit onverwachte hoek heeft deze stelling nu inzet gemaakt van het publieke debat. ‘Zou Janmaat niet gerehabiliteerd moeten worden?’ vragen theatermakers Sadettin Kirmiziyüz en Marjolein van Heemstra zich af. Met die vraag als startpunt maakten zij een theatervoorstelling waarin Hans Janmaat wordt vergeleken met de Bijbelse profeet Jeremia, ‘de klager die gelijk krijgt, de huilende profeet die door zijn eigen volk werd aangevallen’. In een artikel in Vrij Nederland en in interviews in Het Parool en NRC Handelsblad, nemen de theatermakers vrij expliciet politiek stelling: we hadden moeten luisteren naar Janmaat en hem een podium moeten bieden. Het gedachtegoed van de Centrumdemocraten (CD) was misschien afkeurenswaardig maar niet gevaarlijk, zo wordt geconcludeerd aan de hand van een oud CD partijprogramma.

Het beeld dat door de theatermakers gecreëerd wordt – zowel in het theater als in de media – is echter onvolledig en misleidend. Dit komt omdat de voorstelling is opgehangen aan het relaas van de weduwe van Janmaat, Wil Schuurman. Het lijkt erop dat de theatermakers haar verhaal te weinig kritisch hebben benaderd en zich slecht hebben geïnformeerd. De CD en de nog radicalere CP behoorden tot het milieu van extreemrechts met alle bijbehorende fenomenen. Zo meldt de onderzoeksgroep Kafka dat de fractievoorzitter van de CD in de Amsterdamse gemeenteraad, Yge Graman, twee brandaanslagen heeft gepleegd op gebouwen waar etnische minderheden gehuisvest waren. Het resulteerde in verschillende gewonden en twee jaar cel voor Graman. Een kandidaat van de CD uit Maastricht werd gearresteerd vanwege het plegen van een aanslag met vuurwerkbom op een Turks gezin. Hij kreeg 40 uur werkstraf. Martin van de Grind, leider van de CD-jongerenafdeling, bleek een nazi-skinhead met betrokkenheid bij de moord op een jongere in 1986. CD-bestuurslid Richard van der Plas werd gearresteerd wegens illegaal wapenbezit, waarbij stickers met ‘Bevrijdt Europa van de Joden’ en ‘Buitenlanders eruit’ werden buitgemaakt door de politie. Geen wonder dat rechters de partij als een gevaar zagen. De Centrumpartij was nog een graadje erger en wordt door het Nederlands Documentatiecentrum Politieke Partijen gekarakteriseerd als ‘openlijk racistisch, xenofoob (haatdragend tegen vreemdelingen) en bij vlagen nationaal-socialistisch’. Van dit alles reppen de theatermakers met geen woord.

‘Er sloten zich mensen bij ons aan die rare ideeën hadden, maar dat waren niet onze ideeën’, zo vertelt Wil Schuurman in een interview dat door Marjolein van Heemstra in Vrij Nederland is gepubliceerd. Wie zich een beetje verdiept in de geschiedenis, moet concluderen dat Janmaat en Schuurman een voorliefde hadden voor mensen met rare ideeën. Zo nam Janmaat deel aan demonstraties met extreemrechtse skinheads en neonazi’s. Hij is samen met CD-collega Wim Vreeswijk vrolijk toastend op de foto te zien met Florrie Rost van Tonningen, toentertijd openlijk actief met nationaalsocialistisch missiewerk. In het interview ontkent Wil Schuurman overigens stellig dat Janmaat of zijzelf antisemitisch zouden zijn geweest. Het dagboek van Anne Frank dat ze kreeg van haar joodse opoe was een van haar lievelingsboeken, zo lezen we. Van Heemstra vraagt niet door en maakt geen enkele kritische kanttekening. In de theatervoorstelling worden zowel de joodse opoe als het dagboek van Anne Frank op betekenisvolle wijze genoemd. Wil Schuurman is líef, zo hoort het publiek Sadettin Kirmiziyüz op vrij hilarische wijze zijn sympathie betuigen. Wat we niet horen noch lezen is de mening van Hans Janmaat over de toenmalige minister Hirsch Ballin, wiens vader een uit Duitsland gevluchte jood was. Janmaat vond dat hij uit zijn functie ontheven moest worden. ‘Dat joden als nomaden trekken, wil ik ze niet kwalijk nemen, maar openbare functies mogen ze dan niet bekleden’, zei Janmaat in een berucht interview met Elsevier. Het CD partijprogramma dat de theatermakers als ongevaarlijk afdoen, stelt onder meer dat ‘buitenlanders pas openbare functies kunnen bekleden als hun familie al drie generaties in Nederiand woont’. Het zou een groot deel van de Nederlandse bevolking een wezenlijk deel van haar politieke rechten ontnemen.

Waar de CD en de CP op onaanvaardbare wijze worden vergoelijkt, daar worden de linkse tegenstanders van de Centrumdemocraten allen gereduceerd tot het beeld van de gewelddadige radikalinski. Centraal in het verhaal van het theaterstuk staan de gebeurtenissen in Kedichem in 1986, waar de CD fusiebesprekingen hield met de wat extremere Centrumpartij, een afsplitsing van de neonazistische Nederlandse Volks Unie (NVU). Een groep van antifascisten kwam de bijeenkomst verstoren, een rookbom die gegooid werd leidde tot brand. Janmaat en Schuurman zagen zich gedwongen uit een raam te springen. Schuurman raakte daarbij gewond en verloor haar been. De betrokken antifascistische hardliner Jack van Lieshout, beschrijft het later in een interview in Andere Tijden als een ‘uit de hand gelopen actie’, waar de deelnemers heel verschillende ideeën bij hadden. De theatermakers wijken opvallend genoeg af van het interviewmateriaal en presenteren het gebeurde als een aanslag die bewust zo van tevoren gepland is. De linkse intolerantie wordt zo in het beklaagdenbankje gezet, waarna een wat gemakzuchtig pleidooi voor dialoog, tolerantie en nuance volgt.

Een belangrijk element in deze discussie is de meerduidigheid van politieke taal. Zo verwonderen de theatermakers zich over het feit dat Janmaat door de rechter veroordeeld is voor de volgende uitspraak: ‘Wij schaffen, zodra wij de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af.’ Belangrijk is dat de rechter deze uitspraak in samenspraak (.doc) interpreteerde met slogans als ‘Vol=Vol’ en ‘Eigen Volk Eerst’[1]. Volgens de rechter bedoelde Janmaat met het afschaffen van de multiculturele samenleving dat alle immigranten het land uit moesten. De rechter was niet de enige die dat zo interpreteerde. In het beruchte Volkskrant-interview waarin hij de islam ‘een achterlijke cultuur’ noemde, distantieerde Pim Fortuyn zich als volgt van Janmaat: ‘als je hier geboren en getogen bent, heb je burgerrechten, punt. Janmaat ging wel een stapje verder. Die wilde bevorderen dat mensen een enkele reis terug kregen. Dat zult u bij mij niet zien.’

‘De PVV is veel extremer dan Janmaat was’, zegt Van Heemstra in Het Parool. Het betreft niet zozeer een veroordeling van de PVV, eerder een argument voor rehabilitatie van Janmaat. Hier lijken we toch de PVV te moeten verdedigen. Racistisch geweld heeft zich onder de PVV partijleden bijvoorbeeld nog niet voorgedaan. Op allerlei punten was Janmaat extremer dan Fortuyn en Wilders. Maar belangrijk is ook dat de ideeën van Janmaat wezenlijk anders waren. We hebben met Fortuyn een transformatie gezien op de rechtervleugel, waarbij het oude extreemrechtse wereldbeeld is ingewisseld voor een nieuw ideologisch fabricaat. Niet langer het onderscheid op basis van ras staat centraal, maar dat op basis van cultuur. Antisemitisme is vervangen door steun aan Israël en afkeer van de islam. Conservatieve opvattingen over seksualiteit hebben plaatsgemaakt voor de verdediging van vrouwen- en homorechten ten opzichte van de vermeende dreiging van de islam. Partijen als Front National en Vlaams Belang lijken zich ook in die richting te ontwikkelen. Evenzeer is waakzaamheid geboden tegen nieuwe vormen van intolerantie of het opnieuw acceptabel worden van de oude.

Hoe om te gaan met intolerantie? Het is een veel complexer vraagstuk dan wat de theatermakers ervan maken. Luisteren naar intolerantie en het een podium bieden is in veel gevallen niet de juiste benadering. Jezelf behoorlijk informeren en effectief weerwoord leveren lijkt een beter beginpunt.

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (wo apr 09, 2014 11:39 pm)

Ach.... De grootste dictators zijn vaak heel lief voor hun dochters en honden en aaien ook graag baby's en peutertjes over hun bolletjes. Nou wil ik Janmaat niet op één lijn zetten met grote dictators. Hij had niks in te brengen. Hij had alleen een beetje grote bek waaruit op een tenenkrommende manier veel beledigends naar allochtonen kwam. Vaak zag men het verschil ook niet tussen hem en Eric van Muyswinkel die hem perfect persifleerde.

Dat klopt ook helemaal, ik zie helemaal niks fouts in wat je daar beweert.
Het enige waar we wel over van mening zullen verschillen, is dat ik vind dat Janmaat
een mening naar voren bracht die weliswaar niet welgevallig was, maar toch leefde onder een groot deel van het volk.
En dat ie dat opeen tenenkrommende onhandige manier deed, klopt. Ik vond Van Muyswinkel het destijds gigantisch goed doen.
Het beledigende van Janmaat bevatte wel degelijk een bodem van waarheid, helaas.
Och en dat het beledigend was, Van Muyswinkel was net zo goed beledigend voor bepaalde groepen.

Ik zie daar echter geen reden in om toe te laten dat figuren een hotel waar
een dergelijk clubje vergadert in de fik steken, waarbij mensen voor het leven gehandicapt raken.
Ik denk ook niet dat jij daar voor bent. Maar het is wel wat is gebeurd.
Daders zijn bekend en lopen rond. Moet allemaal maar kunnen?
Wat Janmaat riep over allochtonen in zijn tijd is en blijft verwerpelijk, net zoals Wilders dat nu doet over Marokkanen. Het was en is haatzaaien.
En wat er gebeurd is met destijds de vriendin van Janmaat is afschuwelijk en het werpen van een molotovcocktail in een gebouw waarin mensen aanwezig waren is misdadig. Daarover geen misverstand.

Zowel de taal die Wilders bezigt (die loopt expres echt op het randje of er iets over) als het onhandig gekeuvel van Janmaat
kan ik niet 100% waarderen, echter het constante vergoelijken van bepaalde mensen doet mij denken 'screw it'.
Wat betreft de algemene strekking verschillen jij en ik van mening, maar wat betreft 'de mate van beschaving' denk ik toch minder.
Ik bedoel dan niet 'minder minder', maar gewoon minder verschil. Ik zou willen dat Fortuyn er nog was.
Zoals, zie het stukje maar wat KiaM post, daar krijg ik gewoon het idee van, 'verrek maar met je gezeur, dat wordt weer gewoon keihard PVV'.

Ziedaar, allerlei vage figuren passeren de revue, en waarom ze straf verdienden. Die hebben ze dan ook gehad, en terecht.
Maar nergens waarom de figuren die de brand stichtten nimmer zijn vervolgd. En dan denk ik:
Wat een schijnheilen. Zij verdienen niets anders dan een Wilders. Liefst in het kwadraat.
Ik hoop dat ze er flink nachtmerries van krijgen, en het zij ze gegund.

Hoe om te gaan met tolerantie?
Blijkbaar behouden sommigen zich het recht voor bepaalde criminele acties wel te tolereren en andere niet.
Dat op zich geeft voor mij al aan, dat we reeds in een bananenrepubliek leven.
Een dergelijke bananenrepubliek verdient niet beter dan 'minder minder'.

portman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (wo apr 09, 2014 11:45 pm)


Dat klopt ook helemaal, ik zie helemaal niks fouts in wat je daar beweert.
Het enige waar we wel over van mening zullen verschillen, is dat ik vind dat Janmaat
een mening naar voren bracht die weliswaar niet welgevallig was, maar toch leefde onder een groot deel van het volk.
En dat ie dat opeen tenenkrommende onhandige manier deed, klopt. Ik vond Van Muyswinkel het destijds gigantisch goed doen.
Het beledigende van Janmaat bevatte wel degelijk een bodem van waarheid, helaas.
Och en dat het beledigend was, Van Muyswinkel was net zo goed beledigend voor bepaalde groepen.

Ik zie daar echter geen reden in om toe te laten dat figuren een hotel waar
een dergelijk clubje vergadert in de fik steken, waarbij mensen voor het leven gehandicapt raken.
Ik denk ook niet dat jij daar voor bent. Maar het is wel wat is gebeurd.
Daders zijn bekend en lopen rond. Moet allemaal maar kunnen?
Wat Janmaat riep over allochtonen in zijn tijd is en blijft verwerpelijk, net zoals Wilders dat nu doet over Marokkanen. Het was en is haatzaaien.
En wat er gebeurd is met destijds de vriendin van Janmaat is afschuwelijk en het werpen van een molotovcocktail in een gebouw waarin mensen aanwezig waren is misdadig. Daarover geen misverstand.

Zowel de taal die Wilders bezigt (die loopt expres echt op het randje of er iets over) als het onhandig gekeuvel van Janmaat
kan ik niet 100% waarderen, echter het constante vergoelijken van bepaalde mensen doet mij denken 'screw it'.
Wat betreft de algemene strekking verschillen jij en ik van mening, maar wat betreft 'de mate van beschaving' denk ik toch minder.
Ik bedoel dan niet 'minder minder', maar gewoon minder verschil. Ik zou willen dat Fortuyn er nog was.
Zoals, zie het stukje maar wat KiaM post, daar krijg ik gewoon het idee van, 'verrek maar met je gezeur, dat wordt weer gewoon keihard PVV'.

Ziedaar, allerlei vage figuren passeren de revue, en waarom ze straf verdienden. Die hebben ze dan ook gehad, en terecht.
Maar nergens waarom de figuren die de brand stichtten nimmer zijn vervolgd. En dan denk ik:
Wat een schijnheilen. Zij verdienen niets anders dan een Wilders. Liefst in het kwadraat.
Ik hoop dat ze er flink nachtmerries van krijgen, en het zij ze gegund.

Hoe om te gaan met tolerantie?
Blijkbaar behouden sommigen zich het recht voor bepaalde criminele acties wel te tolereren en andere niet.
Dat op zich geeft voor mij al aan, dat we reeds in een bananenrepubliek leven.
Een dergelijke bananenrepubliek verdient niet beter dan 'minder minder'.
As jij zegt dat de dader van die aanslag met die molotovcocktail gewoon rondloopt dan vind ik dat vreemd. Weet men wie het heeft gedaan? Ik vrees van niet. Zolang de dader zich niet zelf aangeeft kan de politie weinig doen, vrees ik.

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (wo apr 09, 2014 11:48 pm)

Wat Janmaat riep over allochtonen in zijn tijd is en blijft verwerpelijk, net zoals Wilders dat nu doet over Marokkanen. Het was en is haatzaaien.
En wat er gebeurd is met destijds de vriendin van Janmaat is afschuwelijk en het werpen van een molotovcocktail in een gebouw waarin mensen aanwezig waren is misdadig. Daarover geen misverstand.

Zowel de taal die Wilders bezigt (die loopt expres echt op het randje of er iets over) als het onhandig gekeuvel van Janmaat
kan ik niet 100% waarderen, echter het constante vergoelijken van bepaalde mensen doet mij denken 'screw it'.
Wat betreft de algemene strekking verschillen jij en ik van mening, maar wat betreft 'de mate van beschaving' denk ik toch minder.
Ik bedoel dan niet 'minder minder', maar gewoon minder verschil. Ik zou willen dat Fortuyn er nog was.
Zoals, zie het stukje maar wat KiaM post, daar krijg ik gewoon het idee van, 'verrek maar met je gezeur, dat wordt weer gewoon keihard PVV'.

Ziedaar, allerlei vage figuren passeren de revue, en waarom ze straf verdienden. Die hebben ze dan ook gehad, en terecht.
Maar nergens waarom de figuren die de brand stichtten nimmer zijn vervolgd. En dan denk ik:
Wat een schijnheilen. Zij verdienen niets anders dan een Wilders. Liefst in het kwadraat.
Ik hoop dat ze er flink nachtmerries van krijgen, en het zij ze gegund.

Hoe om te gaan met tolerantie?
Blijkbaar behouden sommigen zich het recht voor bepaalde criminele acties wel te tolereren en andere niet.
Dat op zich geeft voor mij al aan, dat we reeds in een bananenrepubliek leven.
Een dergelijke bananenrepubliek verdient niet beter dan 'minder minder'.
As jij zegt dat de dader van die aanslag met die molotovcocktail gewoon rondloopt dan vind ik dat vreemd. Weet men wie het heeft gedaan? Ik vrees van niet. Zolang de dader zich niet zelf aangeeft kan de politie weinig doen, vrees ik.

Het staat gewoon op beeld wie er bij was. Je ziet zelfs figuren gooien.
Maar het is net als bij die twee vluchtende criminelen op die gejatte brommer die een bejaarde dood reden.
Ze dekken elkaar allemaal. En dan nog doen alsof ZIJ degenen zijn met de hoogstaande moraal.

portman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (wo apr 09, 2014 11:56 pm)


Zowel de taal die Wilders bezigt (die loopt expres echt op het randje of er iets over) als het onhandig gekeuvel van Janmaat
kan ik niet 100% waarderen, echter het constante vergoelijken van bepaalde mensen doet mij denken 'screw it'.
Wat betreft de algemene strekking verschillen jij en ik van mening, maar wat betreft 'de mate van beschaving' denk ik toch minder.
Ik bedoel dan niet 'minder minder', maar gewoon minder verschil. Ik zou willen dat Fortuyn er nog was.
Zoals, zie het stukje maar wat KiaM post, daar krijg ik gewoon het idee van, 'verrek maar met je gezeur, dat wordt weer gewoon keihard PVV'.

Ziedaar, allerlei vage figuren passeren de revue, en waarom ze straf verdienden. Die hebben ze dan ook gehad, en terecht.
Maar nergens waarom de figuren die de brand stichtten nimmer zijn vervolgd. En dan denk ik:
Wat een schijnheilen. Zij verdienen niets anders dan een Wilders. Liefst in het kwadraat.
Ik hoop dat ze er flink nachtmerries van krijgen, en het zij ze gegund.

Hoe om te gaan met tolerantie?
Blijkbaar behouden sommigen zich het recht voor bepaalde criminele acties wel te tolereren en andere niet.
Dat op zich geeft voor mij al aan, dat we reeds in een bananenrepubliek leven.
Een dergelijke bananenrepubliek verdient niet beter dan 'minder minder'.

As jij zegt dat de dader van die aanslag met die molotovcocktail gewoon rondloopt dan vind ik dat vreemd. Weet men wie het heeft gedaan? Ik vrees van niet. Zolang de dader zich niet zelf aangeeft kan de politie weinig doen, vrees ik.

Het staat gewoon op beeld wie er bij was. Je ziet zelfs figuren gooien.
Maar het is net als bij die twee vluchtende criminelen op die gejatte brommer die een bejaarde dood reden.
Ze dekken elkaar allemaal. En dan nog doen alsof ZIJ degenen zijn met de hoogstaande moraal.
Het is dus een soort complot? Maar als die beelden echt zijn dan begrijp ik niet dat daar niets mee gedaan is. En wie houden elkaar uit de wind volgens jou?
Maar is het ook niet zo dat mevr. Schuurmans geen rechtszaak wilde en wil?

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (do apr 10, 2014 12:16 am)

As jij zegt dat de dader van die aanslag met die molotovcocktail gewoon rondloopt dan vind ik dat vreemd. Weet men wie het heeft gedaan? Ik vrees van niet. Zolang de dader zich niet zelf aangeeft kan de politie weinig doen, vrees ik.

Het staat gewoon op beeld wie er bij was. Je ziet zelfs figuren gooien.
Maar het is net als bij die twee vluchtende criminelen op die gejatte brommer die een bejaarde dood reden.
Ze dekken elkaar allemaal. En dan nog doen alsof ZIJ degenen zijn met de hoogstaande moraal.
Het is dus een soort complot? Maar als die beelden echt zijn dan begrijp ik niet dat daar niets mee gedaan is. En wie houden elkaar uit de wind volgens jou?
Maar is het ook niet zo dat mevr. Schuurmans geen rechtszaak wilde en wil?

Het is net zo min een complot als dat Janmaat een complot smeedde.
janmaat vond een figuur als Kusters ook wel meevallen.
Je ziet zelf denk ik wel de overeenkomsten.
Zie de hetze, en vooral destijds. Zou jij in zo'n geval zelf een rechtszaak willen?

portman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (do apr 10, 2014 12:24 am)


Het staat gewoon op beeld wie er bij was. Je ziet zelfs figuren gooien.
Maar het is net als bij die twee vluchtende criminelen op die gejatte brommer die een bejaarde dood reden.
Ze dekken elkaar allemaal. En dan nog doen alsof ZIJ degenen zijn met de hoogstaande moraal.
Het is dus een soort complot? Maar als die beelden echt zijn dan begrijp ik niet dat daar niets mee gedaan is. En wie houden elkaar uit de wind volgens jou?
Maar is het ook niet zo dat mevr. Schuurmans geen rechtszaak wilde en wil?

Het is net zo min een complot als dat Janmaat een complot smeedde.
janmaat vond een figuur als Kusters ook wel meevallen.
Je ziet zelf denk ik wel de overeenkomsten.
Zie de hetze, en vooral destijds. Zou jij in zo'n geval zelf een rechtszaak willen?
Maar dan weet je dus ook waarom de dader van de aanslag vrij rondloopt.

Nederlander1965: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (do apr 10, 2014 5:25 am)

Wat Janmaat riep over allochtonen in zijn tijd is en blijft verwerpelijk, net zoals Wilders dat nu doet over Marokkanen. Het was en is haatzaaien.
En wat er gebeurd is met destijds de vriendin van Janmaat is afschuwelijk en het werpen van een molotovcocktail in een gebouw waarin mensen aanwezig waren is misdadig. Daarover geen misverstand.


Zowel de taal die Wilders bezigt (die loopt expres echt op het randje of er iets over) als het onhandig gekeuvel van Janmaat
kan ik niet 100% waarderen, echter het constante vergoelijken van bepaalde mensen doet mij denken 'screw it'.
Wat betreft de algemene strekking verschillen jij en ik van mening, maar wat betreft 'de mate van beschaving' denk ik toch minder.
Ik bedoel dan niet 'minder minder', maar gewoon minder verschil. Ik zou willen dat Fortuyn er nog was.
Zoals, zie het stukje maar wat KiaM post, daar krijg ik gewoon het idee van, 'verrek maar met je gezeur, dat wordt weer gewoon keihard PVV'.

Ziedaar, allerlei vage figuren passeren de revue, en waarom ze straf verdienden. Die hebben ze dan ook gehad, en terecht.
Maar nergens waarom de figuren die de brand stichtten nimmer zijn vervolgd. En dan denk ik:
Wat een schijnheilen. Zij verdienen niets anders dan een Wilders. Liefst in het kwadraat.
Ik hoop dat ze er flink nachtmerries van krijgen, en het zij ze gegund.

Hoe om te gaan met tolerantie?
Blijkbaar behouden sommigen zich het recht voor bepaalde criminele acties wel te tolereren en andere niet.
Dat op zich geeft voor mij al aan, dat we reeds in een bananenrepubliek leven.
Een dergelijke bananenrepubliek verdient niet beter dan 'minder minder'.
As jij zegt dat de dader van die aanslag met die molotovcocktail gewoon rondloopt dan vind ik dat vreemd. Weet men wie het heeft gedaan? Ik vrees van niet. Zolang de dader zich niet zelf aangeeft kan de politie weinig doen, vrees ik.

Ik denk dat destijds geen moeite werd gedaan de daders te vinden. Nog veel erger dan nu was de overheid doordrenkt van politiek correctisme en konden daden als in Kedichem redelijk risicoloos worden uitgevoerd.
Je zag dat ook met de aanslagen van RARA op tankstations en andere doelen en de aanslag op staatssecretaris Kosto.
Men had zogenaamd geen idéé wie er achter zat.
RARA was een smerige organisatie van terroristen die naar ik vermoed stevige banden had binnen de linkse politiek.
Dat geldt vrees ik ook voor de AFA's die de aanslag in Kedichem pleegden.
Men had bewust veel moeite gedaan om te achterhalen waar de CD die dag zou vergaderen. In optocht ging men via Amsterdam en Utrecht naar het hotel om daar de boel in de fik te steken.
Er is uiteindelijk een dode gevallen, want de zeer gedupeerde eigenaar kwam om het leven onder zijn eigen laadschop bij
het ruimen van de ruïne van het hotel.

Vergeet niet dat de haat jegens drs.Janmaat destijds nog vele malen erger was dan die nu jegens Wilders.
Ook toen zag je dat de grootste fascisten en democratiehaters juist Janmaat (en nu Wilders) van haatzaaien beschuldigden.
Je moet maar brutaal zijn, nietwaar ?

Danny430: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (do apr 10, 2014 6:03 am)


Wat Janmaat riep over allochtonen in zijn tijd is en blijft verwerpelijk, net zoals Wilders dat nu doet over Marokkanen. Het was en is haatzaaien.
En wat er gebeurd is met destijds de vriendin van Janmaat is afschuwelijk en het werpen van een molotovcocktail in een gebouw waarin mensen aanwezig waren is misdadig. Daarover geen misverstand.


Laat eerst de rechter maar bepalen of er daadwerkelijk sprake is van haat zaaien. De roep om minder Marokkanen is volgens mij gewoon een mening.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]