WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13] 

Ga naar: "Het mislukte optreden van de PVV en waarom."

Floortje: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:08 pm)Kijk Henk en Ingrid;

Rechts in Senaat blokkeert minimumloon voor 50.000 werkers

Nederland telt pakweg 200.000 mensen die via een zogenoemde ‘overeenkomst van opdracht’ werk voor een ander verrichten. Makelaars, architecten en andere zelfstandigen verdienen zo de kost. De vergoeding voor het te leveren werk spreken partijen onderling af. Een kwart van deze werkers – vooral postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers – werkt echter voor slechts één opdrachtgever. In die gevallen is de overeenkomst van opdracht vaak bedoeld om het wettelijk minimumloon te ontduiken. Om dat in de toekomst te voorkomen vroeg en kreeg minister Asscher steun van een brede meerderheid van de Tweede Kamer voor een reparatiewet, nadat het vorige kabinet die reparatie al in het vooruitzicht had gesteld.

Kox: ‘ En nu op het allerlaatste moment komen VVD, D66 en CDA in de Eerste Kamer met commentaar op de precieze juridische vormgeving aan. Met zijn drieën hebben ze geen meerderheid maar de PVV helpt hen daaraan – zonder dat die partij ook maar één woord over het wetsvoorstel gezegd heeft. Samen hebben deze vier fracties wel voldoende stemmen om het wetsvoorstel te torpederen. Daarom heeft minister Asscher nu zijn voorstel voor beraad teruggenomen. En dat betekent dus dat 50.000 werkers onderbetaald blijven. Ik vind het een blamage.’


Je kletst uit je nek, helaas. Het betreft ZZP-ers.
Dat betekent feitelijk 'zelfstandige ondernemers'.
Die mogen zelf weten wat ze al dan niet als opdracht aannemen.

Een kwart van deze werkers – vooral postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers – werkt echter voor slechts één opdrachtgever. In die gevallen is de overeenkomst van opdracht vaak bedoeld om het wettelijk minimumloon te ontduiken.

Jij leest over de belangrijkste passage heen, want bij de ZZP-constructie heten helaas niet alle honden Fikkie.

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:16 pm)
Kijk Henk en Ingrid;

Rechts in Senaat blokkeert minimumloon voor 50.000 werkers

Nederland telt pakweg 200.000 mensen die via een zogenoemde ‘overeenkomst van opdracht’ werk voor een ander verrichten. Makelaars, architecten en andere zelfstandigen verdienen zo de kost. De vergoeding voor het te leveren werk spreken partijen onderling af. Een kwart van deze werkers – vooral postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers – werkt echter voor slechts één opdrachtgever. In die gevallen is de overeenkomst van opdracht vaak bedoeld om het wettelijk minimumloon te ontduiken. Om dat in de toekomst te voorkomen vroeg en kreeg minister Asscher steun van een brede meerderheid van de Tweede Kamer voor een reparatiewet, nadat het vorige kabinet die reparatie al in het vooruitzicht had gesteld.

Kox: ‘ En nu op het allerlaatste moment komen VVD, D66 en CDA in de Eerste Kamer met commentaar op de precieze juridische vormgeving aan. Met zijn drieën hebben ze geen meerderheid maar de PVV helpt hen daaraan – zonder dat die partij ook maar één woord over het wetsvoorstel gezegd heeft. Samen hebben deze vier fracties wel voldoende stemmen om het wetsvoorstel te torpederen. Daarom heeft minister Asscher nu zijn voorstel voor beraad teruggenomen. En dat betekent dus dat 50.000 werkers onderbetaald blijven. Ik vind het een blamage.’


Je kletst uit je nek, helaas. Het betreft ZZP-ers.
Dat betekent feitelijk 'zelfstandige ondernemers'.
Die mogen zelf weten wat ze al dan niet als opdracht aannemen.

Een kwart van deze werkers – vooral postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers – werkt echter voor slechts één opdrachtgever. In die gevallen is de overeenkomst van opdracht vaak bedoeld om het wettelijk minimumloon te ontduiken.

Jij leest over de belangrijkste passage heen, want bij de ZZP-constructie heten helaas niet alle honden Fikkie.

In het geval zij voor slechts 1 opdrachtgever werken, overtreden zij tevens de wet.
Een ZZP-er moet per jaar minimaal 3 opdrachtgevers hebben, of misschien wel 6 (weet het niet precies).

Als je ZZP-er wordt, weet je (althans dat is te hopen) waar je aan begint.
Zo niet dan ben je dom bezig. Je kan ook je laten ontslaan en een uitkering krijgen.
Natuurlijk zijn er veel die denken 'mijn voormalige baas zal gebruik van mij maken'.
Dan denken ze dat ze 'zomaar' ontslagen worden.

In het verleden zag je wel 'uitzendbureau-constructies'. Nu dit weer.

Raya: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:24 pm)


Je kletst uit je nek, helaas. Het betreft ZZP-ers.
Dat betekent feitelijk 'zelfstandige ondernemers'.
Die mogen zelf weten wat ze al dan niet als opdracht aannemen.

Een kwart van deze werkers – vooral postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers – werkt echter voor slechts één opdrachtgever. In die gevallen is de overeenkomst van opdracht vaak bedoeld om het wettelijk minimumloon te ontduiken.

Jij leest over de belangrijkste passage heen, want bij de ZZP-constructie heten helaas niet alle honden Fikkie.

In het geval zij voor slechts 1 opdrachtgever werken, overtreden zij tevens de wet.
Een ZZP-er moet per jaar minimaal 3 opdrachtgevers hebben, of misschien wel 6 (weet het niet precies).

Als je ZZP-er wordt, weet je (althans dat is te hopen) waar je aan begint.
Zo niet dan ben je dom bezig. Je kan ook je laten ontslaan en een uitkering krijgen.
Natuurlijk zijn er veel die denken 'mijn voormalige baas zal gebruik van mij maken'.
Dan denken ze dat ze 'zomaar' ontslagen worden.

In het verleden zag je wel 'uitzendbureau-constructies'. Nu dit weer.

Wie de wet overtreedt is de overheid.
Die controleert niet.
En die staat zelfs toe, dat thuiszorgers massaal worden ontslagen uit vaste dienst om als zzp'er terug in dienst te worden genomen, met de oude werkgever als enige opdrachtgever. De overheid gedoogd, en stimuleert het verschijnsel zelfs. Oproepen om in te grijpen van o.a. vakbonden en SP, heeft de overheid categorisch naast zich neergelegd.

Je vindt het ook massaal terug met verpleegkundigen. Was nog niet zo lang geleden een schandaal omtrent operatie-assistenten.
Maar inderdaad, zoals Floortje al aangaf, ook bij postbezorgers is dat het geval. En het begint ook al bij krantenbezorgers.

KiaM: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:27 pm)

Oneigenlijk gebruik OVO
Door deze wetswijziging gaat het wettelijk minimumloon ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO). De wetswijziging is bedoeld om 'oneigenlijk gebruik' van de OVO tegen te gaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om de sector dagbladbezorgers, folderbezorgers en om bepaalde journalistieke arbeid. Idee hierachter is dat ook als op basis van stukloon wordt gewerkt, het minimumloon moet worden verzekerd. Minister Asscher stelde dat er veel opdrachtnemers zijn die in een kwetsbare positie zitten en alleen dankzij dit wetsvoorstel verzekerd kunnen zijn van een minimumloon. Opdrachtnemers die fiscaal als ondernemer beschouwd worden, zoals zzp'ers, zijn van deze regeling uitgesloten.

Constructies met schijnzelfstandigen
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari jl. met minister Asscher (SZW) hierover gedebatteerd. Tijdens het debat op 18 februari hebben de senatoren over het algemeen positief gereageerd op het wetsvoorstel. Senator Sent (PvdA) stelde dat met het wetsvoorstel wordt bereikt dat de werknemer een sociaal aanvaardbare tegenprestatie krijgt voor gedane arbeid. Het omzeilen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) acht senator Sent ontoelaatbaar. Senator Kox (SP) noemde het wetsvoorstel een belangrijke stap naar betere bescherming van werkenden.
Er waren echter ook kritische geluiden. Volgens senator Backer (D66) geeft het wetsvoorstel de Inspectie SZW en de Inspectie Inkomstenbelasting/Fiscus teveel ruimte voor eigen interpretatie, waardoor er rechtsonzekerheid ontstaat. Daarnaast uitte Backer onder andere zorgen over de mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt, de samenhang met de Wajong en de herziening van het arbeidsrecht.

http://www.flexmarkt.nl/Flexwerkers/Algemeen/2014/3/Stemming-Senaat-uitbreiding-wettelijk-minimumloon-uitgesteld-1474498W/

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:31 pm)


Een kwart van deze werkers – vooral postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers – werkt echter voor slechts één opdrachtgever. In die gevallen is de overeenkomst van opdracht vaak bedoeld om het wettelijk minimumloon te ontduiken.

Jij leest over de belangrijkste passage heen, want bij de ZZP-constructie heten helaas niet alle honden Fikkie.

In het geval zij voor slechts 1 opdrachtgever werken, overtreden zij tevens de wet.
Een ZZP-er moet per jaar minimaal 3 opdrachtgevers hebben, of misschien wel 6 (weet het niet precies).

Als je ZZP-er wordt, weet je (althans dat is te hopen) waar je aan begint.
Zo niet dan ben je dom bezig. Je kan ook je laten ontslaan en een uitkering krijgen.
Natuurlijk zijn er veel die denken 'mijn voormalige baas zal gebruik van mij maken'.
Dan denken ze dat ze 'zomaar' ontslagen worden.

In het verleden zag je wel 'uitzendbureau-constructies'. Nu dit weer.

Wie de wet overtreedt is de overheid.
Die controleert niet.
En die staat zelfs toe, dat thuiszorgers massaal worden ontslagen uit vaste dienst om als zzp'er terug in dienst te worden genomen, met de oude werkgever als enige opdrachtgever. De overheid gedoogd, en stimuleert het verschijnsel zelfs. Oproepen om in te grijpen van o.a. vakbonden en SP, heeft de overheid categorisch naast zich neergelegd.

Je vindt het ook massaal terug met verpleegkundigen. Was nog niet zo lang geleden een schandaal omtrent operatie-assistenten.
Maar inderdaad, zoals Floortje al aangaf, ook bij postbezorgers is dat het geval. En het begint ook al bij krantenbezorgers.

Ik ben het met je eens dat de overheid hier schuld aan heeft.
Echter de SP maakt deel uit van de overheid. Evenals de PVV.

Het probleem is dat misbruik van de regelingen niet wordt bestraft.
Niet dat de regeling niet deugt en er een minimumloon voor moet komen.

NB: bedenk wel WIE er dan wordt gestraft, dat zullen dus de ZZP-ers zijn die de 'meerdere werkgevers regel' ontduiken.
Feitelijk moeten zij ZELF op zoek naar meer werkgevers. Het zegt ook wel wat als je voor een dergelijke constructie kiest, trouwens.
De tekenen aan de wand zouden dan duidelijk voor je moeten zijn:

"Je wordt ZZP-er als je voor ons wilt werken, want we zijn niet van plan je nog langer loon te geven."

Nou, het zou voor mij wel heel duidelijk zijn...

Raya: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:36 pm)


In het geval zij voor slechts 1 opdrachtgever werken, overtreden zij tevens de wet.
Een ZZP-er moet per jaar minimaal 3 opdrachtgevers hebben, of misschien wel 6 (weet het niet precies).

Als je ZZP-er wordt, weet je (althans dat is te hopen) waar je aan begint.
Zo niet dan ben je dom bezig. Je kan ook je laten ontslaan en een uitkering krijgen.
Natuurlijk zijn er veel die denken 'mijn voormalige baas zal gebruik van mij maken'.
Dan denken ze dat ze 'zomaar' ontslagen worden.

In het verleden zag je wel 'uitzendbureau-constructies'. Nu dit weer.

Wie de wet overtreedt is de overheid.
Die controleert niet.
En die staat zelfs toe, dat thuiszorgers massaal worden ontslagen uit vaste dienst om als zzp'er terug in dienst te worden genomen, met de oude werkgever als enige opdrachtgever. De overheid gedoogd, en stimuleert het verschijnsel zelfs. Oproepen om in te grijpen van o.a. vakbonden en SP, heeft de overheid categorisch naast zich neergelegd.

Je vindt het ook massaal terug met verpleegkundigen. Was nog niet zo lang geleden een schandaal omtrent operatie-assistenten.
Maar inderdaad, zoals Floortje al aangaf, ook bij postbezorgers is dat het geval. En het begint ook al bij krantenbezorgers.

Ik ben het met je eens dat de overheid hier schuld aan heeft.
Echter de SP maakt deel uit van de overheid. Evenals de PVV.

Het probleem is dat misbruik van de regelingen niet wordt bestraft.
Niet dat de regeling niet deugt en er een minimumloon voor moet komen.

NB: bedenk wel WIE er dan wordt gestraft, dat zullen dus de ZZP-ers zijn die de 'meerdere werkgevers regel' ontduiken.
Feitelijk moeten zij ZELF op zoek naar meer werkgevers. Het zegt ook wel wat als je voor een dergelijke constructie kiest, trouwens.
De tekenen aan de wand zouden dan duidelijk voor je moeten zijn:

"Je wordt ZZP-er als je voor ons wilt werken, want we zijn niet van plan je nog langer loon te geven."

Nou, het zou voor mij wel heel duidelijk zijn...

Wie er bestraft moeten worden zijn mensen die er misbruik van maken.
Dat zijn in dit geval in de meeste gevallen niet de ZZP'ers, want die kunnen niet anders, omdat ze hoe dan ook het hoofd boven water moeten houden.
Het gaat hier om de werkgevers die bewust mensen -gedwongen- ontslaan en enkel terug wil nemen als zzp'er, alsmede de overheid die deze constructie niet alleen gedoogd maar ook faciliteert.

Ook hier is een parlementaire enquête op zijn plaats.

Christina: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:40 pm)

Even terug naar Geert Wilders.
Hij is wekelijks te zien op Al-Hayat tv.

http://www.youtube.com/watch?v=HdDvkPXPf1w#t=34

Floortje: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:47 pm)

Geert Wilders start met een column op een Egyptische zender die eigendom is van het Amerikaanse tv-dominee imperium Joyce Meyer Ministries. De zender, die zich richt op de Arabische wereld, tracht moslims over te halen om tot het christendom toe te treden.
Wilders neemt zijn column zelf op met zijn ingebouwde NSA-spycam en richt zich in het Engels tot de kijkers. Zijn woorden worden Arabisch ondertiteld. Critici zeggen dat de column erg doet denken aan een uitzending van Lucky TV. Wilders verkondigt onder meer dat hij vecht voor de 'christelijke identiteit'.
De zender Al Hayat TV, ook wel bekend als Life TV, is eigendom van het Amerikaanse evangelische imperium Joyce Meyer Ministries dat tientallen miljoenen dollars omzet. De tv-dominee kwam ondere andere in het nieuws omdat een van haar bodyguards zijn echtgenote vermoordde. Meyer werd in 2011 aangeklaagd omdat ze niet gewaarschuwd had voor de psychische problemen van de dader. De zaak werd verworpen.
De organisatie van Meyer maakt deel uit van Mercy Ministries een evangelische koepel die berucht is om het verkondigen van homovijandige standpunten.
Een senaatscommissie die onderzoek deed naar misbruik van belastingregelingen kreeg Meyer in het vizier, die vanwege haar religieuze werk belastingvrijstelling geniet, omdat ze voor tienduizenden dollars luxe aankopen deed die weinig met evangeliseren te maken hebben. Meyer is overigens ook actief in Duitsland en haar bestsellers zijn in het Nederlands vertaald. Zoals 'Lekker in je vel, stappenplan voor een gezonde levensstijl' waarvan de toelichting luidt:
In dit nieuwe boek geeft Joyce Meyer een twaalfstappenplan voor het overwinnen van slechte eetgewoonten en aversie tegen beweging, die ons weerhouden van het uitvoeren van Gods wil voor ons leven. Joyce leidt ons naar een betere levensstijl en herinnert ons eraan dat de overgave van ieder probleem en situatie aan God, ons de kracht geeft om blijvende veranderingen aan te brengen. Allereerst gelooft ze dat we onze benadering van gezondheid moeten aanpassen om weer deel te kunnen hebben aan Gods plan. In de bijbel geeft God ons alle oplossingen die wij nodig hebben voor het herstel van het welzijn van de totale mens. Onder Joyce Meyer’s begeleiding kunnen wij de gelegenheid benutten om levenslange gezondheid te verwerven voor ons lichaam en onze ziel. God heeft een geweldige toekomst voor jou en je moet er klaar voor zijn! Je moet lekker in je vel zitten, geestelijk, emotioneel en lichamelijk; klaar om te doen wat God ook van je vraagt.

Geen moslim-fundamentalist die het daarmee oneens is, vooral dat laatste.

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/26288_wilders_wordt_tv_dominee/

Wilders ziet toch kans om opnieuw tegen zijn eigen standpunten in te gaan: homovijandigheid.

KiaM: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 2:51 pm)

PVV laat homo's in de steek
De PVV-fractie in het Europarlement heeft zich vandaag onthouden van stemming toen er beslist werd over een Europees actieplan tegen homofobie. Het bevriende Front National stemde zelfs tegen zo’n initiatief.Het ‘Europees actieplan tegen homofobie en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie’ kon alsnog op een meerderheid in het Europees Parlement rekenen, meldt GroenLinks. Het is nu aan de Europese Commissie om er iets mee te doen.

http://www.nujij.nl/algemeen/pvv-laat-homo-s-in-de-steek.26977817.lynkxNogmaals de PVV doet voorstellen die nooit kunnen werken, de PVV zegt zich hard te maken voor homo's (als het om de Islam gaat ja).
Open je ogen.

Raya: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 3:11 pm)

De PVV valt werkelijk niet serieus te nemen!

Hoe triest ook voor de homoseksuelen, maar ik moet echt vreselijk lachen om de PVV en zijn aanhang.


:hardlachen:


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]