WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13] 

Ga naar: "Het mislukte optreden van de PVV en waarom."

Wisp: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 3:13 pm)Maar dat wat er wel kan stelt Wilders niet voor, waarom stelt hij voor om complete gezinnen uit te zetten bv.
Iets wat nooit en te nimmer kan.

De ouders zijn aanspreekbaar voor misdragingen van hun minderjarige kinderen.
Verder is in veel gevallen sprake van 'mede-profiteren van misdaad', inzake de opbrengsten.
Dergelijke gezinnen kunnen wel degelijk verantwoordelijk gehouden worden voor daden van gezinsleden.
NB: we hebben het hier niet over het jatten van pakjes kauwgom.
Ja, ouders zijn aanspreekbaar. En als jij of Wilders of wie ook aandringt op het aanspreken van de ouders, dan hebben jullie mijn support.
Maar blijkbaar is dat juist niet jullie bedoeling.

portman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (za apr 05, 2014 9:19 pm)


Ik heb hier geen Pvv adepten zien reageren, maar misschien ligt het er ook wel aan dat jij dezelfde Wilders obsessie hebt ? :luidlachen:
Welnee. Ik vind hem alleen een ultrarechtse xenofoob. Maar kijk vooral de draadjes over dit onderwerp nog maar eens goed na...

Tja, maar ik mag toch hopen dat je hem niet aanrekent waarvoor hij in dit obsessieve bashdraadje verantwoordelijk voor wordt gehouden ? Dat zou pas echt hilarisch zijn :foei2:
Ik heb geen enkel bezwaar tegen "Wilders Bashen", oftewel kritiek leveren op het doen en laten van Wilders, als het terecht is.

Antoine: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 10:59 am)

:drunk: Goed zo, en dat zeker
maar ik heb ook een muziek obsessie
en een fotografeer obsessie
en een natuur obsessie,
een wandel obsessie,
en het rond rijden in mijn cabriolet obsessie,
een vriendin knuffel obsessie,
en een lekker koken obsessie
en een thuisbioscoop obsessie,
en een meubelmaak obsessie
en een kunst obsessie. Etc enz enz
Mijn Wilders obsessie hoewel zeer ernstig stelt in vergelijking met bovengenoemde niks voor en er is dus geen reden om er nog eens over te beginnen,
Mijn Wilders obsessie heb ik namelijk in tegenstelling tot al die andere obsessie wél volledig in de hand.
Geen paniek. :cp:

Niet erg netjes dat je anderen stelling vraagt te nemen mbt op jouw mening, dat is volgens mij een zeer discutabele neerbuigende discussie truc.
Maar die waren jou vreemd daar zal ik dus wel naast zitten.
Dat laatste was geen vraag.


Wat ik probeer aan te tonen in dit draadje dat er wel degelijk zaken mogelijk zijn die Wilders wil, stapsgewijs verdragen sluiten en afspraken maken. Rome is ook niet op een dag gebouwd en zoals het nu gaat gebeurd er niets met de voorstellen zoals de PVV ze nu doet.
Als je daar nou nog even inhoudelijk op zou kunnen reageren dan schiet het weer een beetje op.
Anders blijft het een touwtrekken of ik een obsessie heb of niet met als mogelijk risico dat ik er echt last van zou kunnen krijgen, en dat willen we geen van beiden neem ik aan.

Enerzijds geeft U (in een ander draadje) aan : Wilders....het mag wel een tandje minder (waarmede ik het volledig eens ben)
Er zijn, m.i., wellicht, belangrijker zaken te bespreken.
U geeft aan, dat U slechts de "Wilders" gebeurtenissen duidt, waaraan ik afleid, dat het U niet persoonljk treft.
Het verbaasde mij dan ook zeer, dat U, vervolgens, WEER een draadje inzake het Wilders gegeven opende.
Derhalve deed het mij voorkomen, dat zich enige obsessie op dit dossier van U meester heeft gemaakt.
Waarbij ik direct toegeef ter zake niet deskundig te zijn, m.a.w. ik kan er volledig naast zitten.
In ons midden is een deskundige, die, naar ik verwacht, daarover iets kan roepen. Ik vraag hem dus niet mijn gedachte te ondersteunen, maar
enige duiding te geven, waarin, wellicht, opgenomen mijn gedachte naar het land der fabelen te verwijzen.
Het kan maar duidelijk zijn, nietwaar?
Maar, als U niet Wilders zelf, dan wel een zijner satelieten bent, is uw betrokkenheid op dit dossier voor mij zeer opmerkelijk.

U geeft aan, dat U slechts de "Wilders" gebeurtenissen duidt, waaraan ik afleid, dat het U niet persoonljk treft.

Mijn Marokkaanse buurman en ik zijn zeer persoonlijk geraakt door de opeenvolgende uitspraken / acties van Wilders, nu al drie weken lang. Ikzelf constateer met leedwezen dat de discussies hier een toenemend hullie-zullie gehalte hebben, zonder enige verontrusting over de koers die Wilders vaart. Ik kan me dan ook volledig vinden in de stellingen die KiaM hier plaatst en ik zie geen obsessie, maar een uitrollen van de diverse aspecten die zowel met de politieke ophitserij te maken hebben als met de ongefundeerde vrijheid van meningsuiting, die neerkomt op wegzetten en ontkennen. Deze betrokkenheid is een gevolg van het feit dat de uitspraken van Wilders in het café naar aard en inhoud een strategische herhaling zijn van de Sportpalast - rede van Goebbels.

Uw suggestie dat de deskundigheid van Soro hier voor enige verheldering zou kunnen (en wat u betreft moeten) zorgen is een slag in de lucht, die niet kosher is.
Zoals U, naar ik aanneem, bekend is, is de zaak Wilders slechts gediend met (een constante) aandacht, op welke wijze dan ook.
Ik beschouw enerzijds een oproep om het dossier Wilders op een wat lager pitje te zetten in tegenstelling met alweer-een-draadje-openen- ter zake.
Het staat, natuurlijk, een ieder vrij, echter, ik kan mij, in deze, niet aan de indruk onttrekken, dat hier sprake is van enige obsessie.
Maar obsessief gedrag is, zoals ik heb geleerd, iets waar een medisch deskundige iets over kan (niet moet) roepen. Lijkt mij zeer kosher wat U daarvan ook vindt.
En dat is nu net niet mijn professie.
Het persoonlijk geraakt worden door een figuur als Wilders acht ik teveel eer voor de man.
Zoals ik schreef, er zijn belangrijker zaken te bespreken, zoals daar zijn de ontwikkelingen in de ouderenzorg, waarbij ik de inhoud en zienswijze van o.a. Fleur Agema zeer achtenswaardig vind om in de discussie mee te nemen.
Daarenboven ben ik niet vervallen in een hullie-zullie verhaal, mocht dat wel zo zijn, verzoek ik U vriendelijk mij daarnaar te verwijzen.
Verder acht ik een vergelijking naar Goebbels volledig buiten de orde (overigens de lichtste waardering van wat ik er werkelijk van vind), maar het staat U vrij dat te vinden.
Alvast voor de toekomst, in een volgend draadje op het Wilders dossier, althans voor-de-zoveelste-keer-hetzelfde- zult U mij niet vinden.
Daarbuiten heb ik ook niet de behoefte om dit marginale verder uit te diepen en om een verdere discussie hieromtrent te vermijden trek ik mijn woorden terug.

Floortje: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 11:28 am)

Enerzijds geeft U (in een ander draadje) aan : Wilders....het mag wel een tandje minder (waarmede ik het volledig eens ben)
Er zijn, m.i., wellicht, belangrijker zaken te bespreken.
U geeft aan, dat U slechts de "Wilders" gebeurtenissen duidt, waaraan ik afleid, dat het U niet persoonljk treft.
Het verbaasde mij dan ook zeer, dat U, vervolgens, WEER een draadje inzake het Wilders gegeven opende.
Derhalve deed het mij voorkomen, dat zich enige obsessie op dit dossier van U meester heeft gemaakt.
Waarbij ik direct toegeef ter zake niet deskundig te zijn, m.a.w. ik kan er volledig naast zitten.
In ons midden is een deskundige, die, naar ik verwacht, daarover iets kan roepen. Ik vraag hem dus niet mijn gedachte te ondersteunen, maar
enige duiding te geven, waarin, wellicht, opgenomen mijn gedachte naar het land der fabelen te verwijzen.
Het kan maar duidelijk zijn, nietwaar?
Maar, als U niet Wilders zelf, dan wel een zijner satelieten bent, is uw betrokkenheid op dit dossier voor mij zeer opmerkelijk.

U geeft aan, dat U slechts de "Wilders" gebeurtenissen duidt, waaraan ik afleid, dat het U niet persoonljk treft.

Mijn Marokkaanse buurman en ik zijn zeer persoonlijk geraakt door de opeenvolgende uitspraken / acties van Wilders, nu al drie weken lang. Ikzelf constateer met leedwezen dat de discussies hier een toenemend hullie-zullie gehalte hebben, zonder enige verontrusting over de koers die Wilders vaart. Ik kan me dan ook volledig vinden in de stellingen die KiaM hier plaatst en ik zie geen obsessie, maar een uitrollen van de diverse aspecten die zowel met de politieke ophitserij te maken hebben als met de ongefundeerde vrijheid van meningsuiting, die neerkomt op wegzetten en ontkennen. Deze betrokkenheid is een gevolg van het feit dat de uitspraken van Wilders in het café naar aard en inhoud een strategische herhaling zijn van de Sportpalast - rede van Goebbels.

Uw suggestie dat de deskundigheid van Soro hier voor enige verheldering zou kunnen (en wat u betreft moeten) zorgen is een slag in de lucht, die niet kosher is.
Zoals U, naar ik aanneem, bekend is, is de zaak Wilders slechts gediend met (een constante) aandacht, op welke wijze dan ook.
Ik beschouw enerzijds een oproep om het dossier Wilders op een wat lager pitje te zetten in tegenstelling met alweer-een-draadje-openen- ter zake.
Het staat, natuurlijk, een ieder vrij, echter, ik kan mij, in deze, niet aan de indruk onttrekken, dat hier sprake is van enige obsessie.
Maar obsessief gedrag is, zoals ik heb geleerd, iets waar een medisch deskundige iets over kan (niet moet) roepen. Lijkt mij zeer kosher wat U daarvan ook vindt.
En dat is nu net niet mijn professie.
Het persoonlijk geraakt worden door een figuur als Wilders acht ik teveel eer voor de man.
Zoals ik schreef, er zijn belangrijker zaken te bespreken, zoals daar zijn de ontwikkelingen in de ouderenzorg, waarbij ik de inhoud en zienswijze van o.a. Fleur Agema zeer achtenswaardig vind om in de discussie mee te nemen.
Daarenboven ben ik niet vervallen in een hullie-zullie verhaal, mocht dat wel zo zijn, verzoek ik U vriendelijk mij daarnaar te verwijzen.
Verder acht ik een vergelijking naar Goebbels volledig buiten de orde (overigens de lichtste waardering van wat ik er werkelijk van vind), maar het staat U vrij dat te vinden.
Alvast voor de toekomst, in een volgend draadje op het Wilders dossier, althans voor-de-zoveelste-keer-hetzelfde- zult U mij niet vinden.
Daarbuiten heb ik ook niet de behoefte om dit marginale verder uit te diepen en om een verdere discussie hieromtrent te vermijden trek ik mijn woorden terug.

Uw antwoord vind ik erg verhelderend en komt overeen met mijn inschatting in deze: uw aandacht voor het Wilders-dossier heeft een andere tred en diepgang dan zoals het hier bij tijd en wijle passeert.

U behoort inderdaad niet tot de 'hullie-zullie' - respondenten. Ik noemde het erbij, omdat het een van de aspecten is die mij bezig houdt en mede de oorzaak zijn van de voortdurende herhaling.

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 6:05 pm)
Maar dat wat er wel kan stelt Wilders niet voor, waarom stelt hij voor om complete gezinnen uit te zetten bv.
Iets wat nooit en te nimmer kan.

De ouders zijn aanspreekbaar voor misdragingen van hun minderjarige kinderen.
Verder is in veel gevallen sprake van 'mede-profiteren van misdaad', inzake de opbrengsten.
Dergelijke gezinnen kunnen wel degelijk verantwoordelijk gehouden worden voor daden van gezinsleden.
NB: we hebben het hier niet over het jatten van pakjes kauwgom.
Ja, ouders zijn aanspreekbaar. En als jij of Wilders of wie ook aandringt op het aanspreken van de ouders, dan hebben jullie mijn support.
Maar blijkbaar is dat juist niet jullie bedoeling.

Het is al wel vaker gebleken dat de wijze van de PVV voor sommigen ondoorgrondelijk is.
Intussen zie ik bij andere partijen een (noodgedwongen) draai in de opvattingen vwb immigratie.
Ik twijfel er sterk aan of dit zonder PVV ook tot stand was gekomen.
Derhalve dient de PVV, en ook het standpunt mbt gezinnen met criminele kinderen, een duidelijk doel.

Enzo501: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 6:23 pm)

De ouders zijn aanspreekbaar voor misdragingen van hun minderjarige kinderen.
Verder is in veel gevallen sprake van 'mede-profiteren van misdaad', inzake de opbrengsten.
Dergelijke gezinnen kunnen wel degelijk verantwoordelijk gehouden worden voor daden van gezinsleden.
NB: we hebben het hier niet over het jatten van pakjes kauwgom.
Ja, ouders zijn aanspreekbaar. En als jij of Wilders of wie ook aandringt op het aanspreken van de ouders, dan hebben jullie mijn support.
Maar blijkbaar is dat juist niet jullie bedoeling.

Het is al wel vaker gebleken dat de wijze van de PVV voor sommigen ondoorgrondelijk is.
Intussen zie ik bij andere partijen een (noodgedwongen) draai in de opvattingen vwb immigratie.
Ik twijfel er sterk aan of dit zonder PVV ook tot stand was gekomen.
Derhalve dient de PVV, en ook het standpunt mbt gezinnen met criminele kinderen, een duidelijk doel.
Lang voor de PVV bestond heeft paars door middel van de Wet van Cohen de instroom van asielzoekers sterk weten in te dammen. Ook massaimmigratie is allang geen feit meer. Wat de PVV vooral slim doet is de beeldvorming beinvloeden en de xenofobe gevoelens die bij veel Nederlanders leven uitbuiten.

Pizzaman: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 7:10 pm)


Ja, ouders zijn aanspreekbaar. En als jij of Wilders of wie ook aandringt op het aanspreken van de ouders, dan hebben jullie mijn support.
Maar blijkbaar is dat juist niet jullie bedoeling.

Het is al wel vaker gebleken dat de wijze van de PVV voor sommigen ondoorgrondelijk is.
Intussen zie ik bij andere partijen een (noodgedwongen) draai in de opvattingen vwb immigratie.
Ik twijfel er sterk aan of dit zonder PVV ook tot stand was gekomen.
Derhalve dient de PVV, en ook het standpunt mbt gezinnen met criminele kinderen, een duidelijk doel.
Lang voor de PVV bestond heeft paars door middel van de Wet van Cohen de instroom van asielzoekers sterk weten in te dammen. Ook massaimmigratie is allang geen feit meer. Wat de PVV vooral slim doet is de beeldvorming beinvloeden en de xenofobe gevoelens die bij veel Nederlanders leven uitbuiten.

Paars wist niks in te dammen. De wet van Cohen werd wel in 2000 van kracht,
maar de aanzet werd gegeven onder invloed van Janmaat en Bolkestein.

Hume: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 7:27 pm)


Het is al wel vaker gebleken dat de wijze van de PVV voor sommigen ondoorgrondelijk is.
Intussen zie ik bij andere partijen een (noodgedwongen) draai in de opvattingen vwb immigratie.
Ik twijfel er sterk aan of dit zonder PVV ook tot stand was gekomen.
Derhalve dient de PVV, en ook het standpunt mbt gezinnen met criminele kinderen, een duidelijk doel.
Lang voor de PVV bestond heeft paars door middel van de Wet van Cohen de instroom van asielzoekers sterk weten in te dammen. Ook massaimmigratie is allang geen feit meer. Wat de PVV vooral slim doet is de beeldvorming beinvloeden en de xenofobe gevoelens die bij veel Nederlanders leven uitbuiten.

Paars wist niks in te dammen. De wet van Cohen werd wel in 2000 van kracht,
maar de aanzet werd gegeven onder invloed van Janmaat en Bolkestein.

Hoe lang staat bij u de klok stil?

Enzo501: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (zo apr 06, 2014 7:28 pm)


Het is al wel vaker gebleken dat de wijze van de PVV voor sommigen ondoorgrondelijk is.
Intussen zie ik bij andere partijen een (noodgedwongen) draai in de opvattingen vwb immigratie.
Ik twijfel er sterk aan of dit zonder PVV ook tot stand was gekomen.
Derhalve dient de PVV, en ook het standpunt mbt gezinnen met criminele kinderen, een duidelijk doel.
Lang voor de PVV bestond heeft paars door middel van de Wet van Cohen de instroom van asielzoekers sterk weten in te dammen. Ook massaimmigratie is allang geen feit meer. Wat de PVV vooral slim doet is de beeldvorming beinvloeden en de xenofobe gevoelens die bij veel Nederlanders leven uitbuiten.

Paars wist niks in te dammen. De wet van Cohen werd wel in 2000 van kracht,
maar de aanzet werd gegeven onder invloed van Janmaat en Bolkestein.
Janmaat? :luidlachen:

Wolfgar: Re: Het mislukte optreden van de PVV en waarom. (ma apr 07, 2014 10:54 am)

Lang voor de PVV bestond heeft paars door middel van de Wet van Cohen de instroom van asielzoekers sterk weten in te dammen. Ook massaimmigratie is allang geen feit meer. Wat de PVV vooral slim doet is de beeldvorming beinvloeden en de xenofobe gevoelens die bij veel Nederlanders leven uitbuiten.

Paars wist niks in te dammen. De wet van Cohen werd wel in 2000 van kracht,
maar de aanzet werd gegeven onder invloed van Janmaat en Bolkestein.
Janmaat? :luidlachen:

Kun je wel luid om lachen, maar in dit geval is het toch echt onnozel lachen. Wel degelijk was het Janmaat die het multiculturele drama op de voorhand zag aankomen, Bolkestein zag het ook, helaas wat het politieke klimaat nog zo achterlijk en links dat de heren weggehoond werden zoals vaak met de boodschappers/klokkenluiders wordt gedaan. Janmaat had helaas het charisma van een hondendrol om nog maar te zwijgen over zijn spreekvaardigheid, maar de man zag het wel helder. Natuurlijk werd hij voor fascist uitgemaakt, de politiek correcten zijn vies van elke vorm van nationalisme of trots op eigen cultuur of land, helaas overheerst deze gedachtegang nog immer in het politieke landschap, tijd dat het veranderd dus.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]