WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen"

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 8:17 pm)
Klaarblijkelijk wens jij als tegenstander der Europese Unie niet in te zien dat met dispariteiten in wet- en regelgeving lidstaten elkanders producten en diensten effectief van de markt kunnen weren. Het door mij aangehaalde arrest werd gewezen nadat een Duitse importeur geen importvergunning ter zake een Franse zwartebessenlikeur, omdat op grond van Duitse wetgeving het alcoholpercentage van de importeren sterkedrank te laag (!) was.


Ja hoor,het importeren van zwartebessenlikeur, daar hebben we een heel leger ambtenaren voor nodig.
Had het gewoon als licht alcoholische drab of puistenmedicijn geïmporteerd. :hardlachen:

Als ze het echt hadden gewild hadden ze wel een manier gevonden, goedkoper dan een leger bureaucratische halve zolen.
En anders zuip je maar gewoon bier. :tong:

Hoeveel heeft dat bocht de burger nou gekost, en hoeveel bomen zijn er verkloot voor de bossen papier (dit voor de 'groenen')?
Wil je nou beweren dat 'het economisch behaalde voordeel' opweegt tegen de enorme kosten van al dat gezwatel? :luidlachen:

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het aantal binnen de instituties der Europese Unie werkzame ambtenaren verhoudingsgewijs zeer gering is.
In de tweede plaats moet het volgende worden opgemerkt. Voormeld arrest voorziet erin dat enige inbreuk op het vrije verkeer van goederen slechts toegestaan is, voor zover het:
een publiek belang als genoemd in het Verdrag dient;
het toeziet op gelijkluidende wet- en regelgeving van binnenlandse producten;
subsidiair, aldus naar zijn aard het minst ingrijpende middel ter bescherming van vorenbedoeld publiek belang is;
in een redelijke verhouding met het doel staat.

Het één en ander impliceert spoedig het gebod voor een verdragsstaat dat zij producten uit andere verdragsstaten zonder enige beperking toelaat, zodra deze elders legaal in omloop is gebracht. Bij afwezigheid van communautaire wet- en regelgeving brengt zulks een race to the bottom teweeg: producten voor één bij verdrag geschapen afzetgebied zullen worden gemaakt in het rechtsgebied alwaar de wet- en regelgeving het minst stringent is. Dit heeft twee onaanvaardbare gevolgen, te weten: een oneerlijke handel - een level playing field ontbreekt - en het op de toch komen te staan van publieke belangen. Met betrekking tot het laatstvermelde kan worden gedacht aan onder meer de gezondheid en de positie van werknemers. Een dergelijke, onwenselijke situatie kan slechts worden volkomen middels een harmonisatie van wet- en regelgeving alsook beleid, hetgeen noopt tot Europese wet- en regelgeving. En voor het maken van wet- en regelgeving heeft men inderdaad ambtenaren nodig.

1. Als die ambtenaren tijd hebben om regelgeving te verzinnen over de kromming van bananen, zijn ze met veel te veel, want veel te veel tijd over voor het bedenken van ridicule regelgeving.
Net zoals de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Hebben zij geen ene moer mee te maken.
Net zoals uberhaupt het bestaansrecht van woningcorporaties van huurders die niet commercieel zijn. Hebben ze ook al geen fuck mee te maken.

2. Als het gaat om dranken zal er afzet moeten zijn en zal er dus een consument moeten zijn die het wil drinken.
De producent zal voor zijn productie kijken naar de afzetplek, beschikbaarheid lagelonenpersoneel, milieuwetgeving, belastingdruk, en dat soort zaken. Voor wat betreft de kwaliteit zal hij proberen aan minimale vereisten te voldoen.
Het is vervolgens aan de producent of hij meerdere productielijnen opzet voor meerdere landen waar verschillende kwaliteitseisen gelden.
Ik denk echter van niet. Ik denk dat de producent a: aan alle landen dezelfde kwaliteit zal gaan leveren namelijk het hoogste waar hij minimaal aan moet voldoen; b: niet het risico wil lopen zijn merknaam te grabbel te gooien, doordat producten van mindere kwaliteit door parallelimport, in landen terecht komen waar hogere eisen gelden.
Dat heeft men een tijd geprobeerd te voorkomen, maar die strijd viel niet te winnen. Parallelimport blijft bestaan.

Nederlander1965: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 8:22 pm)

De discussie is zinloos, omdat PG de EU als ideaal ziet. Welke kritiek er ook geleverd wordt of welke stelling ook wordt ingebracht, altijd zal hij het recht praten en de EU verdedigen. Zelfs de Brusselse bureaucratie probeert hij te bagatelliseren, terwijl dit een kostbare en
uitermate stugge organisatie betreft. Bovendien laat Brussel veel regelingen door lokale organisaties in de lidstaten uitvoeren.

Voor het overige is het zinloos iemand als PG, met een religieuze overtuiging over de EU, op andere gedachten te brengen. Hij zal zich, net als gelovigen, nimmer op andere gedachten laten brengen, al dondert de unie voor zijn ogen in elkaar.

Pizzaman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 9:20 pm)


De discussie is zinloos, omdat PG de EU als ideaal ziet. Welke kritiek er ook geleverd wordt of welke stelling ook wordt ingebracht, altijd zal hij het recht praten en de EU verdedigen. Zelfs de Brusselse bureaucratie probeert hij te bagatelliseren, terwijl dit een kostbare en
uitermate stugge organisatie betreft. Bovendien laat Brussel veel regelingen door lokale organisaties in de lidstaten uitvoeren.

Voor het overige is het zinloos iemand als PG, met een religieuze overtuiging over de EU, op andere gedachten te brengen. Hij zal zich, net als gelovigen, nimmer op andere gedachten laten brengen, al dondert de unie voor zijn ogen in elkaar.


Exact. De enige manier is om zijn stellingen onderuit te halen.
Dit in de hoop dat anderen de ogen open gaat, hoop op enige winst hoef je niet te hebben.
Gelijk hebben ga je bij PG toch niet, dat zal me dan ook worst wezen. Het gaat om de discussie, tenslotte.

Dus:


In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het aantal binnen de instituties der Europese Unie werkzame ambtenaren verhoudingsgewijs zeer gering is.

In verhouding tot wat, een berg mieren? In jouw ogen misschien gering.
In mijn ogen is elke EU ambtenaar er eentje teveel, want geheel overbodig.
Wat kostte dat hele zaakje ook al weer? O ja, meer dan 200 euro per Nederlander, als er niets in de soep loopt.
En wat waren de opbrengsten? Wat zegt u? Onbekend? jaja....


In de tweede plaats moet het volgende worden opgemerkt. Voormeld arrest voorziet erin dat enige inbreuk op het vrije verkeer van goederen slechts toegestaan is, voor zover het:
een publiek belang als genoemd in het Verdrag dient;
het toeziet op gelijkluidende wet- en regelgeving van binnenlandse producten;
subsidiair, aldus naar zijn aard het minst ingrijpende middel ter bescherming van vorenbedoeld publiek belang is;
in een redelijke verhouding met het doel staat.

Oftewel:
simpelweg dient het dus tot meerdere eer en glorie van het stuk papier;
natuurlijk, extra handhaving van de handhaving want ook al gebeurt er toch niks aan lijkt toch beter he;
kortom, het verbod is heilig en natuurlijk het meest simpel te ontkennen als het fout gaat (mag niet maar gebeurt toch);
en natuurlijk zullen we zelf wel even de redelijkheid bepalen (men was blijkbaar groot liefhebber van het betreffende bessenbrouwsel)


Het één en ander impliceert spoedig het gebod voor een verdragsstaat dat zij producten uit andere verdragsstaten zonder enige beperking toelaat, zodra deze elders legaal in omloop is gebracht.

Jawel, en in Brussel wordt blowen ook gedoogd, vandaar dit soort flauwekul.
En alle rotzooi die in omloop is in andere landen mag hier ook gewoon heen, no problem.
Wij hebben er straks niks meer over te vertellen, als het in 1 land goedgekeurd is geldt dat ook in alle andere.
Nou dat wordt me wat dan met prachtige omkoperij, alles wordt straks in Roemenië gekeurd joh geen enkel probleem.


Bij afwezigheid van communautaire wet- en regelgeving brengt zulks een race to the bottom teweeg: producten voor één bij verdrag geschapen afzetgebied zullen worden gemaakt in het rechtsgebied alwaar de wet- en regelgeving het minst stringent is.

Die 'race to the bottom' van jou is allang begonnen, al was het alleen al dat er in bepaalde steden milieuwetten zijn
tegen "vervuilende auto's" die nergens anders voorkomen, evenals willekeurige andere kul-verboden en heffingen.


Dit heeft twee onaanvaardbare gevolgen, te weten: een oneerlijke handel - een level playing field ontbreekt - en het op de toch komen te staan van publieke belangen.

Tocht, bedoel je zeker. En tochten doet het, door de enorme kieren en gaten waarmee de EU 'wetgevers' de boel plamuren.
Lapwerk op internationaal niveau, hatsjee, en vergeet het maar dat de lokale nationale wetgeving er iets aan mag doen: is verboden.
OK natuurlijk als je in Nederland bent is het meer verboden dan in andere landen, immers geld maakt veel goed he.
Maar ja dat mag je ook niet meer zeggen natuurlijk.


Met betrekking tot het laatstvermelde kan worden gedacht aan onder meer de gezondheid en de positie van werknemers.

ja dat kan, echter denk ik niet dat wij daar veel op vooruit zullen gaan, eerder achteruit, terug naar de standaarden van Zuid-Europa en de Balkan.


Een dergelijke, onwenselijke situatie kan slechts worden volkomen middels een harmonisatie van wet- en regelgeving alsook beleid, hetgeen noopt tot Europese wet- en regelgeving.

Vette kul. Dat is alleen zo als je er binnenlands een zooitje van hebt.
Kortom bij Berlusconi's bunga-bunga feestjes heel handig, maar Nederland gaat hier alleen maar op achteruit.
Tenzij jij natuurlijk kunt aantonen dat Rutte en Pechtold ook altijd van die feestjes geven.
Nog beter als je een uitnodiging kunt regelen, natuurlijk.


En voor het maken van wet- en regelgeving heeft men inderdaad ambtenaren nodig.

Ambtenaren en klerken hadden we al meer dan genoeg, in plaats van er op te bezuinigen doet de EU er nog een lading bij.
Dat dit sommigen welgevallig is die in dergelijke branches werkzaam zijn is natuurlijk evident.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 9:28 pm)


De discussie is zinloos, omdat PG de EU als ideaal ziet. Welke kritiek er ook geleverd wordt of welke stelling ook wordt ingebracht, altijd zal hij het recht praten en de EU verdedigen. Zelfs de Brusselse bureaucratie probeert hij te bagatelliseren, terwijl dit een kostbare en
uitermate stugge organisatie betreft. Bovendien laat Brussel veel regelingen door lokale organisaties in de lidstaten uitvoeren.

Voor het overige is het zinloos iemand als PG, met een religieuze overtuiging over de EU, op andere gedachten te brengen. Hij zal zich, net als gelovigen, nimmer op andere gedachten laten brengen, al dondert de unie voor zijn ogen in elkaar.


Het probleem is dat hij de EU als voorwaarde ziet voor de tot stand koming van overeenkomsten, terwijl er enkel overeenstemming voor nodig is.
Als mijn buurman en ik overeenkomen samen een biertje te gaan drinken, is het echt niet nodig dat we eerst een café gaan bouwen. We kunnen gewoon naar een bestaand café gaan. We kunnen zelfs een pilsje uit de koelkast pakken zonder naar een café te gaan.

Zo hoeven we ook geen superstaat te vormen om overeenkomsten te kunnen sluiten. Die superstaat is alleen nodig om (dan voorheen autonome) landen overeenkomsten op te leggen, welke ze niet willen en nooit zouden hebben geaccepteerd als ze nog enige mate van soevereiniteit hadden genoten. En daar schuilt m.i. dan ook het kwaad in. Het wordt geen EU voor de burgers maar een EU voor het bedrijfsleven en de aandeelhouders.

Het is vreselijk jammer dat grootpleiter voor het referendum D66, hard wegloopt als er gevraagd wordt om een referendum over de EU. Dat maakt mij dubbel wantrouwig. Een partij die zegt zich te willen doodvechten voor democratie, die de kuierlatten neemt als er om democratie inzake de EU gevraagd wordt.

portman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:07 pm)


Nee, eurosceptische partijen uit datzelfde parlement.
Kun je ook aangeven welke partijen je daarmee bedoelt?

Wou je ontkennen dat er ook eurosceptische partijen vertegenwoordigd zijn in dat Eurpoees Parlement?
Nee toch!
Nee. Ik stelde gewoon een vraag.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:12 pm)

Kun je ook aangeven welke partijen je daarmee bedoelt?

Wou je ontkennen dat er ook eurosceptische partijen vertegenwoordigd zijn in dat Eurpoees Parlement?
Nee toch!
Nee. Ik stelde gewoon een vraag.

Als je het al weet, waarom vraag je het dan?

portman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:16 pm)


Wou je ontkennen dat er ook eurosceptische partijen vertegenwoordigd zijn in dat Eurpoees Parlement?
Nee toch!
Nee. Ik stelde gewoon een vraag.

Als je het al weet, waarom vraag je het dan?
Ik stel alleen vragen al ik iets niet weet. Zou je me svp zodra het je even uitkomt gewoon even antwoord willen geven en niet zo opgefokt willen reageren? B.v.d.!

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:21 pm)

Nee. Ik stelde gewoon een vraag.


Als je het al weet, waarom vraag je het dan?
Ik stel alleen vragen al ik iets niet weet. Zou je me svp zodra het je even uitkomt gewoon even antwoord willen geven en niet zo opgefokt willen reageren? B.v.d.!

Een eurosceptische partij in het EP?

Twee letters, 1 woord: SP

En nou niet doen alsof je dat niet wist...


Kijk ook hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Eurosceptische_partij

portman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:24 pm)


Als je het al weet, waarom vraag je het dan?
Ik stel alleen vragen al ik iets niet weet. Zou je me svp zodra het je even uitkomt gewoon even antwoord willen geven en niet zo opgefokt willen reageren? B.v.d.!

Een eurosceptische partij in het EP?

Twee letters, 1 woord: SP

En nou niet doen alsof je dat niet wist...


Kijk ook hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Eurosceptische_partij
Bij mijn weten zit de SP gewoon bij de socialistische fractie van het EP en niet als SP als zodanig.

Enzo501: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:26 pm)


Als je het al weet, waarom vraag je het dan?
Ik stel alleen vragen al ik iets niet weet. Zou je me svp zodra het je even uitkomt gewoon even antwoord willen geven en niet zo opgefokt willen reageren? B.v.d.!

Een eurosceptische partij in het EP?

Twee letters, 1 woord: SP

En nou niet doen alsof je dat niet wist...


Kijk ook hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Eurosceptische_partij
SP is geen woord.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]