WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen"

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:34 pm)

Ik stel alleen vragen al ik iets niet weet. Zou je me svp zodra het je even uitkomt gewoon even antwoord willen geven en niet zo opgefokt willen reageren? B.v.d.!

Een eurosceptische partij in het EP?

Twee letters, 1 woord: SP

En nou niet doen alsof je dat niet wist...


Kijk ook hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Eurosceptische_partij
Bij mijn weten zit de SP gewoon bij de socialistische fractie van het EP en niet als SP als zodanig.

Ik kan mij niet herinneren ooit op een socialistische fractie te hebben kunnen stemmen.
Ik kan mij wel herinneren dat de SP zich heeft aangesloten bij de socialistische fractie als zijnde een van de partijen waaruit die fractie bestaat.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:36 pm)

Ik stel alleen vragen al ik iets niet weet. Zou je me svp zodra het je even uitkomt gewoon even antwoord willen geven en niet zo opgefokt willen reageren? B.v.d.!


Een eurosceptische partij in het EP?

Twee letters, 1 woord: SP

En nou niet doen alsof je dat niet wist...


Kijk ook hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Eurosceptische_partij
SP is geen woord.


acroniem
Woord bestaande uit de beginletters van andere woorden.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/acroniem


S ocialistische P artij = woord: SP

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:50 pm)


1. Als die ambtenaren tijd hebben om regelgeving te verzinnen over de kromming van bananen, zijn ze met veel te veel, want veel te veel tijd over voor het bedenken van ridicule regelgeving.
Net zoals de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Hebben zij geen ene moer mee te maken.
Net zoals uberhaupt het bestaansrecht van woningcorporaties van huurders die niet commercieel zijn. Hebben ze ook al geen fuck mee te maken.


De regeldichtheid van wet- en regelgeving alsook de regelzucht bepaalde politici zeggen niets over het aantal ambtenaren. Opgemerkt zij tevens het volgende. De totstandkoming van wet- en regelgeving vormt een proces waarin uiteenlopende actoren als bedrijven, belangenorganisaties en lidstaten (!) hun invloed willen uitoefenen. Vanuit de hoek van beleidsmakers en Nederlandse leden van het Europees Parlement verneem ik herhaaldelijk dat Nederland één van de gangmakers aangaande de regeldichtheid is. Het één en ander hangt nauw samen met de typisch Nederlandse gewoonte om alles tot in de details te regelen alsook een niet altijd onterecht wantrouwen jegens andere lidstaten dat zij de gegeven ruimte zullen gebruiken om hun eigen industrie een voordeel te geven dan wel de handhavingsambtenaren op een luie stoel te laten zitten.


2. Als het gaat om dranken zal er afzet moeten zijn en zal er dus een consument moeten zijn die het wil drinken.
De producent zal voor zijn productie kijken naar de afzetplek, beschikbaarheid lagelonenpersoneel, milieuwetgeving, belastingdruk, en dat soort zaken. Voor wat betreft de kwaliteit zal hij proberen aan minimale vereisten te voldoen.
Het is vervolgens aan de producent of hij meerdere productielijnen opzet voor meerdere landen waar verschillende kwaliteitseisen gelden.
Ik denk echter van niet. Ik denk dat de producent a: aan alle landen dezelfde kwaliteit zal gaan leveren namelijk het hoogste waar hij minimaal aan moet voldoen; b: niet het risico wil lopen zijn merknaam te grabbel te gooien, doordat producten van mindere kwaliteit door parallelimport, in landen terecht komen waar hogere eisen gelden.
Dat heeft men een tijd geprobeerd te voorkomen, maar die strijd viel niet te winnen. Parallelimport blijft bestaan.


Producenten die besluiten te voldoen aan hogere eisen dan zij zouden moeten, zetten zichzelf op een achterstand jegens hun concurrenten. Voor het overige zie ik hoe het bovenstaande het bestaan van de race to the bottom onaannemelijk maakt.

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:52 pm)De discussie is zinloos, omdat PG de EU als ideaal ziet. Welke kritiek er ook geleverd wordt of welke stelling ook wordt ingebracht, altijd zal hij het recht praten en de EU verdedigen. Zelfs de Brusselse bureaucratie probeert hij te bagatelliseren, terwijl dit een kostbare en
uitermate stugge organisatie betreft. Bovendien laat Brussel veel regelingen door lokale organisaties in de lidstaten uitvoeren.

Voor het overige is het zinloos iemand als PG, met een religieuze overtuiging over de EU, op andere gedachten te brengen. Hij zal zich, net als gelovigen, nimmer op andere gedachten laten brengen, al dondert de unie voor zijn ogen in elkaar.


Exact. De enige manier is om zijn stellingen onderuit te halen.
Dit in de hoop dat anderen de ogen open gaat, hoop op enige winst hoef je niet te hebben.
Gelijk hebben ga je bij PG toch niet, dat zal me dan ook worst wezen. Het gaat om de discussie, tenslotte.

Dus:


In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het aantal binnen de instituties der Europese Unie werkzame ambtenaren verhoudingsgewijs zeer gering is.

In verhouding tot wat, een berg mieren? In jouw ogen misschien gering.
In mijn ogen is elke EU ambtenaar er eentje teveel, want geheel overbodig.
Wat kostte dat hele zaakje ook al weer? O ja, meer dan 200 euro per Nederlander, als er niets in de soep loopt.
En wat waren de opbrengsten? Wat zegt u? Onbekend? jaja....


In de tweede plaats moet het volgende worden opgemerkt. Voormeld arrest voorziet erin dat enige inbreuk op het vrije verkeer van goederen slechts toegestaan is, voor zover het:
een publiek belang als genoemd in het Verdrag dient;
het toeziet op gelijkluidende wet- en regelgeving van binnenlandse producten;
subsidiair, aldus naar zijn aard het minst ingrijpende middel ter bescherming van vorenbedoeld publiek belang is;
in een redelijke verhouding met het doel staat.

Oftewel:
simpelweg dient het dus tot meerdere eer en glorie van het stuk papier;
natuurlijk, extra handhaving van de handhaving want ook al gebeurt er toch niks aan lijkt toch beter he;
kortom, het verbod is heilig en natuurlijk het meest simpel te ontkennen als het fout gaat (mag niet maar gebeurt toch);
en natuurlijk zullen we zelf wel even de redelijkheid bepalen (men was blijkbaar groot liefhebber van het betreffende bessenbrouwsel)


Het één en ander impliceert spoedig het gebod voor een verdragsstaat dat zij producten uit andere verdragsstaten zonder enige beperking toelaat, zodra deze elders legaal in omloop is gebracht.

Jawel, en in Brussel wordt blowen ook gedoogd, vandaar dit soort flauwekul.
En alle rotzooi die in omloop is in andere landen mag hier ook gewoon heen, no problem.
Wij hebben er straks niks meer over te vertellen, als het in 1 land goedgekeurd is geldt dat ook in alle andere.
Nou dat wordt me wat dan met prachtige omkoperij, alles wordt straks in Roemenië gekeurd joh geen enkel probleem.


Bij afwezigheid van communautaire wet- en regelgeving brengt zulks een race to the bottom teweeg: producten voor één bij verdrag geschapen afzetgebied zullen worden gemaakt in het rechtsgebied alwaar de wet- en regelgeving het minst stringent is.

Die 'race to the bottom' van jou is allang begonnen, al was het alleen al dat er in bepaalde steden milieuwetten zijn
tegen "vervuilende auto's" die nergens anders voorkomen, evenals willekeurige andere kul-verboden en heffingen.


Dit heeft twee onaanvaardbare gevolgen, te weten: een oneerlijke handel - een level playing field ontbreekt - en het op de toch komen te staan van publieke belangen.

Tocht, bedoel je zeker. En tochten doet het, door de enorme kieren en gaten waarmee de EU 'wetgevers' de boel plamuren.
Lapwerk op internationaal niveau, hatsjee, en vergeet het maar dat de lokale nationale wetgeving er iets aan mag doen: is verboden.
OK natuurlijk als je in Nederland bent is het meer verboden dan in andere landen, immers geld maakt veel goed he.
Maar ja dat mag je ook niet meer zeggen natuurlijk.


Met betrekking tot het laatstvermelde kan worden gedacht aan onder meer de gezondheid en de positie van werknemers.

ja dat kan, echter denk ik niet dat wij daar veel op vooruit zullen gaan, eerder achteruit, terug naar de standaarden van Zuid-Europa en de Balkan.


Een dergelijke, onwenselijke situatie kan slechts worden volkomen middels een harmonisatie van wet- en regelgeving alsook beleid, hetgeen noopt tot Europese wet- en regelgeving.

Vette kul. Dat is alleen zo als je er binnenlands een zooitje van hebt.
Kortom bij Berlusconi's bunga-bunga feestjes heel handig, maar Nederland gaat hier alleen maar op achteruit.
Tenzij jij natuurlijk kunt aantonen dat Rutte en Pechtold ook altijd van die feestjes geven.
Nog beter als je een uitnodiging kunt regelen, natuurlijk.


En voor het maken van wet- en regelgeving heeft men inderdaad ambtenaren nodig.

Ambtenaren en klerken hadden we al meer dan genoeg, in plaats van er op te bezuinigen doet de EU er nog een lading bij.
Dat dit sommigen welgevallig is die in dergelijke branches werkzaam zijn is natuurlijk evident.

Kan je ook inhoudelijk en serieus reageren?

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 10:58 pm)1. Als die ambtenaren tijd hebben om regelgeving te verzinnen over de kromming van bananen, zijn ze met veel te veel, want veel te veel tijd over voor het bedenken van ridicule regelgeving.
Net zoals de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Hebben zij geen ene moer mee te maken.
Net zoals uberhaupt het bestaansrecht van woningcorporaties van huurders die niet commercieel zijn. Hebben ze ook al geen fuck mee te maken.


De regeldichtheid van wet- en regelgeving alsook de regelzucht bepaalde politici zeggen niets over het aantal ambtenaren. Opgemerkt zij tevens het volgende. De totstandkoming van wet- en regelgeving vormt een proces waarin uiteenlopende actoren als bedrijven, belangenorganisaties en lidstaten (!) hun invloed willen uitoefenen. Vanuit de hoek van beleidsmakers en Nederlandse leden van het Europees Parlement verneem ik herhaaldelijk dat Nederland één van de gangmakers aangaande de regeldichtheid is. Het één en ander hangt nauw samen met de typisch Nederlandse gewoonte om alles tot in de details te regelen alsook een niet altijd onterecht wantrouwen jegens andere lidstaten dat zij de gegeven ruimte zullen gebruiken om hun eigen industrie een voordeel te geven dan wel de handhavingsambtenaren op een luie stoel te laten zitten.


2. Als het gaat om dranken zal er afzet moeten zijn en zal er dus een consument moeten zijn die het wil drinken.
De producent zal voor zijn productie kijken naar de afzetplek, beschikbaarheid lagelonenpersoneel, milieuwetgeving, belastingdruk, en dat soort zaken. Voor wat betreft de kwaliteit zal hij proberen aan minimale vereisten te voldoen.
Het is vervolgens aan de producent of hij meerdere productielijnen opzet voor meerdere landen waar verschillende kwaliteitseisen gelden.
Ik denk echter van niet. Ik denk dat de producent a: aan alle landen dezelfde kwaliteit zal gaan leveren namelijk het hoogste waar hij minimaal aan moet voldoen; b: niet het risico wil lopen zijn merknaam te grabbel te gooien, doordat producten van mindere kwaliteit door parallelimport, in landen terecht komen waar hogere eisen gelden.
Dat heeft men een tijd geprobeerd te voorkomen, maar die strijd viel niet te winnen. Parallelimport blijft bestaan.


Producenten die besluiten te voldoen aan hogere eisen dan zij zouden moeten, zetten zichzelf op een achterstand jegens hun concurrenten. Voor het overige zie ik hoe het bovenstaande het bestaan van de race to the bottom onaannemelijk maakt.

Het verbaast me dat we nog gewenst zijn in de EU met onze verslaving aan wet- en regelgeving, waarvan bij ons weer wordt geroepen dat ons deze door de EU wordt opgelegd, ook door D66! Je doet nu werkelijk voorkomen alsof wij de EU aan onze eisen laten voldoen, in plaats dat wij aan de eisen van de EU moeten voldoen. Ik weet dat nog zo net niet, hoor....

Producenten die besluiten bewezen kwaliteit te leveren overleven vrijwel altijd. Philips apparaten koop ik niet meer. Zijn er al meerdere van afgefikt. Het gaat dan ook niet goed met Philips. Die had zich echt veel beter tot gloeilampen kunnen beperken! Samsung doet het qua kwaliteit veel beter en dat land valt niet eens onder de EU.

portman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 11:20 pm)


Een eurosceptische partij in het EP?

Twee letters, 1 woord: SP

En nou niet doen alsof je dat niet wist...


Kijk ook hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Eurosceptische_partij
Bij mijn weten zit de SP gewoon bij de socialistische fractie van het EP en niet als SP als zodanig.

Ik kan mij niet herinneren ooit op een socialistische fractie te hebben kunnen stemmen.
Ik kan mij wel herinneren dat de SP zich heeft aangesloten bij de socialistische fractie als zijnde een van de partijen waaruit die fractie bestaat.
De SP bestaat gewoon niet als partij in het EP. Overigens vind ik dat je een punt hebt. Er komen EP-verkiezingen maar ik kan alleen op Nederlandse partijen en politici stemmen. Ik zou best op een een partij van een andere lidstaat willen stemmen. Daarom ga ik op 22 mei ook niet stemmen.

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 11:43 pm)


Het verbaast me dat we nog gewenst zijn in de EU met onze verslaving aan wet- en regelgeving, waarvan bij ons weer wordt geroepen dat ons deze door de EU wordt opgelegd, ook door D66! Je doet nu werkelijk voorkomen alsof wij de EU aan onze eisen laten voldoen, in plaats dat wij aan de eisen van de EU moeten voldoen. Ik weet dat nog zo net niet, hoor....


Mijn repliek had geen betrekking op de toepasselijkheid doch de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving.
De inhoud en de wijze van handhaving van de begrotingsregels die voortvloeien uit het Stabiliteits- en Groeipact, vormen een prachtig voorbeeld van regelgeving waarvan wordt gesuggereerd dat 'ons' iets vanuit de Europese Unie zou worden opgelegd - 'een Europees dictaat!' - maar in werkelijkheid op initiatief en aandringen van onder meer Nederland tot stand is gekomen. Het door de PVV gesteunde kabinet-Rutte I wenste dat elk land meer op het brave jongetje Nederland zou gaan lijken. Toen de Nederlandse zelfingenomenheid echter onterecht bleek te zijn, was het kommer en kwel toen bezuinigd moest worden.


Producenten die besluiten bewezen kwaliteit te leveren overleven vrijwel altijd. Philips apparaten koop ik niet meer. Zijn er al meerdere van afgefikt. Het gaat dan ook niet goed met Philips. Die had zich echt veel beter tot gloeilampen kunnen beperken!


Zelfs bij een louter oppervlakkige afname van de landelijke media zou je weten dat gesuggereerd causaal verband non-existent is.

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 11:56 pm)


Denk je nu echt dat al die landen ineens niet meer met ons willen handelen als we geen lid meer zijn van de EU ?
Nederland is zeer belangrijk op logistiek terrein en blijft dat ook zonder EU. Of denk je dat ze ineens een ander land
vinden die dat zomaar kan overnemen ?
Bovendien kan die samenwerking ook met minder federatievorming, in de vorm van de EEG. Verder had het nooit moeten gaan.


De laatste twee volzinnen zijn volstrekt onbegrijpelijk, daar de Europese Unie nog immer steunt op de voormalige Europese Economische Gemeenschap.


We zijn veel meer kwijt dan netto 2 tot 3 miljard. Al het geld dat richting de corrupte armenhuizen in Zuid-Europa gevloeid is en dat we nimmer meer terug zien....dat tel je voor het gemak maar niet mee ?


Nederland heeft ongeveer € 4 miljard aan Griekenland uitgeleend. Bij een volledige afschrijving impliceert zulks aldus een schadepost van voormeld geldbedrag, welke afschrijving ons slechts één jaar zou deren. Een dergelijke afschrijving heeft echter nog niet plaatsgevonden. Gevaarlijker is echter hetgeen dat zeer waarschijnlijk tot een dergelijke afschrijving zou nopen, te weten: een faillissement van Griekenland.


En denk je dat dit de laatste onfutselingen zijn geweest ? Dan ben je wel heel erg naïef. Daarnaast zal Brussel steeds meer van onze welvaart afsnoepen met een
komend Europees belastingstelsel, bemoeienis met onze sociale zekerheid en de jaloerse Brusselse blikken op onze goed gevulde pensioenpotten.


Ingeval van een groot Europees complot waarin jij als ware complotdenker naar uiterlijke verschijningsvorm blijkt te geloven, zal de Europese Unie bedrogen uitkomen: de pensioenfondsen zijn reeds leeggeroofd ten gunste van de groep mensen die jij blijkens jouw afkeer van hervormingen in de reële economie bovenal wenst te beschermen.
:luidlachen:

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 11:59 pm)Het verbaast me dat we nog gewenst zijn in de EU met onze verslaving aan wet- en regelgeving, waarvan bij ons weer wordt geroepen dat ons deze door de EU wordt opgelegd, ook door D66! Je doet nu werkelijk voorkomen alsof wij de EU aan onze eisen laten voldoen, in plaats dat wij aan de eisen van de EU moeten voldoen. Ik weet dat nog zo net niet, hoor....


Mijn repliek had geen betrekking op de toepasselijkheid doch de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving.
De inhoud en de wijze van handhaving van de begrotingsregels die voortvloeien uit het Stabiliteits- en Groeipact, vormen een prachtig voorbeeld van regelgeving waarvan wordt gesuggereerd dat 'ons' iets vanuit de Europese Unie zou worden opgelegd - 'een Europees dictaat!' - maar in werkelijkheid op initiatief en aandringen van onder meer Nederland tot stand is gekomen. Het door de PVV gesteunde kabinet-Rutte I wenste dat elk land meer op het brave jongetje Nederland zou gaan lijken. Toen de Nederlandse zelfingenomenheid echter onterecht bleek te zijn, was het kommer en kwel toen bezuinigd moest worden.


Producenten die besluiten bewezen kwaliteit te leveren overleven vrijwel altijd. Philips apparaten koop ik niet meer. Zijn er al meerdere van afgefikt. Het gaat dan ook niet goed met Philips. Die had zich echt veel beter tot gloeilampen kunnen beperken!


Zelfs bij een louter oppervlakkige afname van de landelijke media zou je weten dat gesuggereerd causaal verband non-existent is.

Ik heb het ook over de totstandkoming van de wet- en regelgeving. We krijgen af en toe een botje toegeworpen om vervolgens weer flink afgeknepen te worden.


Philips heeft haar divisie consumentenelectronica al jaren in de etalage staan. De omzet blijft kelderen vanwege kwaliteitsproblemen.

Pizzaman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 11:59 pm)
De discussie is zinloos, omdat PG de EU als ideaal ziet. Welke kritiek er ook geleverd wordt of welke stelling ook wordt ingebracht, altijd zal hij het recht praten en de EU verdedigen. Zelfs de Brusselse bureaucratie probeert hij te bagatelliseren, terwijl dit een kostbare en
uitermate stugge organisatie betreft. Bovendien laat Brussel veel regelingen door lokale organisaties in de lidstaten uitvoeren.

Voor het overige is het zinloos iemand als PG, met een religieuze overtuiging over de EU, op andere gedachten te brengen. Hij zal zich, net als gelovigen, nimmer op andere gedachten laten brengen, al dondert de unie voor zijn ogen in elkaar.


Exact. De enige manier is om zijn stellingen onderuit te halen.
Dit in de hoop dat anderen de ogen open gaat, hoop op enige winst hoef je niet te hebben.
Gelijk hebben ga je bij PG toch niet, dat zal me dan ook worst wezen. Het gaat om de discussie, tenslotte.

Dus:


In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het aantal binnen de instituties der Europese Unie werkzame ambtenaren verhoudingsgewijs zeer gering is.

In verhouding tot wat, een berg mieren? In jouw ogen misschien gering.
In mijn ogen is elke EU ambtenaar er eentje teveel, want geheel overbodig.
Wat kostte dat hele zaakje ook al weer? O ja, meer dan 200 euro per Nederlander, als er niets in de soep loopt.
En wat waren de opbrengsten? Wat zegt u? Onbekend? jaja....


In de tweede plaats moet het volgende worden opgemerkt. Voormeld arrest voorziet erin dat enige inbreuk op het vrije verkeer van goederen slechts toegestaan is, voor zover het:
een publiek belang als genoemd in het Verdrag dient;
het toeziet op gelijkluidende wet- en regelgeving van binnenlandse producten;
subsidiair, aldus naar zijn aard het minst ingrijpende middel ter bescherming van vorenbedoeld publiek belang is;
in een redelijke verhouding met het doel staat.

Oftewel:
simpelweg dient het dus tot meerdere eer en glorie van het stuk papier;
natuurlijk, extra handhaving van de handhaving want ook al gebeurt er toch niks aan lijkt toch beter he;
kortom, het verbod is heilig en natuurlijk het meest simpel te ontkennen als het fout gaat (mag niet maar gebeurt toch);
en natuurlijk zullen we zelf wel even de redelijkheid bepalen (men was blijkbaar groot liefhebber van het betreffende bessenbrouwsel)


Het één en ander impliceert spoedig het gebod voor een verdragsstaat dat zij producten uit andere verdragsstaten zonder enige beperking toelaat, zodra deze elders legaal in omloop is gebracht.

Jawel, en in Brussel wordt blowen ook gedoogd, vandaar dit soort flauwekul.
En alle rotzooi die in omloop is in andere landen mag hier ook gewoon heen, no problem.
Wij hebben er straks niks meer over te vertellen, als het in 1 land goedgekeurd is geldt dat ook in alle andere.
Nou dat wordt me wat dan met prachtige omkoperij, alles wordt straks in Roemenië gekeurd joh geen enkel probleem.


Bij afwezigheid van communautaire wet- en regelgeving brengt zulks een race to the bottom teweeg: producten voor één bij verdrag geschapen afzetgebied zullen worden gemaakt in het rechtsgebied alwaar de wet- en regelgeving het minst stringent is.

Die 'race to the bottom' van jou is allang begonnen, al was het alleen al dat er in bepaalde steden milieuwetten zijn
tegen "vervuilende auto's" die nergens anders voorkomen, evenals willekeurige andere kul-verboden en heffingen.


Dit heeft twee onaanvaardbare gevolgen, te weten: een oneerlijke handel - een level playing field ontbreekt - en het op de toch komen te staan van publieke belangen.

Tocht, bedoel je zeker. En tochten doet het, door de enorme kieren en gaten waarmee de EU 'wetgevers' de boel plamuren.
Lapwerk op internationaal niveau, hatsjee, en vergeet het maar dat de lokale nationale wetgeving er iets aan mag doen: is verboden.
OK natuurlijk als je in Nederland bent is het meer verboden dan in andere landen, immers geld maakt veel goed he.
Maar ja dat mag je ook niet meer zeggen natuurlijk.


Met betrekking tot het laatstvermelde kan worden gedacht aan onder meer de gezondheid en de positie van werknemers.

ja dat kan, echter denk ik niet dat wij daar veel op vooruit zullen gaan, eerder achteruit, terug naar de standaarden van Zuid-Europa en de Balkan.


Een dergelijke, onwenselijke situatie kan slechts worden volkomen middels een harmonisatie van wet- en regelgeving alsook beleid, hetgeen noopt tot Europese wet- en regelgeving.

Vette kul. Dat is alleen zo als je er binnenlands een zooitje van hebt.
Kortom bij Berlusconi's bunga-bunga feestjes heel handig, maar Nederland gaat hier alleen maar op achteruit.
Tenzij jij natuurlijk kunt aantonen dat Rutte en Pechtold ook altijd van die feestjes geven.
Nog beter als je een uitnodiging kunt regelen, natuurlijk.


En voor het maken van wet- en regelgeving heeft men inderdaad ambtenaren nodig.

Ambtenaren en klerken hadden we al meer dan genoeg, in plaats van er op te bezuinigen doet de EU er nog een lading bij.
Dat dit sommigen welgevallig is die in dergelijke branches werkzaam zijn is natuurlijk evident.

Kan je ook inhoudelijk en serieus reageren?

Jawel, maar jouw papieren tijger verdient een even flauw antwoord.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]