WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen"

portman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 12:07 am)
Wat mij nou opvalt, is dat hier een socialist, een christen-democraat en een liberaal met elkaar in debat gaan, met als (vermoedelijk) doel om zich van elkaar te onderscheiden ter electorale winst, maar dat het gevolg is dat ze het beeld achterlaten dezelfde boodschap te hebben en dus door veel mensen (van links tot rechts) met elkaar vereenzelvigd worden als pro-Europa politici.

Volgens mij hebben ze het publicitair niet echt slim aangepakt .... :noo:

:duh:

Wat is er op tegen om pro_EU politicus te zijn? Ik moet wel even zeggen dat ik er nauwelijks iets van gezien heb.

Er is niets op tegen om een pro-EU politicus te zijn.
Er is wel iets op tegen om een verkiezingsdebat te organiseren waarbij enkel pro-EU-geluiden te horen zijn en en passant eurosceptische partijen af te kraken en te beschuldigen, zonder deze ook maar een één woord in het debat te gunnen. De organisatie was daarbij in handen van de EU!

Als er werkelijk sprake zou zijn van democratie, waren de eurosceptische partijen bij dit debat niet de mond gesnoerd door ze simpelweg niet uit te nodigen! Het democratisch gehalte is is nu definitief vast te stellen op -/- 100
Wie heeft de uitnodigingen verzonden? Ik hoor overigens net uit P&W dat het hoogstwaarschijnlijk Engelsen waren die de vragen stelden. Volgens Maarten van Rossem belachelijk omdat juist Engeland fel anti Europa is.

Yutte Brøtbørda: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 4:49 am)Wat mij nou opvalt, is dat hier een socialist, een christen-democraat en een liberaal met elkaar in debat gaan, met als (vermoedelijk) doel om zich van elkaar te onderscheiden ter electorale winst, maar dat het gevolg is dat ze het beeld achterlaten dezelfde boodschap te hebben en dus door veel mensen (van links tot rechts) met elkaar vereenzelvigd worden als pro-Europa politici.

Volgens mij hebben ze het publicitair niet echt slim aangepakt .... :noo:

:duh:

Wat is er op tegen om pro_EU politicus te zijn? Ik moet wel even zeggen dat ik er nauwelijks iets van gezien heb.
Volgens mij begrijp je m'n opmerking niet zoals ik hem bedoel.

Het gaat mij er niet om of het goed of verkeerd is om pro of contra Europa te zijn. Ik noem hun pro-Europa standpunt ook zeer zeker niet verkeerd!

Waar het mij om gaat is het beeld dat ze nu zelf neerzetten.
Door de nadruk die nu is komen te liggen op hun (schijnbaar) gezamenlijke standpunt tegen eurosceptische/anti-Europa partijen, wordt het debat rond de Europese verkiezingen toegespitst op de vraag pro of contra EU.
En dus worden deze drie politici, van drie verschillende politieke bewegingen, door het electoraat ervaren als zijnde van hetzelfde kamp, te weten het pro-Europa kamp.

En met een dergelijk beeld, kunnen deze partijen volgens mij enkel stemmen verliezen .......

... aan Eurosceptici (c.q. anti-EU partijen).

:evendenken:


En dat vind ik dus niet slim van de heren "topkandidaten". :noo:


Wat volgens mij veel verstandiger was geweest, was om dit debat aan te grijpen om de nadruk te leggen op hun onderlinge verschillen, die verschillen uit te vergroten en daar een (zo fel mogelijk) debat over voeren.
Op die manier zouden ze de kiezers het idee hebben kunnen geven dat er wat te kiezen valt tussen hun bewegingen, en zelfs de noodzaak kunnen gaan voelen om op één specifieke van de drie bewegingen te gaan stemmen ( of liberaal, of socialistisch, of christen-democratisch).

In feite is het omgekeerde gebeurd, en hebben kiezers juist het idee meegekregen dat het weinig tot niets uitmaakt op welke van de drie je stemt, omdat op het belangrijkste punt ze alledrie hetzelfde zeggen.

Dat was het punt dat ik wilde maken.


De reden dat ik het ze kwalijk neem, is juist omdat ik geloof in de verdere integratie van Europa, en graag zie dat die eindelijk eens een echt gezond democratisch pad gaat volgen.
Dus zie ik liever dat het debat over Europa gevoerd wordt over de vragen " hoe " het beter moet, dan over de vraag " of " de EU wel zo'n goed idee is.

Want zo lang de kiezer geen echte stem krijgt in hoe Europa (c.q. Europese integratie) ingevuld wordt, zal de puinzooi die er momenteel van gemaakt wordt alleen maar groter worden!
:yes:

:evendenken:

Danny430: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 5:50 am)


Gepubliceerd: 28 april 2014 20:05
Laatste update: 28 april 2014 21:39
Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen

Eurosceptische partijen bieden volgens de topkandidaten van de grootste Europese fracties geen oplossingen, maar leggen de schuld enkel bij anderen neer. Dat zeggen de vier politici tijdens het eerste debat tijdens deze Europese verkiezingen. De Europese verkiezingen vinden tussen 22 en 25 mei plaats. Nederland gaat de 22ste naar de stembus.

Aanwezig waren de liberaal Guy Verhofstadt, Ska Keller van de Europese Groenen, de sociaaldemocratische Martin Schulz en Jean-Claude Juncker van de christendemocratische Europese Volkspartij.
<>

http://www.nu.nl/verkiezingen-eu---nieuws/3762744/europese-topkandidaten-bekritiseren-eurosceptische-partijen.html

Kijk:
Vier voorstanders van de EU uitnodigen voor een debat die gaan afgeven op mensen die geen of een ander EU voorstaan, maar niet MET die mensen in debat gaan!

Ik vind dit toch wel een beetje heel erg doorzichtig!


Het heeft ook geen zin om in dialoog te gaan met pro-Europeanen. De ideologische verschillen tussen voor- en tegenstanders zijn immers onverenigbaar.

Nederlander1965: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 6:21 am)

Europa is niet zo dol op kritische geluiden. Herr Schulz heeft dat al meermalen laten merken, onder meer met zijn plan om subsidies voor anti-EU-partijen stop te zetten. Het uit de weg gaan van een discussie met eurosceptici past prima in het anti-democratische sfeertje van de EU. Feitelijk is de EU een nieuw soort dictatuur. Niet in traditionele zin van het volledig ontbreken van democratie met een
sterke man aan het roer. Deze keer is de dictatuur een schijndemocratie, met een fop-parlement en voor de burger totaal niet meer te doorziene achterkamertjes waarin samen met krachtige lobbygroepen zaken worden bekokstoofd.

Propaganda is een belangrijk instrument voor de Europese Dictatuur. De Heil und Segen van de EU wordt doorlopend over ons uitgestort. Kritiek wordt afgeweerd met mooie cijfertjes en schitterende toekomstbeelden. Critici worden zoveel mogelijk uit het "debat" weggehouden.

Juist meer democratie is het grote gevaar voor de EU. Als het parlement écht volwaardige macht krijgt, gaan de grote lidstaten daarin domineren. Dat is alleen op te lossen als er een senaat komt, waarin iedere lidstaat evenveel stemmen heeft.
Dat zal weer tot gevolg hebben dat kleine lidstaten samen gaan werken om besluiten van de grote te dwarsbomen etc.etc.
Ook een bindend referendum is de EU een gruwel.

Ontwikkelingen als een Europese justitie, Europese belastingheffing, Europese veiligheidsdiensten en een Europees leger zijn
zorgwekkend, mede gezien het ondemocratische karakter van de EU. Deze instrumenten zijn immers erg waardevol in handen van
de nieuwe Europese Dictatuur. Het al de macht van de lidstaten nóg verder inperken.

Het ergste is dat eurofielen nog durven verdedigen dat dit alles nodig is voor een gezamenlijke markt....je moet maar durven !

KarelStaal: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 8:11 am)


Wat mij nou opvalt, is dat hier een socialist, een christen-democraat en een liberaal met elkaar in debat gaan, met als (vermoedelijk) doel om zich van elkaar te onderscheiden ter electorale winst, maar juist het beeld achterlaten dezelfde boodschap te hebben. En dientengevolge worden ze door veel mensen (van links tot rechts) met elkaar vereenzelvigd als zijnde pro-Europa politici.

Volgens mij hebben ze het publicitair niet echt slim aangepakt .... :noo:

:duh:

Jep, mee eens.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 8:41 am)Gepubliceerd: 28 april 2014 20:05
Laatste update: 28 april 2014 21:39
Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen

Eurosceptische partijen bieden volgens de topkandidaten van de grootste Europese fracties geen oplossingen, maar leggen de schuld enkel bij anderen neer. Dat zeggen de vier politici tijdens het eerste debat tijdens deze Europese verkiezingen. De Europese verkiezingen vinden tussen 22 en 25 mei plaats. Nederland gaat de 22ste naar de stembus.

Aanwezig waren de liberaal Guy Verhofstadt, Ska Keller van de Europese Groenen, de sociaaldemocratische Martin Schulz en Jean-Claude Juncker van de christendemocratische Europese Volkspartij.
<>

http://www.nu.nl/verkiezingen-eu---nieuws/3762744/europese-topkandidaten-bekritiseren-eurosceptische-partijen.html

Kijk:
Vier voorstanders van de EU uitnodigen voor een debat die gaan afgeven op mensen die geen of een ander EU voorstaan, maar niet MET die mensen in debat gaan!

Ik vind dit toch wel een beetje heel erg doorzichtig!


Het heeft ook geen zin om in dialoog te gaan met pro-Europeanen. De ideologische verschillen tussen voor- en tegenstanders zijn immers onverenigbaar.

Dan moet je geen debat organiseren.

Nederlander1965: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 8:43 am)

Wat mij vooral opviel is dat de "kopstukken" niet met anti-EU partijen in debat durven en ze daartoe maar als "nazi's" wegzetten.
Uitgerekend de grootste anti-democraat en machtswellusteling, Schulz, durft dit te zeggen. De man die beste maatjes was met
voorzitters van andere fopparlementen in islamitische fascistische dictaturen.

De sfeer in de EU en de eensgezindheid tussen de kopstukken (die van geheel diverse politiek pluimage zijn !) zijn weinig
hoopvol voor de toekomst. Het zijn heldere aanwijzingen voor de nieuwe soort dictatuur die ons wacht.
Wat minstens zo verontrustend is, is dat vele kiezers hier kritiekloos in meegaan. Ze zien niet wat er gaande is of zien het wel maar zijn blij dat het eindelijk die kant opgaat.

http://www.gewoon-nieuws.nl/wp-content/uploads/2012/10/persconferentie-schulz-islam.jpg

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 8:55 am)

Het druist in tegen al mijn waarden.

Alsof de NOS een verkiezingsdebat voor de 2e kamerverkiezingen gaat organiseren tussen Halbe Zijlstra, Henk Kamp en Hans Hoogervorst en daarin vervolgens iedereen gaan afkraken die er anders overdenkt dan zij.
Het toont voor mij dat enig gevoel voor democratie totaal ontbreekt en zelfs het serieus nemen van welke kiezer dan ook.

Met deze heren/partijen zal dan ook geen discussie mogelijk zijn over HOE, zoals Yutte stelt, want die discussie hebben ze duidelijk gemeden.
Het is D66 die zich dood zegt te vechten voor referenda, maar zodra er gevraagd wordt om een referendum over de EU, keihard NEE roept.
Had ik nog vertrouwen dat er iets KON veranderen, nu weet ik dat er NIETS zal veranderen en er nooit naar enige kritiek geluisterd zal worden.
De EU is en blijft een bolwerk van multinationals, waarin de burgers nooit iets te zeggen zullen krijgen.

bschuit: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 9:06 am)


Wat mij vooral opviel is dat de "kopstukken" niet met anti-EU partijen in debat durven en ze daartoe maar als "nazi's" wegzetten.
Uitgerekend de grootste anti-democraat en machtswellusteling, Schulz, durft dit te zeggen. De man die beste maatjes was met
voorzitters van andere fopparlementen in islamitische fascistische dictaturen.

De sfeer in de EU en de eensgezindheid tussen de kopstukken (die van geheel diverse politiek pluimage zijn !) zijn weinig
hoopvol voor de toekomst. Het zijn heldere aanwijzingen voor de nieuwe soort dictatuur die ons wacht.
Wat minstens zo verontrustend is, is dat vele kiezers hier kritiekloos in meegaan. Ze zien niet wat er gaande is of zien het wel maar zijn blij dat het eindelijk die kant opgaat.

http://www.gewoon-nieuws.nl/wp-content/uploads/2012/10/persconferentie-schulz-islam.jpgJe zal toch PvdA stemmer zijn, stem je indirect dus voor Herr Schulz , een van de meest rigide ,bijna dictatoriale ,politicus.

Roos (met doornen): Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (di apr 29, 2014 9:11 am)

Preken voor eigen parochie ... dit zal de EU niet populairder maken, integendeel juist.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]