WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen"

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 12:23 am)


Jawel, maar jouw papieren tijger verdient een even flauw antwoord.


Als jij vaststelling van het recht - nota bene het recht dat jij vanwege haar gevolgen afwijst - als een papieren tijger neerzet, heb je er niets van begrepen. Naar het zich laat aanzien verwerp je sowieso iets dat je eenvoudigweg niet begrijpt en ook niet wil begrijpen.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 12:27 am)Denk je nu echt dat al die landen ineens niet meer met ons willen handelen als we geen lid meer zijn van de EU ?
Nederland is zeer belangrijk op logistiek terrein en blijft dat ook zonder EU. Of denk je dat ze ineens een ander land
vinden die dat zomaar kan overnemen ?
Bovendien kan die samenwerking ook met minder federatievorming, in de vorm van de EEG. Verder had het nooit moeten gaan.


De laatste twee volzinnen zijn volstrekt onbegrijpelijk, daar de Europese Unie nog immer steunt op de voormalige Europese Economische Gemeenschap.

Dat is onzin! Van de EEG is niets meer over, dus kan daar ook niets meer op steunen.
De EEG was gebaseerd op samenwerking op economisch gebied middels verdragen, niet op overdracht van soevereiniteit aan een centrale regering welke wet- en regelgeving bepaalt.


We zijn veel meer kwijt dan netto 2 tot 3 miljard. Al het geld dat richting de corrupte armenhuizen in Zuid-Europa gevloeid is en dat we nimmer meer terug zien....dat tel je voor het gemak maar niet mee ?


Nederland heeft ongeveer € 4 miljard aan Griekenland uitgeleend. Bij een volledige afschrijving impliceert zulks aldus een schadepost van voormeld geldbedrag, welke afschrijving ons slechts één jaar zou deren. Een dergelijke afschrijving heeft echter nog niet plaatsgevonden. Gevaarlijker is echter hetgeen dat zeer waarschijnlijk tot een dergelijke afschrijving zou nopen, te weten: een faillissement van Griekenland.

Dat het ons in geval van een faillissement van Griekenland nog meer dan die 4 miljard gaat kosten, komt puur door de ondoordachte en veel te snelle en opgedrongen eenwording van landen die nog veel te ver uit elkaar liggen. Niet eens zozeer qua vermogen, als wel cultuur.
De landen rond de middellandse zee hebben een heel andere mentaliteit rond de economie dan het gehaaste noorden. En heel eerlijk: met die economische mentaliteit in de landen rond de middellandse zee was ook nog niets mis, omdat deze afgestemd was op hun eigen situatie. Het is daar pas misgegaan toen zij moesten gaan voldoen aan ONZE normen en dat alleen maar om een grotere afzetmarkt te creëren voor ONZE multinationals!


En denk je dat dit de laatste onfutselingen zijn geweest ? Dan ben je wel heel erg naïef. Daarnaast zal Brussel steeds meer van onze welvaart afsnoepen met een
komend Europees belastingstelsel, bemoeienis met onze sociale zekerheid en de jaloerse Brusselse blikken op onze goed gevulde pensioenpotten.


Ingeval van een groot Europees complot waarin jij als ware complotdenker naar uiterlijke verschijningsvorm blijkt te geloven, zal de Europese Unie bedrogen uitkomen: de pensioenfondsen zijn reeds leeggeroofd ten gunste van de groep mensen die jij blijkens jouw afkeer van hervormingen in de reële economie bovenal wenst te beschermen.


Onze pensioenpotten zijn uitermate goed gevuld. Het zijn de best gevulde pensioenpotten ter wereld. De fabels over te lage dekkingsgraden zijn niets anders dan bangmakerij door onze eigen overheid om Europese regels rond pensionering door te drukken en verlaging van de uitkering naar een gemeenschappelijk, Europees -laag- niveau. Op het mechaniek van dagrente ga ik hier verder niet in. Zowel de EU als de nationale regering hebben hun oog op deze potten laten vallen door deze beschikbaar te willen stellen voor risicovolle hypotheken en risicovolle leningen aan het bedrijfsleven, om de banken en speculanten niet opnieuw gevaar te laten lopen en omdat ze weten dat er door gedwongen verlaging van pensioenen, makkelijk afgeroomd kan worden middels de risico's. Het geeft dan tevens het argument om pensioenen te verlagen.:luidlachen:


Ik vind dit beslist niet om te lachen. Het ondemocratisch gehalte, het wegvluchten als er geroepen wordt om meer democratie, het liegen over overdrachten van soevereniteit (zo zou de volkshuisvesting soeverein blijven, en bleek dit vervolgens toch tot het domein van de EU te behoren), het gaan speculeren met de pensioengelden van werknemers... het is godsgeklaagd!
Ik ben niet zomaar eurosceptisch. Ik heb daar goed over nagedacht. Het verhaal over nut en noodzaak van de EU klopt van geen kant. Het is niet in het belang van de burgers. Zelfs niet in het belang van werknemers. Het zal ook niet stoppen bij de huidige lidstaten. Het zal ook niet stoppen bij 30 of 35. Zodra weer behoefte is aan goedkope werknemers voor de multinationals, zal er een nieuw arm en liefst corrupt land bij betrokken worden om werknemers als zzp'er uit te kunnen buiten en en passant de markt te vergroten. En op die inhaligheid zal de EU dan ook stuklopen. De mensen worden onderbetaald en kunnen daardoor niet meer voldoende afnemen. Dat zal leiden tot een volledige instorten van het economisch stelsel.


Nederlander1965: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 6:16 am)

Tja Raya, zoals ik aangaf zal PG nimmer overtuigd worden. Ondanks dat hij gestudeerd heeft en dus een redelijk stel hersens schijnt te hebben, trapt hij met open ogen in alle propaganda rond de EU. Hij is een échte gelovige, die met enorme oogkleppen door het leven stapt, zijn Grote Roerganger Pechtold in blinde adoratie volgend.

Hij gelooft serieus dat die 4 miljard (!) die we aan Griekenland hebben geschonken, ooit terugkomt. Dan zegt ie ook nog eens dat het "eenmalig" is. Dat is pas écht komisch. Kennelijk heeft ie de berichten, dat ook in 2015 en mogelijk daarna steun aan de Grieken nodig is, volledig gemist. Ook zal hij zonder twijfel de lovende berichten over hoe goed het met Griekenland gaat wel weer
slikken als zoete koek.

Hier de waarheid omtrent Griekenland :

Alwéér belazeren de Grieken de kluit, nu met behulp van het statistiekbureau van de Europese Unie Eurostat.

In een artikel in het Vlaamse zakenblad Express.be wordt de voormalig adviseur van de Griekse regering Papandreou, de hoogleraar economie Yannis Varoufakis aangehaald, die korte metten maakt met het fabeltje dat Griekenland op de goede weg is. Het met veel fanfare aangekondigde primaire begotingsoverschot (vóór rentebetaling) voor 2013 is volgens Varoufakis ‘een fata morgana’. Volgens de Europese Commissie zou het Griekse primaire begrotingsoverschot (vóór rente) dit jaar 2,7% van het BBP bedragen en zelfs oplopen naar 4,1% volgend jaar. Bovendien zou er nu ook al sprake zijn van een overschot van 0,8% op de lopende rekening. Maar Varoufakis vond twee ‘zwarte gaten’ in de berekeningen: 700 miljoen euro op overheidsrekeningen en 4,7 miljard euro op staatspensioenfondsen. Volgens Varoufakis manipuleert de Griekse regering op last van de EC en met medeweten van de ECB de cijfers:

"Berlijn, Frankfurt en Brussel zijn met betrekking tot Griekenland maar in één zaak geïnteresseerd. Dat de overwinning op de Griekse crisis kan worden uitgeroepen in de aanloop van de Europese verkiezingen van mei."

Ook de pers krijgt er van langs. Die is of te lui om de waarheid te onderzoeken of volgt slaafs het verhaal van 'het wonderbaarlijke Griekse herstel,' aldus Varoufakis.

Het is ook niet de eerste keer dat de Grieken de kluit belazeren. Ten tijde van de toetreding tot de euro werden de cijfers al gemanipuleerd. Iedereen was daarvan op de hoogte, maar de Grieken móesten erbij van Frankrijk en Italië. Met handgeschreven data (die nooit gecontroleerd konden worden) werden de Grieken de eurozone ingerommeld. En nog in 2010 werd Griekenland door de Europese Commissie veroordeeld voor de jarenlange vervalsing van economische cijfers. Ook de politici kregen toen een veeg uit de pan, want zij belemmerden het verzamelen van informatie waaruit accurate statistieken konden worden opgemaakt. Inmiddels werkt diezelfde Commissie dus gewoon mee aan dit eurobedrog.

De manipulatie door de Europese Commissie is zelfs de Duitse directeur van Eurostat, Walter Radermacher, te gortig geworden. Maar in plaats dat deze opstapt slikt hij vooralsnog de bevelen van de Commissie. Je vraagt je af hoelang deze poppenkast nog door kan blijven gaan. En ook de rol van de hoofdstroom media in dit pro-EU circus is ronduit kwalijk te noemen. Bijvoorbeeld het NOS journaal zou dergelijke anti-democratische misstanden natuurlijk breed moeten uitmeten, maar klaarblijkelijk vindt de redactie daar dat dit soort informatie niet belangrijk is om aan het grote publiek voor te schotelen, zomin men het in Hilversum belangrijk vond om verslag te doen van de vrijwel dagelijkse massale protesten in Griekenland, Spanje en Portugal ten gevlge van het mensonterende beleid van de troika, die de nationale regeringen dwingt tot enorme loon- en pensioenverlagingen.

Intussen heeft de PVV Kamervragen over de kwestie gesteld. Daar zal wel weer een nietszeggend antwoord van de zijde van de regering op volgen, maar één ding is wel duidelijk, en dat zeg ik met een schuin oog ook vooral tegen mensen als de Rob de Wijk's van deze wereld: er is niets rationeels aan de honderden miljarden Europese steun aan het totaal failliete Griekenland; steun, die vooral ten goede komt aan de banken en beleggers in plaats van aan de bevolking. En het feit dat er voor de zoveelste keer gemanipuleerd wordt met de Griekse cijfers spreekt boekdelen over de morele integriteit van zowel de Europese Commissie als de Griekse regering. Willen we als Nederland deel blijven uitmaken van een Unie die het niet zo nauw neemt met eerlijkheid en menselijke waardigheid? En dan vragen de Europese politici zich af hoe het komt dat het vertrouwen van de burger in de EU zo laag is.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/de-grieken-doen-het-w-r

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/de-echte-waarheid-over-griekenland

PG vergeet ook dat Nederland nog eens garant staat voor 201 miljard euro aan leningen aan Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje die zijn afgegeven in het kader van Europese steunregelingen.

Wat de leningen aan Griekenland betreft, horen we het onze ministers nog met de hand op het hart verklaren : "Het komt allemaal terug hoor, mét rente, echt waar !". Over volksverlakkerij gesproken.....

Nederlander1965: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 6:24 am)

Dan de pensioenen. Alleen al het ABP heeft een belegd vermogen van 309 miljard euro. Hoezo leeg PG ?
Het totale pensioenvermogen in Nederland bedraagt rond de 1000 miljard euro.
Nederland kent het beste pensioenstelsel ter wereld, maar de Europese Commissie kan daar met nieuwe, egaliserende wetgeving wel eens snel een eind aan maken. De EC gooit het Nederlandse pensioenstelsel op één hoop met het wrakkige
omslagstelsel dat in de meeste andere lidstaten wordt gehanteerd en waar geen pensioenreserves bestaan.
Het is zaak dat Nederland zich hier tegen blijft verzetten en Brussel onder geen beding toestaat zich met onze
goed gevulde pensioenpotten te bemoeien. Ik zie de geldstromen richting de landen waar potverteren een nationale kunst is, al weer ontstaan.

Marcel: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 7:27 am)


Goh, een half uur geleden kon je het je nog heel goed herinneren en nu weet je het niet meer?

Het is dan ook weer de gebruikelijke onzin. Er wordt iets geponeerd en als je naar de feiten informeert dan wordt er weer omheen gedraaid op een uiterst arrogante wijze.

Dat jij klaarblijkelijk ook niet meer weet dat zowel Balkenende als Rutte met opdrachten naar de EC zijn gestuurd (en zij niet alleen trouwens, ook diverse ministers) om daar het standpunt van de kamer te verkondigen, maar dat niet deden, is hetzelfde als vergeten zijn dat 1+1 gelijk is aan 2.
Net zo min als ik mijn tijd ga steken in het bewijzen dat 1+1 gelijk is aan 2, ga ik mijn tijd steken in feiten welke algemeen bekend mogen worden verondersteld. Dat deze bij bepaalde mensen zogenaamd (want daar ga ik van uit), niet bekend zouden zijn, heeft meer te maken met het door hen ingenomen EU-standpunt dan met een geheugenstoornis. Zoiets als vergeten dat Eurosceptisch niet gelijk is aan anti-EU, zeg maar! Of vergeten zijn dat de spelregels voor een refenderum helemaal niet volgens een natuurwet zijn bepaald, maar dat we die helemaal zelf kunnen bepalen.

Je pogingen om je onder je eigen verzinsels uit te kronkelen worden een beetje meelijwekkend.
Vertel nou toch eens wanneer Balkenende en Rutte en andere ministers met opdrachten naar de EC zijn gestuurd om daar het standpunt van de kamer te verkondigen, maar dat niet deden. En welk standpunt was dat dan?
En zijn er, nadat deze premiers en ministers andere standpunten verkondigden dan zij van het parlement moesten doen, moties van wantrouwen tegen hen ingediend?
Want dat lijkt me toch de meest voor de hand liggende reactie van het parlement wanneer een premier een opdracht van de volksvertegenwoordiging volkomen negeert.

Marcel: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 7:37 am)


De euro is niet voor ons gemak ingevoerd.
De euro is ingevoerd om de koersverschillen buiten spel te zetten voor de multinationals, zodata ze zonder wisselverlies hun geld naar het land met de voor hen laagste belasting konden schuiven.
Met al mijn euro's kan ik nog steeds geen Philips-tv in Duitsland kopen omdat hij daar goedkoper is, en onder garantie in Nederland laten repareren als hij stuk gaat.
Er is absoluut geen sprake van vrij verkeer van goederen. Er is vrij handelen voor multinationals, niet voor de consument.


Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Marcel: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 7:45 am)


1. Als die ambtenaren tijd hebben om regelgeving te verzinnen over de kromming van bananen, zijn ze met veel te veel, want veel te veel tijd over voor het bedenken van ridicule regelgeving.


Welke regelgeving is er met betrekking van de kromming van bananen?

Nederlander1965: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 8:09 am)1. Als die ambtenaren tijd hebben om regelgeving te verzinnen over de kromming van bananen, zijn ze met veel te veel, want veel te veel tijd over voor het bedenken van ridicule regelgeving.


Welke regelgeving is er met betrekking van de kromming van bananen?

Dat is spreekwoordelijk bedoeld, maar dat snap jij natuurlijk niet. Destijds was er regelgeving over hoe krom komkommers mochten zijn en hoe rond een appel minimaal moest zijn. Gelukkig vond zelfs Brussel dát te ver gaan en is dat afgeschaft.
Het waren echter prima voorbeelden van de extreme regelzucht in Brussel, die een eindeloze stroom voorschriften en regels oplevert om het dagelijkse leven volledig te standaardiseren en van ieder toeval te ontdoen.
Als je zelfs tijd hebt om een vuistdik rapport te maken (inclusief serieus ondezoek !!) over de hoeveelheid water die
door een toilet zou moeten spoelen, dan is er toch wel sprake van een stevige overcapaciteit lijkt me !

Biertje: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 8:57 am)

Mijn repliek had geen betrekking op de toepasselijkheid doch de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving.
De inhoud en de wijze van handhaving van de begrotingsregels die voortvloeien uit het Stabiliteits- en Groeipact, vormen een prachtig voorbeeld van regelgeving waarvan wordt gesuggereerd dat 'ons' iets vanuit de Europese Unie zou worden opgelegd - 'een Europees dictaat!' - maar in werkelijkheid op initiatief en aandringen van onder meer Nederland tot stand is gekomen. Het door de PVV gesteunde kabinet-Rutte I wenste dat elk land meer op het brave jongetje Nederland zou gaan lijken. Toen de Nederlandse zelfingenomenheid echter onterecht bleek te zijn, was het kommer en kwel toen bezuinigd moest worden. Daar heb je gelijk in, P-G. De VVD heeft een hekel aan een te grote overheid, maar juist zij komt met steeds meer regels. De banken veel meer regels opleggen zal naar verwachting een averechtse uitwerking hebben. Ook zijn regels makkelijk te omzeilen. De banken pak je juist aan door minder toezicht en dat zij niet langer meer kunnen lenen bij de ECB. Uiteraard wordt geen enkele bank meer gered. Mensen moeten hun spaargeld beter spreiden.

Nederland heeft ongeveer € 4 miljard aan Griekenland uitgeleend. Bij een volledige afschrijving impliceert zulks aldus een schadepost van voormeld geldbedrag, welke afschrijving ons slechts één jaar zou deren. Een dergelijke afschrijving heeft echter nog niet plaatsgevonden. Gevaarlijker is echter hetgeen dat zeer waarschijnlijk tot een dergelijke afschrijving zou nopen, te weten: een faillissement van Griekenland. Fantastisch dat een land failliet kan gaan. Zie overigens Rusland dat ook al 3 x failliet is gegaan. kortom P-G, ik zie het probleem niet.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 9:10 am)


Tja Raya, zoals ik aangaf zal PG nimmer overtuigd worden. Ondanks dat hij gestudeerd heeft en dus een redelijk stel hersens schijnt te hebben, trapt hij met open ogen in alle propaganda rond de EU. Hij is een échte gelovige, die met enorme oogkleppen door het leven stapt, zijn Grote Roerganger Pechtold in blinde adoratie volgend.

Hij gelooft serieus dat die 4 miljard (!) die we aan Griekenland hebben geschonken, ooit terugkomt. Dan zegt ie ook nog eens dat het "eenmalig" is. Dat is pas écht komisch. Kennelijk heeft ie de berichten, dat ook in 2015 en mogelijk daarna steun aan de Grieken nodig is, volledig gemist. Ook zal hij zonder twijfel de lovende berichten over hoe goed het met Griekenland gaat wel weer
slikken als zoete koek.

Hier de waarheid omtrent Griekenland :

Alwéér belazeren de Grieken de kluit, nu met behulp van het statistiekbureau van de Europese Unie Eurostat.

In een artikel in het Vlaamse zakenblad Express.be wordt de voormalig adviseur van de Griekse regering Papandreou, de hoogleraar economie Yannis Varoufakis aangehaald, die korte metten maakt met het fabeltje dat Griekenland op de goede weg is. Het met veel fanfare aangekondigde primaire begotingsoverschot (vóór rentebetaling) voor 2013 is volgens Varoufakis ‘een fata morgana’. Volgens de Europese Commissie zou het Griekse primaire begrotingsoverschot (vóór rente) dit jaar 2,7% van het BBP bedragen en zelfs oplopen naar 4,1% volgend jaar. Bovendien zou er nu ook al sprake zijn van een overschot van 0,8% op de lopende rekening. Maar Varoufakis vond twee ‘zwarte gaten’ in de berekeningen: 700 miljoen euro op overheidsrekeningen en 4,7 miljard euro op staatspensioenfondsen. Volgens Varoufakis manipuleert de Griekse regering op last van de EC en met medeweten van de ECB de cijfers:

"Berlijn, Frankfurt en Brussel zijn met betrekking tot Griekenland maar in één zaak geïnteresseerd. Dat de overwinning op de Griekse crisis kan worden uitgeroepen in de aanloop van de Europese verkiezingen van mei."

Ook de pers krijgt er van langs. Die is of te lui om de waarheid te onderzoeken of volgt slaafs het verhaal van 'het wonderbaarlijke Griekse herstel,' aldus Varoufakis.

Het is ook niet de eerste keer dat de Grieken de kluit belazeren. Ten tijde van de toetreding tot de euro werden de cijfers al gemanipuleerd. Iedereen was daarvan op de hoogte, maar de Grieken móesten erbij van Frankrijk en Italië. Met handgeschreven data (die nooit gecontroleerd konden worden) werden de Grieken de eurozone ingerommeld. En nog in 2010 werd Griekenland door de Europese Commissie veroordeeld voor de jarenlange vervalsing van economische cijfers. Ook de politici kregen toen een veeg uit de pan, want zij belemmerden het verzamelen van informatie waaruit accurate statistieken konden worden opgemaakt. Inmiddels werkt diezelfde Commissie dus gewoon mee aan dit eurobedrog.

De manipulatie door de Europese Commissie is zelfs de Duitse directeur van Eurostat, Walter Radermacher, te gortig geworden. Maar in plaats dat deze opstapt slikt hij vooralsnog de bevelen van de Commissie. Je vraagt je af hoelang deze poppenkast nog door kan blijven gaan. En ook de rol van de hoofdstroom media in dit pro-EU circus is ronduit kwalijk te noemen. Bijvoorbeeld het NOS journaal zou dergelijke anti-democratische misstanden natuurlijk breed moeten uitmeten, maar klaarblijkelijk vindt de redactie daar dat dit soort informatie niet belangrijk is om aan het grote publiek voor te schotelen, zomin men het in Hilversum belangrijk vond om verslag te doen van de vrijwel dagelijkse massale protesten in Griekenland, Spanje en Portugal ten gevlge van het mensonterende beleid van de troika, die de nationale regeringen dwingt tot enorme loon- en pensioenverlagingen.

Intussen heeft de PVV Kamervragen over de kwestie gesteld. Daar zal wel weer een nietszeggend antwoord van de zijde van de regering op volgen, maar één ding is wel duidelijk, en dat zeg ik met een schuin oog ook vooral tegen mensen als de Rob de Wijk's van deze wereld: er is niets rationeels aan de honderden miljarden Europese steun aan het totaal failliete Griekenland; steun, die vooral ten goede komt aan de banken en beleggers in plaats van aan de bevolking. En het feit dat er voor de zoveelste keer gemanipuleerd wordt met de Griekse cijfers spreekt boekdelen over de morele integriteit van zowel de Europese Commissie als de Griekse regering. Willen we als Nederland deel blijven uitmaken van een Unie die het niet zo nauw neemt met eerlijkheid en menselijke waardigheid? En dan vragen de Europese politici zich af hoe het komt dat het vertrouwen van de burger in de EU zo laag is.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/de-grieken-doen-het-w-r

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/de-echte-waarheid-over-griekenland

PG vergeet ook dat Nederland nog eens garant staat voor 201 miljard euro aan leningen aan Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje die zijn afgegeven in het kader van Europese steunregelingen.

Wat de leningen aan Griekenland betreft, horen we het onze ministers nog met de hand op het hart verklaren : "Het komt allemaal terug hoor, mét rente, echt waar !". Over volksverlakkerij gesproken.....Hij trapt met open ogen in de imagobuilding van D66.
D66 is niet meer de partij uit 1966. De oprichters zijn vertrokken hen lijken haar opgegeven te hebben. De kroonjuwelen zijn al lang ingeruild voor pluche. Het is ook niet voor niets dat D66 zo jojoot. Met populisme weet ze er telkens weer bovenop te komen als zogenaamde redder van het land, tot kiezers erachter komen dat D66 weer haar ontstaansprincipes verloochend heeft, waardoor ze weer vrijwel wordt weggevaagd. Het zou beter zijn voor het land als ze eens helemaal werd weggevaagd en niet alsnog twee zeteltjes mocht houden.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]