WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen"

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 9:17 am)De euro is niet voor ons gemak ingevoerd.
De euro is ingevoerd om de koersverschillen buiten spel te zetten voor de multinationals, zodata ze zonder wisselverlies hun geld naar het land met de voor hen laagste belasting konden schuiven.
Met al mijn euro's kan ik nog steeds geen Philips-tv in Duitsland kopen omdat hij daar goedkoper is, en onder garantie in Nederland laten repareren als hij stuk gaat.
Er is absoluut geen sprake van vrij verkeer van goederen. Er is vrij handelen voor multinationals, niet voor de consument.


Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Hoezo vrij verkeer van goederen?

Het enige vrije verkeer van goederen is dat Philips zijn tv's uit Nederland in Duitsland kan verkopen.
Fiets ik naar Duitsland om daar die tv te kopen omdat hij daar goedkoper is, kan nog steeds niet met mijn garantie op mijn Philips-tv gekocht in Duitsland, terecht bij Philips in Nederland!

Hier zijn hele uitzendingen van consumentenprogramma's aan gewijd en er is nog geen flikker aan gedaan.

En de reden is simpel:
Het voorbeeld van de tv is niet zomaar. Er zijn grote prijsverschillen in tv's in de diverse landen. Dat komt omdat de prijs van tv's niet is gebaseerd op productiekosten en een winstopslag, maar op basis van consumenten in een land voor een tv over hebben. Philips vind het dus helemaal niet leuk als wij massaal in Duitsland een tv gaan kopen omdat deze daar goedkoper is.
Volgens mij is zelfs het officiële verbod op parallelimport voor handelaren nog niet eens opgeheven!

Biertje: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 9:37 am)

De euro is niet voor ons gemak ingevoerd.
De euro is ingevoerd om de koersverschillen buiten spel te zetten voor de multinationals, zodata ze zonder wisselverlies hun geld naar het land met de voor hen laagste belasting konden schuiven.
Met al mijn euro's kan ik nog steeds geen Philips-tv in Duitsland kopen omdat hij daar goedkoper is, en onder garantie in Nederland laten repareren als hij stuk gaat.
Er is absoluut geen sprake van vrij verkeer van goederen. Er is vrij handelen voor multinationals, niet voor de consument. Ik denk dat Raya grotendeels gelijk heeft. Ik kan mijn euro's niet kwijt op een bankrekening in Duitsland omdat ik daar de banken beter vertrouw dan de Nederlandse, behalve als die bank een filiaal heeft in Nederland. Is dat nou vrijheid van geldstromen?
De multinationals zijn af van de koersverliezen en het bedrijfsleven heeft de burger laten betalen voor de omschakeling van gulden naar Euro dat in Nederland 10 miljard heeft gekost.

We zullen het maar niet meer hebben over de bestraffing van kartels die begaan wordt door de multinationals en de grote bedrijven. Er bestaat maar één goede straf en dat is leveringsverbod van diensten en producten voor bedrijven die kartels hebben gevormd en prijsafspraken hebben gemaakt. Van dat leveringsverbod profiteert juist de burger maar ook de bedrijven die zich wel netjes aan de regels hebben gehouden.

Marcel: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 10:44 am)
De euro is niet voor ons gemak ingevoerd.
De euro is ingevoerd om de koersverschillen buiten spel te zetten voor de multinationals, zodata ze zonder wisselverlies hun geld naar het land met de voor hen laagste belasting konden schuiven.
Met al mijn euro's kan ik nog steeds geen Philips-tv in Duitsland kopen omdat hij daar goedkoper is, en onder garantie in Nederland laten repareren als hij stuk gaat.
Er is absoluut geen sprake van vrij verkeer van goederen. Er is vrij handelen voor multinationals, niet voor de consument.


Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Hoezo vrij verkeer van goederen?

Het enige vrije verkeer van goederen is dat Philips zijn tv's uit Nederland in Duitsland kan verkopen.
Fiets ik naar Duitsland om daar die tv te kopen omdat hij daar goedkoper is, kan nog steeds niet met mijn garantie op mijn Philips-tv gekocht in Duitsland, terecht bij Philips in Nederland!

Hier zijn hele uitzendingen van consumentenprogramma's aan gewijd en er is nog geen flikker aan gedaan.

En de reden is simpel:
Het voorbeeld van de tv is niet zomaar. Er zijn grote prijsverschillen in tv's in de diverse landen. Dat komt omdat de prijs van tv's niet is gebaseerd op productiekosten en een winstopslag, maar op basis van consumenten in een land voor een tv over hebben. Philips vind het dus helemaal niet leuk als wij massaal in Duitsland een tv gaan kopen omdat deze daar goedkoper is.
Volgens mij is zelfs het officiële verbod op parallelimport voor handelaren nog niet eens opgeheven!

Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 11:13 am)


Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.


Hoezo vrij verkeer van goederen?

Het enige vrije verkeer van goederen is dat Philips zijn tv's uit Nederland in Duitsland kan verkopen.
Fiets ik naar Duitsland om daar die tv te kopen omdat hij daar goedkoper is, kan nog steeds niet met mijn garantie op mijn Philips-tv gekocht in Duitsland, terecht bij Philips in Nederland!

Hier zijn hele uitzendingen van consumentenprogramma's aan gewijd en er is nog geen flikker aan gedaan.

En de reden is simpel:
Het voorbeeld van de tv is niet zomaar. Er zijn grote prijsverschillen in tv's in de diverse landen. Dat komt omdat de prijs van tv's niet is gebaseerd op productiekosten en een winstopslag, maar op basis van consumenten in een land voor een tv over hebben. Philips vind het dus helemaal niet leuk als wij massaal in Duitsland een tv gaan kopen omdat deze daar goedkoper is.
Volgens mij is zelfs het officiële verbod op parallelimport voor handelaren nog niet eens opgeheven!

Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Je zeurt!

Jij weet ook dondersgoed, dat de garantie juist is verlegd van de fabrikant naar de winkelier.
Als ik een tv in Duitsland koop en hij gaat kapot, MOET ik daarmee terug naar Duitsland. En dan mag ik hopen dat ik vlak bij de Duitse grens woon en de tv niet in Spanje heb gekocht omdat hij daar nog goedkoper was.
Nog sterker, als ik in Appingedam een tv koop, hoeft een winkelier in Utrecht hem niet eens aan te pakken om op te sturen naar de fabrikant en de fabrikant hoeft hem niet van mij aan te pakken, want de garantieverplichting loopt via de winkelier waar ik hem gekocht heb. Ik moet en zal er mee terug naar Appingedam, of Duitsland, of Spanje, net waar ik hem kocht! Het wordt nog ingewikkelder bij franchisers. Een aankoop bij Blokker hoef ik niet terug te brengen bij een ander filiaal, gedreven door een franchiser!

Dat is geen vrijheid van goederen voor de consument maar beperking van de vrijheid met goederen voor de consument!

En nu hou ik er over op! Je bent aan het zuigen!
Dat is GEEN vrijheid van goederen voor de consument. Dat is beperken van vrijheid van goederen voor de consument.

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 11:36 am)


Dat is onzin! Van de EEG is niets meer over, dus kan daar ook niets meer op steunen.
De EEG was gebaseerd op samenwerking op economisch gebied middels verdragen, niet op overdracht van soevereiniteit aan een centrale regering welke wet- en regelgeving bepaalt.


Dat is onjuist. Reeds vanaf het Verdrag van Rome is het landbouwbeleid communautair. Het door mij aangehaalde arrest Cassis de Dijon die de bevoegdheden van lidstaten verregaand aan banden legt, is gewezen ten tijde van de EEG.


Dat het ons in geval van een faillissement van Griekenland nog meer dan die 4 miljard gaat kosten, komt puur door de ondoordachte en veel te snelle en opgedrongen eenwording van landen die nog veel te ver uit elkaar liggen. Niet eens zozeer qua vermogen, als wel cultuur.
De landen rond de middellandse zee hebben een heel andere mentaliteit rond de economie dan het gehaaste noorden. En heel eerlijk: met die economische mentaliteit in de landen rond de middellandse zee was ook nog niets mis, omdat deze afgestemd was op hun eigen situatie. Het is daar pas misgegaan toen zij moesten gaan voldoen aan ONZE normen en dat alleen maar om een grotere afzetmarkt te creëren voor ONZE multinationals!


Menigmaal trekken de tegenstanders der Europese Unie de etnische kaart, waarbij spoedig het idee van de superieure noordeling en de luie zuiderling naar boven wordt gehaald. De cultuurverschillen zouden te groot zijn, als ware Nederland zelf een gelijkgeschakelde samenleving. Het grappige is echter dat alle vooroordelen die gelden, nog geen veertig jaar geleden golden met betrekking tot (Zuid-)Limburgers en zij thans voorbij gaan aan Ierland, een allesbehalve zuidelijk land.

Marcel: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 11:38 am)


Hoezo vrij verkeer van goederen?

Het enige vrije verkeer van goederen is dat Philips zijn tv's uit Nederland in Duitsland kan verkopen.
Fiets ik naar Duitsland om daar die tv te kopen omdat hij daar goedkoper is, kan nog steeds niet met mijn garantie op mijn Philips-tv gekocht in Duitsland, terecht bij Philips in Nederland!

Hier zijn hele uitzendingen van consumentenprogramma's aan gewijd en er is nog geen flikker aan gedaan.

En de reden is simpel:
Het voorbeeld van de tv is niet zomaar. Er zijn grote prijsverschillen in tv's in de diverse landen. Dat komt omdat de prijs van tv's niet is gebaseerd op productiekosten en een winstopslag, maar op basis van consumenten in een land voor een tv over hebben. Philips vind het dus helemaal niet leuk als wij massaal in Duitsland een tv gaan kopen omdat deze daar goedkoper is.
Volgens mij is zelfs het officiële verbod op parallelimport voor handelaren nog niet eens opgeheven!

Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Je zeurt!

Jij weet ook dondersgoed, dat de garantie juist is verlegd van de fabrikant naar de winkelier.
Als ik een tv in Duitsland koop en hij gaat kapot, MOET ik daarmee terug naar Duitsland. En dan mag ik hopen dat ik vlak bij de Duitse grens woon en de tv niet in Spanje heb gekocht omdat hij daar nog goedkoper was.
Nog sterker, als ik in Appingedam een tv koop, hoeft een winkelier in Utrecht hem niet eens aan te pakken om op te sturen naar de fabrikant en de fabrikant hoeft hem niet van mij aan te pakken, want de garantieverplichting loopt via de winkelier waar ik hem gekocht heb. Ik moet en zal er mee terug naar Appingedam, of Duitsland, of Spanje, net waar ik hem kocht! Het wordt nog ingewikkelder bij franchisers. Een aankoop bij Blokker hoef ik niet terug te brengen bij een ander filiaal, gedreven door een franchiser!

Dat is geen vrijheid van goederen voor de consument maar beperking van de vrijheid met goederen voor de consument!

En nu hou ik er over op! Je bent aan het zuigen!
Dat is GEEN vrijheid van goederen voor de consument. Dat is beperken van vrijheid van goederen voor de consument.

Het is duidelijk dat je niet weet wat vrij verkeer van goederen en diensten betekent.

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 11:42 am)


Onze pensioenpotten zijn uitermate goed gevuld. Het zijn de best gevulde pensioenpotten ter wereld. De fabels over te lage dekkingsgraden zijn niets anders dan bangmakerij door onze eigen overheid om Europese regels rond pensionering door te drukken en verlaging van de uitkering naar een gemeenschappelijk, Europees -laag- niveau.Hij trapt met open ogen in de imagobuilding van D66.
D66 is niet meer de partij uit 1966. De oprichters zijn vertrokken hen lijken haar opgegeven te hebben. De kroonjuwelen zijn al lang ingeruild voor pluche. Het is ook niet voor niets dat D66 zo jojoot. Met populisme weet ze er telkens weer bovenop te komen als zogenaamde redder van het land, tot kiezers erachter komen dat D66 weer haar ontstaansprincipes verloochend heeft, waardoor ze weer vrijwel wordt weggevaagd. Het zou beter zijn voor het land als ze eens helemaal werd weggevaagd en niet alsnog twee zeteltjes mocht houden.


Complotdenken en op de persoon gerichte uitlatingen geven blijk van een gebrekkige inhoud. Onderwijl zijn de demografische ontwikkelingen alsook de dekkingsgraden niet de ontkennen, behalve voor degenen die in alles één groot complot zien.

Pizzaman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 12:14 pm)


Er is wel sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, alleen omdat jij het consumentenrecht blijkbaar niet kent doe je deze merkwaardige bewering.
Ik heb het al eerder in dit draadje al aangegeven, maar dat heb je het niet gelezen of je wenst het te negeren: als jij een televisie koopt, dan sluit jij een overeenkomst (met garantiebepalingen) met de leverancier . Logisch dus dat je dan voor je garantie ook bij die leverancier moet zijn.

Je zeurt!

Jij weet ook dondersgoed, dat de garantie juist is verlegd van de fabrikant naar de winkelier.
Als ik een tv in Duitsland koop en hij gaat kapot, MOET ik daarmee terug naar Duitsland. En dan mag ik hopen dat ik vlak bij de Duitse grens woon en de tv niet in Spanje heb gekocht omdat hij daar nog goedkoper was.
Nog sterker, als ik in Appingedam een tv koop, hoeft een winkelier in Utrecht hem niet eens aan te pakken om op te sturen naar de fabrikant en de fabrikant hoeft hem niet van mij aan te pakken, want de garantieverplichting loopt via de winkelier waar ik hem gekocht heb. Ik moet en zal er mee terug naar Appingedam, of Duitsland, of Spanje, net waar ik hem kocht! Het wordt nog ingewikkelder bij franchisers. Een aankoop bij Blokker hoef ik niet terug te brengen bij een ander filiaal, gedreven door een franchiser!

Dat is geen vrijheid van goederen voor de consument maar beperking van de vrijheid met goederen voor de consument!

En nu hou ik er over op! Je bent aan het zuigen!
Dat is GEEN vrijheid van goederen voor de consument. Dat is beperken van vrijheid van goederen voor de consument.

Het is duidelijk dat je niet weet wat vrij verkeer van goederen en diensten betekent.

Je bedoelt: het is wel duidelijk dat degenen die bepalen hoe die definitie luidt,
ook degenen zijn die zichzelf het beste bedelen en de consument de middelvinger geven.
Raya heeft gewoon gelijk, we worden belazerd, dus men begint nu te schermen met definities et cetera.
En dan lullen dat dit 'zonder de EU allemaal niet ,mogelijk is'. MUhaaaaaaaa :luidlachen:

Ja, dat is allemaal ZEEEERRRRRR duidelijk. :luidlachen:

Pizzaman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 12:17 pm)


....behalve voor degenen die in alles één groot complot zien.


....zei de violist die beweerde dat het hele orkest vals speelde, natuurlijk.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 12:19 pm)Dat is onzin! Van de EEG is niets meer over, dus kan daar ook niets meer op steunen.
De EEG was gebaseerd op samenwerking op economisch gebied middels verdragen, niet op overdracht van soevereiniteit aan een centrale regering welke wet- en regelgeving bepaalt.


Dat is onjuist. Reeds vanaf het Verdrag van Rome is het landbouwbeleid communautair. Het door mij aangehaalde arrest Cassis de Dijon die de bevoegdheden van lidstaten verregaand aan banden legt, is gewezen ten tijde van de EEG.


Dat het ons in geval van een faillissement van Griekenland nog meer dan die 4 miljard gaat kosten, komt puur door de ondoordachte en veel te snelle en opgedrongen eenwording van landen die nog veel te ver uit elkaar liggen. Niet eens zozeer qua vermogen, als wel cultuur.
De landen rond de middellandse zee hebben een heel andere mentaliteit rond de economie dan het gehaaste noorden. En heel eerlijk: met die economische mentaliteit in de landen rond de middellandse zee was ook nog niets mis, omdat deze afgestemd was op hun eigen situatie. Het is daar pas misgegaan toen zij moesten gaan voldoen aan ONZE normen en dat alleen maar om een grotere afzetmarkt te creëren voor ONZE multinationals!


Menigmaal trekken de tegenstanders der Europese Unie de etnische kaart, waarbij spoedig het idee van de superieure noordeling en de luie zuiderling naar boven wordt gehaald. De cultuurverschillen zouden te groot zijn, als ware Nederland zelf een gelijkgeschakelde samenleving. Het grappige is echter dat alle vooroordelen die gelden, nog geen veertig jaar geleden golden met betrekking tot (Zuid-)Limburgers en zij thans voorbij gaan aan Ierland, een allesbehalve zuidelijk land.

Er zijn landen waar het tussen de middag bloedheet is. Men was gewoon daar een siësta te houden. En alles ging prima.
Er is niets mis met verschillende culturen en daarop afgestemde economieën. Er is geen enkele noodzaak alles gelijk te schakelen. Middels verdragen had ook het e.e.a. geregeld kunnen worden qua markten.
De burger is er nog steeds geen cent wijzer van geworden. Nog erger: Juist in de zuidelijke landen heeft crisis 10x zo hard toegeslagen met al jarenlang en nog dagelijks zelfmoorden omdat de mensen geen uitweg meer zien. Omdat die landen zo nodig aan ONZE normen moesten voldoen, lees: wat voor multinationals; aandeelhouders en speculanten gunstig is.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]