WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische partijen"

Marcel: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 3:29 pm)
Dat jij klaarblijkelijk ook niet meer weet dat zowel Balkenende als Rutte met opdrachten naar de EC zijn gestuurd (en zij niet alleen trouwens, ook diverse ministers) om daar het standpunt van de kamer te verkondigen, maar dat niet deden, is hetzelfde als vergeten zijn dat 1+1 gelijk is aan 2.

In alle eerlijkheid moet ik je bekennen daar nog nooit iets over gehoord of gelezen heb. Ik neem aan als dat bij jou bekend is dat er ook iets over in de kranten heeft gestaan of op internet. Het moet voor jou dan een kleine moeite zijn dat op te zoeken en hier te plaatsen. Wel zo fijn op een discussieforum lijkt me. Maar nee je komt met een ad-hominem dat ik zou vergeten dat 1+1=2. Te kinderachtig voor woorden.


Net zo min als ik mijn tijd ga steken in het bewijzen dat 1+1 gelijk is aan 2, ga ik mijn tijd steken in feiten welke algemeen bekend mogen worden verondersteld. Dat deze bij bepaalde mensen zogenaamd (want daar ga ik van uit), niet bekend zouden zijn , heeft meer te maken met het door hen ingenomen EU-standpunt dan met een geheugenstoornis. Zoiets als vergeten dat Eurosceptisch niet gelijk is aan anti-EU, zeg maar! Of vergeten zijn dat de spelregels voor een refenderum helemaal niet volgens een natuurwet zijn bepaald, maar dat we die helemaal zelf kunnen bepalen.

Nog een ad-hominem. Jij denkt te weten wat ik zogenaamd vergeten ben. Te bespottelijk voor woorden. Je gedraagt je als een stampvoetende kleuter die zijn zin niet krijgt.

Dat jij er nog nooit over gehoord hebt, is dan jammer. Het is mij al een paar keer opgevallen dat ministers, inclusief minister-president met een opdracht een EU-overleg werden ingestuurd en de opdracht negeerden.
En ja, ik had het uit het nieuws. Voornamelijk van tv, journaal en actualiteiten. Je zou het dus geweten kunnen hebben. Het is meermalen aangekaart, zelfs in de kamer!
En nee, ik ga internet niet afspeuren om je linkjes te bezorgen. Dat is zonde van mijn tijd. Als je me niet gelooft, doe je dat gewoon niet. Kan en zal ik niet mee zitten, want het is niet essentieel. Het ondemocratische gehalte van de EU staat al als een paal boven water. Valt gewoonweg niet te ontkennen.
En je hoeft mij echt mijn zin niet te geven. De barsten in de EU worden steeds duidelijker, steeds groter.

Je beweert dus iets, maar vind het zonde van je tijd om je bewering met feiten te onderbouwen.
Dan is de bewering gewoon niets meer dan een loze kreet.
En discussiëren op basis van loze kreten komt dan neer op "welles!" of "nietes!" roepen.
De vraag die bij mij dan rijst is of je eigenlijk wel een zinvolle discussie wilt voeren.

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 3:37 pm)
Dat is onzin! Van de EEG is niets meer over, dus kan daar ook niets meer op steunen.
De EEG was gebaseerd op samenwerking op economisch gebied middels verdragen, niet op overdracht van soevereiniteit aan een centrale regering welke wet- en regelgeving bepaalt.


Dat is onjuist. Reeds vanaf het Verdrag van Rome is het landbouwbeleid communautair. Het door mij aangehaalde arrest Cassis de Dijon die de bevoegdheden van lidstaten verregaand aan banden legt, is gewezen ten tijde van de EEG.


Dat het ons in geval van een faillissement van Griekenland nog meer dan die 4 miljard gaat kosten, komt puur door de ondoordachte en veel te snelle en opgedrongen eenwording van landen die nog veel te ver uit elkaar liggen. Niet eens zozeer qua vermogen, als wel cultuur.
De landen rond de middellandse zee hebben een heel andere mentaliteit rond de economie dan het gehaaste noorden. En heel eerlijk: met die economische mentaliteit in de landen rond de middellandse zee was ook nog niets mis, omdat deze afgestemd was op hun eigen situatie. Het is daar pas misgegaan toen zij moesten gaan voldoen aan ONZE normen en dat alleen maar om een grotere afzetmarkt te creëren voor ONZE multinationals!


Menigmaal trekken de tegenstanders der Europese Unie de etnische kaart, waarbij spoedig het idee van de superieure noordeling en de luie zuiderling naar boven wordt gehaald. De cultuurverschillen zouden te groot zijn, als ware Nederland zelf een gelijkgeschakelde samenleving. Het grappige is echter dat alle vooroordelen die gelden, nog geen veertig jaar geleden golden met betrekking tot (Zuid-)Limburgers en zij thans voorbij gaan aan Ierland, een allesbehalve zuidelijk land.

Er zijn landen waar het tussen de middag bloedheet is. Men was gewoon daar een siësta te houden. En alles ging prima.
Er is niets mis met verschillende culturen en daarop afgestemde economieën. Er is geen enkele noodzaak alles gelijk te schakelen. Middels verdragen had ook het e.e.a. geregeld kunnen worden qua markten.

Race to the bottom? Is ons het openbaren van de praktijken behorende tot het offshor e bankieren nog niet duidelijk geworden dat natiestaten op effectieve wijze tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden?

P-G: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 3:39 pm)
Onze pensioenpotten zijn uitermate goed gevuld. Het zijn de best gevulde pensioenpotten ter wereld. De fabels over te lage dekkingsgraden zijn niets anders dan bangmakerij door onze eigen overheid om Europese regels rond pensionering door te drukken en verlaging van de uitkering naar een gemeenschappelijk, Europees -laag- niveau.Hij trapt met open ogen in de imagobuilding van D66.
D66 is niet meer de partij uit 1966. De oprichters zijn vertrokken hen lijken haar opgegeven te hebben. De kroonjuwelen zijn al lang ingeruild voor pluche. Het is ook niet voor niets dat D66 zo jojoot. Met populisme weet ze er telkens weer bovenop te komen als zogenaamde redder van het land, tot kiezers erachter komen dat D66 weer haar ontstaansprincipes verloochend heeft, waardoor ze weer vrijwel wordt weggevaagd. Het zou beter zijn voor het land als ze eens helemaal werd weggevaagd en niet alsnog twee zeteltjes mocht houden.


Complotdenken en op de persoon gerichte uitlatingen geven blijk van een gebrekkige inhoud. Onderwijl zijn de demografische ontwikkelingen alsook de dekkingsgraden niet de ontkennen, behalve voor degenen die in alles één groot complot zien.

Weinig complotdenken aan. Gewoon de actualiteiten en het nieuws van de afgelopen jaren gevolgd hebben is voldoende om te weten dat het klopt wat ik schrijf. D66 is al meerdere keren bijna geheel weggevaagd. Door opportunisme weet Pechtold zich telkens weer in beeld te werken. Tot de nieuwe klap, want echt een bestendig beleid kan hij blijkbaar niet voeren.

Het bovenstaande bevat echter geen inhoudelijk argument doch slechts op de persoon gerichte uitlatingen, waarbij je via een omweg mij tracht te diskwalificeren. Ik spreek echter voor mijzelf en niet namens D66.

Hume: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 4:34 pm)
Complotdenken en op de persoon gerichte uitlatingen geven blijk van een gebrekkige inhoud. Onderwijl zijn de demografische ontwikkelingen alsook de dekkingsgraden niet de ontkennen, behalve voor degenen die in alles één groot complot zien.

Weinig complotdenken aan. Gewoon de actualiteiten en het nieuws van de afgelopen jaren gevolgd hebben is voldoende om te weten dat het klopt wat ik schrijf. D66 is al meerdere keren bijna geheel weggevaagd. Door opportunisme weet Pechtold zich telkens weer in beeld te werken. Tot de nieuwe klap, want echt een bestendig beleid kan hij blijkbaar niet voeren.

Het bovenstaande bevat echter geen inhoudelijk argument doch slechts op de persoon gerichte uitlatingen, waarbij je via een omweg mij tracht te diskwalificeren. Ik spreek echter voor mijzelf en niet namens D66.

Inhoudelijk gezien is er geen enkel argument om uit de EU te gaan.
Het verslechterd onze positie op alle fronten , onze economie , de handel , de veiligheid enz.

Een eventuele gulden zal gekoppeld blijven aan de euro, zoals dat vroeger was aan de mark

Het roepen om vertrek uit de EU is alleen maar angsthazerei, met regressie verschijnselen en terug naar vroeger, omdat vroeger alles beter was,

Een rationeel denkend mens kijkt naar de toekomst en leeft met verstand en niet uit de onderbuik.

Pizzaman: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 4:40 pm)
Complotdenken en op de persoon gerichte uitlatingen geven blijk van een gebrekkige inhoud. Onderwijl zijn de demografische ontwikkelingen alsook de dekkingsgraden niet de ontkennen, behalve voor degenen die in alles één groot complot zien.

Weinig complotdenken aan. Gewoon de actualiteiten en het nieuws van de afgelopen jaren gevolgd hebben is voldoende om te weten dat het klopt wat ik schrijf. D66 is al meerdere keren bijna geheel weggevaagd. Door opportunisme weet Pechtold zich telkens weer in beeld te werken. Tot de nieuwe klap, want echt een bestendig beleid kan hij blijkbaar niet voeren.

Het bovenstaande bevat echter geen inhoudelijk argument doch slechts op de persoon gerichte uitlatingen, waarbij je via een omweg mij tracht te diskwalificeren. Ik spreek echter voor mijzelf en niet namens D66.

Welnu meneer Van Peggelt, welkom bij de klup,
met vriendelijke groete

Geert Wildurzzz :hardlachen:

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 4:45 pm)


Dat is onjuist. Reeds vanaf het Verdrag van Rome is het landbouwbeleid communautair. Het door mij aangehaalde arrest Cassis de Dijon die de bevoegdheden van lidstaten verregaand aan banden legt, is gewezen ten tijde van de EEG.Menigmaal trekken de tegenstanders der Europese Unie de etnische kaart, waarbij spoedig het idee van de superieure noordeling en de luie zuiderling naar boven wordt gehaald. De cultuurverschillen zouden te groot zijn, als ware Nederland zelf een gelijkgeschakelde samenleving. Het grappige is echter dat alle vooroordelen die gelden, nog geen veertig jaar geleden golden met betrekking tot (Zuid-)Limburgers en zij thans voorbij gaan aan Ierland, een allesbehalve zuidelijk land.

Er zijn landen waar het tussen de middag bloedheet is. Men was gewoon daar een siësta te houden. En alles ging prima.
Er is niets mis met verschillende culturen en daarop afgestemde economieën. Er is geen enkele noodzaak alles gelijk te schakelen. Middels verdragen had ook het e.e.a. geregeld kunnen worden qua markten.

Race to the bottom? Is ons het openbaren van de praktijken behorende tot het offshor e bankieren nog niet duidelijk geworden dat natiestaten op effectieve wijze tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden?

Wat wil je toch iedere keer met die race to the bottom?

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 4:47 pm)
Complotdenken en op de persoon gerichte uitlatingen geven blijk van een gebrekkige inhoud. Onderwijl zijn de demografische ontwikkelingen alsook de dekkingsgraden niet de ontkennen, behalve voor degenen die in alles één groot complot zien.

Weinig complotdenken aan. Gewoon de actualiteiten en het nieuws van de afgelopen jaren gevolgd hebben is voldoende om te weten dat het klopt wat ik schrijf. D66 is al meerdere keren bijna geheel weggevaagd. Door opportunisme weet Pechtold zich telkens weer in beeld te werken. Tot de nieuwe klap, want echt een bestendig beleid kan hij blijkbaar niet voeren.

Het bovenstaande bevat echter geen inhoudelijk argument doch slechts op de persoon gerichte uitlatingen, waarbij je via een omweg mij tracht te diskwalificeren. Ik spreek echter voor mijzelf en niet namens D66.

Waarom negeer je nu het verband in de posts?

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 4:49 pm)


Dat is onjuist. Reeds vanaf het Verdrag van Rome is het landbouwbeleid communautair. Het door mij aangehaalde arrest Cassis de Dijon die de bevoegdheden van lidstaten verregaand aan banden legt, is gewezen ten tijde van de EEG.Menigmaal trekken de tegenstanders der Europese Unie de etnische kaart, waarbij spoedig het idee van de superieure noordeling en de luie zuiderling naar boven wordt gehaald. De cultuurverschillen zouden te groot zijn, als ware Nederland zelf een gelijkgeschakelde samenleving. Het grappige is echter dat alle vooroordelen die gelden, nog geen veertig jaar geleden golden met betrekking tot (Zuid-)Limburgers en zij thans voorbij gaan aan Ierland, een allesbehalve zuidelijk land.

Er zijn landen waar het tussen de middag bloedheet is. Men was gewoon daar een siësta te houden. En alles ging prima.
Er is niets mis met verschillende culturen en daarop afgestemde economieën. Er is geen enkele noodzaak alles gelijk te schakelen. Middels verdragen had ook het e.e.a. geregeld kunnen worden qua markten.

Race to the bottom? Is ons het openbaren van de praktijken behorende tot het offshor e bankieren nog niet duidelijk geworden dat natiestaten op effectieve wijze tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden?

De enigen die ons tegen elkaar uitspelen zijn de dames en heren politici.

KarelStaal: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 5:22 pm)


Dit bericht is ook hilarisch. Nederland mag pas de zondag erna de verkiezingsuitslag van 22/5 openbaar maken omdat de EC vreest dat Nederland de rest van Europa (zo'n slordige 500 miljoen mensen) kan beïnvloeden. :hardlachen: Kortom, de EC is er voor om ons dom te houden. Het lijkt wel een kerk.

http://www.bnr.nl/nieuws/apptalk/196049-1404/bnr-topic-nederland-moet-ook-op-zondag-gaan-stemmen

Eh... Dat is een normaal onderdeel van het democratische proces hoor. Tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten mogen er ook geen uitslagen naar buiten worden gebracht als er in een andere staat nog stembussen open zijn.

Raya: Re: Europese topkandidaten bekritiseren eurosceptische parti (wo apr 30, 2014 5:32 pm)Dit bericht is ook hilarisch. Nederland mag pas de zondag erna de verkiezingsuitslag van 22/5 openbaar maken omdat de EC vreest dat Nederland de rest van Europa (zo'n slordige 500 miljoen mensen) kan beïnvloeden. :hardlachen: Kortom, de EC is er voor om ons dom te houden. Het lijkt wel een kerk.

http://www.bnr.nl/nieuws/apptalk/196049-1404/bnr-topic-nederland-moet-ook-op-zondag-gaan-stemmen

Eh... Dat is een normaal onderdeel van het democratische proces hoor. Tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten mogen er ook geen uitslagen naar buiten worden gebracht als er in een andere staat nog stembussen open zijn.

ja, maar wij stemmen niet Europees. Wij stemmen op landelijke partijen!


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]