WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8] 

Ga naar: "Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon"

KiaM: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 5:58 pm)

Politie en Wetenschap;

Drie keer is door middel van enquêtes in beeld gebracht hoe crimineel de onderzochte jongeren zijn, wie hun vrienden zijn, of ze psychische problemen hebben, wat hun ouders aan de opvoeding doen en wat hun opvattingen zijn. Ook is in de administratie van de politie nagezocht of ze door de politie zijn opgepakt voor criminele feiten.
Van huis uit Nederlandse jongeren zijn soms iets minder crimineel dan hun Marokkaanse of Antilliaanse leeftijdsgenoten (met 12 en 14 jaar, volgens politiegegevens), soms even crimineel (18 jaar, politiegegevens) en soms crimineler (14 en 18 jaar, enquêtegegevens), zo blijkt uit het onderzoek. Omdat deze verschillen klein en variabel zijn, voegt kennis over de herkomst van de jongeren nauwelijks iets toe aan een voorspelling van hun criminele gedrag. De onderzoekers noemen om die reden differentiatie door de politie bij de benadering van etnische groepen niet effectief. De politie schiet er niet zoveel mee op om te weten of een jongere Marokkaans, Antilliaans of Nederlands is.
Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen de etnische groepen met betrekking tot hun normen en waarden. Jongeren van niet-westerse afkomst zijn meer georiënteerd op religie, maken meer onderscheid tussen mannen en vrouwen en zijn minder individualistisch ingesteld. Maar juist deze normen en waarden doen voor crimineel gedrag helemaal niet ter zake. De normen die wel ter zake doen voor crimineel gedrag ("gij zult niet stelen en anderen niet benadelen") worden door alle etnische groepen in precies dezelfde mate onderschreven.
Niet wat een jongere denkt is belangrijk voor de ontwikkeling van crimineel gedrag, maar met wie hij of zij optrekt. Van groot belang voor de ontwikkeling van crimineel gedrag blijken namelijk de vrienden van de jongeren. Jongeren met vrienden die door de politie wel eens zijn opgepakt lopen veel meer risico zelf crimineel te worden dan jongeren met alleen maar 'brave' vrienden. Vooral de vriendengroepjes in de woonbuurt zijn een broedplaats voor crimineel gedrag. Deze buurtgroepen hebben meer invloed dan de vrienden op school en zelfs meer dan criminele familieleden, zoals broers, zussen, neven en nichten.
Naast de vrienden is ook de psychologische gesteldheid van de jongeren van belang. Jongeren die hyperactief zijn of agressief van aard, plegen meer delicten dan andere jongeren en dit effect doet zich vooral op de lange termijn gelden: jongeren die met 12 jaar hyperactief zijn blijken met 18 jaar nog steeds crimineler dan niet hyperactieve jongeren.

De invloed van de ouders op crimineel gedrag is in deze leeftijdsgroep (12 – 18 jaar) betrekkelijk gering. Zo heeft de opvoeding die de ouders aan een twaalfjarig kind geven, geen aantoonbare invloed op het criminele gedrag van de adolescent van 18 jaar. In de moderne maatschappij is de rol van de ouders kennelijk vrij snel uitgespeeld.


De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar


Hier worden talloze bevooroordeelde heilige huisjes in één klap van tafel worden geveegd.
Wat duidelijk wordt is dat (stelling;) criminaliteit bestreden moet worden zonder die eindeloze zinloze discussies over afkomst, etniciteit of (zo je wil) ras.

Wisp: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 6:29 pm)

Ik vind het nogal een raar verhaal, Kiam
Hoe zit het dan met die statistieken over criminaliteit onder Marokkaanse jongens die we meerdere malen gezien hebben?
Dat klopt echt niet met elkaar.

En criminaliteit komt echt in sommige families meer voor dan in andere, daar zal toch de opvoeding ook wel iets aan doen?

KiaM: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 6:45 pm)

Misschien alles nog een keer goed lezen.
Etniciteit, afkomst doen er niet zoveel toe, dat integenstelling tot wat er altijd beweerd wordt.
Vrienden die crimineel verdrag tonen doen er meer toe.
Let ook op de verschillende leeftijd-categorieën en de verschillen daar tussen.

Niet wat een jongere denkt is belangrijk voor de ontwikkeling van crimineel gedrag, maar met wie hij of zij optrekt. Van groot belang voor de ontwikkeling van crimineel gedrag blijken namelijk de vrienden van de jongeren. Jongeren met vrienden die door de politie wel eens zijn opgepakt lopen veel meer risico zelf crimineel te worden dan jongeren met alleen maar 'brave' vrienden. Vooral de vriendengroepjes in de woonbuurt zijn een broedplaats voor crimineel gedrag. Deze buurtgroepen hebben meer invloed dan de vrienden op school en zelfs meer dan criminele familieleden, zoals broers, zussen, neven en nichten.
Naast de vrienden is ook de psychologische gesteldheid van de jongeren van belang. Jongeren die hyperactief zijn of agressief van aard, plegen meer delicten dan andere jongeren en dit effect doet zich vooral op de lange termijn gelden: jongeren die met 12 jaar hyperactief zijn blijken met 18 jaar nog steeds crimineler dan niet hyperactieve jongeren.

De invloed van de ouders op crimineel gedrag is in deze leeftijdsgroep (12 – 18 jaar) betrekkelijk gering. Zo heeft de opvoeding die de ouders aan een twaalfjarig kind geven, geen aantoonbare invloed op het criminele gedrag van de adolescent van 18 jaar. In de moderne maatschappij is de rol van de ouders kennelijk vrij snel uitgespeeld.

http://www.politieenwetenschap.nl/index_1280.html


Het "benoemen" of het polariseren wat zo nodig was om e.e.a. ander aan te pakken, is nooit een goede basis geweest.
Terwijl dat steeds naar voren is gebracht als de heilige graal, ook ter voorkoming van criminaliteit.

Pizzaman: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 6:54 pm)

Ja hoor, we hebben weer een onderzoek.
En wie zijn dan die "vrienden" of wordt dat er maar bewust niet bij verteld.

De data betreffende 'wie deed wat' en 'wie zit er in de cel' spreken boekdelen.

Raya: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 7:01 pm)


Ik vind het nogal een raar verhaal, Kiam
Hoe zit het dan met die statistieken over criminaliteit onder Marokkaanse jongens die we meerdere malen gezien hebben?
Dat klopt echt niet met elkaar.

En criminaliteit komt echt in sommige families meer voor dan in andere, daar zal toch de opvoeding ook wel iets aan doen?


Je bedoelt de statistiek van jongeren die werden verdacht. Het woord zegt het al, verdachte is niet per definitie gelijk aan dader!

Eric de Blois: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 7:11 pm)

Het is wat flauw, maar dit resultaat is alleen in Rotterdam uitgevoerd. Er staan zoveel andere onderzoeken tegenover die andere resultaten geven. Het CBS geeft om de twee jaar wat cijfers. Die geven toch een geheel ander beeld. Ook het WODC doet zo af en toe een duit in het zakje. Dus helige huisjes zijn het niet. Het zijn gewoon koele feiten die de overtuigingen van sommigen omver walsen.

CBS - Jaarrapport Integratie 2012 pdf

WODC - Verdacht van criminaliteit - Allochtonen en autochtonen nader bekeken - pdf

Pizzaman: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 7:18 pm)Ik vind het nogal een raar verhaal, Kiam
Hoe zit het dan met die statistieken over criminaliteit onder Marokkaanse jongens die we meerdere malen gezien hebben?
Dat klopt echt niet met elkaar.

En criminaliteit komt echt in sommige families meer voor dan in andere, daar zal toch de opvoeding ook wel iets aan doen?


Je bedoelt de statistiek van jongeren die werden verdacht. Het woord zegt het al, verdachte is niet per definitie gelijk aan dader!

Gegevens betreffende gevangenisbevolking en jeugddetentie geven helaas eenzelfde beeld.
Doe dat x de pakkans en je hebt dadercijfers. Het is niet anders. Geef het nou maar op. Je kletst het toch niet goed.
Simpelweg meer kansarmen, meer criminaliteit. En hoe dat "KANSARM" nou eigenlijk komt is de discussie, niet het al of niet verhullen van de gevolgen.

Schooluitval wordt vaak als een potentiële indicator van criminaliteit gezien.
De kans dat een jongere zonder schooldiploma verdacht wordt van het plegen
van een misdrijf is, ook na correctie voor de overige achtergrondkenmerken,
bijna 2,5 keer zo groot als de kans dat een jongere die wel een diploma
behaalde verdacht wordt. Jongeren die geen diploma bezitten komen
eveneens 2,5 keer zo vaak voor in de verdachtenregistraties vanwege een
geweldsmisdrijf als jongeren die wel een diploma behaalden. Het belang van
dit kenmerk blijkt ook uit het aandeel van de variantie dat hierdoor extra
wordt verklaard: naast herkomstgroepering, leeftijd en geslacht verklaart
diplomabezit de kans op registratie als verdachte méér dan alle overige hier
onderzochte achtergrondkenmerken bij elkaar.

Bron: (gejat van EdB) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/FA26E32C-250B-4D1D-B3B9-35085B6C48BC/0/2005verdachtvancriminaliteit.pdf

Raya: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 7:29 pm)
Ik vind het nogal een raar verhaal, Kiam
Hoe zit het dan met die statistieken over criminaliteit onder Marokkaanse jongens die we meerdere malen gezien hebben?
Dat klopt echt niet met elkaar.

En criminaliteit komt echt in sommige families meer voor dan in andere, daar zal toch de opvoeding ook wel iets aan doen?


Je bedoelt de statistiek van jongeren die werden verdacht. Het woord zegt het al, verdachte is niet per definitie gelijk aan dader!

Gegevens betreffende gevangenisbevolking en jeugddetentie geven helaas eenzelfde beeld.
Doe dat x de pakkans en je hebt dadercijfers. Het is niet anders. Geef het nou maar op. Je kletst het toch niet goed.
Simpelweg meer kansarmen, meer criminaliteit. En hoe dat "KANSARM" nou eigenlijk komt is de discussie, niet het al of niet verhullen van de gevolgen.

Schooluitval wordt vaak als een potentiële indicator van criminaliteit gezien.
De kans dat een jongere zonder schooldiploma verdacht wordt van het plegen
van een misdrijf is, ook na correctie voor de overige achtergrondkenmerken,
bijna 2,5 keer zo groot als de kans dat een jongere die wel een diploma
behaalde verdacht wordt. Jongeren die geen diploma bezitten komen
eveneens 2,5 keer zo vaak voor in de verdachtenregistraties vanwege een
geweldsmisdrijf als jongeren die wel een diploma behaalden. Het belang van
dit kenmerk blijkt ook uit het aandeel van de variantie dat hierdoor extra
wordt verklaard: naast herkomstgroepering, leeftijd en geslacht verklaart
diplomabezit de kans op registratie als verdachte méér dan alle overige hier
onderzochte achtergrondkenmerken bij elkaar.

Bron: (gejat van EdB) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/FA26E32C-250B-4D1D-B3B9-35085B6C48BC/0/2005verdachtvancriminaliteit.pdf

Het kan natuurlijk ook zijn dat die jongens een minder slimme advocaat hebben, of langer zitten. What ever!
Feit blijft dat als er een misdaad wordt gepleegd iedereen verdachte is tot mensen als dader zijn uitgesloten.
De vraag moet dan zijn waarom Marokkaanse jongens zoveel meer of vaker verdacht worden. Daar zou ik graag eens een wetenschappelijk onderzoek over zien.

Einstein: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 7:50 pm)


Jongeren van niet-westerse afkomst zijn meer georiënteerd op religie, maken meer onderscheid tussen mannen en vrouwen en zijn minder individualistisch ingesteld. Maar juist deze normen en waarden doen voor crimineel gedrag helemaal niet ter zake

Het lijkt me triviaal en een open deur eerlijk gezegd. Niemand hanteert (vanuit geloof of anderszins) een systeem van normen en waarden, waarin diefstal en inbraak zijn gesanctionneerd. Integendeel, óók de criminelen zijn zich ter dege bewust van, dat hun gedrag tegen de gebruikelijke normen en waarden indruist. De normen en waarden omtrent diefstal en inbraak zijn common sense. Het probleem is dat het sommigen aan discipline ontbreekt, om zich aan die gemeenschappelijke normen en waarden te houden.

Eric de Blois: Re: Onderzoek criminaliteit Allochtoon/Autochtoon (vr mei 09, 2014 7:51 pm)


De vraag moet dan zijn waarom Marokkaanse jongens zoveel meer of vaker verdacht worden. Daar zou ik graag eens een wetenschappelijk onderzoek over zien.


Wat of wie bepaalt crimineel gedrag? Vraag het aan Wouter Buikhuisen. Die heeft eind jaren '70 onderzoek gedaan naar de relatie tussen erfelijkheid en gedrag. Hij is zoals te verwachten binnen het politieke klimaat in nederland volkomen verguisd en woont sinds de doodsbedreigingen aan zijn adres ergens in Spanje. Lang leve het taboe op Buikuisen

https://www.youtube.com/watch?v=j_KU2eGqPzY


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]