WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

Roos (met doornen): Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:41 am)

Wat een onzin. Ik vind een emotionele reactie in zo'n geval niet meer dan normaal, al had hij die stoel beter niet kunnen gooien.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:44 am)


Ik had het al eerder aangegeven: hier gaat het mis! Het gaat om 3 doden en dan is het idioot om een overtreding als uitgangspunt te nemen.

Als dit artikel als kapstok kan dienen, dan betekent dat, dat de man het in gevaar brengen van de drie slachtoffers te verwijten valt, dus ook hun dood! En dan zou het uitgangspunt doodslag moeten zijn, met zwaardere straffen, en niet een overtreding uit de wegenverkeerswet.

Als ik je argument zo lees vermoed ik dat jij de Pool schuldig vindt aan overtreding art. 6 WvW:

"Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat."

Ik vermoed ook dat de officier van justitie de Pool heeft aangeklaagd voor overtreding van dit artikel. De rechtbank acht echter niet bewezen dat dit artikel is overtreden.

Verder, als jij vindt dat als er bij een overtreding een andere straf geeist mag worden als er sprake is van doden, dan zul je de wet moeten aanpassen lijkt mij. Voorbeeld: rijden op een fiets zonder deugdelijk licht: € 55,= boete, tenzij er een dode valt, dan levenslang.

HvR: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:47 am)

Ja. Het volgende feit doet terzake: Man is het niet eens met rechterlijke uitspraak en gooit stoel richting rechter.

En als het jouw kindje en ouders waren geweest, Meneer (?) Waarheid? Had je er dan ook zo makkelijk over geoordeeld?

Het gaat niet over "zo makkelijk" maar over het zich neerleggen bij een vreselijke kwestie. "Zo gemakkelijk" kun je ook betrekken op de wijze waarop wraakgevoelens worden gecultiveerd.


Het strafrecht gaat over vergelding voor en bescherming van de samenleving alsmede over heropvoeding van de dader en het afschrikken van 'similar idiots'....

Geen van deze geijkte doelen van het recht zijn hier geadresseerd, derhalve is het zeer begrijpelijk dat men zich er niet bij kan en niet bij wil neerleggen.

Deze uitspraak bewerkstelligt het tegenovergestelde: door zo onrechtvaardig te oordelen, verliest de rechterlijke macht haar eigen gezag en autoriteit.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:52 am)


Rechtvaardigheid verlangt dat verdachte wordt bestraft voor het strafbare feit dat men heeft begaan. Men hoeft niet gestudeerd te hebben om zulks te begrijpen.

Zojuist is het vonnis gepubliceerd. Verdachte is niet schuldig bevonden aan het primair ten laste gelegde feit, terwijl de strafvordering van de Officier van Justitie erop was gericht dat hij daarvoor wel zou worden veroordeeld.

Hart van Nederland had een goed verslag, waarbij ook de moeder nog aan het woord kwam: "Een week per dode taakstraf".

Maar P-G, dit vonnis is juridisch gemakzuchtig tot op het bot.
1. Drie getuigen zeiden onafhankelijk van elkaar dat hij 120 reed. De rechtbank verwierp dit omdat ze op dezelfde weg zaten. Als ik op een weg zit, kan ik aardig inschatten hoe hard iemand rijdt.
2. De politie schatte dat hij tussen de 79 - 124 km reed (hij mocht tachtig). De rechtbank vond dit te breed ingeschat en nam het niet mee.

Hoe kan iemand 79 km rijden en dan zo hard uit de bocht vliegen dat je aan de overkant omgekeerd stopt en drie mensen onmiddellijk dood zijn??? Toen de vader buiten emotie raakte, en de moeder begon te huilen, pakte de rechter haar papieren rustig bij elkaar. Dat schokte me nog het meeste.

De ouders hielden overal rekening mee, maar niet met deze taakstraf. Hun ziel is beledigd, zoals de moeder zei. Het OM gaat in hoger beroep.

Heb je het vonnis gelezen? Voor een "juridisch gemakzuchtige" vonnis is het wel héél uitgebreid gemotiveerd.

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. M.a.w. (en ja, ik lees altijd het vonnis): de uitgebreide motivatie is gebaseerd op de insteek van de rechters: een verkeersovertreding. De man had geen strafblad, geen alcohol in zijn bloed en telefoneerde niet, reed in een stevige auto waarmee je je wel iets kunt permitteren en raakte alleen de controle kwijt over zijn stuur. Derhalve heeft hij geen schuld aan de tragische gevolgen.

De Pool zei dat zijn stuur opeens naar links trok. Bij technisch onderzoek bleken er geen gebreken en vond de rechter dat niet ontvankelijk. De volgende juridische flopmanoeuvre is dat hij 79-124 km heeft gereden op een weg die 80 km heeft. De kans dat hij maximaal 90 heeft gereden is niet uit onzerzoek, noch uit getuigenverklaringen gebleken. Daarmee staat vast dat hij zijn auto overschat heeft, want een weg als deze kent veel onverwachte verkeersobstakels en goed rijden betekent dar rekening mee houden. Heeft hij dus niet gedaan. Hij si gewoon de zoveelste patser in een stevige auto die denkt dat de weg en de mensen die er gebruik van maken voor hem moeten wijken. Of anders pech hebben.

Geen politieman in de buurt begrijpt het en ik wacht de volgende zitting af. Die volgens jou niet nodig is, P-G, want het vonnis is uitgebreid gemotiveerd. Het wordt hoog tijd dat de juristen aan banden worden gelegd met een andere wetgeving, die dit gefrommel uitsluit.

Waarom is overigens de zaak-Rog in Den Haag niet geldig in dit vonnis en dan niet de omstandigheden, maar wel de schuld die iemand ten laste kan worden gelegd? Ook een vader die uit zijn dak ging en een moeder die het niet pikte.

medita: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:53 am)
Dit vonnis is wel degelijk gemakzuchtig te noemen. Uit onderzoek blijkt immers dat de dader deze flauwe bocht makkelijk met 130 km p/u had moeten kunnen nemen, toch slaagde de dader erin hoewel niet dronken of stoned of met zijn telefoon bezig om uit de flauwe bocht te vliegen en 3 mensen dood te rijden, daar moet toch een reden voor zijn, de dader schijnt te ontkennen te hard gereden te hebben, en de 'rechters' nemen daar ondanks 3 doden genoegen mee en komen met een fopstrafje, alhoewel de dader volgens de 'rechters' wel degelijk voor gevaar gezorgd zou hebben.

Persoonlijk vind ik het alleen jammer dat de stoel deze 'rechters' niet raakte.

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3795773/2014/11/21/Rechtbank-geeft-verklaring-over-straf-na-stoelincident.dhtml

Ik kom er nog maar even op terug omdat ik dit al eerder aankaartte en geen antwoord kreeg.
Warom krijgt de Pool überhaupt straf als er geen strafbare feiten aan te tonen zijn?
Hier waren slechts 2 dingen mogelijk, nl.straf omdat hij te hard reed, bezopen was of anderszins een strafbaar feit heeft gepleegd of vrijspraak omdat er niets te bewijzen viel.Feit dat hij straf kreef bewijst toch dat hij iig een strafbaar feit heeft gepleegd en dat nu dus 3 mensen door dit strafbare feit om het leven zijn gekomen.
Het zou nu met natte vingerwerk ook zomaar een ongeluk kunnen zijn geweest, daar krijg je tegenwoordig toch geen straf voor of wel?Dus kennelijk is er iets strafbaars aan de hand geweest, waarom de doden daar niet aan gekoppeld zijn is mij een raadsel.
:hum:
De Pool is veroordeeld voor overtreding van art. 5 Wegenverkeerswet.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2014:10041

Dit artikel luidt:
“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Het wordt ook wel het kapstokartikel genoemd van de Wegenverkeerswet. Dat is omdat het door politie en justitie vaak ook wordt gebruikt om verkeersgedrag te bestraffen dat niet snel, of niet alleen als andere overtredingen is te bestraffen. Men kan ieder gevaarlijk verkeersgedrag hier onder hangen. Artikel 5 Wegenverkeerswet is een overtreding. Op overtreding van artikel 5 WVW staat een maximale hechtenis van twee maanden en een geldboete van de tweede categorie (€ 3.900,-). Daarnaast kan als bijkomende straf worden opgelegd een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal twee jaar.

De strafmaat van een overtreding is in eerste plaats gebaseerd op het overtreden van een regel, en daarna op basis van de consequentie van het overtreden van de regel. Voorbeeld: als de politie gevaarlijk rijgedrag constateert zonder doden wordt dit delict in principe hetzelfde behandelt als de politie gevaarlijk rijgedrag constateert met doden. Alleen in de strafmaat zelf heeft de rechter speling, zolang de straf maar niet zwaarder is dan het geldende maximum. Of te wel, als artikel 5 wordt overtreden is het voor het bepalen of iemand schuldig is irrelevant of er helemaal niets is gebeurd, of dat er 3 doden zijn gevallen.

En dit principe vind ik een goed principe. Allereerst vind ik het goed dat de wet omschrijft wat de maximale straf is op een delict. De boete op het rijden op een fiets zonder deugdelijk licht is € 55,=. Als ik een verkeersongeluk veroorzaak waarbij er doden vallen, waarvan de enige oorzaak is het rijden zonder deugdelijk licht, zou ik het onterecht vinden als ik een hogere straf zou krijgen dan die € 55,= . Zo is ook de straf van de Pool tot stand gekomen. Gekeken is wat de strafbare delicten waren en de rechter constateerde dat alleen art. 5 WvW is overtreden en in de marge die de wet stelt heeft zij de straf bepaald.
Ik begrijp dat de rechter had kunnen kiezen voor de maximale straf.
De rechter had dat best kunnen opleggen, nu komt ie er met schoffelen mee weg.
Weet jij waarom de rechter een mildere straf koos?
De rechter week af van het maximale, er waren wellicht verzachtende omstandigheden?
De ouders waren toch al 50 +ofzo. :misselijk:

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:53 am)


Het strafrecht gaat over vergelding voor en bescherming van de samenleving alsmede over heropvoeding van de dader en het afschrikken van 'similar idiots'....

Geen van deze geijkte doelen van het recht zijn hier geadresseerd, derhalve is het zeer begrijpelijk dat men zich er niet bij kan en niet bij wil neerleggen.

Deze uitspraak bewerkstelligt het tegenovergestelde: door zo onrechtvaardig te oordelen, verliest de rechterlijke macht haar eigen gezag en autoriteit.

Overtreding van artikel 5 WvW is geadresseerd. Andere overtredingen zijn niet bewezen. Mij dunkt dat de rechterlijke macht haar eigen gezag pas verliest als zij zaken bewezen acht die dat eigenlijk niet zijn.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:55 am)

Is dat het tegenwoordig? Niet meegaan in de Tokkietude is het draadje verzieken?

# 10
Ik ben benieuwd naar de reacties op een soortgelijke situatie, maar bij een andere invulling van rollen. Stel een allochtoon is het niet eens met een uitspraak van een rechter en gooit een stoel door de rechtszaal. Er zouden door dezelfde mensen die nu steunbetuigingen plaatsen aan de stoelengooier allerlei pleidooien voor hoge straffen voor de stoelengooier gevoerd worden.

Dat schreef jij en dat noem ik off topic en dit draadje verzieken.

Jij verziekt het door een reactie die jou niet aanstaat te diskwalificeren....

Ik diskwalificeer hoogstens de inhoudelijkheid van de reactie. Onderwerpen als deze hebben niets met de allochtonenkwestie te maken. Of met andere bedachte vooronderstellingen, die niet uit de feiten zijn af te leiden.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 11:58 am)


Ik begrijp dat de rechter had kunnen kiezen voor de maximale straf.
De rechter had dat best kunnen opleggen, nu komt ie er met schoffelen mee weg.
Weet jij waarom de rechter een mildere straf koos?
De rechter week af van het maximale, er waren wellicht verzachtende omstandigheden?
De ouders waren toch al 50 +ofzo. :misselijk:
Trep heeft in zijn posting een artikel uit het AD geplaatst met een verklaring van de rechtbank. Die stelt dat
de Pool met zijn auto zonder problemen de bocht met 130 kilometer per uur kunnen nemen, bleek uit onderzoek. Verder was hij niet dronken of stoned of met zijn telefoon bezig. Ook heeft hij een blanco strafblad. Een zware straf is daarom niet passend, aldus de rechtbank.

HvR: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 12:01 pm)Het strafrecht gaat over vergelding voor en bescherming van de samenleving alsmede over heropvoeding van de dader en het afschrikken van 'similar idiots'....

Geen van deze geijkte doelen van het recht zijn hier geadresseerd, derhalve is het zeer begrijpelijk dat men zich er niet bij kan en niet bij wil neerleggen.

Deze uitspraak bewerkstelligt het tegenovergestelde: door zo onrechtvaardig te oordelen, verliest de rechterlijke macht haar eigen gezag en autoriteit.


Overtreding van artikel 5 WvW is geadresseerd. Andere overtredingen zijn niet bewezen.
Mij dunkt dat de rechterlijke macht haar eigen gezag pas verliest als zij zaken bewezen acht die dat eigenlijk niet zijn.


Ook het justitieel apparaat maakt fouten.

Door je te verschuilen achter processen en procedures en geen mening te (willen) hebben over de inhoud ,
maak je goed inzichtelijk waar de gapende kloof tussen burgers en magistratuur vandaan komt....

Roos (met doornen): Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (za nov 22, 2014 12:12 pm)


Waarom is overigens de zaak-Rog in Den Haag niet geldig in dit vonnis en dan niet de omstandigheden, maar wel de schuld die iemand ten laste kan worden gelegd? Ook een vader die uit zijn dak ging en een moeder die het niet pikte.


De rechter achtte uiteindelijk in die zaak wel bewezen dat hij veel te hard reed (zie #17). En hij reed door na het doodrijden van Donnie Rog, en heeft daarna nog talrijke snelheidsboetes gekregen.
Maar waarom men het in dit geval niet bewezen acht dat de man te hard reed begrijp ik niet echt ...


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]