WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

Danny430: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 10:28 am)PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


De rechtbank is buro slachtofferhulp niet. Als mensen opvang behoeven voor het inderdaad grote leed dat hen is overkomen, dan zijn daar andere instanties voor dan de rechtbank.

De rechter hoort een uitspraak te doen over een gepleegd feit en heeft daarbij de Nederlandse wet en jurisprudentie om een oordeel te vormen.

Heb je liever dat de rechter uit emotionele overwegingen een zwaarder vonnis uitspreekt, en vervolgens de verdachte in hoger beroep gaat en dan alsnog een lagere straf krijgt opgelegd? Heeft dan meer genoegdoening plaatsgevonden?

Deze casus roept wel een maatschappelijke discussie op hoe we moeten kijken naar het geven van taakstraffen en onder welke voorwaarden. Persoonlijk ben ik voor afschaffing van taakstraffen omdat ze geen effectiviteit in de strafuitvoering toont. Ik zou liever terug gaan naar een systeem van geldboetes of celstraf. Honderdtwintig uur schoffelen voor drie doden valt anno 2014 niet meer uit te leggen.

Vergelijkbare discussies hebben we ook gehad na incidenten bij TBS-ontsnapten. Helaas schijnt de politiek nogal laks te zijn om dit soort zaken nog beter te bekijken.

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 10:41 am)PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


De rechtbank is buro slachtofferhulp niet. Als mensen opvang behoeven voor het inderdaad grote leed dat hen is overkomen, dan zijn daar andere instanties voor dan de rechtbank.

De rechter hoort een uitspraak te doen over een gepleegd feit en heeft daarbij de Nederlandse wet en jurisprudentie om een oordeel te vormen.

Heb je liever dat de rechter uit emotionele overwegingen een zwaarder vonnis uitspreekt, en vervolgens de verdachte in hoger beroep gaat en dan alsnog een lagere straf krijgt opgelegd? Heeft dan meer genoegdoening plaatsgevonden?

Straf heeft ook te maken met recht doen. Dat is er gewoon een onderdeel van. Je kunt je afvragen of het aannemelijk was geweest dat drie mensen op slag dood zouden zijn als er normaal gereden was en afgeremd, omdat je als bestuurder dient te anticiperen. Daarbij had het onderzoek uitgewezen dat er niet normaal gereden was. Dat heeft de rechter om haar moverende -maar niet uitgelegde- redenen, naast zich neergelegd.

Het probleem zit hem er, in dat niet het doodrijden als uitgangspunt genomen wordt, maar een verkeersovertreding. Als je als verpleegster een fout maakt bij een patient door onoplettendheid, en deze sterft, krijg je wel een wat zwaardere straf dan een taakstraf van 40 uur.

Pizzaman: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 11:45 am)


Als je als verpleegster een fout maakt bij een patient door onoplettendheid, en deze sterft, krijg je wel een wat zwaardere straf dan een taakstraf van 40 uur.


Daar zit 'm dan ook de onrechtvaardigheid.
Een verpleegster, die o.a. het redden van levens tot werk heeft gemaakt,
wordt strenger afgerekend dan een autorijdende malloot.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 11:58 am)


Jij was toch degene die niet gehinderd door enige kennis reeds vanaf den beginne een oordeel ter zake onderhavig vonnis had? Mij nu op eens dit standpunt toeschrijven, is tamelijk laag.


Ik zou maar eens naar je eigen formuleringen kijken, je hebt er kennis en kunde genoeg voor. Misschien kun je beide opmerkingen dan terug nemen, want de aanname dat ik niet beschikte over enige kennis zit er totaal naast. Ik had het vonnis en de belangrijkste overwegingen al meerdere keren gezien en gelezen. En dat had je kunnen opmaken uit hetgeen ik schreef, want er is in hoofdzaak geen jota of tittel aan toegevoegd in de loop van de discussie.

Hetgeen ik jou nadraag is dat je de rechter meent te kunnen vrij pleiten van een gemakzuchtig juridisch oordeel door te verwijzen naar de uitgebreide motivatie. Die bekritiseerde ik niet, maar het niet-ontvankelijk verklaren van enige getuigenissen en de uitkomst van het technisch onderzoek. Plus het totale gebrek aan gevoel voor de impact van dit vonnis. In het verlengde vind ik je commentaar nogal mager, formeel en eenzijdig en je razendsnelle verwijzing naar bloeddorstigheid buiten de orde.

De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

We praten langs elkaar heen. Het vonnis had anders moeten luiden. Aan de motivering van dat vonnis schort helemaal niets.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 11:59 am)


Ik zou maar eens naar je eigen formuleringen kijken, je hebt er kennis en kunde genoeg voor. Misschien kun je beide opmerkingen dan terug nemen, want de aanname dat ik niet beschikte over enige kennis zit er totaal naast. Ik had het vonnis en de belangrijkste overwegingen al meerdere keren gezien en gelezen. En dat had je kunnen opmaken uit hetgeen ik schreef, want er is in hoofdzaak geen jota of tittel aan toegevoegd in de loop van de discussie.

Hetgeen ik jou nadraag is dat je de rechter meent te kunnen vrij pleiten van een gemakzuchtig juridisch oordeel door te verwijzen naar de uitgebreide motivatie. Die bekritiseerde ik niet, maar het niet-ontvankelijk verklaren van enige getuigenissen en de uitkomst van het technisch onderzoek. Plus het totale gebrek aan gevoel voor de impact van dit vonnis. In het verlengde vind ik je commentaar nogal mager, formeel en eenzijdig en je razendsnelle verwijzing naar bloeddorstigheid buiten de orde.

De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het is niet de motivering welke ter discussie staat. Het zijn o.a. het afwijzen van de bewijsvoering en de daaruit voortvloeiende strafmaat welke ter discussie staan.
Precies!

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 12:02 pm)


PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


Die moeten ze gewoon standaard een oude Eend geven, die niet harder kan dan 90 en bij een ongeluk onmiddellijk in elkaar prakt. Alle snelle en stevige auto's met kooi zijn levensgevaarlijk voor de samenleving.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 12:06 pm)PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


De rechtbank is buro slachtofferhulp niet. Als mensen opvang behoeven voor het inderdaad grote leed dat hen is overkomen, dan zijn daar andere instanties voor dan de rechtbank.

De rechter hoort een uitspraak te doen over een gepleegd feit en heeft daarbij de Nederlandse wet en jurisprudentie om een oordeel te vormen.

Heb je liever dat de rechter uit emotionele overwegingen een zwaarder vonnis uitspreekt, en vervolgens de verdachte in hoger beroep gaat en dan alsnog een lagere straf krijgt opgelegd? Heeft dan meer genoegdoening plaatsgevonden?

Waar - in jouw overwegingen - zit het feit dat politie en getuigen en het technisch onderzoek aangeeft dat er veel te hard gereden is? En als er dan een schatting wordt gemaakt, de rechter niet kiest voor de 124 km, maar voor de 79? Want dat doet ze als ze zich beklaagd over de veel te ruime marge, waardoor een sluitende bewijsvoering ontbreekt. Ooit een Mercedes (of BMW) zo in de kreukels gezien als deze bij een snelheid van 79 km?

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 1:49 pm)
PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


De rechtbank is buro slachtofferhulp niet. Als mensen opvang behoeven voor het inderdaad grote leed dat hen is overkomen, dan zijn daar andere instanties voor dan de rechtbank.

De rechter hoort een uitspraak te doen over een gepleegd feit en heeft daarbij de Nederlandse wet en jurisprudentie om een oordeel te vormen.

Heb je liever dat de rechter uit emotionele overwegingen een zwaarder vonnis uitspreekt, en vervolgens de verdachte in hoger beroep gaat en dan alsnog een lagere straf krijgt opgelegd? Heeft dan meer genoegdoening plaatsgevonden?

Er is geen plausibele verklaring uitgekomen over hoe dit ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, geen drank, drugs, telefoon, technische mankementen, glad wegdek of misdragende fietsers. Ipv daarvan komt men met een halfslachtige verklaring over dat de dader gevaar heeft veroorzaakt, maar dan weer niet is bewezen dat er te hard gereden is bij een flauwe bocht die met 130 genomen had kunnen worden. Gemakzuchtig, een ander woord is er niet voor. Een ongeluk zit in een klein hoekje. De Pool zei dat hij, terwijl hij niet te hard reed, plots verblind werd door zonlicht en hierdoor per ongeluk te hard aan zijn stuur trok en zo noodlottig op de verkeerde baan kwam. Het is een plausibele verklaring hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan. Iets wat ons allemaal kan overkomen in het verkeer, dat je heel even bent afgeleid. Omdat je verblind wordt, schrikt van een overstekend dier, afgeleid wordt door een heel groot billboard langs de weg. Gelukkig gaat het meestal goed. Alleen in dit geval verschrikkelijk fout. Stel nu dat dat de Pool inderdaad zoiets is overkomen, is het dan rechtvaardig dat hij veroordeeld wordt voor een ander delict dan art. 5 WvW?

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 1:55 pm)


De rechtbank is buro slachtofferhulp niet. Als mensen opvang behoeven voor het inderdaad grote leed dat hen is overkomen, dan zijn daar andere instanties voor dan de rechtbank.

De rechter hoort een uitspraak te doen over een gepleegd feit en heeft daarbij de Nederlandse wet en jurisprudentie om een oordeel te vormen.

Heb je liever dat de rechter uit emotionele overwegingen een zwaarder vonnis uitspreekt, en vervolgens de verdachte in hoger beroep gaat en dan alsnog een lagere straf krijgt opgelegd? Heeft dan meer genoegdoening plaatsgevonden?

Er is geen plausibele verklaring uitgekomen over hoe dit ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, geen drank, drugs, telefoon, technische mankementen, glad wegdek of misdragende fietsers. Ipv daarvan komt men met een halfslachtige verklaring over dat de dader gevaar heeft veroorzaakt, maar dan weer niet is bewezen dat er te hard gereden is bij een flauwe bocht die met 130 genomen had kunnen worden. Gemakzuchtig, een ander woord is er niet voor. Een ongeluk zit in een klein hoekje. De Pool zei dat hij, terwijl hij niet te hard reed, plots verblind werd door zonlicht en hierdoor per ongeluk te hard aan zijn stuur trok en zo noodlottig op de verkeerde baan kwam. Het is een plausibele verklaring hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan. Iets wat ons allemaal kan overkomen in het verkeer, dat je heel even bent afgeleid. Omdat je verblind wordt, schrikt van een overstekend dier, afgeleid wordt door een heel groot billboard langs de weg. Gelukkig gaat het meestal goed. Alleen in dit geval verschrikkelijk fout. Stel nu dat dat de Pool inderdaad zoiets is overkomen, is het dan rechtvaardig dat hij veroordeeld wordt voor een ander delict dan art. 5 WvW?


Nee,, maar jouw aanname wordt niet gedekt door andere feiten. Ik heb tot nu toe niets gehoord of gelezen over verblindend zonlicht. De Pool heeft tegenover de politie verklaard dat zijn stuur opeens naar links trok en onbeheersbaar werd. Technisch onderzoek wees uit dat dat niet klopte en de rechter heeft dat dan ook terzijde gelegd.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (zo nov 23, 2014 2:19 pm)


Er is geen plausibele verklaring uitgekomen over hoe dit ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, geen drank, drugs, telefoon, technische mankementen, glad wegdek of misdragende fietsers. Ipv daarvan komt men met een halfslachtige verklaring over dat de dader gevaar heeft veroorzaakt, maar dan weer niet is bewezen dat er te hard gereden is bij een flauwe bocht die met 130 genomen had kunnen worden. Gemakzuchtig, een ander woord is er niet voor. Een ongeluk zit in een klein hoekje. De Pool zei dat hij, terwijl hij niet te hard reed, plots verblind werd door zonlicht en hierdoor per ongeluk te hard aan zijn stuur trok en zo noodlottig op de verkeerde baan kwam. Het is een plausibele verklaring hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan. Iets wat ons allemaal kan overkomen in het verkeer, dat je heel even bent afgeleid. Omdat je verblind wordt, schrikt van een overstekend dier, afgeleid wordt door een heel groot billboard langs de weg. Gelukkig gaat het meestal goed. Alleen in dit geval verschrikkelijk fout. Stel nu dat dat de Pool inderdaad zoiets is overkomen, is het dan rechtvaardig dat hij veroordeeld wordt voor een ander delict dan art. 5 WvW?


Nee,, maar jouw aanname wordt niet gedekt door andere feiten. Ik heb tot nu toe niets gehoord of gelezen over verblindend zonlicht. De Pool heeft tegenover de politie verklaard dat zijn stuur opeens naar links trok en onbeheersbaar werd. Technisch onderzoek wees uit dat dat niet klopte en de rechter heeft dat dan ook terzijde gelegd. Het is niet mijn aanname, maar de verklaring van de verdeding (in de bron die ik noem in posting 106 kun je het verslag van de verdediging nalezen). De Pool stelt dat dit de waarheid is. (Ps. volgens mij beweert de verdediging nergens dat er een technisch mankement te grondslag lag voor het trekken aan het stuur. )


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]