WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 5:36 pm)


We hebben een wegenverkeerswet, verkeersregels, hoge boetes op overtreding, en dat allemaal om mensen te dwingen tot bepaald gedrag, omdat het niet houden aan die regels gevaar oplevert voor andere weggebruikers. We kennen zelfs een kapstokregel om gedrag dat leidt tot gevaar, maar niet onder andere regels valt, te kunnen bestraffen. En dat is zelfs een duur artikel, omdat het leidt tot een educatieve maatregel welke geheel uit eigen zak betaald moet worden.
Iedereen die een gemotoriseerd voertuig bestuurd, heeft les gehad in de regels waaraan men zich te houden heeft. Het niet houden aan die regels is derhalve een keuze. Ook zeker een keuze in het nemen van risico's voor het leven van anderen.

Of men schijt heeft aan het eigen legen, of denkt dat men zelf in een mercedes toch wel beschermd zit t.o.v. argeloze fietsers, doet er in het geheel niet toe.

Het onderscheid tussen roekeloosheid enerzijds en al dan niet voorwaardelijke opzet anderzijds is wel degelijk van groot belang. Bij roekeloosheid is sprake van het primair ten laste gelegde feit waarvoor in casu verdachte is vrijgesproken, bij opzet is sprake van doodslag. Naar ik hoop, zie je dat verschil wel.

Ik hoop dat jij ziet dat de wet op dit punt zou moeten worden aangepast.
Als je 3 mensen over het hoofd ziet in het verkeer, heb je de verkeersregels overtreden en daarmee bewust mensen in gevaar gebracht. Doodslag, dus!

Het feit dat er drie doden zijn gevallen, impliceert niet dat er sprake is van doodslag. Een chirurg die een medische fout maakt, had ook geen opzet op de dood van zijn patiënt.
Alle klaagzangen terzijde geschoven, weet jij eigenlijk wat doodslag betekent? Het is moord minus de voorbedachte rade.

Agamemnon: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 5:37 pm)
Bij ongelukken op de openbare weg kan opzet zelden worden aangenomen, niet in de laatste plaats omdat zulks impliceert dat men de aanmerkelijke kans op een fatale afloop van bepaalde gedraingen willens en wetens moet hebben aanvaard. Zulks gaat eigenlijk altijd samen met een aanmerkelijk levensrisico, aldus een aanmerkelijke kans dat men zélf ook komt te overlijden. Zolang er geen contra-indicaties bestaan, moet op grond van algemene ervaringsregels worden aangenomen dat men niet zomaar het eigen leven willens en wetens op het spel zet.

Verzin je dit ter plekke, of wordt dit idee in de rechtspraak daadwerkelijk toegepast?
Ik vind het niet gespeend van logica, moet ik zeggen.

Hoe waarschijnlijk is het dat iemand eventjes zijn eigen leven willens en wetens in de waagschaal zet? Wellicht dat jij zo lichtzinnig over jouw eigen leven denkt, maar de meeste mensen zullen dat niet doen.
De kampioen archaïsch taalgebruik snapt "niet gespeend van logica" niet. Mien got. :duh:
Nog maar een keer dan: Verzin je dit ter plekke, of wordt dit idee (of principe) in de rechtspraak daadwerkelijk toegepast.
Het klinkt logisch.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 5:38 pm)


Ik hoop dat jij ziet dat de wet op dit punt zou moeten worden aangepast.
Als je 3 mensen over het hoofd ziet in het verkeer, heb je de verkeersregels overtreden en daarmee bewust mensen in gevaar gebracht. Doodslag, dus!

Jij snapt het verschil niet tussen een overtreding en een misdrijf. Jij snapt het verschil niet tussen schuld en merkelijke schuld. Jij lijkt schuld gelijk te willen stellen aan merkelijke schuld. Dat er geen verschil is tussen stomme pech en ernstig verwijtbaar handelen.

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 5:49 pm)

Verzin je dit ter plekke, of wordt dit idee in de rechtspraak daadwerkelijk toegepast?
Ik vind het niet gespeend van logica, moet ik zeggen.

Hoe waarschijnlijk is het dat iemand eventjes zijn eigen leven willens en wetens in de waagschaal zet? Wellicht dat jij zo lichtzinnig over jouw eigen leven denkt, maar de meeste mensen zullen dat niet doen.
De kampioen archaïsch taalgebruik snapt "niet gespeend van logica" niet. Mien got. :duh:
Nog maar een keer dan: Verzin je dit ter plekke, of wordt dit idee (of principe) in de rechtspraak daadwerkelijk toegepast.
Het klinkt logisch.

Het is terecht vaste rechtspraak. Zie onder meer het Porsche-arrest en Enkhuizer Doodslag.

panda: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 6:23 pm)


De Enkhuizer casus beschrijft een specifieke situatie waarbij een verdachte aan de politie probeerde te ontkomen. Die casus zegt echter niets over de omstandigheden waardoor dit ongeval tot stand is gekomen. De conclusie dat er pas sprake is van voorwaardelijke opzet als de omstandigheden meer in de buurt komen van bijvoorbeeld de Enkhuizer casus volg ik dan ook niet.


Bij ongelukken op de openbare weg kan opzet zelden worden aangenomen, niet in de laatste plaats omdat zulks impliceert dat men de aanmerkelijke kans op een fatale afloop van bepaalde gedraingen willens en wetens moet hebben aanvaard. Zulks gaat eigenlijk altijd samen met een aanmerkelijk levensrisico, aldus een aanmerkelijke kans dat men zélf ook komt te overlijden. Zolang er geen contra-indicaties bestaan, moet op grond van algemene ervaringsregels worden aangenomen dat men niet zomaar het eigen leven willens en wetens op het spel zet.

We hebben een wegenverkeerswet, verkeersregels, hoge boetes op overtreding, en dat allemaal om mensen te dwingen tot bepaald gedrag, omdat het niet houden aan die regels gevaar oplevert voor andere weggebruikers. We kennen zelfs een kapstokregel om gedrag dat leidt tot gevaar, maar niet onder andere regels valt, te kunnen bestraffen. En dat is zelfs een duur artikel, omdat het leidt tot een educatieve maatregel welke geheel uit eigen zak betaald moet worden.
Iedereen die een gemotoriseerd voertuig bestuurd, heeft les gehad in de regels waaraan men zich te houden heeft. Het niet houden aan die regels is derhalve een keuze. Ook zeker een keuze in het nemen van risico's voor het leven van anderen.

Of men schijt heeft aan het eigen legen, of denkt dat men zelf in een mercedes toch wel beschermd zit t.o.v. argeloze fietsers, doet er in het geheel niet toe.

Het is wel duidelijk dat jij autorijden sowieso doodeng vindt. Jij was toch ook iemand die zelfs wanneer je 130 km/u mag toch nooit harder dan 100 km/u rijdt? In feite ben jij dan degene die gevaarlijk rijdt, omdat al het verkeer achter je moet remmen om niet boven op jou te knallen. En datzelfde geldt ook voor je advies om op de rem te gaan staan bij plotselinge mist: zeer gevaarlijk gedrag! Maar de meesten hebben - anders dan jij - niet het gevoel dat ze willens en wetens hun leven en die van anderen in de waagschaal zetten zodra ze optrekken naar boven de 100 km/u op plaatsen waar 120 of 130 de maximale snelheid is. In het geval van de Pool stelde het NFI zelfs vast dat je nog veilig kunt optrekken naar 130 km/u in een bocht op de 80 km/u-weg! Die maximumsnelheden hebben dan ook niet zo veel te maken met veiligheid (het zijn vooral grote snelheidsverschillen met slome rijders die menen toch links te mogen rijden die veel gevaar zetten), maar met het het gezeik van milieuorganisaties over geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Kortom, als iemand te hard rijdt dan heeft die persoon geen schijt aan het eigen leven of aan die van anderen, maar steekt hij vooral de vinger op naar de milieuorganisaties...

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 6:45 pm)

De vader, die de stoel gooide, zit vanavond in Late Night bij Humberto Tan.
Het OM onderzoekt of het een belediging van de rechter is.

Agamemnon: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 6:47 pm)


De vader, die de stoel gooide, zit vanavond in Late Night bij Humberto Tan.
Het OM onderzoekt of het een belediging van de rechter is.

Bij vervolging riskeren ze een volksopstand, dus dat zal wel loslopen. :wink:

Lumiere: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 6:52 pm)Bij ongelukken op de openbare weg kan opzet zelden worden aangenomen, niet in de laatste plaats omdat zulks impliceert dat men de aanmerkelijke kans op een fatale afloop van bepaalde gedraingen willens en wetens moet hebben aanvaard. Zulks gaat eigenlijk altijd samen met een aanmerkelijk levensrisico, aldus een aanmerkelijke kans dat men zélf ook komt te overlijden. Zolang er geen contra-indicaties bestaan, moet op grond van algemene ervaringsregels worden aangenomen dat men niet zomaar het eigen leven willens en wetens op het spel zet.

Verzin je dit ter plekke, of wordt dit idee in de rechtspraak daadwerkelijk toegepast?
Ik vind het niet gespeend van logica, moet ik zeggen.

Lijkt me vrij logisch eigenlijk, of je moet van mening zijn dat mensen die het snelheidslimiet overtreden, zelfmoordneigingen hebben en dat lijkt me absurd. Je neemt een bepaald risico als je te hard rijdt, akkoord, maar dat doe je technisch gezien altijd al ongeacht of je het snelheidslimiet aanhoudt of niet. Als ik bijvoorbeeld naar de slechtste chauffeur van Nederland kijk, zie ik een heleboel autorijders die allesbehalve bewust rijgedrag vertonen, die aanvaarden niet willens en wetens dat ze fataal aflopen.

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 6:58 pm)De vader, die de stoel gooide, zit vanavond in Late Night bij Humberto Tan.
Het OM onderzoekt of het een belediging van de rechter is.

Bij vervolging riskeren ze een volksopstand, dus dat zal wel loslopen. :wink:

Vervolging zou mijn inziens niet maatschappelijk opportuun zijn.

panda: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 7:00 pm)

Nieuwe dag, nieuwe discussie, want we hebben weer een nieuw vonnis: opnieuw slechts veroordeling voor gevaarlijk rijden (taakstraf van 60 uur) bij fataal ongeluk door 20 km/u te hard te rijden:
http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/gilze-en-rijen/werkstraf-na-fataal-ongeval-in-gilze-1.4641981


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]