WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

panda: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 9:43 pm)


Ik zou haast zeggen dat iemand die na het doodrijden van drie mensen, al was het een ongelukkig, zo stoïcijns reageert, empathisch gestoord is, en dat is absoluut reden om nog eens goed na te gaan of hij echt wel goed en bewust heeft gereden om risico's te mijden.

Het is overigens een misvatting dat empathie een schuldbekentenis inhoud.

Het gaat hier om het verschil tussen berouw en spijt. Berouw kun je alleen maar hebben over je eigen daden, dus impliceert schuld, maar het kan je spijten dat er zo veel ellende in de wereld is hetgeen niet impliceert dat jij de oorzaak bent van die ellende. Ik zie niet goed waarom de Pool empathie of spijt zou moeten uiten in dit proces waar zijn lot op het spel staat en niet die van de nabestaanden.
Omdat het nu lijkt alsof het hem allemaal weinig doet? Hoe denk je dat dat bij de nabestaanden overkomt. En waarom worden zijn gevoelens wel door de rechter in het vonnis meegenomen?

Omdat het vonnis over hem en niet over de nabestaanden gaat?

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 9:56 pm)


Berouw impliceert schuld, maar volgens de rechtbank is de schuld niet bewezen dus waarom zou hij berouw moeten tonen? Merk dan ook op dat dit een klassieke val is voor elke verdachte: toont hij berouw dan impliceert dat een schuldbekentenis, maar toont hij geen berouw dan is hij ook nog een kille klootzak en wordt de straf alleen maar verhoogd (als je de wil van het volk zou uitvoeren). Zoals je ziet, is er over dit soort zaken nagedacht door de mensen die de wetten hebben gemaakt en het zou de discussie enorm helpen als de critici ook zouden proberen na te denken.

Ik zou haast zeggen dat iemand die na het doodrijden van drie mensen, al was het een ongelukkig, zo stoïcijns reageert, empathisch gestoord is, en dat is absoluut reden om nog eens goed na te gaan of hij echt wel goed en bewust heeft gereden om risico's te mijden.

Het is overigens een misvatting dat empathie een schuldbekentenis inhoud.

Het gaat hier om het verschil tussen berouw en spijt. Berouw kun je alleen maar hebben over je eigen daden, dus impliceert schuld, maar het kan je spijten dat er zo veel ellende in de wereld is hetgeen niet impliceert dat jij de oorzaak bent van die ellende. Ik zie niet goed waarom de Pool empathie of spijt zou moeten uiten in dit proces waar zijn lot op het spel staat en niet die van de nabestaanden.

je bent ALTIJD verantwoordelijk voor je daden, ook bij gebrek daaraan! Hij zou zich bijvoorbeeld moeten afvragen hoe hij die fietsers kon missen en ze ineens voor zijn auto zag toen het te laat was.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 10:12 pm)


En daar schuilt dan ook het gevaar in. De weg en het verkeer zijn NOOIT!!!!! hetzelfde. Er zijn andere weggebruikers die weer op hun manier aan het verkeer deelnemen, hun fouten maken en onvoorziene fratsen uithalen, het weer dat anders is, het licht, je eigen stemming en ervaringen van vlak ervoor.
Het 'op de automaat' rijden duidt juist op wegzinken in gedachten, bezig zijn met heel andere dingen. Het zijn juist de mensen die 'op de automaat' rijden die ineens kunnen schrikken en dan een ruk aan het stuur geven, soms met fatale gevolgen.....
Kortom: met op de automaat rijden, kun je de situaties voor, naast en achter je niet goed inschatten en niet anticiperen!

Het is me duidelijk, jij wil de menselijke aard strafbaar stellen.


De menselijke aard is ook het recht van de sterkste maar toch sluiten we de overvaller die een oud dametje beroofd, op en stellen we de automobilist die van links komt en geen voorrang verleent aansprakelijk.
De hele veiligheid in de samenleving is gebaseerd op afspraken rond gedrag en afstraffen van voor de samenleving fout gedrag. Daarvoor zijn hele wetboeken vol geschreven.
Anticiperen is overigens een van de criteria voor het verkrijgen van je rijbewijs. Als je tijdens je rij-examen blijk geeft niet op te letten, zak je als een baksteen. Waarom zou je dan wel onoplettend mogen gaan rijden als je het papiertje in je zak hebt?
Dat mensen bij tijd en wijle onoplettend zijn maakt deel uit van zijn aard. Het recht houdt hier rekening mee door middel van verschillende gradaties van schuld toe te passen. Voorbeeld: bij artikel 5 WvW volstaat het aantonen van schuld verwijtbaar is, bij artikel 6 WvW niet, hiervoor is het nodig dat de schuld ernstig verwijtbaar is. Het verschil tussen een gedraging wat bij de menselijke normale aard een ieder kan overkomen en een gedraging wat moreel gezien als fout wordt ervaren (als iemand bewust een regel overtreedt bijvoorbeeld). In geen van je betogen houd jij rekening met dit verschil.

Enzo501: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 10:13 pm)

Dubbel

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 10:25 pm)

Het is me duidelijk, jij wil de menselijke aard strafbaar stellen.


De menselijke aard is ook het recht van de sterkste maar toch sluiten we de overvaller die een oud dametje beroofd, op en stellen we de automobilist die van links komt en geen voorrang verleent aansprakelijk.
De hele veiligheid in de samenleving is gebaseerd op afspraken rond gedrag en afstraffen van voor de samenleving fout gedrag. Daarvoor zijn hele wetboeken vol geschreven.
Anticiperen is overigens een van de criteria voor het verkrijgen van je rijbewijs. Als je tijdens je rij-examen blijk geeft niet op te letten, zak je als een baksteen. Waarom zou je dan wel onoplettend mogen gaan rijden als je het papiertje in je zak hebt?
Dat mensen bij tijd en wijle onoplettend zijn maakt deel uit van zijn aard. Het recht houdt hier rekening mee door middel van verschillende gradaties van schuld toe te passen. Voorbeeld: bij artikel 5 WvW volstaat het aantonen van schuld verwijtbaar is, bij artikel 6 WvW niet, hiervoor is het nodig dat de schuld ernstig verwijtbaar is. Het verschil tussen een gedraging wat bij de menselijke normale aard een ieder kan overkomen en een gedraging wat moreel gezien als fout wordt ervaren (als iemand bewust een regel overtreedt bijvoorbeeld). In geen van je betogen houd jij rekening met dit verschil.

Ik houd met van alles rekening.
Ook dat je als verkeersdeelnemer verantwoordelijkheid draagt naar je medeverkeersdeelnemers en je er niet onderuit kunt lullen dat het menselijk gedrag was dat je drie mensen dood hebt gereden.
Ik hou er zelfs rekening mee dat de slachtoffers aan de andere kant van de weg reden, gezien de onverklaarbare 'ruk naar links', en de Pool dus op de verkeerde weghelft terecht kwam.
Ik concludeer in allereerste instantie dat er wel degelijk schuld is. En dan past per definitie een werkstrafje van 120 dagen al niet voor het doodrijden van drie mensen. Kun je vervolgens verder discussiëren over de mate van verwijtbaarheid en daarvoor passende straf.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 10:44 pm)De menselijke aard is ook het recht van de sterkste maar toch sluiten we de overvaller die een oud dametje beroofd, op en stellen we de automobilist die van links komt en geen voorrang verleent aansprakelijk.
De hele veiligheid in de samenleving is gebaseerd op afspraken rond gedrag en afstraffen van voor de samenleving fout gedrag. Daarvoor zijn hele wetboeken vol geschreven.
Anticiperen is overigens een van de criteria voor het verkrijgen van je rijbewijs. Als je tijdens je rij-examen blijk geeft niet op te letten, zak je als een baksteen. Waarom zou je dan wel onoplettend mogen gaan rijden als je het papiertje in je zak hebt?
Dat mensen bij tijd en wijle onoplettend zijn maakt deel uit van zijn aard. Het recht houdt hier rekening mee door middel van verschillende gradaties van schuld toe te passen. Voorbeeld: bij artikel 5 WvW volstaat het aantonen van schuld verwijtbaar is, bij artikel 6 WvW niet, hiervoor is het nodig dat de schuld ernstig verwijtbaar is. Het verschil tussen een gedraging wat bij de menselijke normale aard een ieder kan overkomen en een gedraging wat moreel gezien als fout wordt ervaren (als iemand bewust een regel overtreedt bijvoorbeeld). In geen van je betogen houd jij rekening met dit verschil.

Ik houd met van alles rekening.
Ook dat je als verkeersdeelnemer verantwoordelijkheid draagt naar je medeverkeersdeelnemers en je er niet onderuit kunt lullen dat het menselijk gedrag was dat je drie mensen dood hebt gereden.
Ik hou er zelfs rekening mee dat de slachtoffers aan de andere kant van de weg reden, gezien de onverklaarbare 'ruk naar links', en de Pool dus op de verkeerde weghelft terecht kwam.
Ik concludeer in allereerste instantie dat er wel degelijk schuld is. En dan past per definitie een werkstrafje van 120 dagen al niet voor het doodrijden van drie mensen. Kun je vervolgens verder discussiëren over de mate van verwijtbaarheid en daarvoor passende straf. De schuld staat vast, dat bestrijdt niemand en de Pool is daar dan ook voor veroordeeld. De mate van verwijtbaarheid is juist het discussie punt, immers, dat is het verschil tussen een taakstraf of 15 maanden gevangenisstraf. Het verschil tussen per ongeluk een regel overtreden of bewust een regel overtreden.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 10:51 pm)

Omdat het nu lijkt alsof het hem allemaal weinig doet? Hoe denk je dat dat bij de nabestaanden overkomt. En waarom worden zijn gevoelens wel door de rechter in het vonnis meegenomen?

Omdat het vonnis over hem en niet over de nabestaanden gaat?
Jij verwoordt (met opzet?) exact de autistische gang van zaken in dit soort processen waar de nabestaanden van een ongeluk waar een peuter van 2 en haar grootouders worden platgereden volkomen buitenspel staan en waarna de rechter uitspraak doet (met nadruk zelfs nog op het woord 'ONvoorwaardelijke werkstraf' en na het gooien van de stoel stoicijns de papieren bij elkaar raapt. Punt is ook dat als de chauffeur ook maar enigszins medeleven met die ouders had betoont (een in mijn ogen volkomen normale reactie zou zijn), die stoel waarschijnlijk nooit gegooid was. De menselijke maat is volkomen zoek in dit soort zaken, hetgeen maatschappelijke onrust oproept die op een gegeven moment gevaarlijke vormen kan gaan aannemen.

Voor een zware jongen zoeken ze zorgvuldig uit wie de zaak doet. Laten ze dat ook eens standaard doen bij zaken met een zwaar emotionele en trieste lading. Deze rechter miste alle Fingerspitzengefühl die de ouders nodig hadden en de mensen in de zaal ook. Hadden ze nooit op deze zaak moeten zetten! De agressie loopt de spuigaten uit op de sociale media, maar daar loopt toch wel iemand rond in Roermond, die dit had kunnen voorzien? Sommigen hebben inderdaad oogkleppen op en kunnen niets met een veranderde samenleving.

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 10:55 pm)

Dat mensen bij tijd en wijle onoplettend zijn maakt deel uit van zijn aard. Het recht houdt hier rekening mee door middel van verschillende gradaties van schuld toe te passen. Voorbeeld: bij artikel 5 WvW volstaat het aantonen van schuld verwijtbaar is, bij artikel 6 WvW niet, hiervoor is het nodig dat de schuld ernstig verwijtbaar is. Het verschil tussen een gedraging wat bij de menselijke normale aard een ieder kan overkomen en een gedraging wat moreel gezien als fout wordt ervaren (als iemand bewust een regel overtreedt bijvoorbeeld). In geen van je betogen houd jij rekening met dit verschil.

Ik houd met van alles rekening.
Ook dat je als verkeersdeelnemer verantwoordelijkheid draagt naar je medeverkeersdeelnemers en je er niet onderuit kunt lullen dat het menselijk gedrag was dat je drie mensen dood hebt gereden.
Ik hou er zelfs rekening mee dat de slachtoffers aan de andere kant van de weg reden, gezien de onverklaarbare 'ruk naar links', en de Pool dus op de verkeerde weghelft terecht kwam.
Ik concludeer in allereerste instantie dat er wel degelijk schuld is. En dan past per definitie een werkstrafje van 120 dagen al niet voor het doodrijden van drie mensen. Kun je vervolgens verder discussiëren over de mate van verwijtbaarheid en daarvoor passende straf. De schuld staat vast, dat bestrijdt niemand en de Pool is daar dan ook voor veroordeeld. De mate van verwijtbaarheid is juist het discussie punt, immers, dat is het verschil tussen een taakstraf of 15 maanden gevangenisstraf. Het verschil tussen per ongeluk een regel overtreden of bewust een regel overtreden.

Klopt, de mate van verwijtbaarheid is het discussiepunt en daarmee de straf.
Ik acht mensen verantwoordelijk voor hun gedrag. Helemaal als ze verkeersdeelnemer zijn in en nog meer als ze bestuurder zijn van een zware auto als een mercedes, welke is gebouwd voor de veiligheid van de inzittenden en niet die van andere weggebruikers. Dat vereist extra oplettendheid van de bestuurder. Mensen die niet in staat zijn om zich aan de verkeersregels te houden moeten helemaal niet aan het verkeer deelnemen maar met een trapauto in de speeltuin gaan spelen. Mensen hebben het recht dat hun leven beschermd wordt tegen mensen die niet opletten in het verkeer.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (ma nov 24, 2014 11:09 pm)


Ik houd met van alles rekening.
Ook dat je als verkeersdeelnemer verantwoordelijkheid draagt naar je medeverkeersdeelnemers en je er niet onderuit kunt lullen dat het menselijk gedrag was dat je drie mensen dood hebt gereden.
Ik hou er zelfs rekening mee dat de slachtoffers aan de andere kant van de weg reden, gezien de onverklaarbare 'ruk naar links', en de Pool dus op de verkeerde weghelft terecht kwam.
Ik concludeer in allereerste instantie dat er wel degelijk schuld is. En dan past per definitie een werkstrafje van 120 dagen al niet voor het doodrijden van drie mensen. Kun je vervolgens verder discussiëren over de mate van verwijtbaarheid en daarvoor passende straf. De schuld staat vast, dat bestrijdt niemand en de Pool is daar dan ook voor veroordeeld. De mate van verwijtbaarheid is juist het discussie punt, immers, dat is het verschil tussen een taakstraf of 15 maanden gevangenisstraf. Het verschil tussen per ongeluk een regel overtreden of bewust een regel overtreden.

Klopt, de mate van verwijtbaarheid is het discussiepunt en daarmee de straf.
Ik acht mensen verantwoordelijk voor hun gedrag. Helemaal als ze verkeersdeelnemer zijn in en nog meer als ze bestuurder zijn van een zware auto als een mercedes, welke is gebouwd voor de veiligheid van de inzittenden en niet die van andere weggebruikers. Dat vereist extra oplettendheid van de bestuurder. Mensen die niet in staat zijn om zich aan de verkeersregels te houden moeten helemaal niet aan het verkeer deelnemen maar met een trapauto in de speeltuin gaan spelen. Mensen hebben het recht dat hun leven beschermd wordt tegen mensen die niet opletten in het verkeer. En je dus de menselijke aard negeert waarbij zelfs de zeer oplettende verkeersdeelnemer een moment van onoplettendheid kan hebben.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]