WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

double0dennis: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 10:48 am)


Omdat het vonnis over hem en niet over de nabestaanden gaat?

Jij verwoordt (met opzet?) exact de autistische gang van zaken in dit soort processen waar de nabestaanden van een ongeluk waar een peuter van 2 en haar grootouders worden platgereden volkomen buitenspel staan en waarna de rechter uitspraak doet (met nadruk zelfs nog op het woord 'ONvoorwaardelijke werkstraf' en na het gooien van de stoel stoicijns de papieren bij elkaar raapt. Punt is ook dat als de chauffeur ook maar enigszins medeleven met die ouders had betoont (een in mijn ogen volkomen normale reactie zou zijn), die stoel waarschijnlijk nooit gegooid was. De menselijke maat is volkomen zoek in dit soort zaken, hetgeen maatschappelijke onrust oproept die op een gegeven moment gevaarlijke vormen kan gaan aannemen.

Voor een zware jongen zoeken ze zorgvuldig uit wie de zaak doet. Laten ze dat ook eens standaard doen bij zaken met een zwaar emotionele en trieste lading. Deze rechter miste alle Fingerspitzengefühl die de ouders nodig hadden en de mensen in de zaal ook. Hadden ze nooit op deze zaak moeten zetten! De agressie loopt de spuigaten uit op de sociale media, maar daar loopt toch wel iemand rond in Roermond, die dit had kunnen voorzien? Sommigen hebben inderdaad oogkleppen op en kunnen niets met een veranderde samenleving.

Met alle respect maar dit brevet van onvermogen aan het adres van de rechter is niet terecht. Een rechter kan simpelweg geen hogere straf opleggen omdat het zo zielig voor de nabestaanden is en de dader nog niet de moeite neemt om spijt te betuigen.

In de uitspraak valt duidelijk te lezen dat er onvoldoende bewijs is om uit te gaan van voorwaardelijke opzet. De enige getuigen verklaarden dat verdachte rond de 100 km/u gereden zou hebben. Maar zij kwamen hem tegemoet gereden terwijl hun eigen snelheid al 80 km/u was. Zelfs als verdachte zich aan de maximum snelheid gehouden had, naderden hij en de getuigen elkaar met een snelheid van 160 km/u. Hoe je dan van een tegemoetkomende wagen zou kunnen inschatten dat die zeker 100 gereden zou hebben is mij een raadsel. Het is anders als je achter de verdachte aanrijdt en hij duidelijk afstand maakt terwijl je 80 rijdt. Maar zoals te lezen valt in het vonnis: dat was niet het geval. Het NFI deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat de snelheid van verdachte tussen 76 en 124 km/u moet zijn geweest. Daaruit kan niet eens worden bewezen dat hij überhaupt te hard gereden heeft.

Dan is er de kwestie van het slingeren over de weg. Er is geen enkele verklaring gevonden voor het slingergedrag. Er kan daarom ook niet worden vastgesteld dat het slingergedrag opzettelijk of door een foute handeling van verdachte was. Het is weliswaar aannemelijk maar het kan simpelweg niet bewezen worden.

In het licht van die overwegingen vraag ik me af wat die rechter anders had kunnen doen. Je stelt terecht dat verdachte met 120 uur taakstraf veel te makkelijk wegkomt. Maar het is in mijn optiek onterecht om dat de rechter te verwijten. De wet zal moeten worden aangepast om beter recht te kunnen doen aan de situatie.

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 10:52 am)


Ook niet-anticiperende verkeersdeelnemers willen wel eens iets anders hebben gedaan tijdens het deelnemen aan het verkeer dan deelnemen aan het verkeer. Daarbij is niet-anticiperen niet wat er geleerd is. Het is hoe dan ook onveilig verkeersgedrag. Je mag dan ook niet rijden als je vermoeid bent. In vrachtwagens hebben ze daarvoor zelfs apparatuur ingebouwd die de rijtijden en rusttijden bijhoud. Ik zou zeggen bekijk het filmpje nog eens. Ik vraag me af of de rechter zich wel goed heeft gerealiseerd dat die automobilist zo ver uit de bocht vloog dat hij een ver voorbij een afgescheiden dubbel fietspad aan de overkant van de weg schoot en daarbij zo hard op twee fietsers knalde dat 3 mensen het leven verloren. Alle reden om er nog eens goed naar te kijken. Iemand doodrijden met het excuus dat het menselijk is om af en toe even je aandacht te laten verslappen, is een vreselijk slap excuus. Stel dat de kleuterjuf met de kinderen, waaronder de jouwe, op stap gaat en je kind kwijt raakt, met het excuus dat haar aandacht even verslapte, maar ja, dat dat toch zeer menselijk is! Voor de nabestaanden is het een verschrikkelijk excuus, voor mij persoonlijk zou geen straf hoog genoeg zijn. Alleen besef ik wel dat mijn emoties niet leidraad moeten zijn voor hoe er vergolden moet gaan worden in de maatschappij. Dat zou maar tot zeer ongelijke en inconsequente uitspraken leiden. Daarom is het in ons land zo geregeld dat alvorens een wet wordt ingevoerd er een politiek debat is wat de meest maatschappelijke acceptabele norm is. Maar goed, volgens mij begin je intussen een beetje het verschil te begrijpen tussen normale schuld en ernstig verwijtbare schuld, alleen noem je normale schuld een vreselijk slap excuus. Wel, in vergelijking met vreselijk slap excuus is ernstig verwijtbaar geen excuus.

Het verschil heb ik altijd gezien. Ik ben van mening dat hier onvoldoende gekeken is naar de mate van schuld. Bekijk zelf het filmpje eens. Dan komen de vraagtekens vanzelf wel.
Verder ben en blijf ik van mening dat dergelijke ongelukken, bij schuld, niet als verkeersovertreding moeten worden afgehandeld. Op dat punt moet de wet dringend worden veranderd.
Wat betreft de debatten in de kamer, moet ik opmerken dat ik geen hoge pet meer op heb van onze politici. Die lijken er niet voor recht, volk en vaderland te zitten maar voor zichzelf hen hun eigen vriendenkringetje.

Hoe zouden ongelukken als onderhavige dan afgewikkeld moeten worden? Moeten mensen worden veroordeeld voor strafbare feiten die zij niet hebben begaan?

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 10:56 am)


In de uitspraak valt duidelijk te lezen dat er onvoldoende bewijs is om uit te gaan van voorwaardelijke opzet.


Van voorwaardelijke opzet was sowieso geen sprake. Anders zou verdachte primair doodslag ten laste zijn gelegd.

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 11:40 am)
Voor de nabestaanden is het een verschrikkelijk excuus, voor mij persoonlijk zou geen straf hoog genoeg zijn. Alleen besef ik wel dat mijn emoties niet leidraad moeten zijn voor hoe er vergolden moet gaan worden in de maatschappij. Dat zou maar tot zeer ongelijke en inconsequente uitspraken leiden. Daarom is het in ons land zo geregeld dat alvorens een wet wordt ingevoerd er een politiek debat is wat de meest maatschappelijke acceptabele norm is. Maar goed, volgens mij begin je intussen een beetje het verschil te begrijpen tussen normale schuld en ernstig verwijtbare schuld, alleen noem je normale schuld een vreselijk slap excuus. Wel, in vergelijking met vreselijk slap excuus is ernstig verwijtbaar geen excuus.

Het verschil heb ik altijd gezien. Ik ben van mening dat hier onvoldoende gekeken is naar de mate van schuld. Bekijk zelf het filmpje eens. Dan komen de vraagtekens vanzelf wel.
Verder ben en blijf ik van mening dat dergelijke ongelukken, bij schuld, niet als verkeersovertreding moeten worden afgehandeld. Op dat punt moet de wet dringend worden veranderd.
Wat betreft de debatten in de kamer, moet ik opmerken dat ik geen hoge pet meer op heb van onze politici. Die lijken er niet voor recht, volk en vaderland te zitten maar voor zichzelf hen hun eigen vriendenkringetje.

Hoe zouden ongelukken als onderhavige dan afgewikkeld moeten worden? Moeten mensen worden veroordeeld voor strafbare feiten die zij niet hebben begaan?

Je zou het draadje eens kunnen lezen, P-G

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 11:44 am)

Jij verwoordt (met opzet?) exact de autistische gang van zaken in dit soort processen waar de nabestaanden van een ongeluk waar een peuter van 2 en haar grootouders worden platgereden volkomen buitenspel staan en waarna de rechter uitspraak doet (met nadruk zelfs nog op het woord 'ONvoorwaardelijke werkstraf' en na het gooien van de stoel stoicijns de papieren bij elkaar raapt. Punt is ook dat als de chauffeur ook maar enigszins medeleven met die ouders had betoont (een in mijn ogen volkomen normale reactie zou zijn), die stoel waarschijnlijk nooit gegooid was. De menselijke maat is volkomen zoek in dit soort zaken, hetgeen maatschappelijke onrust oproept die op een gegeven moment gevaarlijke vormen kan gaan aannemen.


Voor een zware jongen zoeken ze zorgvuldig uit wie de zaak doet. Laten ze dat ook eens standaard doen bij zaken met een zwaar emotionele en trieste lading. Deze rechter miste alle Fingerspitzengefühl die de ouders nodig hadden en de mensen in de zaal ook. Hadden ze nooit op deze zaak moeten zetten! De agressie loopt de spuigaten uit op de sociale media, maar daar loopt toch wel iemand rond in Roermond, die dit had kunnen voorzien? Sommigen hebben inderdaad oogkleppen op en kunnen niets met een veranderde samenleving.

Met alle respect maar dit brevet van onvermogen aan het adres van de rechter is niet terecht. Een rechter kan simpelweg geen hogere straf opleggen omdat het zo zielig voor de nabestaanden is en de dader nog niet de moeite neemt om spijt te betuigen.

In de uitspraak valt duidelijk te lezen dat er onvoldoende bewijs is om uit te gaan van voorwaardelijke opzet. De enige getuigen verklaarden dat verdachte rond de 100 km/u gereden zou hebben. Maar zij kwamen hem tegemoet gereden terwijl hun eigen snelheid al 80 km/u was. Zelfs als verdachte zich aan de maximum snelheid gehouden had, naderden hij en de getuigen elkaar met een snelheid van 160 km/u. Hoe je dan van een tegemoetkomende wagen zou kunnen inschatten dat die zeker 100 gereden zou hebben is mij een raadsel. Het is anders als je achter de verdachte aanrijdt en hij duidelijk afstand maakt terwijl je 80 rijdt. Maar zoals te lezen valt in het vonnis: dat was niet het geval. Het NFI deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat de snelheid van verdachte tussen 76 en 124 km/u moet zijn geweest. Daaruit kan niet eens worden bewezen dat hij überhaupt te hard gereden heeft.

Dan is er de kwestie van het slingeren over de weg. Er is geen enkele verklaring gevonden voor het slingergedrag. Er kan daarom ook niet worden vastgesteld dat het slingergedrag opzettelijk of door een foute handeling van verdachte was. Het is weliswaar aannemelijk maar het kan simpelweg niet bewezen worden.


In het licht van die overwegingen vraag ik me af wat die rechter anders had kunnen doen. Je stelt terecht dat verdachte met 120 uur taakstraf veel te makkelijk wegkomt. Maar het is in mijn optiek onterecht om dat de rechter te verwijten. De wet zal moeten worden aangepast om beter recht te kunnen doen aan de situatie.

Dan is er de kwestie van het slingeren over de weg. Er is geen enkele verklaring gevonden voor het slingergedrag. Er kan daarom ook niet worden vastgesteld dat het slingergedrag opzettelijk of door een foute handeling van verdachte was. Het is weliswaar aannemelijk maar het kan simpelweg niet bewezen worden.


Als er geen technische reden voor aan te wijzen viel, dan is het een kwestie van rijgedrag. Slingeren op de weg hoort niet. Iemand die zijn auto niet in zijn macht heeft, overtreedt heel duidelijk de wet: hij is niet in staat een auto te besturen! Daar had dan geen twijfel over kunnen bestaan.
En als er wel een defect aan de auto was geweest, had de bestuurder op het rempedaal moeten trappen!

Hoe meer er aan excuses wordt opgevoerd, hoe meer ik er van overtuigd raak, dat het geen simpel ongeluk is geweest, maar verwijtbaar gedrag van de bestuurder.

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 11:52 am)


Het verschil heb ik altijd gezien. Ik ben van mening dat hier onvoldoende gekeken is naar de mate van schuld. Bekijk zelf het filmpje eens. Dan komen de vraagtekens vanzelf wel.
Verder ben en blijf ik van mening dat dergelijke ongelukken, bij schuld, niet als verkeersovertreding moeten worden afgehandeld. Op dat punt moet de wet dringend worden veranderd.
Wat betreft de debatten in de kamer, moet ik opmerken dat ik geen hoge pet meer op heb van onze politici. Die lijken er niet voor recht, volk en vaderland te zitten maar voor zichzelf hen hun eigen vriendenkringetje.

Hoe zouden ongelukken als onderhavige dan afgewikkeld moeten worden? Moeten mensen worden veroordeeld voor strafbare feiten die zij niet hebben begaan?

Je zou het draadje eens kunnen lezen, P-G

Argumenten die jouw conclusie kunnen dragen, heb ik eigenlijk niet gelezen. Men lijkt de gevolgen van het ongeluk als leiddraad voor het soort delict te willen hanteren. Maar wat bereiken we daarmee? Sowieso zie ik niet in wat bereikt wordt met een als maar harder wordende strafklimaat.

Wolfgar: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 11:54 am)PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


Op grond van welke feiten kan worden aangenomen dat verdachte evident roekeloos was? Anders dan jij heeft de rechtbank alle bewijsmiddelen tot zich genomen, gewogen en gewaardeerd. Maar de beste stuurlui staan aan wal. Is jouw wens tot bloedvergieten zodanig groot, dat iemand mag worden veroordeeld voor feiten die hij niet heeft begaan? Als jij dat zodanig van belang acht, waarom meld jij je niet aan om te hangen aan de hoogste boom in het Vondelpark?

Goh deze had ik zeker gemist. Waarom doe je zo wreed, ik heb het over 2 jaar gevangenis waarvan hij waarschijnlijk 1 jaar voorwaardelijk zal krijgen en het jaar voor 2/3 moet uitzitten, dat is toch ietsje anders dan iemand ophangen aan de hoogste boom in het Vondelpark. Hoe dan ook kan en mag het niet zo zijn dat iemand volgens getuigen als een idioot reed en drie mensen doodrijdt onbestraft blijft. Besef je eigenlijk wel welk leed er is toegebracht, je kind en je ouders zijn doodgereden en de dader moet drie midweken plantsoenen harken, onverteerbaar in mijn beleving.

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 12:01 pm)


Hoe zouden ongelukken als onderhavige dan afgewikkeld moeten worden? Moeten mensen worden veroordeeld voor strafbare feiten die zij niet hebben begaan?

Je zou het draadje eens kunnen lezen, P-G

Argumenten die jouw conclusie kunnen dragen, heb ik eigenlijk niet gelezen. Men lijkt de gevolgen van het ongeluk als leiddraad voor het soort delict te willen hanteren. Maar wat bereiken we daarmee? Sowieso zie ik niet in wat bereikt wordt met een als maar harder wordende strafklimaat.

Ik heb heel duidelijk aangegeven wat er m.i. aan schort en hoe het m.i. zou moeten gaan. Ik ga al die posts niet herhalen.
En als jij denkt dat de hoogte van boetes er ook niet toe doen, kunnen we die ook allemaal wel op 0 stellen.

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 12:37 pm)


Je zou het draadje eens kunnen lezen, P-G

Argumenten die jouw conclusie kunnen dragen, heb ik eigenlijk niet gelezen. Men lijkt de gevolgen van het ongeluk als leiddraad voor het soort delict te willen hanteren. Maar wat bereiken we daarmee? Sowieso zie ik niet in wat bereikt wordt met een als maar harder wordende strafklimaat.

Ik heb heel duidelijk aangegeven wat er m.i. aan schort en hoe het m.i. zou moeten gaan. Ik ga al die posts niet herhalen.
En als jij denkt dat de hoogte van boetes er ook niet toe doen, kunnen we die ook allemaal wel op 0 stellen.

Jouw berichten heb ik zojuist nog even doorgelezen en ze komen erop neer dat verdachte zich zonder meer roekeloos heeft gedragen, omdat hij is gaan autorijden en - kennelijk - de verkeersregels heeft overtreden. Dit is tamelijk lichtzinnig, daar met zoveel woorden ervoor wordt bepleit dat verdachte moet worden veroordeeld voor strafbare feiten die hij naar het oordeel van de rechtbank niet heeft begaan. Deze zucht naar bloed is niet aan mij besteed.

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 12:54 pm)


Argumenten die jouw conclusie kunnen dragen, heb ik eigenlijk niet gelezen. Men lijkt de gevolgen van het ongeluk als leiddraad voor het soort delict te willen hanteren. Maar wat bereiken we daarmee? Sowieso zie ik niet in wat bereikt wordt met een als maar harder wordende strafklimaat.

Ik heb heel duidelijk aangegeven wat er m.i. aan schort en hoe het m.i. zou moeten gaan. Ik ga al die posts niet herhalen.
En als jij denkt dat de hoogte van boetes er ook niet toe doen, kunnen we die ook allemaal wel op 0 stellen.

Jouw berichten heb ik zojuist nog even doorgelezen en ze komen erop neer dat verdachte zich zonder meer roekeloos heeft gedragen, omdat hij is gaan autorijden en - kennelijk - de verkeersregels heeft overtreden. Dit is tamelijk lichtzinnig, daar met zoveel woorden ervoor wordt bepleit dat verdachte moet worden veroordeeld voor strafbare feiten die hij naar het oordeel van de rechtbank niet heeft begaan. Deze zucht naar bloed is niet aan mij besteed.

Ik denk dat je niet alleen mijn posts moet lezen. Die zijn ook maar reacties in reactie op. Het zou prettig zijn als je je eerst inlas VOORDAT ging reageren in een draadje, zodat je tenminste weet waar een draadje over gaat, en in welk verband je posts moet plaatsen.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]