WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 12:56 pm)
PG: De rechtbank heeft haar vonnis uitgebreid gemotiveerd en tot op heden heb ik eigenlijk niet mogen vernemen wat aan die motivering schort.

Het feit alleen al dat jij zegt het schijnbaar wel te snappen geeft al aan hoe ziek onze rechtsstaat in werkelijkheid is, oordelen als een jurist, een robot, een machine die de spelregels hanteert en deze klakkeloos uitvoert, het woord van de rechter is wet!!!
Wat ben ik toch blij dat er veel mensen zijn die wel begrijpen wat er gebeurt en als mens kunnen analyseren, zich inleven wat zich heeft afgespeeld voor de slachtoffers en hoe ze zich thans voelen. Weer gaat alle belangstelling naar de dader, die arme man heeft op een binnenweg als een idioot gereden maar dat was ie echt niet van plan hoor, hij lette gewoon even niet op. Deze klootzak had minimaal 2 jaar de gevangenis in gemoeten, dood door schuld, drie doden notabene.


Op grond van welke feiten kan worden aangenomen dat verdachte evident roekeloos was? Anders dan jij heeft de rechtbank alle bewijsmiddelen tot zich genomen, gewogen en gewaardeerd. Maar de beste stuurlui staan aan wal. Is jouw wens tot bloedvergieten zodanig groot, dat iemand mag worden veroordeeld voor feiten die hij niet heeft begaan? Als jij dat zodanig van belang acht, waarom meld jij je niet aan om te hangen aan de hoogste boom in het Vondelpark?

Goh deze had ik zeker gemist. Waarom doe je zo wreed, ik heb het over 2 jaar gevangenis waarvan hij waarschijnlijk 1 jaar voorwaardelijk zal krijgen en het jaar voor 2/3 moet uitzitten, dat is toch ietsje anders dan iemand ophangen aan de hoogste boom in het Vondelpark. Hoe dan ook kan en mag het niet zo zijn dat iemand volgens getuigen als een idioot reed en drie mensen doodrijdt onbestraft blijft. Besef je eigenlijk wel welk leed er is toegebracht, je kind en je ouders zijn doodgereden en de dader moet drie midweken plantsoenen harken, onverteerbaar in mijn beleving.
Er zijn geen getuigen die verklaren dat de Pool als een idioot reed. Wat wel blijkt uit onderzoek is dat mensen niet goed kunnen inschatten hoe snel iemand rijdt als deze op geruime afstand je tegemoet komt gereden. Verder is er technisch onderzoek waaruit blijkt dat de Pool de bocht had kunnen nemen met 130 zonder uit de bocht te vliegen en als ik jouw postings zo lees ben jij ook van mening dat je zo'n bocht gerust sportief in kunt rijden. Of te wel, er is geen bewijs dat de Pool ernstig verwijtbaar heeft gereden. Het mag toch niet zo zijn dat iemand onschuldig in de bak beland simpelweg omdat het volk wil dat Barbertje hangt? Besef jij eigenlijk wel welk leed iemand wordt toegebracht als die onschuldig gestraft wordt?

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 12:59 pm)


Ik heb heel duidelijk aangegeven wat er m.i. aan schort en hoe het m.i. zou moeten gaan. Ik ga al die posts niet herhalen.
En als jij denkt dat de hoogte van boetes er ook niet toe doen, kunnen we die ook allemaal wel op 0 stellen.

Jouw berichten heb ik zojuist nog even doorgelezen en ze komen erop neer dat verdachte zich zonder meer roekeloos heeft gedragen, omdat hij is gaan autorijden en - kennelijk - de verkeersregels heeft overtreden. Dit is tamelijk lichtzinnig, daar met zoveel woorden ervoor wordt bepleit dat verdachte moet worden veroordeeld voor strafbare feiten die hij naar het oordeel van de rechtbank niet heeft begaan. Deze zucht naar bloed is niet aan mij besteed.

Ik denk dat je niet alleen mijn posts moet lezen. Die zijn ook maar reacties in reactie op. Het zou prettig zijn als je je eerst inlas VOORDAT ging reageren in een draadje, zodat je tenminste weet waar een draadje over gaat, en in welk verband je posts moet plaatsen.

Ja, ik had ook gewoon zeggen dat je er geen snars van begrijpt - zoals wel vaker. Maar dat vond ik wat onbeleefd.
:yes:

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 1:02 pm)


Jouw berichten heb ik zojuist nog even doorgelezen en ze komen erop neer dat verdachte zich zonder meer roekeloos heeft gedragen, omdat hij is gaan autorijden en - kennelijk - de verkeersregels heeft overtreden. Dit is tamelijk lichtzinnig, daar met zoveel woorden ervoor wordt bepleit dat verdachte moet worden veroordeeld voor strafbare feiten die hij naar het oordeel van de rechtbank niet heeft begaan. Deze zucht naar bloed is niet aan mij besteed.

Ik denk dat je niet alleen mijn posts moet lezen. Die zijn ook maar reacties in reactie op. Het zou prettig zijn als je je eerst inlas VOORDAT ging reageren in een draadje, zodat je tenminste weet waar een draadje over gaat, en in welk verband je posts moet plaatsen.

Ja, ik had ook gewoon zeggen dat je er geen snars van begrijpt - zoals wel vaker. Maar dat vond ik wat onbeleefd.
:yes:

Ik begrijp inderdaad niets van de zachte aanpak als er mensen worden doodgereden. Vandaar ook dat ik heb aangegeven hoe e.e.a. wel beoordeeld zou moeten worden naar mijn idee. Daar kun je het vervolgens mee eens zijn of niet. Als je het er niet mee eens bent, zul je echter met andere argumenten moeten komen dan dat de wet op dit moment nu eenmaal zo is zoals die is, want dan schieten we niet op. En liever ook niet met argumenten komen waar ik al hoog en breed op in ben gegaan.
Dus nogmaals: lees eerst het draadje!

Agamemnon: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 2:44 pm)

Mijns inziens is het enige wat je die Pool kunt verwijten dat hij geen berouw heeft getoond.
Dat zal waarschijnlijk door zijn advocaat ingefluisterd zijn, om te voorkomen dat dit als een verkapte schuldbekentenis zou worden opgevat. Tenzij het hier een volslagen psychopaat betreft, zal hij zich natuurlijk schuldig voelen.

Voorts is het aannemelijk, maar niet bewezen, dat hij te hard heeft gereden.

Ik zie niet direct hoe de rechter anders had kunnen beslissen. De strafmaat lijkt me daarom wel oké, maar doet helaas geen recht aan het rechtvaardigheidsgevoel van de nabestaanden.
Lastig hoor. Moet je iemand zwaar straffen voor de gevolgen van een op zich onschuldig vergrijp, om met het gevoel van de nabestaanden rekening te houden?

Als naast die weg een sloot had gelegen in plaats van een fietspad, was hij er waarschijnlijk met een proces-verbaal en een paar blauwe plekken van af gekomen.

Marcel: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 2:46 pm)


Ik begrijp inderdaad niets van de zachte aanpak als er mensen worden doodgereden. Vandaar ook dat ik heb aangegeven hoe e.e.a. wel beoordeeld zou moeten worden naar mijn idee. Daar kun je het vervolgens mee eens zijn of niet. Als je het er niet mee eens bent, zul je echter met andere argumenten moeten komen dan dat de wet op dit moment nu eenmaal zo is zoals die is, want dan schieten we niet op. En liever ook niet met argumenten komen waar ik al hoog en breed op in ben gegaan.
Dus nogmaals: lees eerst het draadje!


Dat de wet op dit moment nu eenmaal is zoals die is lijkt me een nogal logisch argument. Of wil jij dat de rechter een vonnis had moeten wijzen op basis van hoe de wet op dit moment niet is?

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 2:53 pm)


Mijns inziens is het enige wat je die Pool kunt verwijten dat hij geen berouw heeft getoond.
Dat zal waarschijnlijk door zijn advocaat ingefluisterd zijn, om te voorkomen dat dit als een verkapte schuldbekentenis zou worden opgevat. Tenzij het hier een volslagen psychopaat betreft, zal hij zich natuurlijk schuldig voelen.

Voorts is het aannemelijk, maar niet bewezen, dat hij te hard heeft gereden.

Ik zie niet direct hoe de rechter anders had kunnen beslissen. De strafmaat lijkt me daarom wel oké, maar doet helaas geen recht aan het rechtvaardigheidsgevoel van de nabestaanden.
Lastig hoor. Moet je iemand zwaar straffen voor de gevolgen van een op zich onschuldig vergrijp, om met het gevoel van de nabestaanden rekening te houden?

Als naast die weg een sloot had gelegen in plaats van een fietspad, was hij er waarschijnlijk met een proces-verbaal en een paar blauwe plekken van af gekomen.


Het valt natuurlijk ook niet te bewijzen dat zijn advocaat hem iets ingefluisterd heeft omtrent berouw of meelevendheid met de nabestaanden van de slachtoffers.

Ik heb het filmpje bekeken en gezien hoe ver de Pool uit de koers is geraakt om die mensen dood te kunnen rijden. Als hij normaal had gereden en zijn aandacht bij de weg, had hij nog tijd gehad om zijn onverwachte koerswijziging naar links te corrigeren, in mijn nederige opinie. Het verhaal rammelt aan alle kanten.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 3:01 pm)

Ik vind het onzin om te stellen dat je bloed wilt zien als je vindt dat de bewijsvoering aan alle kanten rammelde, zodat de rechter meende geen andere straf te kunnen eisen. Er is een regiezitting geweest, het OM oordeelde en de rechter oordeelde anders. Laat dat hoger beroep er maar komen, wellicht wordt het dan duidelijker.

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 3:05 pm)Ik begrijp inderdaad niets van de zachte aanpak als er mensen worden doodgereden. Vandaar ook dat ik heb aangegeven hoe e.e.a. wel beoordeeld zou moeten worden naar mijn idee. Daar kun je het vervolgens mee eens zijn of niet. Als je het er niet mee eens bent, zul je echter met andere argumenten moeten komen dan dat de wet op dit moment nu eenmaal zo is zoals die is, want dan schieten we niet op. En liever ook niet met argumenten komen waar ik al hoog en breed op in ben gegaan.
Dus nogmaals: lees eerst het draadje!


Dat de wet op dit moment nu eenmaal is zoals die is lijkt me een nogal logisch argument. Of wil jij dat de rechter een vonnis had moeten wijzen op basis van hoe de wet op dit moment niet is?

Het is geen argument in een discussie die gaat over die wet. Het is een dooddoener. Een argument voor mensen die niet kunnen of willen invoelen wat het effect van doodrijden van mensen is voor nabestaanden. En weigeren na te denken over waar de wet dan schort en hoe het anders zou kunnen of moeten.
Eigenlijk is het een argument van iemand die niet wil discussiëren maar zich toch in een discussie wil mengen. Zonder enige inhoud als bijdrage.

Lumiere: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 3:22 pm)


Een argument voor mensen die niet kunnen of willen invoelen wat het effect van doodrijden van mensen is voor nabestaanden. En weigeren na te denken over waar de wet dan schort en hoe het anders zou kunnen of moeten.


Gebrek aan bewijs is gebrek aan bewijs, daar helpt een wetswijziging niet tegen en tevens moet je niet willen dat de 'naar een schuldigheid toe redeneren' mentaliteit die jij tentoonstelt gemeengoed wordt in rechtspraak. Het boeit niet dat mensen zich niet voor kunnen stellen dat die Pool niet te hard gereden heeft, het gaat er om daadwerkelijk te bewijzen dat hij te hard heeft gereden en dat kun je simpelweg niet.

HansSchoen: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 3:33 pm)


Ik ben sowieso voor het afschaffen van taakstraffen omdat er geen oplossende werking vanuit gaat.

Een geldboete of brommen. Dat lijkt mij de juiste straf.

Maar niet 120 uur schoffelen voor een kinderleven. Als ik de vader was geweest had ik de tafel na gegooid.


Er is niets mis met je gevoel voor rechtvaardigheid. Ik zou je helpen tillen.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]