WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 5:25 pm)

Dat is een onzinnige vergelijking.

Waarom is die onzinnig?

In de handen van een onbekwaam bestuurder - al dan niet tijdelijk - is een auto, en zeker een mercedes, een uitzonderlijk dodelijk wapen.
Een auto is voornamelijk een vervoermiddel. In een auto stappen is niet hetzelfde als met een getrokken mes jezelf door een menigte mensen worstelen. Maar dat weet jij ook wel.

Die spies die ik bij de slager had gehaald was bedoeld om sate aan te rijgen. En jij weet donders goed wat ik bedoel. In handen van iemand die niet kan rijden of niet oplet, is een auto dodelijk, vooral voor andere weggebruikers. Er worden niet voor niets eisen aan bestuurders gesteld.

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 5:42 pm)


Waarom is die onzinnig?

In de handen van een onbekwaam bestuurder - al dan niet tijdelijk - is een auto, en zeker een mercedes, een uitzonderlijk dodelijk wapen.
Een auto is voornamelijk een vervoermiddel. In een auto stappen is niet hetzelfde als met een getrokken mes jezelf door een menigte mensen worstelen. Maar dat weet jij ook wel.

Die spies die ik bij de slager had gehaald was bedoeld om sate aan te rijgen. En jij weet donders goed wat ik bedoel. In handen van iemand die niet kan rijden of niet oplet, is een auto dodelijk, vooral voor andere weggebruikers. Er worden niet voor niets eisen aan bestuurders gesteld. Stel je nou voor om een satespies en auto onder de wapenwet te laten vallen?

Agamemnon: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 5:45 pm)


Waarom is die onzinnig?

In de handen van een onbekwaam bestuurder - al dan niet tijdelijk - is een auto, en zeker een mercedes, een uitzonderlijk dodelijk wapen.
Een auto is voornamelijk een vervoermiddel. In een auto stappen is niet hetzelfde als met een getrokken mes jezelf door een menigte mensen worstelen. Maar dat weet jij ook wel.

Die spies die ik bij de slager had gehaald was bedoeld om sate aan te rijgen. En jij weet donders goed wat ik bedoel. In handen van iemand die niet kan rijden of niet oplet, is een auto dodelijk, vooral voor andere weggebruikers. Er worden niet voor niets eisen aan bestuurders gesteld.
Welke eisen worden er gesteld aan halve zolen die met een getrokken mes door een mensenmassa banjeren?

Pizzaman: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 5:51 pm)
Bij ongelukken op de openbare weg kan opzet zelden worden aangenomen, niet in de laatste plaats omdat zulks impliceert dat men de aanmerkelijke kans op een fatale afloop van bepaalde gedraingen willens en wetens moet hebben aanvaard. Zulks gaat eigenlijk altijd samen met een aanmerkelijk levensrisico, aldus een aanmerkelijke kans dat men zélf ook komt te overlijden. Zolang er geen contra-indicaties bestaan, moet op grond van algemene ervaringsregels worden aangenomen dat men niet zomaar het eigen leven willens en wetens op het spel zet.

Verzin je dit ter plekke, of wordt dit idee in de rechtspraak daadwerkelijk toegepast?
Ik vind het niet gespeend van logica, moet ik zeggen.

Lijkt me vrij logisch eigenlijk, of je moet van mening zijn dat mensen die het snelheidslimiet overtreden, zelfmoordneigingen hebben en dat lijkt me absurd. Je neemt een bepaald risico als je te hard rijdt, akkoord, maar dat doe je technisch gezien altijd al ongeacht of je het snelheidslimiet aanhoudt of niet. Als ik bijvoorbeeld naar de slechtste chauffeur van Nederland kijk, zie ik een heleboel autorijders die allesbehalve bewust rijgedrag vertonen, die aanvaarden niet willens en wetens dat ze fataal aflopen.

Als ik dat zie dan denk ik juist dat die lui, en iedereen die er bij in stapt,
welbewust het moord/zelfmoordrisico nemen ook al rijden ze naar de supermarkt op de hoek.

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 5:55 pm)
Mij heb je in ieder geval nergens zien pleiten dat hij jaren de gevangenis in zou moeten. Wel dat 120 uur werkstraf voor 3 doden wel erg aan de lage kant is. Met een mes vooruitgestoken de markt oplopen en even niet uitkijken of je tegen iemand aanloopt, levert je een fors hogere straf op. Hoeft iemand niet eens dood te gaan.

Wat vind je dan wel een gepaste straf?

Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik weet dat ik de strafmaat veel te laag vind voor drie doden en pleit er voor bij zulke incidenten deze niet meer af te halen volgens de wegenverkeerswet, die op dit punt per definitie heel lage straffen kent. Zoals ik al schreef, als jij met een mes, of ander puntig voorwerp rechtuitgestoken de markt oploopt en je prikt per ongeluk iemand aan dat ding, word je zaak ook niet volgens de wegenverkeerswet afgehandeld en staat je aanzienlijk zwaardere straf te wachten.

Autorijden in generieke zin is niet vergelijkbaar het bovenstaand voorbeeld waarin iemand met een mes over een markt loopt. Dat onderhavige vergelijking mank gaat, is toch evident?

Wolfgar: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 6:04 pm)

Wat vind je dan wel een gepaste straf?

Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik weet dat ik de strafmaat veel te laag vind voor drie doden en pleit er voor bij zulke incidenten deze niet meer af te halen volgens de wegenverkeerswet, die op dit punt per definitie heel lage straffen kent. Zoals ik al schreef, als jij met een mes, of ander puntig voorwerp rechtuitgestoken de markt oploopt en je prikt per ongeluk iemand aan dat ding, word je zaak ook niet volgens de wegenverkeerswet afgehandeld en staat je aanzienlijk zwaardere straf te wachten.

Autorijden in generieke zin is niet vergelijkbaar het bovenstaand voorbeeld waarin iemand met een mes over een markt loopt. Dat onderhavige vergelijking mank gaat, is toch evident?

Je bedoelt, autorijden is niet vergelijkbaar met iemand die met een mes over de markt loopt. :wink:

panda: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 6:16 pm)

Omdat het nu lijkt alsof het hem allemaal weinig doet? Hoe denk je dat dat bij de nabestaanden overkomt. En waarom worden zijn gevoelens wel door de rechter in het vonnis meegenomen?

Omdat het vonnis over hem en niet over de nabestaanden gaat?
Jij verwoordt (met opzet?) exact de autistische gang van zaken in dit soort processen waar de nabestaanden van een ongeluk waar een peuter van 2 en haar grootouders worden platgereden volkomen buitenspel staan en waarna de rechter uitspraak doet (met nadruk zelfs nog op het woord 'ONvoorwaardelijke werkstraf' en na het gooien van de stoel stoicijns de papieren bij elkaar raapt. Punt is ook dat als de chauffeur ook maar enigszins medeleven met die ouders had betoont (een in mijn ogen volkomen normale reactie zou zijn), die stoel waarschijnlijk nooit gegooid was. De menselijke maat is volkomen zoek in dit soort zaken, hetgeen maatschappelijke onrust oproept die op een gegeven moment gevaarlijke vormen kan gaan aannemen.

Volgens mij is mijn empathisch vermogen zo groot dat ik haarfijn heb aangevoeld waar de pijn zit bij de nabestaanden en andere klagers: ze willen in feite een civiel proces waarbij het om het aangedane leed van de nabestaanden gaat. Maar die aspecten van leed bij het slachtoffer en het tonen van berouw/spijt van de dader voor dat leed is allemaal niet zo relevant in dit strafproces waar het om de schuld van de dader gaat. Ik kan me voorstellen dat die nabestaanden met succes heel veel geld kunnen claimen van de dader in een civiel proces en dat daarmee hun leed enigszins wordt 'gecompenseerd':

"Een gedraging die een onrechtmatige daad oplevert, kan tegelijkertijd strafbaar zijn. De dader kan dan door de benadeelde aangesproken worden in een civiele procedure, en door het Openbaar Ministerie in een strafprocedure. Dit zijn dus twee aparte gerechtelijke procedures."
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onrechtmatige_daad_%28Nederland%29

Misschien is die splitsing ook wel te ingewikkeld voor de mensen en moeten we naar een meer Romeins/Angelsaksisch systeem toe:

"In het Romeinse recht en het Angelsaksische recht wordt naast de vergoeding van de materiële en immateriële schade tevens vergolden. Dit komt doordat de strafwetten in die rechtssystemen veel minder omvangrijk zijn; de vergelding (voor het leed dat is aangedaan) vindt dan niet plaats door middel van het strafrecht maar door middel van het civiele recht. De naar Nederlandse maatstaven torenhoge boetes in het Anglo-Amerikaanse recht zijn dan ook geen vergoeding voor immateriële schade of affectieschade, maar een straf voor de overtreder: vergelding."
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onrechtmatige_daad_%28Nederland%29

Omgekeerd is er erg weinig empathie voor de positie van deze strafrechter die een beperkte vraag voor zich heeft en slechts die vraag mag beantwoorden.

Pizzaman: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 6:25 pm)


Omgekeerd is er erg weinig empathie voor de positie van deze strafrechter die een beperkte vraag voor zich heeft en slechts die vraag mag beantwoorden.


Daar heb je gelijk in. Maar dat gebrek aan empathie voor de rechter is 's rechters eigen schuld.
Het simpelweg volgen van 'jurisprudentie', ofwel het na-apen van softe voorgangers,
heeft nu eenmaal consequenties voor het aanzien van rechters.

Evenals dat politieagenten een 'boetequotum' niet moeten pikken, omdat dit hun waardigheid aantast,
dienen rechters zich hun maatschappelijke taken te realiseren. Doen zij dit niet dan zijn de gevolgen er naar.

Marcel: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 6:31 pm)
Ik begrijp inderdaad niets van de zachte aanpak als er mensen worden doodgereden. Vandaar ook dat ik heb aangegeven hoe e.e.a. wel beoordeeld zou moeten worden naar mijn idee. Daar kun je het vervolgens mee eens zijn of niet. Als je het er niet mee eens bent, zul je echter met andere argumenten moeten komen dan dat de wet op dit moment nu eenmaal zo is zoals die is, want dan schieten we niet op. En liever ook niet met argumenten komen waar ik al hoog en breed op in ben gegaan.
Dus nogmaals: lees eerst het draadje!


Dat de wet op dit moment nu eenmaal is zoals die is lijkt me een nogal logisch argument. Of wil jij dat de rechter een vonnis had moeten wijzen op basis van hoe de wet op dit moment niet is?

Het is geen argument in een discussie die gaat over die wet. Het is een dooddoener. Een argument voor mensen die niet kunnen of willen invoelen wat het effect van doodrijden van mensen is voor nabestaanden. En weigeren na te denken over waar de wet dan schort en hoe het anders zou kunnen of moeten.
Eigenlijk is het een argument van iemand die niet wil discussiëren maar zich toch in een discussie wil mengen. Zonder enige inhoud als bijdrage.

Wil jij de wet zo veranderen dat iemand zonder bewijs schuldig veroordeeld kan worden?

Lancelot: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (di nov 25, 2014 6:57 pm)Omgekeerd is er erg weinig empathie voor de positie van deze strafrechter die een beperkte vraag voor zich heeft en slechts die vraag mag beantwoorden.


Daar heb je gelijk in. Maar dat gebrek aan empathie voor de rechter is 's rechters eigen schuld.
Het simpelweg volgen van 'jurisprudentie', ofwel het na-apen van softe voorgangers,
heeft nu eenmaal consequenties voor het aanzien van rechters.


Ik neem dat je er wel mee eens bent dat de rechter de wet moet volgen? Dus als de wet zegt dat er bijvoorbeeld maximaal 2 maanden op een delict staat hij geen 18 jaar mag geven?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]