WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54] 

Ga naar: "Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie"

Einstein: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 7:57 pm)


Juristen denken anders dan mensen

Eigenlijk zijn het allemaal linkse ratten met een Stockholm-syndroom :P

P-G: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 7:58 pm)


En daar gaat het dus fout. Hij is bestraft voor het te hard rijden, niet voor het risico nemen en vervolgens doodrijden van drie mensen, wat hij wel heeft gedaan, met bewust het risico te nemen!
Als mijn hond een kind bijt omdat ik hem los laat lopen, en dat kind de straat op vliegt waardoor een auto moet puitwijken en een andere auto ramt, krijg ik ook niet alleen een boete voor het los laten lopen van de hond. Ik draai op voor alle schade en mogelijk wordt zelfs mijn hond afgemaakt.

Heb je het vonnis gelezen?
Ik wel en ik vind het een onzin vonnis.
Als niet bewezen is dat hij te hard reed komt het er op neer door misschien wel een scheef wegdek er dus 120 uur taakstraf is opgelegd en 1 jaar rij ontzegging, waar is hij dan voor gestraft als hardrijden niet is bewezen?
Linksom of rechtsom, het vonnis slaat nergens op.

Aan hetgeen je opschrijft, is geen touw vast te knopen.

panda: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:04 pm)


Het is een tweebaansweg met een lange flauwe bocht. Als je die weg niet kent moet je geen 120 rijden en als je hem wel kent, ook niet. De rechter zegt dat niet vast te stellen is hoe hard hij precies reed. Humbug! Zeker als je bedenkt dat hij drie fietsers heeft geschept.


het af te rekenen bedrag voor 40 km/u te hard (120 waar je 80 mocht) is volgens mij ongeveer 1000 euro.
Een werkstraf van 120 uur... dat is 3 weken... komt qua "gemist" netto maandsalaris neer op een lager bedrag.
Dan reken ik naar het minumumloon. Kortom het is wederom volkomen belachelijk wat de rechter hier "presteert".

Ik hoop dat wanneer er eens heel andere partijen aan de macht komen, dat die van de gelegenheid gebruik maken
om de gehele rechterlijke ouwe kliek er uit te gooien en eens een frisse wind te laten waaien. Het gaat al veel te lang op deze manier.

Het gaat niet altijd op deze manier. Er zijn rechters genoeg, die tot hogere straffen komen. Ik ga niet mee met jouw ach en wee geroep, behalve dan de constatering dat dit een belachelijke uitspraak is, waar de ouders niet mee uit de voeten kunnen. Zo'n rechter moet eens de samenleving in!

Ik denk niet dat andere rechters tot een veel zwaardere straf zullen komen: voor doodslag is voorwaardelijke opzet vereist en de jurisprudentie leert dat alleen maar te hard rijden geen grond vormt voor het aannemen dat sprake is van de voorwaardelijke opzet om mensen te doden. Twee interessante casussen uit de literatuur zijn het Porsche-arrest en het Enkhuizer-arrest:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Porsche-arrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Enkhuizer_doodslag

panda: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:08 pm)


En daar gaat het dus fout. Hij is bestraft voor het te hard rijden, niet voor het risico nemen en vervolgens doodrijden van drie mensen, wat hij wel heeft gedaan, met bewust het risico te nemen!
Als mijn hond een kind bijt omdat ik hem los laat lopen, en dat kind de straat op vliegt waardoor een auto moet uitwijken en een andere auto ramt, krijg ik ook niet alleen een boete voor het los laten lopen van de hond. Ik draai op voor alle schade en mogelijk wordt zelfs mijn hond afgemaakt.

Heb je het vonnis gelezen?

Juristen denken anders dan mensen, regels en procedures beheersen en beperken het denken en het inleven hoeveel leed er door de dader is toegebracht, jammer. Ik zeg het vaker, op letseladvocaten na staan juristen altijd aan de zijde van de misdaad, vandaar dat de uitdrukking "advocaat van de duivel" eigenlijk op elke jurist van toepassing is, het moet wel verdomd goed verdienen om daar elk greintje moraal en geweten voor in te willen leveren. Blij dat ik de techniek ben ingegaan, je verdient wat minder maar is qua werk eervoller en vooral eerlijker. :wink:

Ja, het volk hanteert blijkbaar een utilitaristische ethiek waarbij slechts naar het gevolg wordt gekeken, zodat het niets uitmaakt of je iemand moedwillig vermoordt dan wel iemand per ongeluk doodrijdt: in beide gevallen is het leed voor de nabestaanden even groot (want de geliefde is gedood) hetgeen een even zware straf zou opleveren. Maar mede vanwege het christendom hanteren 'wij' (de elite, niet het volk) geen utilitaristische maar een deontologische ethiek waarbij het om de intentie van de dader gaat en het dus een groot verschil maakt of de dader de opzet had om te doden.

Blijvink: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:10 pm)


Volledig eens met de uitspraak van de rechter.
Hoe verschrikkelijk het lot ook is voor de ouders, het geeft geen pas om geweld te plegen in de rechtzaal.

Juist, voor het gooien van een lichtgewicht plastic stoeltje naar de rechter (=minachting gerechterlijke macht met geweld) zal hij vast en zeker meer krijgen dan een taakstraf van 120 uur.

medita: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:14 pm)


Heb je het vonnis gelezen?

Ik wel en ik vind het een onzin vonnis.
Als niet bewezen is dat hij te hard reed komt het er op neer door misschien wel een scheef wegdek er dus 120 uur taakstraf is opgelegd en 1 jaar rij ontzegging, waar is hij dan voor gestraft als hardrijden niet is bewezen?
Linksom of rechtsom, het vonnis slaat nergens op.

Aan hetgeen je opschrijft, is geen touw vast te knopen.
Goed, zal ik het anders doen.
Het is niet bewezen dat hij te hard reed.
Waar heeft hij dan ├╝berhaupt straf vpor gekregen?>nl.1 jaar rij ontzeggi g en 120 taakstr.
Dat hij over de streep raakte en volgens van de weg schoot?>>>lees (misschien dus wel zelf een ongeluk kreeg doordat er misschien wat op de weg lag oid en sinds wanneer wordt je daar voor gestraft.
Kort gezegd..het is niet bewezen dat hij te hard reed, voor wat kreeg hij dan straf?

Wolfgar: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:20 pm)


Heb je het vonnis gelezen?

Juristen denken anders dan mensen, regels en procedures beheersen en beperken het denken en het inleven hoeveel leed er door de dader is toegebracht, jammer. Ik zeg het vaker, op letseladvocaten na staan juristen altijd aan de zijde van de misdaad, vandaar dat de uitdrukking "advocaat van de duivel" eigenlijk op elke jurist van toepassing is, het moet wel verdomd goed verdienen om daar elk greintje moraal en geweten voor in te willen leveren. Blij dat ik de techniek ben ingegaan, je verdient wat minder maar is qua werk eervoller en vooral eerlijker. :wink:

Openbaar aanklagers zijn ook juristen en kunnen in zaken heel prima inspelen op het leed dat door een dader is toegbracht.

Dat klopt, vandaar dat je de hele rechtsgang slechts als een spel moet zien, wie heeft de beste kaarten en wie is het sluwste, slechtste en beste gebekt, slachtoffer of dader doen er niet toe, het is slechts spel, een macaber spel weliswaar. Al ben je volledig schuldvrij maar de openbare aanklager heeft zijn verhaal beter in elkaar geknutseld dan de strafpleiter, dan ga je als onschuldige even zo goed de cel in. :((

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:21 pm)Dit is gewoon het zoveelste voorbeeld dat laat zien dat de NL rechtspraak een lachertje is,
en slachtoffers en nabestaanden regelmatig in de kou laat staan.

De oorzaak is, dat men niet meer naar het nuchtere verstand en het gevoel luistert,
maar zich verschanst achter theorieen uit de studeerkamer. Zoals P-G wederom demonstreert.

Wanneer men het gevoel voor rechtvaardigheid zo vaak schendt,
dan zet men de bijl aan de wortel van het eigen gezag....


Rechtvaardigheid verlangt dat verdachte wordt bestraft voor het strafbare feit dat men heeft begaan. Men hoeft niet gestudeerd te hebben om zulks te begrijpen.

Zojuist is het vonnis gepubliceerd. Verdachte is niet schuldig bevonden aan het primair ten laste gelegde feit, terwijl de strafvordering van de Officier van Justitie erop was gericht dat hij daarvoor wel zou worden veroordeeld.

Hart van Nederland had een goed verslag, waarbij ook de moeder nog aan het woord kwam: "Een week per dode taakstraf".

Maar P-G, dit vonnis is juridisch gemakzuchtig tot op het bot.
1. Drie getuigen zeiden onafhankelijk van elkaar dat hij 120 reed. De rechtbank verwierp dit omdat ze op dezelfde weg zaten. Als ik op een weg zit, kan ik aardig inschatten hoe hard iemand rijdt.
2. De politie schatte dat hij tussen de 79 - 124 km reed (hij mocht tachtig). De rechtbank vond dit te breed ingeschat en nam het niet mee.

Hoe kan iemand 79 km rijden en dan zo hard uit de bocht vliegen dat je aan de overkant omgekeerd stopt en drie mensen onmiddellijk dood zijn??? Toen de vader buiten emotie raakte, en de moeder begon te huilen, pakte de rechter haar papieren rustig bij elkaar. Dat schokte me nog het meeste.

De ouders hielden overal rekening mee, maar niet met deze taakstraf. Hun ziel is beledigd, zoals de moeder zei. Het OM gaat in hoger beroep.

Floortje: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:31 pm)

http://www.youtube.com/watch?v=zI-ri41GtSA

Raya: Re: Stoel door de rechtbank uit diepe frustratie (vr nov 21, 2014 8:37 pm)


Het vonnis is nog niet gepubliceerd, zodat hieromtrent geen uitlatingen kan worden gedaan. De juridische grondslag is essentieel; we willen immers niet iemand veroordelen voor delicten die hij niet heeft begaan. Zo bloeddorstig moeten we niet willen zijn.

Sorry, maar nou ga je tig stappen te ver. Ik heb deze zaak van het begin af aan gevolgd en vraag aan je waarop het OM dan tot een hogere eis komt. Zedepreken is gemakkelijk, maar volgens mij heb je ervaring zat om hier iets zinnigs over te zeggen.
Het OM kan de situatie anders interpreteren. De rechter moet afwegen wat het OM zegt en wat de advocaat zegt. Zo werkt dat nu eenmaal in rechtszalen. Het is niet verplicht om het met een rechter eens te zijn. Zie ook P-G hierboven, de preciese uitspraak is dus nog niet gepubliceerd. Op basis van die uitspraak en evt van het rechtbankverslag kun je meer zeggen. Het enige wat we nu weten, is de berichtgeving.. dat de straf laag uitviel en dat een familielid van het slachtoffer heel boos werd daarover. Ook daar kun je een mening aan ontlenen, d.w.z. blijkbaar is er geen recht gedaan aan de indirecte slachtoffers. Dat is triest, maar dat wil nog niet zeggen dat deze uitspraak niet zou kloppen of zo, of dat de juridische grondslag verkeerd, of irrelevant zou zijn..

Wanneer je wilt dat "vehicular assault" zwaarder moet worden bestraft in Nederland, dan is dat een politieke mening waarover we het eens zijn overigens. Automobilisten gaan nogal slordig om met het feit, dat ze onkwetsbaar zijn t.o.v. voetgangers en langzaam verkeer. Maar dat is dus een discussie die los staat van deze uitspraak, op dit moment.

Ik denk, dat het niet zozeer de afwegingen zijn waar mensen problemen mee hebben, maar de strafmaat. En die laatste wordt in eerste instantie bepaald door de orde, namelijk of dit wordt afgedaan als een verkeersovertreding of strafzaak. Het is al eens uitgelegd in een tv-uitzending een paar jaar geleden. Het wordt afgehandeld als een overtreding van de wegenverkeerswet, het te snel rijden, niet als doodslag, ook al is er bewust risico genomen of sprake van regelmatige roekeloosheid. In het laatste geval kan er ook nog eens sprake zijn van invordering van het rijbewijs voor bepaalde duur.
Hier bestaat al jaren flinke onvrede over bij een flink deel van de bevolking, maar de politiek ziet kennelijk toch geen aanleiding meer recht te doen door de wetgeving aan te passen.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]