WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 

Ga naar: "De strafrechter zegt iets terug."

KiaM: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 2:42 am)

Ik wil graag een balletje opgooien over het strafklimaat in Nederland.
Veel mensen -en dat blijkt ook uit het onderstaande wat ik hier post- denken dat strenger straffen uitkomst biedt aan terugdringen van criminele activiteiten en geweldsdelicten.
Mijn stelling is een vraag: is dat ook daadwerkelijk zo?
Of ligt dat veel genuanceerder?


Een puntsgewijze samenvatting:
[ (Ik heb een paar opmerkingen onderstreept omdat deze mij direct opvielen.
Maar dat is persoonlijk.)
# De pakkans en strafkans in Nederland zijn te laag, zo blijkt uit de cijfers. Burgers melden in enquetes 8.5 miljoen delicten. De politie registreert 1 miljoen misdrijven. Het OM schrijft er 231.00 in en de rechter behandelt er 130.000, waarvan 90 procent schuldig wordt verklaard.

# Intussen daalt de criminaliteit al tien jaar. Vermogensmisdrijven daalden 40 procent, moord en doodslag met 20 procent. Daling van het totale aantal misdrijven tussen 2005-2009 was 7 procent.

# Het aantal gedetineerden in Nederland steeg de laatste tien jaar fors, de hoogte (strengheid) van de straffen steeg ook, jaarlijks met gemiddeld 3 procent.

# Het aantal burgers dat zich persoonlijk onveilig voelt daalt gestaag. Echter, steeds meer burgers denken dat de criminaliteit stijgt en dat ànderen zich onveiliger voelen.

# “Als de criminaliteit daalt, rechters vaker en zwaarder straffen en burgers zich veiliger voelen, waar komt dan de maatschappelijke onvrede over criminaliteit vandaan?” Hoe kan het dat vier van de vijf Nederlanders de stelling ‘Misdaden in Nederland wordt te licht bestraft’ onderschrijft?

# Zijn antwoord: als de burger in concrete zaken op dezelfde manier wordt geïnformeerd als de rechter leidt dat tot matiging van de strafopvatting. Zeker als de burger ‘beter geschoold’ is en dus beter ‘met complexiteit’ kan omgaan. En als er een confrontatie met de dader is. Wat burgers ‘in het algemeen’ vinden is dus iets anders dan hun oordeel over een individuele zaak.

# Opsluiting is beperkt effectief. Binnen twee jaar na een celstraf pleegt vijftig procent weer een misdrijf.

# Zonder een hoge pakkans, of perceptie van pakkans heeft ‘strenger straffen echter vrijwel geen zin’. De groep daders die onder invloed is, impulsief handelt, weinig zelfcontrole heeft is voor ‘afschrikking door straf’ sowieso minder gevoelig.

# Vergelding als strafdoel is erg subjectief. ‘Wanneer is een delict voldoende vergolden?” ‘Voor slachtoffers is het meestal niet genoeg. Dat begrijp ik, maar de samenleving moet breder kijken”.

# In de VS en het Verenigd Koninkrijk komt men terug van steeds hogere straffen door de hoge kosten en de ongewenste sociale neveneffecten. De staat Californië geeft meer uit aan gevangenissen dan aan onderwijs

Strenge straffen kosten veel en leveren weinig op. Criminaliteit kun je beter bestrijden door de pakkans te vergroten. Overlast door direct in te grijpen. ”De politiek” versterkt en bevestigt het onjuiste idee dat streng straffen helpt. Ook beperkt dit kabinet de vrijheid van de rechter, waar “feitelijk geen aanleiding voor is”. Voorzitter Erik van den Emster van de Raad voor de Rechtspraak sprak vorige week duidelijke taal.

Vrijdag verscheen op de website van de Raad een toespraak die hij zes dagen eerder bij de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, hield. Geen enkel medium, inclusief dit weblog, was dat opgevallen. Maar de toespraak van de topman van de Raad, het bestuursorgaan van de rechterlijke macht, kan worden gelezen als een repliek van de rechters op de druk die politiek en publiek op hen uitoefenen. Lees hier de tekst.

Volgens Van den Emster staat de rechtspraak nu op een ‘tweesprong’. Moet de rechter meegaan met de ‘politieke druk’. Is dat ook wat de burger verwacht? Of moet de rechter zich vasthouden aan ‘wat hij allemaal weet’. ‘Over wat werkt en wat niet. Over de effecten van zijn beslissingen’.

Het is volgens hem een keuze tussen ‘emotie en verstand’. Waarbij de politiek volgens hem nalaat om de ‘intuïtie’ van de burger ‘met feiten te nuanceren’. Maar die gevoelens juist versterkt en bevestigt. Feitelijk stelde van den Emster de vraag of de samenleving of de politiek vertrouwen heeft in de rechter. Hij constateerde dat de maatregelen uit het regeerakkoord in ieder geval ‘geen vertrouwen’ naar de rechter uitstraalden. Minimumstraffen, inperking van taakstraffen, het verhogen van de strafmaat, het ’in het criminele trekken’ van overlast als ‘straatterreur’.

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/11/29/de-strafrechter-zegt-iets-terug-strenger-straffen-kost-veel-en-levert-weinig-op/

Anonymous: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 2:48 am)

Persbericht, dinsdag 1 maart 2011 9:30
Criminaliteit nauwelijks gedaald

Lichte afname slachtoffers veel voorkomende criminaliteit
Gevoelens van veiligheid niet verder verbeterd
Een op de zes inwoners voelt zich onveilig in eigen buurt

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht gedaald tot iets boven de 25 procent. Dit aandeel komt vrijwel overeen met 2008. Verder voelde ruim een kwart van de ondervraagden zich wel eens onveilig. Dat aandeel blijft de laatste jaren stabiel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2009 was bijna 27 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Vorig jaar daalde dit aandeel licht tot iets meer dan 25 procent. Deze lichte daling deed zich vooral voor bij het percentage slachtoffers van vandalisme. Ten opzichte van 2008 is het aandeel inwoners dat slachtoffer werd van criminaliteit nauwelijks gedaald. In dat jaar werd 26 procent slachtoffer van één of meer delicten.

Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is nagenoeg gelijk aan beide voorgaande jaren. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt veranderde de afgelopen jaren nauwelijks en schommelt meestal rond de 2 procent.

Inwoners voelen zich in hun eigen buurt minder onveilig dan in het algemeen. Ongeveer een op de zes inwoners gaf aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Dit aandeel wijkt niet wezenlijk af van dat in de twee voorafgaande jaren.

Gevoelens van onveiligheid, zowel in het algemeen als in de eigen buurt, komen duidelijk meer voor onder de inwoners van regio’s met een sterk stedelijk karakter. Zo geeft circa een op de drie inwoners van de politieregio's Amsterdam–Amstelland, Haaglanden, Rotterdam–Rijnmond en Limburg–Zuid eind 2010 aan dat ze zich wel eens onveilig voelen. In dezelfde regio’s ervaren ook meer inwoners een gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt. Dit komt ook overeen met het ondervonden slachtofferschap van criminaliteit, dat in de meer stedelijke politieregio’s doorgaans ook duidelijk hoger ligt dan gemiddeld.
http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-018-pb.htm

KiaM: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 2:52 am)

Weerleg het maar RM:

# Intussen daalt de criminaliteit al tien jaar. Vermogensmisdrijven daalden 40 procent, moord en doodslag met 20 procent. Daling van het totale aantal misdrijven tussen 2005-2009 was 7 procent.
Bron in mijn vorige bericht.

KiaM: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 2:54 am)

Je moet wel wat breder kijken dan een jaartje of 2

Anonymous: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 3:01 am)


Je moet wel wat breder kijken dan een jaartje of 2


Daling van het totale aantal misdrijven tussen 2005-2009 was 7 procent.
U zegt?? :mrgreen:

KiaM: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 3:03 am)Je moet wel wat breder kijken dan een jaartje of 2


Daling van het totale aantal misdrijven tussen 2005-2009 was 7 procent.
U zegt?? :mrgreen:

Niet zo selectief:

Intussen daalt de criminaliteit al tien jaar. Vermogensmisdrijven daalden 40 procent, moord en doodslag met 20 procent.

KiaM: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 3:06 am)

Ik krijg het gevoel dat jij niet wil zien dat het juist beter gaat.
Jij lijkt te bevestigen wat Erik van den Emster van de Raad voor de Rechtspraak zegt;
De politiek nuanceert zaken niet en dus doen burgers dat ook niet.
Zelf nadenken en zoeken naar nuance kan alleen dan als een leider dat dicteert lijkt wel (is mijn idee)

Ik wacht ondertussen rustig tot het moment waarop je de zaken weerlegt.

Anonymous: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 3:08 am)

Je mist het punt.
Misschien dat de criminaliteit terug valt met een paar procentjes maar de onveiligheid en irritatie op straat groeit.
Neem nu dat laatste geval met die Marokkaanse vrouw en die baby.
Gaat dat te boek onder criminaliteit.
Denk het niet.
Maar dit soort zaken wekt heel veel woede en onveilig gevoel op.
Ik denk zo maar dat de meiden 30 jaar terug zich veiliger waanden in de late avond uurtjes op kroegentocht dan nu...

KiaM: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 3:16 am)


Je mist het punt.
Misschien dat de criminaliteit terug valt met een paar procentjes maar de onveiligheid en irritatie op straat groeit.
Neem nu dat laatste geval met die Marokkaanse vrouw en die baby.
Gaat dat te boek onder criminaliteit.
Denk het niet.
Maar dit soort zaken wekt heel veel woede en onveilig gevoel op.
Ik denk zo maar dat de meiden 30 jaar terug zich veiliger waanden in de late avond uurtjes op kroegentocht dan nu...Het punt is -en dat mis jij volgens mij- dat een strafrechter aangeeft dat door het gevoel waar jij het over hebt de rechtspraak in het geding komt.

Anonymous: Re: De strafrechter zegt iets terug. (vr mei 18, 2012 3:37 am)Je mist het punt.
Misschien dat de criminaliteit terug valt met een paar procentjes maar de onveiligheid en irritatie op straat groeit.
Neem nu dat laatste geval met die Marokkaanse vrouw en die baby.
Gaat dat te boek onder criminaliteit.
Denk het niet.
Maar dit soort zaken wekt heel veel woede en onveilig gevoel op.
Ik denk zo maar dat de meiden 30 jaar terug zich veiliger waanden in de late avond uurtjes op kroegentocht dan nu...Het punt is -en dat mis jij volgens mij- dat een strafrechter aangeeft dat door het gevoel waar jij het over hebt de rechtspraak in het geding komt.

En hoe zou dat nu komen denk je?
Als zulke eikels al gepakt worden komt er een rechter die ze een taakstrafje geeft omdat de daders zo zielig zijn en geestelijk in de knoop zitten...
En wat word er verder gedaan aan zulke aso's??
Worden de ouders verantwoordelijk gesteld? Word jeugdzorg op ze losgelaten?? Zo ja wat zijn de resultaten??
Je hoort NOOIT iets hier over.
Dus het NL volk krijgt nu niet echt het gevoel dat de juridische macht hier een prestatie neer zet...


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]