WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2] 

Ga naar: "gul"

Boer Piet: gul (vr mei 18, 2012 12:40 pm)

zo maar een wetenswaardigheidje via wiki (zoekactie; urk);

Ik wil jullie er even op wijzen dat we daar een functie voor hebben op dit forum.
Het knopje verggrootglas: http://wspforum.nl/testwsp/styles/abbcode/images/search.gif
Gebruik het zo: [search =wikipedia ] urk[/search] (zonder spaties)
Dan krijg je dit:

urk

Handig :top: & en direct een link naar de bron ;)


Urk is al jarenlang de gulste gemeente van Nederland. In 2008 werd per huishouden 52,64 euro uitgegeven aan goede doelen. Dit in contrast met Amsterdam, waar de donaties per huishouden dat jaar bleven steken op een 0,59 euro


dat had ik nou nooit verwacht..... van die amsterdammers...

dat terwijl urk juist de armste gemeente van het land is.... dat vond ik dus zo opmerkelijk dat ik deze tegenstelling jullie niet wilde onthouden....

----------------------

stelling arme mensen zijn gul.... itt de grachtengordel (niet heel logisch eigenlijk dat de theaterkaartjes weer van 19% btw gaan naar 6%... arme tobbers toch...)

Raya: Re: gul (vr mei 18, 2012 12:51 pm)


zo maar een wetenswaardigheidje via wiki (zoekactie; urk);


Urk is al jarenlang de gulste gemeente van Nederland. In 2008 werd per huishouden 52,64 euro uitgegeven aan goede doelen. Dit in contrast met Amsterdam, waar de donaties per huishouden dat jaar bleven steken op een 0,59 euro


dat had ik nou nooit verwacht..... van die amsterdammers...

dat terwijl urk juist de armste gemeente van het land is.... dat vond ik dus zo opmerkelijk dat ik deze tegenstelling jullie niet wilde onthouden....

----------------------

stelling arme mensen zijn gul.... itt de grachtengordel (niet heel logisch eigenlijk dat de theaterkaartjes weer van 19% btw gaan naar 6%... arme tobbers toch...)

Ik heb de plattegrond van Amsterdam niet bij de hand, maar het lijkt mij, althans in mijn herinnering, dat de Grachtengordel daar maar een klein stukje van in beslag neemt.

Dat mensen met het minste geld over het algemeen het gulst zijn, is overigens al jarenlang bekend.

claartje: Re: gul (vr mei 18, 2012 12:58 pm)

Urk is bij lange na niet de armste gemeente van Nederland. Bovendien is het wat kort door de bocht de totale stad Amsterdam over een kam te scheren. In stadsdeel Zuid of Centrum zal er heel wat meer worden gegeven dan in Nieuw-West.
http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/13660/Drie-gemeenten-uit-Oost-Groningen-in-armoede-top-10.html

bschuit: Re: gul (vr mei 18, 2012 1:14 pm)

Die Amsterdammers waar jij dat niet van had verwacht wonen dan ook allang niet meer in A,dam... Dan kan je beter even de uitkomsten van Purmerend,Almere, etc.etc. raadplegen..

Anonymous: Re: gul (vr mei 18, 2012 1:19 pm)


zo maar een wetenswaardigheidje via wiki (zoekactie; urk);


Urk is al jarenlang de gulste gemeente van Nederland. In 2008 werd per huishouden 52,64 euro uitgegeven aan goede doelen. Dit in contrast met Amsterdam, waar de donaties per huishouden dat jaar bleven steken op een 0,59 euro


dat had ik nou nooit verwacht..... van die amsterdammers...

dat terwijl urk juist de armste gemeente van het land is.... dat vond ik dus zo opmerkelijk dat ik deze tegenstelling jullie niet wilde onthouden....

----------------------

stelling arme mensen zijn gul.... itt de grachtengordel (niet heel logisch eigenlijk dat de theaterkaartjes weer van 19% btw gaan naar 6%... arme tobbers toch...)

Dat heeft naar mijn idee niets met armoede te maken, maar met de instelling ten opzichte van geld.
Ik ben niet arm, maar toch geef ik ruimhartig aan collectanten, met het nieuwe jaar kinderen die kranten rondbrengen en aan fondsen.
Niet aan alle fondsen, maar een flink aantal.
Enkele honderden Euro's per jaar.
Zelfs als agnost geef ik aan het Leger.
Ik verzamel van alles, bij voorkeur kennis.
Met het verzamelen van geld heb ik nog nooit wat gehad.
In mijn jeugd heb ik wel armoede gekend, maar in hoeverre dat een rol heeft gespeeld?
Wel heb ik geleerd om te delen met mensen die het minder hebben dan ik.
Voor mij komt daar dan het wetenschappelijk onderzoek nog bij.
Dat is een goede les, aan onze kinderen hebben we die ook doorgegeven.

Soro: Re: gul (vr mei 18, 2012 1:23 pm)

Er zijn ook hele gulle giften aan de kerk.

Anonymous: Re: gul (vr mei 18, 2012 1:58 pm)


Urk is bij lange na niet de armste gemeente van Nederland. Bovendien is het wat kort door de bocht de totale stad Amsterdam over een kam te scheren. In stadsdeel Zuid of Centrum zal er heel wat meer worden gegeven dan in Nieuw-West.
http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/13660/Drie-gemeenten-uit-Oost-Groningen-in-armoede-top-10.html

Ik dacht juist dat Urk een heel rijke gemeente was, zonder werkloosheid enz.

Boer Piet: Re: gul (vr mei 18, 2012 3:44 pm)

beste beheerder; ik heb het via deze link; http://nl.wikipedia.org/wiki/Urk ipv de engelse versie...

Lies: Re: gul (zo mei 20, 2012 8:26 am)Urk is bij lange na niet de armste gemeente van Nederland. Bovendien is het wat kort door de bocht de totale stad Amsterdam over een kam te scheren. In stadsdeel Zuid of Centrum zal er heel wat meer worden gegeven dan in Nieuw-West.
http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/13660/Drie-gemeenten-uit-Oost-Groningen-in-armoede-top-10.html

Ik dacht juist dat Urk een heel rijke gemeente was, zonder werkloosheid enz. Wat is arm........ik denk dat ze op Urk en in de link van Claartje meer bezit hebben dan in Amsterdam, en dat dit in de berekening arm of rijk niet is meegenomen. Tenslotte zijn giften aftrekbaar voor de belasting, dat hebben de Urkers met bezit goed bekeken.

Martin59: Re: gul (zo mei 20, 2012 9:03 am)


Wat is arm........ik denk dat ze op Urk en in de link van Claartje meer bezit hebben dan in Amsterdam, en dat dit in de berekening arm of rijk niet is meegenomen. Tenslotte zijn giften aftrekbaar voor de belasting, dat hebben de Urkers met bezit goed bekeken.
Wel aftrekbaar, maar onder strenge voorwaarden en met de nodige beperkingen ...

€ 52,64 komt niet boven de drempel (€ 60,-) uit of zal voor velen niet de moeite van een bezoek aan de notaris waard zijn ...


Hulpmiddel aftrek giften
Algemene gegevens
In welk jaar hebt u giften gedaan? Selecteer het jaar... 2011 2010 2009 2008

Had u heel 2011 een fiscale partner? ja nee ja

Maak hierna gebruik van alle gegevens van giften van u en uw fiscale partner.
Periodieke giften
Met de volgende vragen gaan wij na of u in aanmerking komt voor aftrek van periodieke giften. Deze vragen maken ook duidelijk wat een periodieke gift is.

Er zijn 2 soorten periodieke giften:
■Aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Of een instelling een ANBI is, kunt u controleren met het programma ANBI opzoeken.
■Aan een vereniging die geen ANBI is. Voor het aftrekken van giften aan een vereniging die geen ANBI is, gelden voorwaarden. Als dit van toepassing is, krijgt u hierover meer informatie in de uitleg bij 1 van de volgende vragen.
Geen drempel of maximum
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag.

Hebt u de gift bij een notaris laten vastleggen? ja nee ja

Voldoet uw gift aan alle volgende voorwaarden? ja nee nee

■U maakt regelmatig bedragen over naar een instelling of een vereniging, bijvoorbeeld 1 keer per maand.
■Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog, dus niet bijvoorbeeld het ene jaar € 100 en het andere jaar € 500.
■Het overmaken van deze bedragen eindigt uiterlijk bij uw overlijden.
Doet u deze gift minstens 5 jaar achter elkaar en minstens 1 keer per jaar? ja nee

Doet u de gift aan een instelling die bij ons is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)? ja nee

Doet u de gift aan een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan de voorwaarden voldoet? Klik op het vraagteken voor de voorwaarden. ja nee

Levert de instelling of vereniging u een tegenprestatie voor de gift? ja nee

U komt niet in aanmerking voor de aftrek van periodieke giften.
Gewone giften
Met de volgende vragen gaan wij na of u in aanmerking komt voor de aftrek van gewone giften.

Let op!
Is een gift geen periodieke gift? Dan is het misschien een gewone gift.

Wat zijn gewone giften?
Als u een gift niet hebt laten vastleggen bij een notaris, is het een gewone gift. Ook kosten die u hebt gemaakt voor een instelling, kunnen meetellen als een gewone gift.

Doet u de gift aan een instelling die bij ons is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)? ja nee ja

Kunt u met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties? ja nee ja

Levert de instelling of vereniging u een tegenprestatie voor de gift? ja nee nee

U komt misschien in aanmerking voor de aftrek van gewone giften. Ook kosten die niet zijn vergoed, kunnen meetellen als gewone gift. Met de volgende vragen stellen wij vast of u echt in aanmerking komt voor de aftrek van gewone giften.
Kosten
Kosten die u hebt gemaakt voor een ANBI, tellen misschien ook mee als gewone gift. Met de volgende vragen gaan wij na of dat zo is.

Hebt u de kosten gemaakt voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? ja nee nee

Heeft de instelling waarvoor u de kosten hebt gemaakt, deze kosten volledig vergoed? ja nee

Hebt u er vrijwillig voor gekozen om de kosten niet vergoed te krijgen? ja nee

Gaat het om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen moeten worden vergoed? ja nee

Zijn de kosten niet vergoed omdat de instelling een slechte financiële positie heeft? ja nee

Kunt u bewijzen dat u de kosten werkelijk hebt gemaakt? ja nee

In dit geval kunnen de kosten die u hebt gemaakt, niet meetellen als gewone gift.
Totaal gewone giften
De volgende vraag gaat over de uitgaven die u hebt gedaan voor alle gewone giften bij elkaar.

Let op!
Het gaat hier niet om periodieke giften!

Waren uw uitgaven voor alle gewone giften bij elkaar hoger dan het drempelbedrag? ja nee

U komt in aanmerking voor de aftrek van gewone giften.
ResultaatU komt alleen in aanmerking voor de aftrek van gewone giften.

Gewone giften
U kunt niet het hele bedrag van uw gewone giften aftrekken. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van gewone giften is 1 % van uw drempelinkomen, maar minstens € 60.

U mag voor gewone giften niet meer aftrekken dan het maximaal aftrekbaar bedrag: 10 % van uw drempelinkomen.

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/

Daarnaast ...
- als je € 1000,- weggeeft en daar geen belasting over betaald, dan ben je € 1000,- kwijt;
- als je die € 1000,- NIET weggeeft en daar wél belasting over moet betalen, dan hou je daar altijd nog minstens € 480,- van over.

Het is dus perse NIET zo dat de belastingdienst je gift betaalt of dat een gift je helemaal niets kost omdat je de gift van de belasting af kunt trekken. Je houdt altijd méér geld in je eigen zak als je géén giften geeft.


 [1]   [2]