WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16] 

Ga naar: "Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland"

Savage Elve: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 2:23 pm)

Het liberalisme heeft als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Ander speerpunt van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat (onder andere als voorwaarde voor godsdienstige tolerantie). Ook willen liberalen dat de staatsinrichting wordt vastgelegd in een grondwet waarin ook de grondrechten van de burger staan. Van de overheid werd slechts verlangd dat ze alleen die bestuursdomeinen voor haar rekening zou nemen, die onmogelijk door het individu behartigd konden worden, zoals openbare functies, openbare werken en landsverdediging.

De term neoliberalisme is in 1938 gelanceerd door de Duitse econoom Alexander Rüstow op een symposium in Parijs. Met de term neoliberalisme werd afstand genomen van het 19e-eeuwse laissez-faire-liberalisme. Deze beweging stond haaks op de tijdgeest van de jaren dertig die gekenmerkt werd door vergaand overheidsingrijpen in de economie (keynesiaanse theorie en totalitarisme in nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie). Het onderscheid tussen het klassieke liberalisme en het hier gedefinieerde neoliberalisme bestond er met name in dat concurrentiebeleid als overheidstaak werd gezien. Het neoliberalisme werd derhalve geplaatst tussen het socialisme en het klassiek-liberalisme. Met name werd met het neoliberalisme het streven naar een gereguleerde markt bedoeld, waarbij marktinvloeden gecombineerd worden met overheidsinvloeden. Hiermee onderscheidde het neoliberalisme zich van het klassiek-liberalisme dat minimale overheidsinvloed beoogt en het socialisme dat méér overheidsinvloed dan enkel regulering nastreeft. De nadruk lag hier zoals later ook op economische aspecten van het liberalisme en niet op burgerlijke vrijheden.

bron: wiki.
Liberalisme is eigenlijk niets: Elke westerse politieke partij is in feite liberaal, tot aan de SP aan toe. Liberalisme is een synoniem geworden voor opportunisme; Je kunt er alle politieke kanten mee op.
Het liberalisme wordt meestal als "rechts" en soms als "links" beschouwd.

Het kan beschouwd worden als links in de zin van zijn historische roeping van - in theorie - het emanciperen van alle individuen en het bieden van gelijke kansen aan allen. Het zou rechts genoemd kunnen worden wanneer het - in de praktijk - afkeer van overheidsinterventie verkiest boven implementatie van individuele emancipatie en zo opnieuw terugkeert naar een vorm van recht van de sterkste, een bestendiging van de natuurlijke ongelijkheid van de mensen, zo essentieel voor het conservatisme.

Een wezenskenmerk van het huidige liberalisme is: het beperken van de inmenging van de overheid. Dit principe verzet zich tegen een linkse economische politiek van grote overheidssteun voor economisch zwakkeren, maar ook tegen de rechtse politiek van het handhaven van een traditionele moraal. Dit verklaart hoe het mogelijk is dat de Nederlandse liberale partij VVD gewoonlijk als rechts wordt beschouwd, terwijl in de Angelsaksische traditie (zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) het woord liberal ongeveer hetzelfde betekent als links in het Nederlands.

zelfde bron.

De ware oorsprong ligt in de beroemde uitdrukking: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
De laatste zin geeft al aan dat de liberalen eigenlijk het patent claimen op westerse deomcratie en vrijheid en daarmee impliciet de politieke tegenstander wegzetten als anti-democratisch en anti-vrijheidsgezind. Jezelf liberaal noemen is dus niks anders dan een goedkope Godwin.

Liberalen zijn ook nogal inconsequent als het gaat om een 'kleine overheid': Door hun obsessie met veiligheid dringt de overheid alleen maar verder door in het privéleven van de burger en ook zijn ze nogal fan van vergaande bescherming van patenten en copyright waardoor er van een vrije markt ook niet veel terecht komt.
De liberalen zijn wat betreft moralistische issues nogal passief: Ze hebben weliswaar ingestemd met zaken als homohuwelijk, abortus en euthanasie, maar niet omdat ze vóór waren, maar omdat ze niet tegen waren. Ze hebben nooit hun nek uitgestoken om deze zaken op de politieke agenda te krijgen.

vuggie: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 2:27 pm)

Liberalisme is eigenlijk niets: Elke westerse politieke partij is in feite liberaal, tot aan de SP aan toe. Liberalisme is een synoniem geworden voor opportunisme; Je kunt er alle politieke kanten mee op.
Het liberalisme wordt meestal als "rechts" en soms als "links" beschouwd.

Het kan beschouwd worden als links in de zin van zijn historische roeping van - in theorie - het emanciperen van alle individuen en het bieden van gelijke kansen aan allen. Het zou rechts genoemd kunnen worden wanneer het - in de praktijk - afkeer van overheidsinterventie verkiest boven implementatie van individuele emancipatie en zo opnieuw terugkeert naar een vorm van recht van de sterkste, een bestendiging van de natuurlijke ongelijkheid van de mensen, zo essentieel voor het conservatisme.

Een wezenskenmerk van het huidige liberalisme is: het beperken van de inmenging van de overheid. Dit principe verzet zich tegen een linkse economische politiek van grote overheidssteun voor economisch zwakkeren, maar ook tegen de rechtse politiek van het handhaven van een traditionele moraal. Dit verklaart hoe het mogelijk is dat de Nederlandse liberale partij VVD gewoonlijk als rechts wordt beschouwd, terwijl in de Angelsaksische traditie (zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) het woord liberal ongeveer hetzelfde betekent als links in het Nederlands.

zelfde bron.

De ware oorsprong ligt in de beroemde uitdrukking: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Liberté, égalité, fraternité, camillethee. :luidlachen:
Earl Grey. :foei:

Christina: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 2:37 pm)


De EU (neo) liberaal noemen is natuurlijk een lachertje. Liberalisme houdt in dat de overheid een zo'n kleine mogelijke invloed heeft. Bij de EU is die invloed juist heel sterk aanwezig. Je kan het niet verzinnen of de EU heeft al een boekwerk aan regels en wetten ingevoerd. Ook het strooien met subsidies is niet des liberaals. En de ondernemers en mensen die het goed doen moeten lappen voor diegene die er een zooitje van maken.

De EU is eerder socialistisch dan liberaal.


Zondermeer.

vuggie: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 2:40 pm)

Liberalisme is eigenlijk niets: Elke westerse politieke partij is in feite liberaal, tot aan de SP aan toe. Liberalisme is een synoniem geworden voor opportunisme; Je kunt er alle politieke kanten mee op.

Het liberalisme wordt meestal als "rechts" en soms als "links" beschouwd.

Het kan beschouwd worden als links in de zin van zijn historische roeping van - in theorie - het emanciperen van alle individuen en het bieden van gelijke kansen aan allen. Het zou rechts genoemd kunnen worden wanneer het - in de praktijk - afkeer van overheidsinterventie verkiest boven implementatie van individuele emancipatie en zo opnieuw terugkeert naar een vorm van recht van de sterkste, een bestendiging van de natuurlijke ongelijkheid van de mensen, zo essentieel voor het conservatisme.

Een wezenskenmerk van het huidige liberalisme is: het beperken van de inmenging van de overheid. Dit principe verzet zich tegen een linkse economische politiek van grote overheidssteun voor economisch zwakkeren, maar ook tegen de rechtse politiek van het handhaven van een traditionele moraal. Dit verklaart hoe het mogelijk is dat de Nederlandse liberale partij VVD gewoonlijk als rechts wordt beschouwd, terwijl in de Angelsaksische traditie (zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) het woord liberal ongeveer hetzelfde betekent als links in het Nederlands.

zelfde bron.

De ware oorsprong ligt in de beroemde uitdrukking: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
De laatste zin geeft al aan dat de liberalen eigenlijk het patent claimen op westerse deomcratie en vrijheid en daarmee impliciet de politieke tegenstander wegzetten als anti-democratisch en anti-vrijheidsgezind. Jezelf liberaal noemen is dus niks anders dan een goedkope Godwin.

Liberalen zijn ook nogal inconsequent als het gaat om een 'kleine overheid': Door hun obsessie met veiligheid dringt de overheid alleen maar verder door in het privéleven van de burger en ook zijn ze nogal fan van vergaande bescherming van patenten en copyright waardoor er van een vrije markt ook niet veel terecht komt.
De liberalen zijn wat betreft moralistische issues nogal passief: Ze hebben weliswaar ingestemd met zaken als homohuwelijk, abortus en euthanasie, maar niet omdat ze vóór waren, maar omdat ze niet tegen waren. Ze hebben nooit hun nek uitgestoken om deze zaken op de politieke agenda te krijgen.
Ik heb het proberen te duiden, vooral tegenover het neoliberalisme daar waar jij met de kritiek erop komt.

Mijn kritiek op het liberalisme is dat ze de solidariteit als ondergeschoven kindje behandelen terwijl alleen dat mensen liberaal krijgt.

Daar tegenover staat het socialisme dat solidariteit misbruikt om meer af te dragen aan een ander dan je zelf mag houden.

In Nederland ben je als burger heden ten dage al gauw meer dan 50% van je inkomen aan belasting kwijt.

Belastingschijven vanaf 30% en 19, binnenkort 21% btw brengen ons daar al exclusief wat een auto, borrel, sigaret oid aan accijnsen opbrengt.

Dus zijn we hier in zoverre liberaal dat we vrijheid van meningsuiting hebben doch verplicht zijn meer dan 50% van onze verdiensten aan de overheid te betalen.

Dat is neoliberaal, een mix van liberalisme en socialisme, ook wel bekend als de derde weg en als globalisering.

Het geld/de economie wordt gereguleerd tot wereldwijde vrijheid dmv patenten, copyrights en octrooien voor de bezitters ervan en die herverdelen zoals alleen sovjetraden kunnen.

Raya: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 2:49 pm)De EU (neo) liberaal noemen is natuurlijk een lachertje. Liberalisme houdt in dat de overheid een zo'n kleine mogelijke invloed heeft. Bij de EU is die invloed juist heel sterk aanwezig. Je kan het niet verzinnen of de EU heeft al een boekwerk aan regels en wetten ingevoerd. Ook het strooien met subsidies is niet des liberaals. En de ondernemers en mensen die het goed doen moeten lappen voor diegene die er een zooitje van maken.

De EU is eerder socialistisch dan liberaal.


Zondermeer.

Dus de EU heeft van die socialistische Hollande niets te vrezen... :duh:

vuggie: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 2:56 pm)
De EU (neo) liberaal noemen is natuurlijk een lachertje. Liberalisme houdt in dat de overheid een zo'n kleine mogelijke invloed heeft. Bij de EU is die invloed juist heel sterk aanwezig. Je kan het niet verzinnen of de EU heeft al een boekwerk aan regels en wetten ingevoerd. Ook het strooien met subsidies is niet des liberaals. En de ondernemers en mensen die het goed doen moeten lappen voor diegene die er een zooitje van maken.

De EU is eerder socialistisch dan liberaal.


Zondermeer.

Dus de EU heeft van die socialistische Hollande niets te vrezen... :duh:
De Eu niet, doch persoonlijk heb ik liever een soeverein Nederland dan een Frans Holland.

Boer Piet: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 3:24 pm)[
Het geldt niet alleen voor ouderen Dick. Na 2014 is er geen overleg met het UWV meer nodig om mensen op straat te zetten. Om over de kantonrechter nog maar te zwijgen. De aasgieren inde politiek zijn wel zo slim geweest om de eerste 6 maanden WW nog snel even bij de werkgever neer te leggen.

En dat noemt zich dan de fatsoenlijke politiek...


In Griekenland spreekt men al over een dreigende burgeroorlog.


van wie tegen wie? en wat is de echt oplossing?

Boer Piet: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 3:26 pm)


Mijn opa heeft deze berg in de crisisjaren helpen ophogen met zand wat later siervijvers zouden worden.
Op een gegeven moment is daar een opstand uitgebroken onder de tewerkgestelden die zwoegend met kruiwagens hun ruggen kapot maakte..
Nu zullen we geen bergen meer gaan maken, maar onredelijke tewerkstellingen bv in de zorg of landbouw zie ik nog wel gebeuren.
Ontwaakt verworpenen der Aarde.

http://img854.imageshack.us/img854/9858/annashoeve1936kl.jpghandwerk in de landbouw kan anders heel relexed zijn, hoor... beetje wieden, enzo.... met een ploegje volk kan het zelfs gezellig worden...

Boer Piet: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 3:28 pm)In het beste geval krijgen we een jaar of 10 stagnatie.


Dat is te lang en zeker een voedingsbodem voor massaal verzet.
Hoe dat verzet eruit gaat zien weet ik niet.
Het kan mbv massabetogingen of wellicht ook anders.
Ooit van het woord revolutie gehoord ?


die breken alleen uit als eerste levensbehoeftes zoals voedsel onbetaalbaar worden, niet om een beetje minder welvaart....

c-more: Re: Ik voorzie een verschrikkelijke tijd in Nederland (za mei 19, 2012 4:04 pm)
De EU (neo) liberaal noemen is natuurlijk een lachertje. Liberalisme houdt in dat de overheid een zo'n kleine mogelijke invloed heeft. Bij de EU is die invloed juist heel sterk aanwezig. Je kan het niet verzinnen of de EU heeft al een boekwerk aan regels en wetten ingevoerd. Ook het strooien met subsidies is niet des liberaals. En de ondernemers en mensen die het goed doen moeten lappen voor diegene die er een zooitje van maken.

De EU is eerder socialistisch dan liberaal.


Zondermeer.

Dus de EU heeft van die socialistische Hollande niets te vrezen... :duh:

Hollande heeft andere problemen. De rijken vertrekken uit de socialistische heilstaat die Hollande ervan wil maken. En gelijk hebben ze !


Rijke Fransen verlaten en masse hun land nu François Hollande president is geworden. Toen de nieuwe president in de verkiezingsstrijd met Nicolas Sarkozy de leiding begon te nemen in de peilingen vertrokken de eerste welvarende Fransen zelfs al.

De zanger Johny Hallyday verhuisde al naar Gstaad (Zwitserland), net zoals Charles Aznavour, filmster Alain Delon en autocoureur Alain Prost. De baas van de Franse supermarktketen Auchan, Gérard Mulliez, ging zelfs naar België. Reden: het ongunstige belastingklimaat in Frankrijk.

Nu het ernaar uitziet dat de belasting voor de allerrijksten omhooggaat, volgen velen hun voorbeeld. Bij Dekeyser & Associés, een Belgisch belastingadvieskantoor, kwamen op de dag nadat bekend werd dat Hollande de Franse verkiezingen had gewonnen, 1500 aanvragen binnen om Frans geld op Belgische banken te kunnen stallen.

De superrijjken van Franse komaf kiezen behalve voor Zwitserland en België ook graag voor Londen als nieuwe woonplek. Het is in Engeland, België en Zwitserland beter toeven, vinden ze, dan in een land dat wordt geregeerd door een president die zo fel gekant is tegen het kapitalisme als Hollande.

http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2012/05/rijke_fransen_vertrekken.html


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]