WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 

Ga naar: "Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochtoon"

c-more: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochtoon (do feb 05, 2015 2:33 pm)

62,8 procent van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde.

De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 10,6 procent van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is. Daarna volgen gevangenen van Surinaamse (9,7 procent), Antilliaanse (8,3 procent) en Turkse (4,9 procent) herkomst.

Daling aantal gevangenen
Het aantal gevangenen in Nederland is aan het dalen. Zaten er in 2005 nog meer dan 50.000 mensen op enig moment in het jaar vast, in 2013 waren dat er nog geen 43.000.

Bij vrijwel iedere herkomstgroepering, ook de mensen van Marokkaanse herkomst, daalt het absolute aantal gevangenen. Behalve bij de 'Westerse allochtonen', daar steeg het absolute aantal tussen 2005 en 2013 van 6750 naar 7800. Onder deze groep zijn de aantallen gevangenen van Poolse herkomst (1340 in 2013) en Roemeense herkomst (1290) het hoogst.

In 2013 was 44,5 procent van de gevangenen 'niet-Westerse allochtoon', 18,3 procent 'Westerse allochtoon' en 36,7 procent 'autochtoon'. Van de 16,8 miljoen mensen in Nederland is 11,7 procent 'niet-Westerse allochtoon', 9,4 procent 'Westerse allochtoon' en 78,9 procent 'autochtoon'. Het CBS definieert Westerse allochtonen als mensen met een herkomst uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het CBS cijfers over allochtone en autochtone gevangenen publiceert. De afgelopen jaren publiceerde het statistiekbureau wel cijfers over de herkomst van gevangenen, maar waren de cijfers alleen gebaseerd op het geboorteland van de gedetineerde. In 2000 werd dit nog wel geteld door het CBS.

'Behoefte aan informatie'
"Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen", aldus een woordvoerder van het CBS.

Bij de herkomstcijfers wordt ook het geboorteland van de ouders meegewogen. Alleen als iemand zelf in Nederland is geboren en zijn beide ouders ook, wordt hij of zij als autochtoon meegerekend. Anders komt iemand als allochtoon in deze statistieken.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bijna-63-procent-van-gevangenen-nederland-allochtoon

Het is goed dat we bekend worden met de juiste informatie zodat een gericht en specifiek beleid mogelijk wordt en allochtonen daardoor wat minder oververtegenwoordigd geraken in negatieve statistieken.

medita: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 2:39 pm)


62,8 procent van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde.

De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 10,6 procent van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is. Daarna volgen gevangenen van Surinaamse (9,7 procent), Antilliaanse (8,3 procent) en Turkse (4,9 procent) herkomst.

Daling aantal gevangenen
Het aantal gevangenen in Nederland is aan het dalen. Zaten er in 2005 nog meer dan 50.000 mensen op enig moment in het jaar vast, in 2013 waren dat er nog geen 43.000.

Bij vrijwel iedere herkomstgroepering, ook de mensen van Marokkaanse herkomst, daalt het absolute aantal gevangenen. Behalve bij de 'Westerse allochtonen', daar steeg het absolute aantal tussen 2005 en 2013 van 6750 naar 7800. Onder deze groep zijn de aantallen gevangenen van Poolse herkomst (1340 in 2013) en Roemeense herkomst (1290) het hoogst.

In 2013 was 44,5 procent van de gevangenen 'niet-Westerse allochtoon', 18,3 procent 'Westerse allochtoon' en 36,7 procent 'autochtoon'. Van de 16,8 miljoen mensen in Nederland is 11,7 procent 'niet-Westerse allochtoon', 9,4 procent 'Westerse allochtoon' en 78,9 procent 'autochtoon'. Het CBS definieert Westerse allochtonen als mensen met een herkomst uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het CBS cijfers over allochtone en autochtone gevangenen publiceert. De afgelopen jaren publiceerde het statistiekbureau wel cijfers over de herkomst van gevangenen, maar waren de cijfers alleen gebaseerd op het geboorteland van de gedetineerde. In 2000 werd dit nog wel geteld door het CBS.

'Behoefte aan informatie'
"Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen", aldus een woordvoerder van het CBS.

Bij de herkomstcijfers wordt ook het geboorteland van de ouders meegewogen. Alleen als iemand zelf in Nederland is geboren en zijn beide ouders ook, wordt hij of zij als autochtoon meegerekend. Anders komt iemand als allochtoon in deze statistieken.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bijna-63-procent-van-gevangenen-nederland-allochtoon

Het is goed dat we bekend worden met de juiste informatie zodat een gericht en specifiek beleid mogelijk wordt en allochtonen daardoor wat minder oververtegenwoordigd geraken in negatieve statistieken.

Er is al een oplossing voor hoor.
We bedenken gewoon een onderzoek waaruit blijkt dat allochtonen vaker gevangenisstraf krijgen dan autochtonen, die krijgen vaker een taakstraf en voila.
Voor alles een oplossing hoor c-more.
:turn:

Pizzaman: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 2:51 pm)

Nou dat het aantal gevangenen daalt, komt deels omdat er veel op straat los rondlopen.
Zo'n 12.000 stuks, dus wat dat cijfer betreft... http://nos.nl/artikel/2015971-12-000-veroordeelden-lopen-vrij-rond.html

Verder zijn dit soort statistieken veelal "gekleurd" door allerlei politiek correcte onzin.
Ik neem ze met zoveel zout dat de gladheidsbestrijding er door tekort komt.

claartje: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 4:27 pm)

Dus als de ouders van zo'n straatrovend brontkraagje in Nederland geboren zijn maar net als het scooterboefje in het bezit zijn van zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit, wordt de jeugdige crimineel tot de autochtone bevolkingsgroep gerekend. Dit gegeven vertekent de statistieken.

Agamemnon: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 4:40 pm)

De (schijnbare) correlatie tussen afkomst en detentiedichtheid hoeft geenszins causaliteit te suggereren.
Dit noemen we ook wel een peegeetje.

HvR: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 4:41 pm)


Dus als de ouders van zo'n straatrovend brontkraagje in Nederland geboren zijn maar net als het scooterboefje in het bezit zijn van zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit, wordt de jeugdige crimineel tot de autochtone bevolkingsgroep gerekend. Dit gegeven vertekent de statistieken.Het is dus feitelijk nog erger dan deze statistieken laten zien....

Einstein: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 5:39 pm)


62,8 procent van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde.

De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 10,6 procent van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is. Daarna volgen gevangenen van Surinaamse (9,7 procent), Antilliaanse (8,3 procent) en Turkse (4,9 procent) herkomst.

Daling aantal gevangenen
Het aantal gevangenen in Nederland is aan het dalen. Zaten er in 2005 nog meer dan 50.000 mensen op enig moment in het jaar vast, in 2013 waren dat er nog geen 43.000.

Bij vrijwel iedere herkomstgroepering, ook de mensen van Marokkaanse herkomst, daalt het absolute aantal gevangenen. Behalve bij de 'Westerse allochtonen', daar steeg het absolute aantal tussen 2005 en 2013 van 6750 naar 7800. Onder deze groep zijn de aantallen gevangenen van Poolse herkomst (1340 in 2013) en Roemeense herkomst (1290) het hoogst.

In 2013 was 44,5 procent van de gevangenen 'niet-Westerse allochtoon', 18,3 procent 'Westerse allochtoon' en 36,7 procent 'autochtoon'. Van de 16,8 miljoen mensen in Nederland is 11,7 procent 'niet-Westerse allochtoon', 9,4 procent 'Westerse allochtoon' en 78,9 procent 'autochtoon'. Het CBS definieert Westerse allochtonen als mensen met een herkomst uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het CBS cijfers over allochtone en autochtone gevangenen publiceert. De afgelopen jaren publiceerde het statistiekbureau wel cijfers over de herkomst van gevangenen, maar waren de cijfers alleen gebaseerd op het geboorteland van de gedetineerde. In 2000 werd dit nog wel geteld door het CBS.

'Behoefte aan informatie'
"Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen", aldus een woordvoerder van het CBS.

Bij de herkomstcijfers wordt ook het geboorteland van de ouders meegewogen. Alleen als iemand zelf in Nederland is geboren en zijn beide ouders ook, wordt hij of zij als autochtoon meegerekend. Anders komt iemand als allochtoon in deze statistieken.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bijna-63-procent-van-gevangenen-nederland-allochtoon

Het is goed dat we bekend worden met de juiste informatie zodat een gericht en specifiek beleid mogelijk wordt en allochtonen daardoor wat minder oververtegenwoordigd geraken in negatieve statistieken.

Dit is een discussieforum. Wat is nu eigenlijk je stelling ? Of is het de bedoeling, dat "links" nu gaat roepen, dat deze cijfers niet kloppen, of niet genoemd mogen worden ?

Je zou bijvoorbeeld kunnen aangeven, wat volgens jou de oorzaken zijn van deze oververtegenwoordiging.. en wat volgens jou de oplossing is (?)

c-more: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 6:30 pm)62,8 procent van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde.

De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 10,6 procent van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is. Daarna volgen gevangenen van Surinaamse (9,7 procent), Antilliaanse (8,3 procent) en Turkse (4,9 procent) herkomst.

Daling aantal gevangenen
Het aantal gevangenen in Nederland is aan het dalen. Zaten er in 2005 nog meer dan 50.000 mensen op enig moment in het jaar vast, in 2013 waren dat er nog geen 43.000.

Bij vrijwel iedere herkomstgroepering, ook de mensen van Marokkaanse herkomst, daalt het absolute aantal gevangenen. Behalve bij de 'Westerse allochtonen', daar steeg het absolute aantal tussen 2005 en 2013 van 6750 naar 7800. Onder deze groep zijn de aantallen gevangenen van Poolse herkomst (1340 in 2013) en Roemeense herkomst (1290) het hoogst.

In 2013 was 44,5 procent van de gevangenen 'niet-Westerse allochtoon', 18,3 procent 'Westerse allochtoon' en 36,7 procent 'autochtoon'. Van de 16,8 miljoen mensen in Nederland is 11,7 procent 'niet-Westerse allochtoon', 9,4 procent 'Westerse allochtoon' en 78,9 procent 'autochtoon'. Het CBS definieert Westerse allochtonen als mensen met een herkomst uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het CBS cijfers over allochtone en autochtone gevangenen publiceert. De afgelopen jaren publiceerde het statistiekbureau wel cijfers over de herkomst van gevangenen, maar waren de cijfers alleen gebaseerd op het geboorteland van de gedetineerde. In 2000 werd dit nog wel geteld door het CBS.

'Behoefte aan informatie'
"Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen", aldus een woordvoerder van het CBS.

Bij de herkomstcijfers wordt ook het geboorteland van de ouders meegewogen. Alleen als iemand zelf in Nederland is geboren en zijn beide ouders ook, wordt hij of zij als autochtoon meegerekend. Anders komt iemand als allochtoon in deze statistieken.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bijna-63-procent-van-gevangenen-nederland-allochtoon

Het is goed dat we bekend worden met de juiste informatie zodat een gericht en specifiek beleid mogelijk wordt en allochtonen daardoor wat minder oververtegenwoordigd geraken in negatieve statistieken.

Dit is een discussieforum. Wat is nu eigenlijk je stelling ? Of is het de bedoeling, dat "links" nu gaat roepen, dat deze cijfers niet kloppen, of niet genoemd mogen worden ?

Je zou bijvoorbeeld kunnen aangeven, wat volgens jou de oorzaken zijn van deze oververtegenwoordiging.. en wat volgens jou de oplossing is (?)

Mijn stelling staat er. Ik ben altijd een voorstander geweest van etnische registratie omdat je zo een doelgericht beleid kan voeren.

De woordvoerder van het CBS bevestigt dat :

" Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen", aldus een woordvoerder van het CBS.

Eén en dezelfde aanpak voor elke bevolkingsgroep omdat het politiek-correct is werkt dus niet. Bij de ene groep speelt de slechte opvoeding een rol. Bij de ander vroege schooluitval. Of een machocultuur. Ik ben blij dat het taboe op dit gebied een beetje doorbroken is.

En als "links" de feiten zoals door het cbs gegeven wil betwijfelen dan zal ik ze niet tegenhouden. Erg realistisch is het echter niet.

Agamemnon: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 7:10 pm)

Ik mag toch aannemen dat de problemen rond minderheden gevoeglijk bekend zijn bij zowel burgers als beleidsmakers.
En ik mag hopen dat de politie uit ervaring wel weet welk "soort" zich waarmee bezig houdt.

Dit soort onderzoeken (nou ja, lijstjes) zal weinig toevoegen.

c-more: Re: Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochto (do feb 05, 2015 7:25 pm)


Ik mag toch aannemen dat de problemen rond minderheden gevoeglijk bekend zijn bij zowel burgers als beleidsmakers.
En ik mag hopen dat de politie uit ervaring wel weet welk "soort" zich waarmee bezig houdt.

Dit soort onderzoeken (nou ja, lijstjes) zal weinig toevoegen.


Uiteraard was het wel bekend veel mensen, maar er waren ook mensen die zulke cijfers altijd ontkenden. Ik denk omdat men nu niet meer om de feiten heen kan het beleid meer gericht zal zijn.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]