WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9] 

Ga naar: "DE VVD koerst af op het einde van het kabinet"

Marcel: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 12:35 pm)


De ongekwalificeerde mensen uit die partijen moeten worden vervangen door beter gekwalificeerde mensen die hun kiezers niet voorliegen. Dan is een toekomstige samenwerking met de PVV best mogelijk. In een open democratie ben je genoodzaakt met elkaar samen te werken. Het opleggen van een cordon sanitair is ondemocratisch te noemen en een veronachtzaming naar de kiezer toe.

Kletskoek.
Er is helemaal geen cordon sanitaire.

Tuurlijk, net zoals Griekenland een succesverhaal is die gegarandeerd zijn schulden zal terug betalen. Geloof je het zelf? :leugens:

Het is me een raadsel wat Griekenland ermee te maken heeft, maar er is geen cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelf een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Het geleuter over een cordon sanitair is niets meer of minder dan nergens op gebaseerd verongelijkt gejank.

Hume: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 1:08 pm)


Kletskoek.
Er is helemaal geen cordon sanitaire.

Tuurlijk, net zoals Griekenland een succesverhaal is die gegarandeerd zijn schulden zal terug betalen. Geloof je het zelf? :leugens:

Het is me een raadsel wat Griekenland ermee te maken heeft, maar er is geen cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelf een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Het geleuter over een cordon sanitair is niets meer of minder dan nergens op gebaseerd verongelijkt gejank.

De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Danny430: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 2:00 pm)


Tuurlijk, net zoals Griekenland een succesverhaal is die gegarandeerd zijn schulden zal terug betalen. Geloof je het zelf? :leugens:

Het is me een raadsel wat Griekenland ermee te maken heeft, maar er is geen cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelf een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Het geleuter over een cordon sanitair is niets meer of minder dan nergens op gebaseerd verongelijkt gejank.

De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.

Enzo501: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 2:11 pm)


Het is me een raadsel wat Griekenland ermee te maken heeft, maar er is geen cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelf een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Het geleuter over een cordon sanitair is niets meer of minder dan nergens op gebaseerd verongelijkt gejank.

De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.
Waarom is de PVV niet aangeschoven bij de onderhandelingen om meerderheden te vormen voor voorstellen van het huidige kabinet?
Maar je bevestigt wel het beeld van de eeuwig jammerende en klagende PVV aanhanger.

da Vinci: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 2:17 pm)


Het is me een raadsel wat Griekenland ermee te maken heeft, maar er is geen cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelf een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Het geleuter over een cordon sanitair is niets meer of minder dan nergens op gebaseerd verongelijkt gejank.

De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.
Zelf altijd roepen dat moslims lange tenen hebben en verongelijkt reageren maar wat blijkt jou tenen zijn vele malen langer. Huilen om niets of eerder, je eigen niet goed op de hoogte stellen maar dat is een chronische PVV kwaal.

Marcel: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 2:17 pm)


Het is me een raadsel wat Griekenland ermee te maken heeft, maar er is geen cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelf een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Het geleuter over een cordon sanitair is niets meer of minder dan nergens op gebaseerd verongelijkt gejank.


De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.

Er is geen sprake van een cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelfs een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Dat de PVV zichzelf aan de zijlijn opstelt door extreme standpunten in te nemen, waarvoor geen enkele meerderheid in het parlement te vinden is, is een bewuste keuze die de PVV zelf heeft gemaakt. Met een cordon sanitair heeft het niets te maken. Al het verongelijkte gejank van PVV'ers ten spijt.

da Vinci: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 2:30 pm)


De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.

Er is geen sprake van een cordon sanitair.
De PVV zit in allerlei Kamercommissies, en leveren zelfs een van de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer.
Dat de PVV zichzelf aan de zijlijn opstelt door extreme standpunten in te nemen, waarvoor geen enkele meerderheid in het parlement te vinden is, is een bewuste keuze die de PVV zelf heeft gemaakt. Met een cordon sanitair heeft het niets te maken. Al het verongelijkte gejank van PVV'ers ten spijt. Is zelfs commissie voorzitter geweest bij het onderzoek naar de wanprestaties van de wooncorporaties.

P-G: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 2:33 pm)Bezien vanuit een formele conceptie van democratie inhoudende een geheel aan procedurele regels, is een cordon sanitair jegens de PVV volstrekt democratisch. De kabinet moet immers het vertrouwen hebben van de meerderheid van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ongeacht van welke politieke kleur die meerderheid is. Bezien vanuit een materiƫle conceptie van democratie inhoudende de rechtsstatelijke beginselen, is een cordon sanitair eerder een noodzaak. De standpunten der PVV staan immers op gespannen voet met de rechtsstaat
Waarom mogen de burgers hierover niet beslissen?

Staatsrechtelijk, (rechts)historisch en (politiek en rechts)filosofisch heeft de rechtsstaat voorrang boven de politieke besluitvorming. Dat in ons besteld de politieke besluitvorming democratisch gelegitimeerd dient te zijn, brengt hierin geen verandering. Het benodigd zijn van een democratisch mandaat dient bovenal als extra waarborg om de overheid en haar bestuursorganen in het gareel te houden; ambtsdragers die onverhoopt de beginselen der rechtsstaat en van behoorlijk bestuur aan hun laars lappen, kunnen bij verkiezingen uit het zadel worden geholpen.
Een democratische rechtsstaat kenmerkt zich met een geheel aan waarborgen en controlemechanismen - checks and balances - die erop toezien dat de maatschappelijke organisatie van onze samenleving wordt beschermd. In dit verband beschermt de rechtsstaat ook het individu tegen de meerderheid, die zich evengoed kan ontpoppen tot een ware tiran. Het een en ander maakt ook duidelijk welke waarde de representatieve democratie heeft: doordat niet het volk zelf doch via zijn vertegenwoordigers tot politieke besluiten komt, vindt er een filtering plaats met betrekking tot voorstellen die de rechtsstatelijke toets niet kunnen doorstaan.

Danny430: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 3:18 pm)


De PVV jankt over alles.
Een vast patroon
Nederland heeft nu eenmaal 15 % azijnpissers en we moeten hiermee leren leven.

Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.
Waarom is de PVV niet aangeschoven bij de onderhandelingen om meerderheden te vormen voor voorstellen van het huidige kabinet?
Maar je bevestigt wel het beeld van de eeuwig jammerende en klagende PVV aanhanger.

Omdat de PVV niet wordt uitgenodigd. Dat lijkt me duidelijk. Termen als eeuwig, klagend en jammerlijk beschouw ik als die eeuwige linkse grammofoonplaat die tevergeefs de PVV-stemmer wil afschilderen als een verongelijkte huilende Tokkie. We weten inmiddels dat de gemiddelde PVV-stemmer jouw buurman kan zijn of de moeder of vader van het vriendinnetje van jouw dochter.

Enzo501: Re: DE VVD koerst af op het einde van het kabinet (ma apr 20, 2015 3:23 pm)


Er heerst wel degelijk een cordon sanitair rondom de PVV. Die is zelfs versterkt na Wilders MINDER-uitspraak. Het lijkt alsof andere partijen zich niet aan de PVV willen branden, maar tegelijkertijd via allerlei omwegen toch PVV-standpunten in hun beleid willen stoppen. Electoraal is zo'n cordon sanitair voor de middenpartijen handig te noemen want daarmee trek je de twijfelende kiezer over de streep. Voor een partij die al jaren in de peilingen de koppositie inneemt en behoort tot de vier grootste partijen van Nederland is het opmerkelijk te noemen dat ze bewust buiten schot worden gehouden. Dat mag je gewoon bestempelen als een cordon sanitair.
Waarom is de PVV niet aangeschoven bij de onderhandelingen om meerderheden te vormen voor voorstellen van het huidige kabinet?
Maar je bevestigt wel het beeld van de eeuwig jammerende en klagende PVV aanhanger.

Omdat de PVV niet wordt uitgenodigd. Dat lijkt me duidelijk. Termen als eeuwig, klagend en jammerlijk beschouw ik als die eeuwige linkse grammofoonplaat die tevergeefs de PVV-stemmer wil afschilderen als een verongelijkte huilende Tokkie. We weten inmiddels dat de gemiddelde PVV-stemmer jouw buurman kan zijn of de moeder of vader van het vriendinnetje van jouw dochter.
Klagen en janken is inderdaad een zeer wijdverbreid verschijnsel geworden in rechts Nederland.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]