WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme?"

Anonymous: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:05 pm)

Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme?

De nieuwe Koude Oorlog-propaganda werpt zijn vruchten af: de belangstelling voor het militarisme neemt toe en de defensie-uitgaven worden verhoogd. De nieuwe gevaren (die systematisch overdreven worden) leveren de wapenindustrie alsook diegenen die door middel van propagandavoering hun belangen behartigen, veel geld op.

De Duitse regering kondigde de afgelopen week aan dat ze maar liefst honderd nieuwe tanks zal aanschaffen. Dat vormt een toename van 45% van het totaalaantal tanks dat het land momenteel heeft. Duitsland reduceerde aanzienlijk zijn tanks, sedert het einde van de Koude Oorlog, dat het einde van militaire dreigingen vanuit de USSR impliceerde.

De val van de Muur betekende het einde van de militaire dreiging van de USSR ten aanzien van West-Europa. Om deze reden heeft Duitsland sedertdien zijn aantal tanks gereduceerd. De Duitse regering stelt dat deze honderd tanks (die bijna een half miljoen dollar zullen kosten) nodig zijn om te kunnen reageren op ‘het militaire optreden van Rusland in de omgeving’. Het feit dat Rusland geen Oost-Europees land (al helemaal geen NAVO-lidstaat) aangevallen of bedreigd heeft, werd daarbij helaas niet in overweging genomen.

De Amerikaanse atoombunkers die uit de tijd van de Koude Oorlog dateren en gedurende 25 jaar na de val van de muur niet ingezet werden, zullen opnieuw gebruikt worden. De regering van de VS heeft bijna een miljoen dollar uitgetrokken om de paraatheid van het leger op hetzelfde niveau te krijgen als ten tijde van de Koude Oorlog. Raytheon Company - een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf – zal in dat verband een belangrijke rol spelen. Raytheon financiert ook instellingen als Institute for the Study of War die op hun beurt op systematische wijze oorlogspropaganda voeren.

De NAVO, die mijn inziens had moeten worden opgeheven na het einde van de Koude Oorlog, heeft daar eveneens belang bij. Ze krijgt onder meer een nieuw gebouw bij het hoofdkwartier in Brussel waarvan de bouw voltooid zal zijn in 2016. De kosten daarvan zullen ruim 1 miljoen dollar bedragen. Wat een geldverspilling! De NAVO-bureaucraten en generaals overdrijven het Russische gevaar om de uitbreiding van hun invloedssfeer in de richting van Rusland te rechtvaardigen.

Wie is de werkelijke vijand? De Russen? De werkelijke vijand is de belastingbetaler. Oftewel de middenklasse alsook de productieve lagen van de economie. Wij zijn de slachtoffers van deze defensie-uitgaven gezien het feit dat het geld daartoe uit onze economieën getrokken wordt. Een zeer gevaarlijk fabeltje is dat de economie bij dit beleid belang heeft. Alleen de elite evenals industrie heeft daarbij belang .

Bron: http://antikrieg.com/aktuell/2015_04_14_werprofitiert.htm

Stelling : Het Russische gevaar ten aanzien van het Westen wordt structureel overdreven in het kader van de propagandavoering ten behoeve van de uitbreiding van de EU en de NAVO richting het Oosten. Dat daartoe enorme geldbedragen uit onze economie uitgetrokken worden heeft een slechte impact op de ontwikkeling van de economieën van onze maatschappijen, net als het handelsboycot tegen Rusland dat ons geld en werkgelegenheid kost om enkel de belangen van de VS te dienen.

Biertje: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:12 pm)

Poetin verdrijf noch straf je deze met een handelsboycot. Wel vreemd dat Poetin daar zelf wel mee begon.

Enzo501: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:13 pm)

Rusland is al jaren bezig de opbouw van het militaire arsenaal, terwijl er in Europa juist een sterke daling was ingezet. Het is logisch met het oog op de recente ontwikkeling om nog eens te bekijken of dat wel een verstandige situatie is. Waarom stijgen de militaire uitgaven van Rusland structureel, terwijl die in Europa structureel aan het dalen zijn? Wie is hier eigenlijk schuldig aan een gevaarlijke wapenwedloop? En wie is hier naief?
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/4/Rusland-geeft-relatief-meer-uit-aan-leger-dan-Verenigde-Staten-1502949W/

Napoleon: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:16 pm)


Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme?

De nieuwe Koude Oorlog-propaganda werpt zijn vruchten af: de belangstelling voor het militarisme neemt toe en de defensie-uitgaven worden verhoogd. De nieuwe gevaren (die systematisch overdreven worden) leveren de wapenindustrie alsook diegenen die door middel van propagandavoering hun belangen behartigen, veel geld op.

De Duitse regering kondigde de afgelopen week aan dat ze maar liefst honderd nieuwe tanks zal aanschaffen. Dat vormt een toename van 45% van het totaalaantal tanks dat het land momenteel heeft. Duitsland reduceerde aanzienlijk zijn tanks, sedert het einde van de Koude Oorlog, dat het einde van militaire dreigingen vanuit de USSR impliceerde.

De val van de Muur betekende het einde van de militaire dreiging van de USSR ten aanzien van West-Europa. Om deze reden heeft Duitsland sedertdien zijn aantal tanks gereduceerd. De Duitse regering stelt dat deze honderd tanks (die bijna een half miljoen dollar zullen kosten) nodig zijn om te kunnen reageren op ‘het militaire optreden van Rusland in de omgeving’. Het feit dat Rusland geen Oost-Europees land (al helemaal geen NAVO-lidstaat) aangevallen of bedreigd heeft, werd daarbij helaas niet in overweging genomen.

De Amerikaanse atoombunkers die uit de tijd van de Koude Oorlog dateren en gedurende 25 jaar na de val van de muur niet ingezet werden, zullen opnieuw gebruikt worden. De regering van de VS heeft bijna een miljoen dollar uitgetrokken om de paraatheid van het leger op hetzelfde niveau te krijgen als ten tijde van de Koude Oorlog. Raytheon Company - een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf – zal in dat verband een belangrijke rol spelen. Raytheon financiert ook instellingen als Institute for the Study of War die op hun beurt op systematische wijze oorlogspropaganda voeren.

De NAVO, die mijn inziens had moeten worden opgeheven na het einde van de Koude Oorlog, heeft daar eveneens belang bij. Ze krijgt onder meer een nieuw gebouw bij het hoofdkwartier in Brussel waarvan de bouw voltooid zal zijn in 2016. De kosten daarvan zullen ruim 1 miljoen dollar bedragen. Wat een geldverspilling! De NAVO-bureaucraten en generaals overdrijven het Russische gevaar om de uitbreiding van hun invloedssfeer in de richting van Rusland te rechtvaardigen.

Wie is de werkelijke vijand? De Russen? De werkelijke vijand is de belastingbetaler. Oftewel de middenklasse alsook de productieve lagen van de economie. Wij zijn de slachtoffers van deze defensie-uitgaven gezien het feit dat het geld daartoe uit onze economieën getrokken wordt. Een zeer gevaarlijk fabeltje is dat de economie bij dit beleid belang heeft. Alleen de elite evenals industrie heeft daarbij belang .

Bron: http://antikrieg.com/aktuell/2015_04_14_werprofitiert.htm

Stelling : Het Russische gevaar ten aanzien van het Westen wordt structureel overdreven om de weg te bereiden voor de propagandavoering ten behoeve van de uitbreiding van de EU en de NAVO richting het Oosten. Dat daartoe enorme geldbedragen uit onze economie uitgetrokken worden heeft een slechte impact op de economieën van onze maatschappijen, net als het handelsboycot tegen Rusland dat ons geld en werkgelegenheid kost om enkel de belangen van de VS te dienen.


Het betreft niet alleen Rusland maar ook de situatie in het Midden Oosten. Dat men weer aan het opbouwen is, is gezien de huidige wereldsituatie niet meteen zo vreemd. Het is simpelweg niet uit te sluiten dat Westerse troepen toch weer zullen moeten ingrijpen in het MO of zelfs Noord Afrika. Ik denk dat je NAVO beleid ook moet bezien in een meer globale context en niet alleen maar als "tegen de Russen".

Anonymous: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:18 pm)


Rusland is al jaren bezig de opbouw van het militaire arsenaal


Hoi. De VS heeft in de 20e eeuw en in de recente jaren tal van landen militair aangevallen en bezet. Ik denk dat zoiets een aanleiding kan vormen voor soevereine landen om maatregelen te treffen teneinde de nationale soevereiniteit te kunnen waarborgen.

Marcel: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:20 pm)Rusland is al jaren bezig de opbouw van het militaire arsenaal


Hoi. De VS heeft in de 20e eeuw en in de recente jaren tal van landen militair aangevallen en bezet. Ik denk dat zoiets een aanleiding kan vormen voor soevereine landen om maatregelen te treffen teneinde de nationale soevereiniteit te kunnen waarborgen.

Ja, dat had het soevereine land Oekraine ook moeten doen.
Dan was de Krim niet door Rusland ingepikt.

Biertje: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:21 pm)Rusland is al jaren bezig de opbouw van het militaire arsenaal


Hoi. De VS heeft in de 20e eeuw en in de recente jaren tal van landen militair aangevallen en bezet. Ik denk dat zoiets een aanleiding kan vormen voor soevereine landen om maatregelen te treffen teneinde de nationale soevereiniteit te kunnen waarborgen. Noem ze eens op en vooral: waarom?. En noem die dan ook op van de Rusland/USSR en andere landen.

Anonymous: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:28 pm)


Ja, dat had het soevereine land Oekraine ook moeten doen.
Dan was de Krim niet door Rusland ingepikt.


De Oekraïne is het slachtoffer van de gevolgen van een door vreemde mogendheden aangestuurde illegale machtsovername waarbij het neo-nazisme een essentiele factor was. De Krim sloot zich opnieuw aan bij Rusland waardoor de bevolking van dat schiereiland niet betrokken geraakt is bij de burgeroorlog die in de Oekraïne woedt. Vanuit mensenrechten perspectief was dat een buitengewoon goede actie ter preventie van genocide.

Biertje: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 12:37 pm)Ja, dat had het soevereine land Oekraine ook moeten doen.
Dan was de Krim niet door Rusland ingepikt.


De Oekraïne is het slachtoffer van de gevolgen van een door vreemde mogendheden aangestuurde illegale machtsovername waarbij het neo-nazisme een essentiele factor was. De Krim sloot zich opnieuw aan bij Rusland waardoor de bevolking van dat schiereiland niet betrokken geraakt is bij de burgeroorlog die in de Oekraïne woedt. Vanuit mensenrechten perspectief was dat een buitengewoon goede actie ter preventie van genocide. We zullen het maar niet hebben over de ontelbare moordpartijen die Stalin begin onder de soldaten die krijgsgevangenen waren tijdens de oorlog en daarna werden vermoord door Stalin in de vele Goelach archipels die Rusland nog steeds kent.

Anonymous: Re: Wie heeft baat bij de opkomst van het militarisme? (wo apr 22, 2015 1:19 pm)


Stelling : Het Russische gevaar ten aanzien van het Westen wordt structureel overdreven in het kader van de propagandavoering ten behoeve van de uitbreiding van de EU en de NAVO richting het Oosten. Dat daartoe enorme geldbedragen uit onze economie uitgetrokken worden heeft een slechte impact op de ontwikkeling van de economieën van onze maatschappijen, net als het handelsboycot tegen Rusland dat ons geld en werkgelegenheid kost om enkel de belangen van de VS te dienen.

Inderdaad. In de Russische propaganda wordt de macht van Rusland nog weleens overdreven, evenals de berichtgeving aangaande de Oekraïense hulpvraag richting de NAVO en de EU, alsmede de beweringen over Amerikaanse betrokkenheid of organisatie.

Het is evenwel terecht dat Europese burgers zich zorgen maken over de militaristische taal en expansiedrift die Rusland verspreidt, te meer gezien het autocratische en repressieve leiderschap in dat land. Men vraagt zich af, als de eigen bevolking al zo slecht behandeld wordt, waartoe is men nog meer in staat? De Russische invallen en bezettingen in het oosten van Oekraïne tonen een angstaanjagend beeld.


 [1]   [2]   [3]