WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12] 

Ga naar: "De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te ver"

Hume: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te ver (vr aug 07, 2015 1:28 pm)

De Nederlandse media, leven nog in de vorige eeuw ,de tijd dat Amerika de enige supermacht was.
Het is belachelijk dat we nu al weer worden overgoten met berichtgeving,
over de voorverkiezingen voor het presidentschap in Amerika.
De berichtgeving over ontwikkelingen China, Rusland ,Turkije en Europa steekt schraal af tegen
de voortdurende aandacht voor Amerika.
Wij Nederlanders worden gedwongen om meegaan met de hobbyisten die bij de media werken en aan kokervisie en bewustzijn- vernauwing leiden.

Anonymous: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 1:43 pm)

Welke media?

Raya: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 1:55 pm)

Ik ben het met je eens.
Natuurlijk is het beleid dat in de VS wordt gevoerd belangrijk om te weten. En vaak is er ook nog een vermakelijkheidsfactor rond het moddersmijten daar.
Probleem is dat het inderdaad flink ten koste gaat van voor ons belangrijke zaken. Zoals het PGB-schandaal, dat nog steeds niet is opgelost. Zorgverleners die nu al 7 of 8 maanden zonder salaris zitten. Zieken en gehandicapten die in de problemen zitten door niet vergoedde medicijnen of voorzieningen omdat zorgverzekeraars of gemeenten vrijheid hebben gekregen rechtsongelijk te behandelen.

De Nederlandse pers lijkt op dergelijke punten per definitie weinig interesse te hebben in het reilen en zeilen zoals dat voor Nederlanders belangrijk is.

osker: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 1:57 pm)

Nederland is een provincie van Europa met lokaal "kat in de boom" nieuws. Logisch dat er naar de enige belangrijke wereldmacht gekeken wordt.

Hume: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 3:31 pm)


Welke media?


TV en kranten!

Hume: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 3:33 pm)


Nederland is een provincie van Europa met lokaal "kat in de boom" nieuws. Logisch dat er naar de enige belangrijke wereldmacht gekeken wordt.


Dat bedoel ik.
Zo was het in de vorige eeuw.

Anonymous: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 4:11 pm)Welke media?


TV en kranten!
Ja, maar welke? Het loopt nogal uiteen, hè. Er is niet één entiteit "media".

osker: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 4:20 pm)Nederland is een provincie van Europa met lokaal "kat in de boom" nieuws. Logisch dat er naar de enige belangrijke wereldmacht gekeken wordt.


Dat bedoel ik.
Zo was het in de vorige eeuw.
Wat is er nu anders?

Anonymous: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 6:34 pm)


De Nederlandse media, leven nog in de vorige eeuw ,de tijd dat Amerika de enige supermacht was.
Het is belachelijk dat we nu al weer worden overgoten met berichtgeving,
over de voorverkiezingen voor het presidentschap in Amerika.
De berichtgeving over ontwikkelingen China, Rusland ,Turkije en Europa steekt schraal af tegen
de voortdurende aandacht voor Amerika.
Wij Nederlanders worden gedwongen om meegaan met de hobbyisten die bij de media werken en aan kokervisie en bewustzijn- vernauwing leiden.


De veramerikanisering van de media is een natuurlijk en logisch gevolg van de veramerikanisering van Nederland in zijn geheel. Pa na de tweede helft van de 20e eeuw (na 1945) werd de veramerikanisering van Nederland en heel West-Europa in gang gezet. Daar ondervindt ondertussen Nederland de kwalijke gevolgen van. Amerika is een natie zonder geschiedenis waar iedereen opgaat in de Amerikaanse bevolking en zijn oorspronkelijke afkomst alsook culturele erfgoed verliest. Wat je ervoor terugkrijgt is een achterlijke en perverse mcdonals cultuur. West-Europa is na WOII tot een Amerikaanse kolonie getransformeerd. Om deze reden vertoont Nederland dezelfde kenmerken als Amerika. De Amerikaanse cultuur kenmerkt zich door het multiculturalisme en een meedogenloos kapitalistisch systeem dat de gewone burgers uitbuit ten bate van het multinationale bedrijfsleven. Nederland heeft zijn Germaans christelijke cultuur moeten prijsgeven vanwege de kwalijke veramerikanisering. In die Europese gebieden waar de veramerikanisering voet aan grond gekregen heeft, verloor men zijn originele normen en waarden die in het christendom gelegen waarden en op basis waarvan de traditionele Europeanen doorheen de afgelopen 20 eeuwen hun naties opgebouwd hebben.

Nederland werd na WOII ''bevrijd'' door de VS en moet derhalve loyaal zijn aan haar overzeese ''bevrijder'' die het land van de Duitsers bevrijdde en later geleidelijk ook van alles wat aan de Germaanse christelijke cultuur gerelateerd is. Het ergste wat een land kan overkomen is als het vervreemd van diegenen die het in eerste instantie opgebouwd hebben - hetgeen het proces van de veramerikanisering in dit land kenmerkt.

Nu is Nederland in een andere fase van de veramerikanisering terechtgekomen. Nederland net als andere Europese landen wordt door overzeese mogendheden opgehitst om tegen zijn nationale alsmede vitale belangen in deel te nemen aan het Amerikaanse anti-Russische beleid wat zich uit in contraproductieve sancties tegen het land, in elkaar gezette aanslagen waarbij eigen burgers opgeofferd worden en een campagne tot het systematisch demoniseren van Rusland en zijn politieke leiders - wat op den duur een zeer gevaarlijke wending in Europa kan nemen.

Anonymous: Re: De veramerikanisering van de media gaat in Nederland te (vr aug 07, 2015 6:53 pm)

In Rusland kan wel gesproken worden van één entiteit "media". In dat land is immers geen persvrijheid. Nagenoeg alle media staan daar onder redactioneel bestuur van het Kremlin cq. de FSB (voormalige KGB).


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]