WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20] 

Ga naar: "Poging om homoparade te houden in Servië"

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (ma sep 21, 2015 10:13 pm)


"Liberale terreur" is een contradictie. De waarden van het liberalisme staan geen terreur toe.


Dat beweren naast het liberalisme ook andere ideologieën.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (ma sep 21, 2015 10:21 pm)"Liberale terreur" is een contradictie. De waarden van het liberalisme staan geen terreur toe.


Dat beweren naast het liberalisme ook andere ideologieën.
Er zijn allerlei ideologieën. Helaas zijn er in Servië kennelijk dermate veel extremisten, dat het leger met veel manschappen en materiëel uit moet rukken om een groep burgers te beschermen tegen terreur.

Lumiere: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (ma sep 21, 2015 10:24 pm)Jij keurt dus impliciet de dreiging van geweld goed


Als een kleine groep geconfronteerd wordt met een grote meerderheid, dan brengt zo'n toestand risico's met zich mee. Het aansporen van homo's om in zulke gebieden een homoparade te houden, is niet verantwoord.

Dat zeg ik, je keurt dus impliciet de dreiging van geweld goed. Als groep 1 gebruik wil maken van hun vrijheid en recht om te organiseren en paraderen en groep 2 zint dat niet, dan keur jij het niet af dat groep 2 dreigt met geweld, sterker nog groep 1 moet zich maar schikken onder die dreiging.

Eigenlijk ben jij het dus eens met de dreiging van terreur.

Agamemnon: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (ma sep 21, 2015 11:02 pm)Jij keurt dus impliciet de dreiging van geweld goed


Als een kleine groep geconfronteerd wordt met een grote meerderheid, dan brengt zo'n toestand risico's met zich mee. Het aansporen van homo's om in zulke gebieden een homoparade te houden, is niet verantwoord.
Zou jij in een land willen wonen waar minderheden zich hebben te schikken naar de mores van de meerderheid?
Anders gesteld: zou jij willen dat Nederland zo'n land zou worden? Want dan wens ik je veel succes met het uiten van je religieuze boodschap.

Pizzaman: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (ma sep 21, 2015 11:32 pm)Ja, zolang ze zich aan je regels houden.


Ik vind dat homo's homoparades mogen houden. Maar dan in liberale landen, zoals Nederland, waar daarvoor draagvlak is. Ik vind dat landen, die orthodox christelijk zijn, zoals Rusland en Servië, zulke manifestaties in het openbare leven mogen verbieden.

Ik respecteer de wens van het liberale Nederland om homoparades te organiseren. Op dezelfde manier respecteer ik ook de wens van het orthodoxe Servië en het orthodoxe Rusland om homoparades te verbieden.

Helaas willen liberale landen hun standpunten opleggen aan orthodox christelijke landen. Liberale Europese landen zoals Nederland waren vroeger ook christelijk. Zij vielen helaas af van het christendom en omarmden het liberale gedachtegoed, dat haaks staat op het geloof. Sindsdien hebben zij een onbeheersbare drang om andere gebieden te liberaliseren: ertoe te brengen om ook af te vallen van het geloof, de ware weg. Deze agressieve oplegging van het liberalisme, vind ik niet gezond, maar juist zorgelijk.

Tja,en IK vind het dan weer zorgelijk dat we mensen met achterlijke religies een Nederlands paspoort verlenen,
een uitkering geven en wat al niet meer. Die moeten we hier niet importeren. We hebben al achterlijken genoeg.
Laten we alsjeblieft ophouden met geld wegsmijten aan homohaters en dergelijke zooi.

osker: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (di sep 22, 2015 3:23 am)

Persoonlijk heb ik niets met homoparades maar ze moeten altijd en overal ongestoord gehouden kunnen worden. In Amsterdam in Belgrado en in Dubai.
We moeten nooit toegeven aan onderdrukking van mensen, nooit.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (di sep 22, 2015 10:47 am)


Dat zeg ik, je keurt dus impliciet de dreiging van geweld goed. Als groep 1 gebruik wil maken van hun vrijheid en recht om te organiseren en paraderen en groep 2 zint dat niet, dan keur jij het niet af dat groep 2 dreigt met geweld, sterker nog groep 1 moet zich maar schikken onder die dreiging.

Eigenlijk ben jij het dus eens met de dreiging van terreur.


Ik ben het eens dat risico's moeten worden voorkomen, dan wel beheerst. Er zijn zoveel mensen in het gebied tegen de parade, dat je geen inzicht meer in de situatie hebt. Je hebt mensen die het op een vreedzame wijze willen verstoren. Ook heb je mensen die daarbij niet terug deinzen om geweld toe te passen.

Jij schetst een onjuist beeld van de situatie, want je rept over twee groepen: groep 1 zou slechts vreedzaam willen protesteren en groep 2 zou uit zijn op geweld. Dat is een simplistische voorstelling van zaken. De deelnemers van de homoparade zijn lang niet allemaal engelen, zoals jij dat onterehct neerzet. Zij provoceren en beledigen bijvoorbeeld de leiders van de kerk tijdens de parade. Dit gedrag wekt irritaties bij de gewone burgerbevolking. Misschien kun jij je daar niets bij voorstellen. Maar als tijdens een homoparade bepaalde foto's worden laten zien, waarop de leiders van de kerk zwaar beledigd worden, dan veroorzaakt dat natuurlijk bepaalde reacties en emoties onder de gewone burgerbevolking, die een lid is van diezelfde kerk. Het is duidelijk dat de deelnemers van de parade beledigende en kwetsende beelden hebben getoond, wat betekent dat zij niet zuiver op de graad zijn en kwade intenties hebben.

Marcel: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (di sep 22, 2015 10:57 am)

Ik vind het knap dat er hier zijn die blijven proberen een zinvolle discussie te voeren met een godsdienstwaanzinnige.
Maar met iemand die louter en alleen zijn eigen dogma's als argumenten gebruikt valt niet te discussiëren.

Napoleon: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (di sep 22, 2015 11:14 am)Ja, zolang ze zich aan je regels houden.


Ik vind dat homo's homoparades mogen houden. Maar dan in liberale landen, zoals Nederland, waar daarvoor draagvlak is. Ik vind dat landen, die orthodox christelijk zijn, zoals Rusland en Servië, zulke manifestaties in het openbare leven mogen verbieden.

Ik respecteer de wens van het liberale Nederland om homoparades te organiseren. Op dezelfde manier respecteer ik ook de wens van het orthodoxe Servië en het orthodoxe Rusland om homoparades te verbieden.

Helaas willen liberale landen hun standpunten opleggen aan orthodox christelijke landen. Liberale Europese landen zoals Nederland waren vroeger ook christelijk. Zij vielen helaas af van het christendom en omarmden het liberale gedachtegoed, dat haaks staat op het geloof. Sindsdien hebben zij een onbeheersbare drang om andere gebieden te liberaliseren: ertoe te brengen om ook af te vallen van het geloof, de ware weg. Deze agressieve oplegging van het liberalisme, vind ik niet gezond, maar juist zorgelijk.

Als mensen vreedzaam willen protesteren is dat hun goed recht. Dat veel landen gelijke rechten voor homo's niet zullen accepteren is iets waar we mee zullen leven. Maar dat betekend niet dat hun recht om optochten te organiseren moet worden verboden....het is niet een staatsgevaarlijke activiteit.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (di sep 22, 2015 11:35 am)


Er zijn allerlei ideologieën. Helaas zijn er in Servië kennelijk dermate veel extremisten, dat het leger met veel manschappen en materiëel uit moet rukken om een groep burgers te beschermen tegen terreur.


Ik distantieer me van de stelling, dat je slechts onder de Serviërs extremisten hebt. Extremisten heb je bij elke kant. In West-Europa laten homoactivisten zich tijdens parades op een extreme manier uit. Ze lopen er naakt rond en vertonen onacceptabel gedrag. Dit is een extreme manier van het propageren oftewel het uitdragen van de homoseksualiteit. Bovendien is dit in strijd met het publieke moraal van het land.

Dat het leger de homoparade moet bewaken betekent niet dat er veel extremistische Serviërs zijn. Het feit dat de ruime meerderheid van de Serviërs tegen de homoparade is, betekent dat er vanuit de bevolking daartegen verzet zou komen. Natuurlijk kan zich in zo'n situatie ook een ongewenst scenario voordoen. Dat de situatie in het nadeel van de deelnemers van de homoparade zou uitvallen, is logisch. De reden is dat ruim 80% van de burgerbevolking tegen de homoparade is. Als een kleine groep geconfronteerd wordt met de grote meerderheid, dan is het te voorzien, dat de situatie niet in het voordeel van de kleine groep zal uitvallen. Om de deelnemers te beschermen, moet dus het leger ingezet worden, wat een enorm dure maatregel is. Ik durf toe te geven dat aan de homoparade ook financiële nadelen kleven. Uit angst voor Europa en de homolobby ging de regering alsnog daartoe over. De homolobby heeft veel invloed in Europa.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]