WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20] 

Ga naar: "Poging om homoparade te houden in Servië"

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 10:42 am)


Ok dus in plaats van "De leider van de homobeweging heeft openlijk verkondigd dat het doel van de homobeweging de vernietiging van het huwelijk/ gezinsleven is" bedoelde je eigenlijk te zeggen dat er willekeurig wat homo's zijn die liever zien dat een huwelijk of partnerschap niet beperkt blijft tot 2 personen: “I don’t see why they (her children) shouldn’t have five parents legally. I don’t see why we should choose two of those parents and make them a sanctioned couple.”


Jammer dat je deze zin niet citeert: "The push for gay marriage has less to do with the right to marry – it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage and redefining the “traditional family ." De vernietiging van het instituut van het gezin en het redefiniëren van het traditionele gezin, vormen het uiteindelijke doel van dit soort zaken. Er is dus sprake van een politiek die tot doel heeft: het vernietigen van het gezinsleven en het veranderen van het traditionele gezin. Dus het traditionele gezin dat uit één man en één vrouwen en kinderen bestaat, zou dus veranderd moeten worden. Dit werd niet gezegd door een fanatieke homofoob, maar toegegeven door een belangrijke activist van de homogemeenschap, een belangrijke voorvechter van de homorechten. Zelfs pro-Gay activisten weten, wat het eigenlijke doel van hun agenda is, aangezien ze de kwalijke doelen daarvan toegeven. Blijkbaar weten ze diep van binnen dat ze verkeerde doelen proberen na te streven. Toch doen ze het, zeer waarschijnlijk omdat dat beleid behoorlijk gefinancierd wordt door de overheden.

Je gaat helaas niet in op de relevante uitspraak van de activist waaruit duidelijk af te leiden is, dat er een strijd gevoerd wordt tegen het traditionele gezinsleven. Je komt met andere citaten om de aandacht af te wenden van waar het om gaat. Dus ook al een belangrijke activist van de LGBT-community toegeeft, dat het werkelijke doel de ondermijning van het gezinsleven is, dan nog zal het ontkend of zelfs goedgepraat worden. Blijkbaar is het niet politiek correct, of heerst er een taboe op deze zaken die het gezinsleven willen ondermijnen.

Hoe dan ook. Ik vind dat er wel begrip moet zijn voor andere mensen die niet hierin mee gaan. Je hebt ook mensen wiens leven draait om het gezin. Die voelen zich terecht bedreigd door bepaalde zaken die zulke kwalijke doelen trachten na te jagen. Ontkennen heeft geen zin, want de verklaring is zo expliciet dat het niet anders op te vatten is.

Het vernietigen van het gezin alsook het opnieuw definiëren van het huwelijk? Wat is het verband tussen dit beleid en de komst van honderdduizenden wellicht zelfs miljoenen migranten in Europa? De oude Europese orde die op het christendom stoelde, wordt vernietigd. Daarbij wordt de weg bereid voor een nieuwe orde in Europa. Dit wordt bewerkstelligd door de oude orde te vernietigen.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 10:47 am)


Homo's hebben heteroseksuelen nodig voor de aanwas van nieuwe homo's. Het lijkt mij dan ook onzinnig om te denken dat homo's iets tegen heteroseksuelen zouden hebben die graag een gezinnetje willen beginnen. :)


Hier ben ik het mee eens.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 11:45 am)Ok dus in plaats van "De leider van de homobeweging heeft openlijk verkondigd dat het doel van de homobeweging de vernietiging van het huwelijk/ gezinsleven is" bedoelde je eigenlijk te zeggen dat er willekeurig wat homo's zijn die liever zien dat een huwelijk of partnerschap niet beperkt blijft tot 2 personen: “I don’t see why they (her children) shouldn’t have five parents legally. I don’t see why we should choose two of those parents and make them a sanctioned couple.”


Jammer dat je deze zin niet citeert: "The push for gay marriage has less to do with the right to marry – it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage and redefining the “traditional family ." De vernietiging van het instituut van het gezin en het redefiniëren van het traditionele gezin, vormen het uiteindelijke doel van dit soort zaken. Er is dus sprake van een politiek die tot doel heeft: het vernietigen van het gezinsleven en het veranderen van het traditionele gezin. Dus het traditionele gezin dat uit één man en één vrouwen en kinderen bestaat, zou dus veranderd moeten worden. Dit werd niet gezegd door een fanatieke homofoob, maar toegegeven door een belangrijke activist van de homogemeenschap, een belangrijke voorvechter van de homorechten. Zelfs pro-Gay activisten weten, wat het eigenlijke doel van hun agenda is, aangezien ze de kwalijke doelen daarvan toegeven. Blijkbaar weten ze diep van binnen dat ze verkeerde doelen proberen na te streven. Toch doen ze het, zeer waarschijnlijk omdat dat beleid behoorlijk gefinancierd wordt door de overheden.

Je gaat helaas niet in op de relevante uitspraak van de activist waaruit duidelijk af te leiden is, dat er een strijd gevoerd wordt tegen het traditionele gezinsleven. Je komt met andere citaten om de aandacht af te wenden van waar het om gaat. Dus ook al een belangrijke activist van de LGBT-community toegeeft, dat het werkelijke doel de ondermijning van het gezinsleven is, dan nog zal het ontkend of zelfs goedgepraat worden. Blijkbaar is het niet politiek correct, of heerst er een taboe op deze zaken die het gezinsleven willen ondermijnen.

Hoe dan ook. Ik vind dat er wel begrip moet zijn voor andere mensen die niet hierin mee gaan. Je hebt ook mensen wiens leven draait om het gezin. Die voelen zich terecht bedreigd door bepaalde zaken die zulke kwalijke doelen trachten na te jagen. Ontkennen heeft geen zin, want de verklaring is zo expliciet dat het niet anders op te vatten is.

Het vernietigen van het gezin alsook het opnieuw definiëren van het huwelijk? Wat is het verband tussen dit beleid en de komst van honderdduizenden wellicht zelfs miljoenen migranten in Europa? De oude Europese orde die op het christendom stoelde, wordt vernietigd. Daarbij wordt de weg bereid voor een nieuwe orde in Europa. Dit wordt bewerkstelligd door de oude orde te vernietigen.
Gelijke rechten voor mensen die niet een (volgens jou) "traditioneel christelijk gezinsleven" willen, koppelen aan "de vernietiging van het christendom en de oude europese orde", lijkt mij wat overdreven. Bovendien gestoeld op misinterpretatie, zoals ik eerder al zei.

Wat hier volgens mij mis gaat, is dat jij uit gaat van mono-culturalisme. Daarin ben jij zelf dermate ver verzand, dat jij ervanuit gaat dat alle anderen ook mono-culturalisten zijn. Daarom begrijp jij de argumentatie van anderen niet.

Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 5:02 pm)Bron?


http://www.theblaze.com/stories/2013/04/29/lesbian-activists-surprisingly-candid-speech-gay-marriage-fight-is-a-lie-to-destroy-marriage/

A 2012 speech by Masha Gessen, an author and outspoken activist for the LGBT community, is just now going viral and it includes a theory that many supporters of traditional marriage have speculated about for years: The push for gay marriage has less to do with the right to marry – it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage and redefining the “traditional family.”

[BBvideo 425,350:l0gp7dwv]https://www.youtube.com/watch?v=pVmbKX6qXTo[/BBvideo:l0gp7dwv]

De homobeweging is vol van dit soort mensen die het gezinsleven willen omverwerpen door een uitgesproken pervertering door te voeren.
Je ziet spoken, Gerard.

Ik zou je willen verzoeken redelijk te blijven in de discussie. Eerst heb je het over de "leider van de homobeweging" en vervolgens kom je af met een of andere russisch-amerikaanse tante die maar wat uit haar nek loopt te kletsen. In feite zet ze de voorvechters van het homohuwelijk weg als een stelletje leugenaars. Dat is niet alleen kwalijk, het is ook nog koren op de molen van homofoben zoals jij.

Waarom begrijp jij niet dat homo's liefde voor elkaar kunnen voelen en hun liefdesrelatie in de vorm van een huwelijk willen formaliseren? Waarom zouden zij dat niet mogen en heteroseksuelen wél?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 5:14 pm)


Hoe dan ook. Ik vind dat er wel begrip moet zijn voor andere mensen die niet hierin mee gaan. Je hebt ook mensen wiens leven draait om het gezin. Die voelen zich terecht bedreigd door bepaalde zaken die zulke kwalijke doelen trachten na te jagen. Ontkennen heeft geen zin, want de verklaring is zo expliciet dat het niet anders op te vatten is.

Het is vooralsnog slechts de verklaring van één (verknipt?) persoon. Het is totaal ongeloofwaardig dat een significant aantal homo's erop uit zou zijn om het huwelijk af te schaffen of de samenleving te destabiliseren.

Haar geklets komt jou echter geweldig goed uit en daarom bombardeer je die tante eerst zonder enige grond tot "leider van de homobeweging" en verzin je er verder een complottheorie bij dat er een "aanval op het gezin" zou zijn gepland waar in jouw bizarre fantasie de politiek en de EU medeplichtig aan zouden zijn. Zie je nu zelfs niet hoe belachelijk dat is?Het vernietigen van het gezin alsook het opnieuw definiëren van het huwelijk? Wat is het verband tussen dit beleid en de komst van honderdduizenden wellicht zelfs miljoenen migranten in Europa?
Er is geen enkel verband.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 5:33 pm)


Gelijke rechten voor mensen die niet een (volgens jou) "traditioneel christelijk gezinsleven" willen, koppelen aan "de vernietiging van het christendom en de oude europese orde", lijkt mij wat overdreven. Bovendien gestoeld op misinterpretatie, zoals ik eerder al zei.


Een belangrijk lid van de homogemeenschap (oftewel een professionele voorvechter van de homorechten) heeft het eigenlijke doel van hun politieke strijd toegegeven. Het gezinsleven is de hoeksteen van de maatschappij. Degenen die deze willen vernietigen, zijn uit op het om zeep helpen van de maatschappij. Dit is mijn inziens een kwalijk doel. We moeten de fundamenten waarop onze samenleving rust, niet verkwanselen door een beleid te steunen waarvan het doel de vernietiging daarvan is. Daarentegen zouden we eigenlijk de fundamenten van onze samenleving dienen te eerbiedigen. Het is naar mijn idee zorgelijk dat het beland daarvan niet onderkend wordt.


Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren?


Het gaat om het totale plaatje. Al die facetten maken een onderdeel uit van een soort mechanisme, dat ingezet wordt om kwalijke politieke doelen te bereiken. We zijn tot het inzicht gekomen dat het doel daarachter slecht is. We moeten misvattingen niet gaan institutionaliseren, want dat leidt tot indoctrinatie en andere ellende. Het is niet goed om mensen te overtuigen van misvattingen.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 5:43 pm)


Eerst heb je het over de "leider van de homobeweging" en vervolgens kom je af met een of andere russisch-amerikaanse tante die maar wat uit haar nek loopt te kletsen. In feite zet ze de voorvechters van het homohuwelijk weg als een stelletje leugenaars. Dat is niet alleen kwalijk, het is ook nog koren op de molen van homofoben zoals jij.


Ik had het over een persoon die een belangrijke rol speelt bij de propagandavoering van de homolobby. Die persoon voert dat uit op een professioneel niveau. Iemand een homofoob noemen is een vorm van demonisering. Het is onacceptabel om mensen te demoniseren. Ik ben gewoon van mening dat homoseksualiteit een afwijking is en dat homoparades aangewend worden in het kader van het ondermijnen van het gezinsleven. Zelfs professionele voorvechters van het zogenoemde homohuwelijk geven toe, dat de strijd van de homolobby een strijd tegen het traditionele gezinsleven is.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 5:47 pm)


Waarom begrijp jij niet dat homo's liefde voor elkaar kunnen voelen en hun liefdesrelatie in de vorm van een huwelijk willen formaliseren?


Vind je dat echt normaal? Ik vind dit wat je nu zegt, heel erg vreemd klinken.

Biertje: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 5:58 pm)Waarom begrijp jij niet dat homo's liefde voor elkaar kunnen voelen en hun liefdesrelatie in de vorm van een huwelijk willen formaliseren?


Vind je dat echt normaal? Ik vind dit wat je nu zegt, heel erg vreemd klinken. Wie zegt dat uit een huwelijk kinderen moeten komen?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 6:00 pm)


Wie zegt dat uit een huwelijk kinderen moeten komen?


Ik vind dat een huwelijk iets tussen een man en een vrouw is. Andere definities van het huwelijk vind ik zeer wereldvreemd. Dat is mijn mening.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]