WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20] 

Ga naar: "Poging om homoparade te houden in Servië"

portman: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 6:35 pm)Wie zegt dat uit een huwelijk kinderen moeten komen?


Ik vind dat een huwelijk iets tussen een man en een vrouw is. Andere definities van het huwelijk vind ik zeer wereldvreemd. Dat is mijn mening.
Zolang jij niet met een man hoeft te trouwen is er toch niks aan de hand... Hetero's kunnen gewoon met elkaar blijven trouwen en het gaat jou toch geen flikker aan hoe anderen hun leven inrichten?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 6:39 pm)


Hetero's kunnen gewoon met elkaar blijven trouwen en het gaat jou toch geen flikker aan hoe anderen hun leven inrichten?


Hier ben ik het mee eens.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 6:48 pm)Gelijke rechten voor mensen die niet een (volgens jou) "traditioneel christelijk gezinsleven" willen, koppelen aan "de vernietiging van het christendom en de oude europese orde", lijkt mij wat overdreven. Bovendien gestoeld op misinterpretatie, zoals ik eerder al zei.


Een belangrijk lid van de homogemeenschap (oftewel een professionele voorvechter van de homorechten) heeft het eigenlijke doel van hun politieke strijd toegegeven. Het gezinsleven is de hoeksteen van de maatschappij. Degenen die deze willen vernietigen, zijn uit op het om zeep helpen van de maatschappij. Dit is mijn inziens een kwalijk doel. We moeten de fundamenten waarop onze samenleving rust, niet verkwanselen door een beleid te steunen waarvan het doel de vernietiging daarvan is. Daarentegen zouden we eigenlijk de fundamenten van onze samenleving dienen te eerbiedigen. Het is naar mijn idee zorgelijk dat het beland daarvan niet onderkend wordt.

Jij hangt je hele verhaal op aan wat volgens jou gezegd is door de volgens jou leider van de volgens jou homobeweging . Dat heet ook wel een stropopredenering .


Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren?


Het gaat om het totale plaatje. Al die facetten maken een onderdeel uit van een soort mechanisme, dat ingezet wordt om kwalijke politieke doelen te bereiken. We zijn tot het inzicht gekomen dat het doel daarachter slecht is. We moeten misvattingen niet gaan institutionaliseren, want dat leidt tot indoctrinatie en andere ellende. Het is niet goed om mensen te overtuigen van misvattingen.
Dat laatste is exact wat jij hier probeert te doen.

Waarom durf je niet gewoon zelf na te denken? Waarom ben je zo bang om inhoudelijk in discussie te gaan? Waarom blijf je maar slaafs vasthouden aan de door duivels aan jou opgelegde dogma's? Je zit op een dwaalspoor. Je hebt je laten knechten door kwaadaardige krachten. Je hebt je laten drijven door haat en geperverteerde immorele gedachten.


Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren? Durf je het soms niet?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 6:59 pm)Hetero's kunnen gewoon met elkaar blijven trouwen en het gaat jou toch geen flikker aan hoe anderen hun leven inrichten?


Hier ben ik het mee eens.
Als dat zo is, wat is dan nog je bezwaar tegen dat feest? Dat valt namelijk ook onder het zelf inrichten van het leven. Als 1000 homoseksuelen een massale bareback orgie houden, of als 1000 lesbiennes een squirtfestival organiseren, dan heb jij daar geen last van. Jouw rechten worden daarmee niet ingeperkt of aangetast, je wordt er niet door gehinderd in je traditionele christelijke gezinsleven, je opvoeding, je bewegingsvrijheid, het gaat geheel aan jou voorbij. Dus je hebt er moreel gezien ook geen snars over te bepalen.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 7:18 pm)


Jij hangt je hele verhaal op aan wat volgens jou gezegd is door de volgens jou leider van de volgens jou homobeweging . Dat heet ook wel een stropopredenering .


Je ontkent wat toegegeven is. Je zegt dat het eigenlijke doel van de homorechten (namelijk: het ondermijnen van het gezinsleven) niet zo zou moeten worden geïnterpreteerd. Je wilt kennelijk niet erkennen wat toegegeven werd. Je zegt dat dat op een verkeerde interpretatie zou berusten, maar wat toegegeven is, werd evenwel expliciet gezegd en kan niet op een andere manier opgevat worden. Natuurlijk mag jij een valse voorstelling van zaken aanhangen, maar dat komt neer op een dwaalleer en leidt tot verkeerde inzichten. Ik persoonlijk vind het heel raar dat je wat nota bene erkend werd, gewoon negeert? Je negeert dat het ging om de vernietiging van het traditionele gezinsleven en de verandering van de definitie van het huwelijk.


Waarom durf je niet gewoon zelf na te denken? Waarom ben je zo bang om inhoudelijk in discussie te gaan? Waarom blijf je maar slaafs vasthouden aan de door duivels aan jou opgelegde dogma's? Je zit op een dwaalspoor. Je hebt je laten knechten door kwaadaardige krachten. Je hebt je laten drijven door haat en geperverteerde immorele gedachten.


Het propageren van de zonde is juist duivels. Om deze reden veroordeel ik het mechanische (en al zijn facetten) dat daartoe ingezet wordt. Je refereert aan de duivel en kwaadaardige krachten. Deze duistere entiteiten strijden tegen het huwelijksmoraal, omdat ze uit zijn op de vernietiging van de mensheid en deze naar de hel leiden. Wij vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen boze geesten uit de hemelse gewesten, stelt de bijbel. Dus ik ben niet tegen homo's als mensen, maar tegen de duivelse corrumpering van de seksualiteit tot vormen van perversiteit. De bijbel is serieus te nemen, omdat de Europese samenlevingen van de afgelopen 20 eeuwen gebaseerd waren op Bijbelse principes. Bijbelse principes zijn verankerd in onze wetgeving en culturele richtlijnen.

Je noemt de dogma's van de Kerk van Gods Zoon kwaadaardig? Lees ik dit goed? Ik kan mijn ogen niet geloven. Dit is het zondigen tegen de Heilige Geest. Dit is de grootste zonde die er begaan kan worden. Ik heb hier geen woorden voor. Ikzelf ben geen heilige, maar ook een simpele zondaar. Maar vind je niet dat je een beetje te ver gaat?


Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren? Durf je het soms niet?


Het homohuwelijk en homoparades zijn slechts bepaalde middelen die tot een bepaald mechanisme behoren. Daaraan gaat een vorm van een dechristianisering vooraf.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 7:24 pm)


Als dat zo is, wat is dan nog je bezwaar tegen dat feest? Dat valt namelijk ook onder het zelf inrichten van het leven.


Ik heb niet gezegd dat ik daar bezwaar tegen heb, als dat plaats vindt in liberale landen als Nederland. Maar ik vind dat dat niet gehouden mag worden in landen als Servië en Rusland. Dat zijn namelijk orthodox christelijke landen die een grotere verantwoordelijkheid hebben tegenover de Almachtige, dan gebieden die gedechristianiseerd werden. Die laatste weten namelijk niet beter.


Als 1000 homoseksuelen een massale bareback orgie houden, of als 1000 lesbiennes een squirtfestival organiseren, dan heb jij daar geen last van.


Dat zijn satanistische rituelen.

Lumiere: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 7:34 pm)Jij hangt je hele verhaal op aan wat volgens jou gezegd is door de volgens jou leider van de volgens jou homobeweging . Dat heet ook wel een stropopredenering .


Je ontkent wat toegegeven is. Je zegt dat het eigenlijke doel van de homorechten (namelijk: het ondermijnen van het gezinsleven ) niet zo zou moeten worden geïnterpreteerd.

Komt omdat het een ordinaire leugen is wat jij hier stelt. Die vrouw die jij aanhaalt heeft het over het huwelijk als instituut, zij is namelijk van mening dat als je met meer dan 2 personen een partnerschap wilt aangaan, dat moet kunnen. Dat is geen ondermijning van het gezinsleven, dat is een verruiming van vrijheid in wat wij nu op dit moment als huwelijk verstaan. Stel eens even voor dat we zouden doen wat zij zegt en mensen kunnen bijvoorbeeld met 5 personen een partnerschap aangaan... betekend dat, dat 1 man en 1 vrouw niet meer samen een huwelijk kunnen sluiten? Nee, dat kan dan nog steeds en daarmee is jouw stelling dan ook onjuist en onzinnig.

Er is nooit gesteld dat het homohuwelijk tot doel heeft het gezinsleven te ondermijnen, homo's willen simpelweg op hun eigen manier een gezinsleven. Misschien is het dus verstandig als jij je wat beter houdt aan het 9de gebod
Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren? Durf je het soms niet?


Het homohuwelijk en homoparades zijn slechts bepaalde middelen die tot een bepaald mechanisme behoren. Daaraan gaat een vorm van een dechristianisering vooraf.

Alleen als je van mening bent dat mensen geen vrijheid hebben om te kiezen om christen te zijn of niet. De realiteit is dat het homohuwelijk en homoparades niks met dechristianisering te maken hebben.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 7:47 pm)


Komt omdat het een ordinaire leugen is wat jij hier stelt. Die vrouw die jij aanhaalt heeft het over het huwelijk als instituut, zij is namelijk van mening dat als je met meer dan 2 personen een partnerschap wilt aangaan, dat moet kunnen. Dat is geen ondermijning van het gezinsleven, dat is een verruiming van vrijheid in wat wij nu op dit moment als huwelijk verstaan. Stel eens even voor dat we zouden doen wat zij zegt en mensen kunnen bijvoorbeeld met 5 personen een partnerschap aangaan... betekend dat, dat 1 man en 1 vrouw niet meer samen een huwelijk kunnen sluiten? Nee, dat kan dan nog steeds en daarmee is jouw stelling dan ook onjuist en onzinnig..


Die vrouw gaf letterlijk toe dat de homorechten op termijn het traditionele huwelijk zouden ondermijnen. Als je de juiste citaat van haar erbij haalt, dan kun je dit kwalijke doel daaruit vernemen.

Als je zaken die strijdig zijn met het traditionele huwelijk, institutionaliseert alsook propageert en zelfs stimuleert, dan zet je aan tot bepaald gedrag. Zodoende doe je op een systematische wijze afbreuk aan het morele besef onder het volk. Als je mensen continue confronteert met bepaalde misvattingen en bepaalde gedragingen, dan raken ze daarvan overtuigd en nemen ze het over. Het wordt hun nieuwe aard. Het menselijke besef is vatbaar voor manipulatie. De ondermijning van het gezinsleven ligt in het propageren van alternatieve levensstijlen die haaks staan op het traditionele huwelijk. Het alternatief wat daarvoor in de plaats gesteld wordt, bestaat uit een gecorrumpeerde seksualiteit. Daartoe worden mechanismes in gang gezet om de oplegging daarvan te verwezenlijken.


Alleen als je van mening bent dat mensen geen vrijheid hebben om te kiezen om christen te zijn of niet. De realiteit is dat het homohuwelijk en homoparades niks met dechristianisering te maken hebben.


De mensen moeten niet aangezet worden om van de rechte koers af te dwalen. Door zulke zaken kenmerkt zich een dechristianiseerde maatschappij.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 8:18 pm)

Dan zou ik willen zeggen: Leve de liberale democratie! Leve de seculiere rechtsstaat! Leve de geestesvrijheid! Leve de vrijzinnig humanistische samenleving!

Wat een vredige weelde, wat een rechtvaardigheid, wat een morele verantwoordheid, wat een liefdevolle maatschappij, wat een zuivere ethiek, wanneer elk mens gelijkwaardig wordt behandeld en wanneer elk mens vrij is om het leven naar eigen inzicht te leiden.

Ieder zijn eigen rituelen, gebruiken, levensovertuigingen. Gezanmelijk één heldere verstandhouding, het respecteren van elkaars menselijkheid en vrijheid.

Het enige ware recept voor wereldvrede en menselijke ontwikkeling.

Een vreselijk doembeeld, voor religieus extremisten en andere mono-culturalisten met hun immorele en onethische opvattingen over de menselijke waardigheid.

Lumiere: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 8:24 pm)Komt omdat het een ordinaire leugen is wat jij hier stelt. Die vrouw die jij aanhaalt heeft het over het huwelijk als instituut, zij is namelijk van mening dat als je met meer dan 2 personen een partnerschap wilt aangaan, dat moet kunnen. Dat is geen ondermijning van het gezinsleven, dat is een verruiming van vrijheid in wat wij nu op dit moment als huwelijk verstaan. Stel eens even voor dat we zouden doen wat zij zegt en mensen kunnen bijvoorbeeld met 5 personen een partnerschap aangaan... betekend dat, dat 1 man en 1 vrouw niet meer samen een huwelijk kunnen sluiten? Nee, dat kan dan nog steeds en daarmee is jouw stelling dan ook onjuist en onzinnig..


Die vrouw gaf letterlijk toe dat de homorechten op termijn het traditionele huwelijk zouden ondermijnen.

Als instituut dat alleen toelaat dat je enkel en alleen een partnerschap hebt tussen 1 man en 1 vrouw. Dat heeft niks te maken met het ondermijnen van het gezinsleven zoals jij beweerde. In plaats daarvan willen over het algemeen voorstanders van het homohuwelijk een instituut waarin het zowel mogelijk is om a. 1 man en 1 vrouw te laten trouwen, b. twee vrouwen te laten trouwen en c. 2 mannen te laten trouwen.

De vrouw die jij aanhaalt wil echter dat je ook een partnerschap aan kunt gaan met meer dan 2 personen: “I don’t see why they (her children) shouldn’t have five parents legally. I don’t see why we should choose two of those parents and make them a sanctioned couple.” dat is enkel het ondermijnen van het instituut in de zin dat het restricties opheft.

Dat jij vrijheid haat, wil natuurlijk niet zeggen dat het slecht is.


Als je de juiste citaat van haar erbij haalt, dan kun je dit kwalijke doel daaruit vernemen.


Wat zij stelt is geen kwalijk doel, aangezien wat zij stelt een huwelijk tussen enkel 1 man en 1 vrouw niet uitsluit.


Als je zaken die strijdig zijn met het traditionele huwelijk, institutionaliseert alsook propageert en zelfs stimuleert, dan zet je aan tot bepaald gedrag.


Je geeft vrijheid voor bepaald gedrag en daar is niks mis mee. Als mensen vrij willen zijn van het christendom is dat hun eigen keuze.


Zodoende doe je op een systematische wijze afbreuk aan het morele besef onder het volk. Als je mensen continue confronteert met bepaalde misvattingen en bepaalde gedragingen, dan raken ze daarvan overtuigd en nemen ze het over. Het wordt hun nieuwe aard. Het menselijke besef is vatbaar voor manipulatie. De ondermijning van het gezinsleven ligt in het propageren van alternatieve levensstijlen die haaks staan op het traditionele huwelijk. Het alternatief wat daarvoor in de plaats gesteld wordt, bestaat uit een gecorrumpeerde seksualiteit. Daartoe worden mechanismes in gang gezet om de oplegging daarvan te verwezenlijken.


"De ondermijning van het gezinsleven" je bent weer in overtreding van het 9de gebod, hoe kunnen we jouw appel op moraliteit serieus nemen als jij je de fundamenten van het eigen christelijke geloof niet eens serieus neemt.Alleen als je van mening bent dat mensen geen vrijheid hebben om te kiezen om christen te zijn of niet. De realiteit is dat het homohuwelijk en homoparades niks met dechristianisering te maken hebben.


De mensen moeten niet aangezet worden om van de rechte koers af te dwalen. Door zulke zaken kenmerkt zich een dechristianiseerde maatschappij.


Oh? Dus je bent niet van mening dat mensen de vrijheid moeten hebben om zelf te bepalen of ze een christelijke leer te volgen of niet?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]