WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20] 

Ga naar: "Poging om homoparade te houden in Servië"

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 8:30 pm)


De vrouw die jij aanhaalt wil echter dat je ook een partnerschap aan kunt gaan met meer dan 2 personen: “I don’t see why they (her children) shouldn’t have five parents legally. I don’t see why we should choose two of those parents and make them a sanctioned couple.” dat is enkel het ondermijnen van het instituut in de zin dat het restricties opheft.


Het gaat om deze citaat, waaruit duidelijk blijkt dat de homorechtenactivist toegeeft dat de strijd van de homolobby tot doel de ondermijning van het gezinsleven heeft: The push for gay marriage has less to do with the right to marry – it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage and redefining the “traditional family.”

Lumiere: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 9:05 pm)De vrouw die jij aanhaalt wil echter dat je ook een partnerschap aan kunt gaan met meer dan 2 personen: “I don’t see why they (her children) shouldn’t have five parents legally. I don’t see why we should choose two of those parents and make them a sanctioned couple.” dat is enkel het ondermijnen van het instituut in de zin dat het restricties opheft.


Het gaat om deze citaat, waaruit duidelijk blijkt dat de homorechtenactivist toegeeft dat de strijd van de homolobby tot doel de ondermijning van het gezinsleven heeft: The push for gay marriage has less to do with the right to marry – it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage and redefining the “traditional family. ”

Nou laten we dat eens even ontleden: 1. it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage

Hiermee maakt zij duidelijk dat het haar gaat om het huwelijk als instituut , dus de wettelijke basis en dan met name het restrictieve deel tussen 1 man en 1 vrouw. Dat is een volkomen legitiem doel om na te streven. Er zijn op dit moment in meerdere landen namelijk vaak nog steeds wel restricties die het belemmeren om een partnerschap te hebben anders dan tussen 1 man en 1 vrouw. Dat is alleen op te lossen als je die restricties wegneemt.

Het opheffen van het huidige restrictieve instituut van het huwelijk is echter geen belemmering voor als 1 man en 1 vrouw gezamenlijk in het huwelijk willen treden. Het geeft enkel meer vrijheid voor andere mensen.

2. and redefining the “traditional family.”

Dat heeft zij al uitgelegd, zij wil een familie die verder gaat dan 1 vader, 1 moeder en kinderen. Zij wil dat het ook legaal mogelijk is om tegelijkertijd legaal bv 2 moeders en 3 vaders te hebben. Dat is ook in dit geval dus geen ondermijning van het gezinsleven maar een uitbreiding daarvan.

Als jij dus wilt beweren dat zij een ondermijning van het gezinsleven voorstaat dan weet je nu dat je doelbewust in overtreding bent van 1 van de 10 geboden

portman: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 9:30 pm)De vrouw die jij aanhaalt wil echter dat je ook een partnerschap aan kunt gaan met meer dan 2 personen: “I don’t see why they (her children) shouldn’t have five parents legally. I don’t see why we should choose two of those parents and make them a sanctioned couple.” dat is enkel het ondermijnen van het instituut in de zin dat het restricties opheft.


Het gaat om deze citaat, waaruit duidelijk blijkt dat de homorechtenactivist toegeeft dat de strijd van de homolobby tot doel de ondermijning van het gezinsleven heeft: The push for gay marriage has less to do with the right to marry – it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage and redefining the “traditional family.”
Beetje rare uitspraak van die activist. Het huwelijk tussen man en vrouw zal echt niet verdwijnen door homorechtenactivisme en het homohuwelijk ofwel het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht ook niet.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (za sep 26, 2015 10:51 pm)Jij hangt je hele verhaal op aan wat volgens jou gezegd is door de volgens jou leider van de volgens jou homobeweging . Dat heet ook wel een stropopredenering .


Je ontkent wat toegegeven is. Je zegt dat het eigenlijke doel van de homorechten (namelijk: het ondermijnen van het gezinsleven) niet zo zou moeten worden geïnterpreteerd. Je wilt kennelijk niet erkennen wat toegegeven werd. Je zegt dat dat op een verkeerde interpretatie zou berusten, maar wat toegegeven is, werd evenwel expliciet gezegd en kan niet op een andere manier opgevat worden. Natuurlijk mag jij een valse voorstelling van zaken aanhangen, maar dat komt neer op een dwaalleer en leidt tot verkeerde inzichten. Ik persoonlijk vind het heel raar dat je wat nota bene erkend werd, gewoon negeert? Je negeert dat het ging om de vernietiging van het traditionele gezinsleven en de verandering van de definitie van het huwelijk.


Nee, jij pleegt contextmoord en verdraait vervolgens geheel wat er gezegd is. Door een overigens verder volslagen onbekend persoon, dus ik begrijp niet waarom je die er steeds bij haalt. Eerst dacht ik nog dat je gewoon een geloofsgestoorde was, maar nu blijk je ook nog een cognitief probleem te hebben. Of een ziekelijke drang tot liegen, dat kan ook.

Want, leg nou eindelijk eens een keer uit, hoe wordt het "traditioneel christelijk gezinsleven" bedreigd wanneer homoseksuelen kunnen trouwen of een feest kunnen organiseren? Durf je het soms niet?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 27, 2015 3:31 pm)


Nou laten we dat eens even ontleden: 1. it is about diminishing and eventually destroying the institution of marriage

Hiermee maakt zij duidelijk dat het haar gaat om het huwelijk als instituut , dus de wettelijke basis en dan met name het restrictieve deel tussen 1 man en 1 vrouw. Dat is een volkomen legitiem doel om na te streven. Er zijn op dit moment in meerdere landen namelijk vaak nog steeds wel restricties die het belemmeren om een partnerschap te hebben anders dan tussen 1 man en 1 vrouw. Dat is alleen op te lossen als je die restricties wegneemt.


Dat zou kunnen kloppen wat jij schrijft, alleen dat kan ik niet exact afleiden uit de verklaring van de homoactivist. Zij sprak over de vernietiging van het instituut van het gezin. Jij voegt daaraan toe hoe dat in zijn werking zou kunnen gaan. Namelijk door alternatieven voor het christelijke huwelijk niet alleen te verzinnen, maar ook nog eens te rechtsgeldig te verklaren. Eigenlijk onderbouw jij hetgeen zij toegaf. Jij draagt een concept aan, waarmee 'de ondermijning van het gezinsleven' wat terug slaat op datgene wat de homoactivist toegaf 'de vernietiging van het instituut van het huwelijk' zou kunnen worden uitgevoerd.


2. and redefining the “traditional family.”
Dat heeft zij al uitgelegd, zij wil een familie die verder gaat dan 1 vader, 1 moeder en kinderen. Zij wil dat het ook legaal mogelijk is om tegelijkertijd legaal bv 2 moeders en 3 vaders te hebben. Dat is ook in dit geval dus geen ondermijning van het gezinsleven maar een uitbreiding daarvan.


Zij wil dus een alternatief voor het traditionele huwelijk institutionaliseren, wat langzamerhand het traditionele huwelijk zou vervangen. Volgens het huwelijksmoraal heeft een vrouw één man en een man heeft één vrouw. Als een man naast zijn vrouw, nog een vrouw heeft, dan pleegt hij overspel.
Dat is een smerige pervertering van het natuurlijke gezinsleven. Dus twee vrouwen en drie mannen die een gezin willen nabootsen? Dit zijn perversiteiten. Het aandragen van een dergelijk alternatief voor het traditionele huwelijk, ondermijnt het natuurlijke gezin en legaliseert dan wel institutionaliseert overspel, oftewel promiscuïteit en homoseksualiteit, die als doodzondes gekenschetst worden. Deze doelen zijn niet legitiem, maar kwaadaardig. Ze bereiden de weg voor de ondermijning van het natuurlijke gezinsleven.

Het homohuwelijk heeft tot doel het vernietigen van het gezinsleven. Dit zijn niet de woorden van een geloofswaanzinnige, maar van een professionele voorvechter van het homohuwelijk. Deze politiek tot het perverteren van het gezinsleven wordt openlijk gesteund door de EU. Deze politiek heeft een mechanisme op gang gebracht teneinde deze kwalijke doelen te verwezenlijken. Ik zou deze politiek tegenwerken, met als argument het beletten van de ondermijning van het traditionele en natuurlijke gezinsleven, dat als hoeksteen van de maatschappij beschermd dient te worden.

claartje: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 27, 2015 3:53 pm)

Het huwelijk is in een seculiere samenleving niets meer dan een contract tussen twee mensen. Door dit feit is het van ondergeschikt belang of het hier een verbintenis tussen twee mensen van verschillend of twee mensen van gelijke seksuele geaardheid betreft. Slechts 5% van de bevolking voelt zich aangetrokken tot hetzelfde geslacht, hetgeen de stelling ontkracht dat het homohuwelijk het traditionele huwelijk tussen man en vrouw zou verdringen. Het homohuwelijk propageert ook niet om homoseksueel te worden om de doodeenvoudige reden dat de seksuele geaardheid bij de geboorte vaststaat. Niemand, ook geen parade, dwingt iemand homo te zijn, net zo min als het religieuze gedram een homoseksueel kan dwingen zich te bekeren tot hetro. Leven en laten leven zoals eenieder dat goeddunkt. Tolerantie, empathie en liefde voor elkaar wordt door gelovigen slechts met de mond beleden. De werkelijkheid ziet er helaas heel wat meer liefdeloos uit. Twee mensen van hetzelfde geslacht die elkaar liefhebben benadelen daar niemand mee, maar schreeuwende gelovigen die vinden dat dat soort liefde schandalig en goddeloos is, kwetsen daarmee heel veel mensen. Religie heeft heel veel narigheid, verdriet en misdaden op haar geweten en steeds meer mensen keren het geloof dan ook de rug toe. Misschien is dat de reden dat een kleine groep gelovigen steeds fanatieker wordt.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 27, 2015 4:07 pm)


Eerst heb je het over de "leider van de homobeweging" en vervolgens kom je af met een of andere russisch-amerikaanse tante die maar wat uit haar nek loopt te kletsen. In feite zet ze de voorvechters van het homohuwelijk weg als een stelletje leugenaars. Dat is niet alleen kwalijk, het is ook nog koren op de molen van homofoben zoals jij.

Ik had het over een persoon die een belangrijke rol speelt bij de propagandavoering van de homolobby. Die persoon voert dat uit op een professioneel niveau. Iemand een homofoob noemen is een vorm van demonisering. Het is onacceptabel om mensen te demoniseren. Ik ben gewoon van mening dat homoseksualiteit een afwijking is en dat homoparades aangewend worden in het kader van het ondermijnen van het gezinsleven. Zelfs professionele voorvechters van het zogenoemde homohuwelijk geven toe, dat de strijd van de homolobby een strijd tegen het traditionele gezinsleven is.
Als ik je zou willen "demoniseren" dan zou ik je bijvoorbeeld homohater hebben genoemd. De term homofoob is op jou echter volledig van toepassing: een fobie is namelijk een overmatige angst die niet in verhouding staat tot de reële bedreiging.

Homo's zijn helemaal niet uit op datgene waarvan jij ze beschuldigt, homo's willen gewoon ook de mogelijkheid hebben om te trouwen. Dat is gewoon een kwestie van gelijkberechtiging.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 27, 2015 4:09 pm)


Slechts 5% van de bevolking voelt zich aangetrokken tot hetzelfde geslacht, hetgeen de stelling ontkracht dat het homohuwelijk het traditionele huwelijk tussen man en vrouw zou verdringen.


Het liberale gedachtegoed gaat veel verder dan dat. De propagandisten van het liberale gedachtegoed beweren dat alle mensen op hetzelfde geslacht vallen. In hun propaganda verhogen zijn het percentage van diegenen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, naar 100%. Het liberale gedachtegoed stelt namelijk dat in feite alle mensen biseksueel (bischierig) zouden zijn. Dit wordt in zulke kringen verspreid. Deze propaganda gaat gepaard met de verspreiding van het liberalisme. Het tracht mensen te overtuigen van misvattingen dat ze op hetzelfde geslacht zouden vallen. Ik begrijp waarom men in Rusland door middel van wetgeving daaraan een halt toeroept. De reden is dat het verspreiden van leugens slecht is. Sommige zouden zoiets kunnen geloven.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 27, 2015 4:12 pm)


Waarom begrijp jij niet dat homo's liefde voor elkaar kunnen voelen en hun liefdesrelatie in de vorm van een huwelijk willen formaliseren?

Vind je dat echt normaal? Ik vind dit wat je nu zegt, heel erg vreemd klinken.
En waarom klinkt dat voor jou vreemd?

Ik zal je het antwoord geven: omdat jij uit een cultuur komt die lichtjaren achterloopt op de moderniteit en zelfs je langdurige verblijf in Nederland (hoeveel jaar nu al, RSK?) heeft daar niets aan veranderd.

claartje: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 27, 2015 4:16 pm)Slechts 5% van de bevolking voelt zich aangetrokken tot hetzelfde geslacht, hetgeen de stelling ontkracht dat het homohuwelijk het traditionele huwelijk tussen man en vrouw zou verdringen.


Het liberale gedachtegoed gaat veel verder dan dat. De propagandisten van het liberale gedachtegoed beweren dat alle mensen op hetzelfde geslacht vallen. In hun propaganda verhogen zijn het percentage van diegenen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, naar 100%. Het liberale gedachtegoed stelt namelijk dat in feite alle mensen biseksueel (bischierig) zouden zijn. Dit wordt in zulke kringen verspreid. Deze propaganda gaat gepaard met de verspreiding van het liberalisme. Het tracht mensen te overtuigen van misvattingen dat ze op hetzelfde geslacht zouden vallen. Ik begrijp waarom men in Rusland door middel van wetgeving daaraan een halt toeroept. De reden is dat het verspreiden van leugens slecht is. Sommige zouden zoiets kunnen geloven.
Ik ben liberaal in hart en nieren maar deze baarlijke nonsens valt in de categorie bespottelijke complottheorieën. Ik discussieer graag maar dan wel op basis van feiten.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]