WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20] 

Ga naar: "Poging om homoparade te houden in Servië"

Joyce: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 3:52 pm)Dan spoort deze vorm van wetenschap niet, dit is zo achterhaald, ik hoop niet en
neem aan dat jij niet zo denkt. .


Volgens mij werd zoiets tot voor kort in Europa gedacht?


Het zou in Europa standaard moeten zijn om landen die graag bij de EU willen
komen, te toetsen op dit soort zaken want landen met zulke achterhaalde ideeen horen
beslist niet thuis in de EU, dat schept alleen maar problemen en die zijn er al genoeg.


Europa verandert op bepaalde punten. Dus deze Europese mening over homoparades zal ook veranderen. Ik denk dat deze meningsverandering het gevolg zal zijn van de migratiestromen. Het land Servië anticipeert op deze toekomstige veranderingen, die zich in Europa zullen geschieden. Hoe anticipeert Servië daarop? Door de homoparade vanuit een ander perspectief te benaderen. Dit is een vorm van het anticiperen op de Europese toekomst.Dan zal Europa eens de harde kant moeten laten zien, ook het Westen want daar
is het medelijden met de rest van de wereld altijd onevenredig groot en moet ze de eigen
bevolking eens voor laten gaan.
We moeten geen Zwarte Piet achtige toestanden krijgen met mensen die aan alle
kanten gratis geholpen zijn maar wel hun mening willen opdringen.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 3:56 pm)

Het is algemeen bekend dat Servië een doorvoerland is waardoor niet-Europese migranten (uit het Midden-Oosten) West-Europa proberen te bereiken. Veel van die migranten willen vanuit Servië naar Europa gaan. Zouden wellicht deze migranten door deze homoparade in Servië tot inkeer komen dat ze het in Europa niet naar hun zin zullen hebben?

Einstein: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 4:03 pm)

Euuhm… migranten.. die blijven niet hangen in Servie.

Gezellig land, als er op elke hoek van de straat een gewapende militair moet staan, om een paar jongens te beschermen, die arm in arm willen lopen.


Het ondermijnen van het gezinsleven kun je niet onder het mom van de vrijheid goed praten. Dat is raar.

Weet je wat het gezinsleven ondermijnt, Gerard ? Een vader die zijn zoon het ziekenhuis in slaat, wanneer hij hoort dat die een vriend heeft.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 4:05 pm)


Weet je wat het gezinsleven ondermijnt, Gerard ? Een vader die zijn zoon het ziekenhuis in slaat, wanneer hij hoort dat die een vriend heeft.


Een vriend? Hoezo dan? Het is toch normaal om vrienden te hebben?

Einstein: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 4:06 pm)


Het ondermijnen van het gezinsleven kun je niet onder het mom van de vrijheid goed praten. Dat is raar.

Weet je wat het gezinsleven ondermijnt, Gerard ? Een vader die zijn zoon het ziekenhuis in slaat, wanneer hij hoort dat die een vriend heeft.


Een vriend? Hoezo dan? Het is toch normaal om vrienden te hebben?
Net doen alsof je iets niet begrijpt versterkt je positie niet.

Lumiere: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 4:15 pm)Ach vandaar dat Servië zo graag aan wil sluiten bij de EU, vanwege dat gebrek aan toekomstperspectief. De werkelijkheid is natuurlijk anders, de meest succesvolle samenlevingen zijn liberaal en in landen waar dat niet zo is, is het doorgaans een armzalige puinhoop :fluiten: Daarom komt men ook zo graag naar Europa...


Servië wilde niet tot de EU toetreden, totdat Europa en de VS in 1999 de toenmalige Servische regering omver wierpen door bombardementen in het gebied uit te voeren. Dat Servië sindsdien een pro-Europese koers volgt, is eigenlijk een gevolg van de schrikbarende bombardementen op het land die uitgevoerd werden door neokoloniale en imperialistische staten die ook andere landen aanvielen onder valse voorwendselen om hun invloedssfeer uit te bereiden.

Servië was niet altijd zo arm. Het land had een goede welvaart totdat Joegoslavië uiteen viel in 1991.
Servische fabrieken en infrastructuur werden in 1999 door koloniale mogendheden gebombardeerd, wat een negatieve impact had op de economie van het land. Nadat de NAVO met een terreurcampagne in Servië een pro-Europese marionettenregering installeerde, kregen multinationals uit imperialistische landen toegang tot het land en zijn markt, waardoor het Servische kapitaal door het buitenland werd opgekocht tegen lage prijzen, en de burgers van het land goedkope arbeiders van het buitenlandse kapitaal werden. Ook dit concept verklaart de slechte economische situatie. Als de gevolgen daarvan gecorrigeerd zouden worden, dan zou de economie in het land beter worden.

Tsja misschien hadden de Serven dan zelf maar niet zo'n terreur campagne tegen hun buren moeten beginnen :fluiten:Als er al iets haat en afkeer aanzet dan is het amusant genoeg jouw eigen christelijk orthodoxe intolerantie :wink: Jij wilt slechts de 'vrijheid' om anderen te onderdrukken, dat is moreel corrupt. Terwijl vrijheid en gelijkwaardigheid voor homo's op geen enkele wijze daadwerkelijk de vrijheid van religie onderdrukt.


Het waarborgen van het culturele erfgoed en de traditionele normen en waarden, kan nooit gezien worden als het onderdrukken van de vrijheid. Het ondermijnen van het gezinsleven kun je niet onder het mom van de vrijheid goed praten. Dat is raar.

Ja hoor want jij wilt 'traditionele normen en waarden' opdringen aan anderen, terwijl vrijheid en homorechten de conservatieve christenen niet dwingt om hun traditionele normen en waarden op te geven als zij dat niet willen. Dat is wat jouw standpunt moreel corrupt maakt.Geef maar eens antwoord op de volgende vraag: Welke vrijheid verliest een christen als homo's gelijke rechten krijgen?


De homo's hebben gelijke rechten.

Ah wat mooi, ze hebben dus ook het recht om een parade te houden :ok: Blijft natuurlijk jammer dat door intolerante christenen, het leger dit recht van homo's om parades te houden moet verdedigen.


Het gaat niet om mensenrechten in deze context. Deze worden slechts aangegrepen om de ondermijning van het traditionele gezinsleven te rechtvaardigen. Het gaat hierbij om het beschermen van de nationale soevereiniteit en het culturele erfgoed die bedreigd worden door de globalisering en amerikanisering van Europa.


Ik stelde een zeer concrete vraag: Welke vrijheid verliest een christen als homo's gelijke rechten krijgen?

Daar heb jij geen antwoord op gegeven, terwijl jij stelde: "Het is nooit goed om de vrijheid van godsdienst proberen in te dammen." Geef jij nu toe dat in werkelijkheid de vrijheid van homo's niet de vrijheid van godsdienst indamt?

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 4:41 pm)


Tsja misschien hadden de Serven dan zelf maar niet zo'n terreur campagne tegen hun buren moeten beginnen :fluiten:


De Serviërs hebben in 1991 hun buren niet aangevallen. De Serviërs hebben niet vanuit Joegoslavië de omringende landen van Joegoslavië (Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Griekenland en of Oostenrijk) aangevallen. Hoe kom jij er bij dat zij hun buurlanden zouden hebben aangevallen. Ben je wel geïnformeerd en serieus als het dit onderwerp betreft? Dit vraag ik mij terecht af gelet op de inhoud van jouw stellingen.


Ja hoor want jij wilt 'traditionele normen en waarden' opdringen aan anderen, terwijl vrijheid en homorechten de conservatieve christenen niet dwingt om hun traditionele normen en waarden op te geven als zij dat niet willen. Dat is wat jouw standpunt moreel corrupt maakt.


Dus Servië wil zijn traditionele normen en waarden opleggen aan andere landen die bijvoorbeeld liberaal zijn? Organiseert Servië in andere landen parades waarvan de boodschap niet strookt met de publieke normen van die landen? Of is het juist de EU die in Servië - via zijn NGO's - een bepaald gedachtegoed en een bepaalde visie doordrukt die strijdig zijn met het publieke moraal van het land? Jij steunt bij dezen het opleggen van losbandige normeren en waarden aan Europese orthodox-christelijke landen. In dit betoog veroordeel jij eigenlijk jezelf.


Ah wat mooi, ze hebben dus ook het recht om een parade te houden :ok: Blijft natuurlijk jammer dat door intolerante christenen, het leger dit recht van homo's om parades te houden moet verdedigen.


Ik denk niet dat het organiseren van homoparades een fundamenteel mensenrecht is. Zo zouden in Servië ook geen nazistische parades (of parades van het Kroatische leger) gehouden mogen worden, omdat de nazi's in WOII honderdduizenden Serviërs uitgeroeid hadden. Ik ben het niet eens met jouw stelling die de indruk wekt dat christenen per definitie intolerant zouden zijn.


Daar heb jij geen antwoord op gegeven, terwijl jij stelde: "Het is nooit goed om de vrijheid van godsdienst proberen in te dammen." Geef jij nu toe dat in werkelijkheid de vrijheid van homo's niet de vrijheid van godsdienst indamt?


Ik zeg niet dat de vrijheid van homo's dat zou doen. Mijn stelling was dat het gedachtegoed van de homobeweging een antichristelijk karakter heeft. Als dat gedachtegoed in een orthodox christelijk land een vaste voet aan de grond zou krijgen, dan zou dat zinspelen op een schrikbarende ontkerkelijking. Met een ontkerkelijking hebben Oost-Europese orthodox-christelijke landen geen positieve ervaringen, aangezien zoiets tijdens het communistische bewind hand in hand ging met een gruwelijke vervolging van gelovigen. Veroordeel jij wel het kwalijke beleid dat de communisten onder het mom van de ontkerkelijking in Oost-Europa voerde? Hebben christenen het recht om hun culturele leefruimte te waarborgen.

Joyce: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 5:10 pm)


Het is algemeen bekend dat Servië een doorvoerland is waardoor niet-Europese migranten (uit het Midden-Oosten) West-Europa proberen te bereiken. Veel van die migranten willen vanuit Servië naar Europa gaan. Zouden wellicht deze migranten door deze homoparade in Servië tot inkeer komen dat ze het in Europa niet naar hun zin zullen hebben?
:noo:

Dat denk je niet echt hoop ik.

Ze komen allemaal naar West-Europa omdat daar de rijke landen zijn, nergens anders om.
Dat geven sommigen zelf toe, ze hebben landkaarten, mobieltjes, gebruiken facebook en
emails, de weg wordt ze gewezen door de mensensmokkelaarsbendes.

Het zuinige leven van onze regeringen breekt ons gigantisch op.

Lumiere: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 5:11 pm)Tsja misschien hadden de Serven dan zelf maar niet zo'n terreur campagne tegen hun buren moeten beginnen :fluiten:


De Serviërs hebben in 1991 hun buren niet aangevallen. De Serviërs hebben niet vanuit Joegoslavië de omringende landen van Joegoslavië (Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Griekenland en of Oostenrijk) aangevallen. Hoe kom jij er bij dat zij hun buurlanden zouden hebben aangevallen. Ben je wel geïnformeerd en serieus als het dit onderwerp betreft? Dit vraag ik mij terecht af gelet op de inhoud van jouw stellingen.

Als ik het over buren heb, dan heb ik het natuurlijk vooral over de andere naties van het voormalig Joegoslavië slimmerik :foei:Ja hoor want jij wilt 'traditionele normen en waarden' opdringen aan anderen, terwijl vrijheid en homorechten de conservatieve christenen niet dwingt om hun traditionele normen en waarden op te geven als zij dat niet willen. Dat is wat jouw standpunt moreel corrupt maakt.


Dus Servië wil zijn traditionele normen en waarden opleggen aan andere landen die bijvoorbeeld liberaal zijn? Organiseert Servië in andere landen parades waarvan de boodschap niet strookt met de publieke normen van die landen? Of is het juist de EU die in Servië - via zijn NGO's - een bepaald gedachtegoed en een bepaalde visie doordrukt die strijdig zijn met het publieke moraal van het land? Jij steunt bij dezen het opleggen van losbandige normeren en waarden aan Europese orthodox-christelijke landen. In dit betoog veroordeel jij eigenlijk jezelf.

Christelijke serviers willen hun traditionele normen en waarden opleggen aan serviers die liever vrij en eventueel homoseksueel willen zijn. Terwijl mensen die vrij en eventueel homoseksueel willen zijn, traditioneel orthodox christelijke serviers niet dwingen om persoonlijk hun normen en waarden op te geven.

Volgens de bijbel mag ik geen garnalen eten, volgens de bijbel mag ik geen kleding dragen van 2 verschillende stoffen en volgens de bijbel mag ik mij niet scheren. Als traditioneel christenen dat allemaal niet willen doen, dan mogen ze dat helemaal zelf weten, maar als ze dat aan mij op willen dringen dan zijn ze intolerant voor andere denkbeelden. Het is dan prima dat NGO's opkomen voor de vrijheden van mensen die in hun rechten worden bedreigt door intolerante christenen.
Ah wat mooi, ze hebben dus ook het recht om een parade te houden :ok: Blijft natuurlijk jammer dat door intolerante christenen, het leger dit recht van homo's om parades te houden moet verdedigen.


Ik denk niet dat het organiseren van homoparades een fundamenteel mensenrecht is. Zo zouden in Servië ook geen nazistische parades (of parades van het Kroatische leger) gehouden mogen worden, omdat de nazi's in WOII honderdduizenden Serviërs uitgeroeid hadden. Ik ben het niet eens met jouw stelling die de indruk wekt dat christenen per definitie intolerant zouden zijn.

Jij schreef dat homo's gelijke rechten hebben, gelijke rechten betekend ook dat zij het recht hebben om parades te houden. Als homo's dat recht niet hebben, dan loog jij over het gegeven dat zij gelijke rechten zouden hebben. Je vergelijking met nazi's slaat nergens op, homo's werden door de nazi's vervolgt en in kampen gestopt, homo's geen gelijke rechten geven is iets wat de orthodoxe kerk en de nazi's dus delen.

Christenen die homo's vrijheid gunnen zijn niet intolerant. Christenen die anderen hun denkbeelden opleggen zijn inderdaad intolerant.Daar heb jij geen antwoord op gegeven, terwijl jij stelde: "Het is nooit goed om de vrijheid van godsdienst proberen in te dammen." Geef jij nu toe dat in werkelijkheid de vrijheid van homo's niet de vrijheid van godsdienst indamt?


Ik zeg niet dat de vrijheid van homo's dat zou doen. Mijn stelling was dat het gedachtegoed van de homobeweging een antichristelijk karakter heeft. Als dat gedachtegoed in een orthodox christelijk land een vaste voet aan de grond zou krijgen, dan zou dat zinspelen op een schrikbarende ontkerkelijking.

Is het dan niet de vrijheid van mensen zelf om bij de kerk te blijven of niet? Ik denk dat je nogal een misstap begaat. Het is namelijk onzin, mensen in Europa verlaten de kerk omdat het gedachtegoed van de homobeweging voet aan de grond kreeg. Het omgekeerde is eerder het geval... Omdat de kerk niet met zijn tijd meegaat, omdat de kerk zo ongelofelijk intolerant is. Verlaten mensen de kerk en is er ruimte voor een homobeweging.


Met een ontkerkelijking hebben Oost-Europese orthodox-christelijke landen geen positieve herinneringen aan, aangezien zoiets tijdens het communistische bewind hand in hand ging met een gruwelijke vervolging van gelovigen. Veroordeel jij wel het kwalijke beleid dat de communisten onder het mom van de ontkerkelijking in Oost-Europa voerde? Hebben christenen het recht om hun culturele leefruimte te waarborgen.


Jij en de orthodoxe kerk willen feitelijk precies hetzelfde doen met homo's als wat de communisten met de orthodox christelijke kerk deden. De vraag is eerder of jij wel daadwerkelijk het gedachtegoed van dergelijke onderdrukking veroordeelt.

Anonymous: Re: Poging om homoparade te houden in Servië (zo sep 20, 2015 6:01 pm)


Als ik het over buren heb, dan heb ik het natuurlijk vooral over de andere naties van het voormalig Joegoslavië slimmerik :foei:


De buurlanden van Servië waren toen de buurlanden van Joegoslavië, aangezien Servië destijds een deel van Joegoslavië was. De andere naties in Joegoslavië waren geen buren van Serviërs, maar hun landgenoten aangezien ze tot dezelfde natie behoorden - Joegoslavië. Ik denk dat jij de zaken door elkaar haalt. Serviërs hadden dus in 1991 geen buurland aangevallen. Je demoniseert Serviërs, dat ze agressieoorlogen tegen hun buren zouden hebben gevoerd. Het demoniseren van mensen is nooit goed.


Christelijke serviers willen hun traditionele normen en waarden opleggen aan serviers die liever vrij en eventueel homoseksueel willen zijn. Terwijl mensen die vrij en eventueel homoseksueel willen zijn, traditioneel orthodox christelijke serviers niet dwingen om persoonlijk hun normen en waarden op te geven..


Je bent niet geïnformeerd over de feiten. Volgens de opiniepeilingen is meer dan 80% van de bevolking van Servië tegen de homoparade. De meeste Serviërs denken dat homoseksualiteit een afwijking is, net zoals dat tot voor kort in Europa ook gedacht werd. De Serviërs willen duidelijk geen homoparades in hun land. Het is de EU die dit van de onderdanige Servische regering eist in het kader van de zogenaamde integratie van Servië tot de EU. Het houden van homoparades in een orthodox christelijk land - waar 80% van de bevolking daartegen is - is volgens jouw een oplegging van christelijke normen en waarden? Dit is toch raar? Het tegenovergestelde is juist aan de orde. De EU legt zijn normen en waarden op aan Servië, ondanks dat het volk daartegen is. Hierbij tekent zich het totalitaire karakter af van de EU. De EU begint steeds meer op de USSR te lijken!


Volgens de bijbel mag ik geen garnalen eten, volgens de bijbel mag ik geen kleding dragen van 2 verschillende stoffen en volgens de bijbel mag ik mij niet scheren. Als traditioneel christenen dat allemaal niet willen doen, dan mogen ze dat helemaal zelf weten, maar als ze dat aan mij op willen dringen dan zijn ze intolerant voor andere denkbeelden.


Je gebruikt een verkeerde interpretatie van de bijbel om het geloof in een kwaad daglicht te stellen. Jij wilt het christendom demoniseren, omdat je de dechristianisering van Europa toejuicht en steunt.


Jij schreef dat homo's gelijke rechten hebben, gelijke rechten betekend ook dat zij het recht hebben om parades te houden. Als homo's dat recht niet hebben, dan loog jij over het gegeven dat zij gelijke rechten zouden hebben. Je vergelijking met nazi's slaat nergens op, homo's werden door de nazi's vervolgt en in kampen gestopt, homo's geen gelijke rechten geven is iets wat de orthodoxe kerk en de nazi's dus delen.


Het is geen fundamenteel recht om parades te houden. Zo zouden nazi's zich ook daarop kunnen beroepen.

De nazi's hebben miljoenen orthodoxe christenen uitgeroeid in Rusland en op de Balkan in WOII en hadden zelfs een speciaal akkoord afgesloten met het Vaticaan om na de overwinning van het Derde Rijk landen als Rusland te bekeren tot het rooms-katholicisme. De orthodoxe kerk was juist het slachtoffer van de nazi's. Dus het vergelijken van de orthodoxe kerk met de nazi's is een gestoord en krankzinnig laster.


Christenen die homo's vrijheid gunnen zijn niet intolerant. Christenen die anderen hun denkbeelden opleggen zijn inderdaad intolerant.


Je haalt zaken door elkaar. Het beschermen van het gezinsleven en het culturele erfgoed is wat anders dan het afnemen van iemands vrijheid. Het gaat hier ook niet om homoseksuele burgers, hoe jij dat frauduleus schetst. Het gaat om de homobeweging die - als een Europese NGO - er een politieke agenda op nahoudt die ten koste gaat van de traditionele normen en waarden. Er zijn veel homo's die van mening zijn dat homoparades een walgelijk beeld van hen schetsen. Jij probeert een totalitaire actie, namelijk: het opleggen van losbandige normen en waarden aan traditionele gemeenschappen, onder het mom van vrijheid, goed te praten en daartoe grijp je zelfs de mensenrechten aan?!! Dit is onacceptabel. De mensenrechten zijn er juist in het leven geroepen om de gewone mensen te beschermen tegen de tirannie van totalitaire staten.


Is het dan niet de vrijheid van mensen zelf om bij de kerk te blijven of niet? Ik denk dat je nogal een misstap begaat. Het is namelijk onzin, mensen in Europa verlaten de kerk omdat het gedachtegoed van de homobeweging voet aan de grond kreeg. Het omgekeerde is eerder het geval... Omdat de kerk niet met zijn tijd meegaat, omdat de kerk zo ongelofelijk intolerant is. Verlaten mensen de kerk en is er ruimte voor een homobeweging.


De ontkerkelijking in Oost-Europa werd tijdens het totalitaire communisme (USSR en Joegoslavië) met geweld in gang gezet. Daarbij werden gelovigen vervolgd. De EU gedraagt zich ook als een totalitaire gemeenschap, aangezien ze haar visie aan anderen oplegt - zonder rekening te houden met de cultuur, het geloof en de geschiedenis van het volk.


Jij en de orthodoxe kerk willen feitelijk precies hetzelfde doen met homo's als wat de communisten met de orthodox christelijke kerk deden. De vraag is eerder of jij wel daadwerkelijk het gedachtegoed van dergelijke onderdrukking veroordeelt.


Nee. Je bent de orthodoxe christenen aan het demoniseren teneinde ze in een kwaad daglicht te stellen. Niemand wordt in Servië of Rusland gearresteerd omdat hij homo is. Dat gebeurt alleen in landen zoals Amerikaanse bondgenoten als Saudi-Arabië. Dus om te stellen dat homos in Rusland en Servië vervolgd zouden worden net zoals de christenen destijds in de USSR, is lachwekkend en een verkeerde voorstelling van zaken.

Ik ben, nogmaals, slechts tegen het institutionaliseren van homoseksualiteit en het propageren daarvan. Homo's mogen natuurlijk ongestoord hun eigen leven leiden. Echter, aan de andere kant heeft de homobeweging geen recht om haar gedachtegoed op een agressieve wijze publiekelijk te promoten tijdens parades. Als mensen daarin geïnteresseerd zouden zijn, dan zouden ze zulke zaken zelf op kunnen zoeken. Je hoeft het ze niet door hun strotten te douwen door in het openbare leven parades van dergelijke aard te houden. Iets de mensen door hun strot proberen te douwen, kan nooit goed zijn.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]