WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

Hume: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 8:42 am)

Eindelijk beginnen ook prominenten van D66 in te zien dat deze partij al 50 jaar oud is
en dat stokpaartjes van toen ,nu volstrekt achterhaald zijn.
Een referendum is een geschikt middel om de democratie te bevorderen in kleine staten of regio's.
Voor zaken van Europa, zoals de EU nu functioneert ,is het totaal ongeschikt en anti- democraties.
Helaas zitten we in Nederland opgescheept met onnozelaars ,die nog ver terug in de tijd leven.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4282534/2016/04/14/D66-partijprominent-Spier-Referenda-zijn-achterhaald.dhtml

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 8:48 am)

Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 10:54 am)


Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.

Martin59: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 11:01 am)Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.
Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie. Dat moet je even uitleggen ... want ik zie niet wat er nu democratisch(er) is aan een federatie.

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 11:05 am)Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie. Ik zie meer heil in de ouderwetse EEG, waarin elk land verantwoordelijk is voor het ophouden van zijn eigen broek en op een aantal gebieden samenwerking is.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 11:12 am)Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.

Onzin. Je kunt ook pleiten voor gewone samenwerking.

Hume: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 12:45 pm)
Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.

Onzin. Je kunt ook pleiten voor gewone samenwerking.

Al die mensen die pleiten voor een referendum over EU zaken ,verkopen onzin en zijn niet democratisch.
Door de grote schaal ,de globalisering en de geopolitiek, is de EU niet meer geschikt voor referenda.
In Ieder dorp ,in iedere streek en stad en in ieder land en ook Europa ,kan een deel van de bevolking
alle veranderingen door de globalisering en digitalisering niet bijbenen.
Je kunt niet steeds met een referendum voor deze mensen, alle ontwikkelingen in Europa blokkeren.
Daarom is een referendum niet meer van deze tijd.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 12:52 pm)


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.

Onzin. Je kunt ook pleiten voor gewone samenwerking.

Al die mensen die pleiten voor een referendum over EU zaken ,verkopen onzin en zijn niet democratisch.
Door de grote schaal ,de globalisering en de geopolitiek, is de EU niet meer geschikt voor referenda.
In Ieder dorp ,in iedere streek en stad en in ieder land en ook Europa ,kan een deel van de bevolking
alle veranderingen door de globalisering en digitalisering niet bijbenen.
Je kunt niet steeds met een referendum voor deze mensen, alle ontwikkelingen in Europa blokkeren.
Daarom is een referendum niet meer van deze tijd.

We zijn nog steeds geen land met de naam Europia o.i.d., waarin de lidstaten tot provincies zijn gedegradeerd. (Advies: loop niet te ver voor de fanfare uit, je kon wel eens een afslag missen!)
Alle besluiten aangaande de EU gaan het Nederlandse volk als land aan en leent zich derhalve voor een referendum, wat een D66'er of een ander ook beweerd.

Martin59: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 1:43 pm)


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.
Onzin. Je kunt ook pleiten voor gewone samenwerking. Al die mensen die pleiten voor een referendum over EU zaken ,verkopen onzin en zijn niet democratisch.
Door de grote schaal ,de globalisering en de geopolitiek, is de EU niet meer geschikt voor referenda.
In Ieder dorp ,in iedere streek en stad en in ieder land en ook Europa ,kan een deel van de bevolking
alle veranderingen door de globalisering en digitalisering niet bijbenen.
Je kunt niet steeds met een referendum voor deze mensen, alle ontwikkelingen in Europa blokkeren.
Daarom is een referendum niet meer van deze tijd. Het zou beter zijn als er voor belangrijke zaken (zoals toetreding van nieuwe leden tot de EU) referenda in de gehéle EU werden gehouden.

Wat jij bepleit is zelfs een principiële reden om erg terughoudend te zijn met een uitdijende EU ... "het is niet meer bij te benen". En als het voor de gewone man niet meer bij te benen is, dan duurt het niet lang of het is voor menige volksvertegenwoordiger óók niet meer bij te benen. Het is dan namelijk erg 'handig' voor de machthebbers in Brussel om de zaak altijd complex te houden en constant veranderingen door te voeren, zodat zij "het is niet meer bij te benen" als steeds geldiger wordend excuus kunnen gebruiken om de zaak naar hun eigen hand te zetten (zoals we ook bij de bankencrisis hebben gezien, daar wist menige bankier zelf al niet eens meer wist hoe de vork in de steel zat bij de producten waar men in handelde).
Daarom zijn referenda juist erg verstandig. De gewone man wordt gestimuleerd e.e.a. bij te benen, maar vooral politici worden gestimuleerd (of eigenlijk gedwongen) om hun motivatie voor bepaalde keuzes fatsoenlijk te onderbouwen. Zij moeten zich min of meer 'verantwoorden'. Dat is een van de kernwaarden van democratie en dat is nu juist waar het in de EU nogal eens aan ontbreekt.

Zoals we dus gezien hebben met de reactie van de EU-commissie, die zich helemaal niets wil aantrekken van het resultaat uit een democratisch instrument.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 3:51 pm)
Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.
Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie. Dat moet je even uitleggen ... want ik zie niet wat er nu democratisch(er) is aan een federatie.

De besluitvorming van de Europese Unie is eigenlijk reeds democratisch gelegitimeerd. Laat ik daartoe het volgende opmerken.
Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Die regeringen handelen daarbij democratisch gelegitimeerd. In de Raad van de Europese Unie is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid thans de standaardprocedure. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten, die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wet- en regelgeving te blokkeren behoeven slechts vier (4) lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Daarnaast is het Europees Parlement direct door de inwoners der lidstaten verkozen. Dankzij het Verdrag van Lissabon is thans de standaardprocedure dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen alwaar de lidstaten méér zeggenschap hebben willen behouden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast voorziet het Europese recht thans in expliciete bevoegdheden voor nationale parlementen, welke bevoegdheden bestaan parallel aan hun staatsrechtelijke bevoegdheden die uiteraard per lidstaat verschillen.
De Europese Commissie wordt met instemming van het Europees Parlement benoemd door de Raad van de Europese Unie. De Commissie kan daarnaast te allen tijde worden weggestuurd door het Europees Parlement.

Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
de vereiste dat alle besluiten goedkeuring van het Europees Parlement behoeven;
de Raad van de Europese Unie in alle openheid zal vergaderen en zich daarmee ontwikkelt tot een Europese instituut dat zich laat vergelijken met de Duitse Bondsraad , dan wel wordt vervangen met een senaat ;
een benoeming van de leden der Europese Commissie, individueel én gezamenlijk, door het Europees Parlement.

Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]