WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

Enzo501: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 4:59 pm)


Jij wilt dus ontkennen dat de EU onze volkshuisvesting bepaalt, en bepaalt dat iedereen die in Nederland verblijft in aanmerking moet komen voor bijstandsuitkering?
Als dat zo zou zijn zou dat in alle EU landen gelden, en dat doet het niet. Het opvolgen van EU richtlijnen blijft uiteindelijk nationaal beleid.

De grens voor de sociale huur is bepaald door de EU. Of is die hele ellende jou ontgaan?
En dat jij niet zou weten dat iedereen die in Nederland verblijft een beroep moet kunnen doen op onze sociale verzekeringen is te maf voor woorden!
Ga jij dit soort zaken in Roemenie claimen. Ik wens je veel succes. :wink:

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 6:50 pm)

Als dat zo zou zijn zou dat in alle EU landen gelden, en dat doet het niet. Het opvolgen van EU richtlijnen blijft uiteindelijk nationaal beleid.

De grens voor de sociale huur is bepaald door de EU. Of is die hele ellende jou ontgaan?
En dat jij niet zou weten dat iedereen die in Nederland verblijft een beroep moet kunnen doen op onze sociale verzekeringen is te maf voor woorden!
Ga jij dit soort zaken in Roemenie claimen. Ik wens je veel succes. :wink:

Duikelaar!

Enzo501: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 6:55 pm)


De grens voor de sociale huur is bepaald door de EU. Of is die hele ellende jou ontgaan?
En dat jij niet zou weten dat iedereen die in Nederland verblijft een beroep moet kunnen doen op onze sociale verzekeringen is te maf voor woorden!
Ga jij dit soort zaken in Roemenie claimen. Ik wens je veel succes. :wink:

Duikelaar!
Jij denkt dat als je naar Roemenie verhuist je direct een uitkering en sociale woning krijgt?

claartje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 8:05 pm)

EUROPESE REGELGEVING Wat houdt de regelgeving in?
Alle woningcorporaties in Nederland moeten tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.911,- per jaar. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 710,68. Waarom deze regelgeving? De Europese Commissie vindt dat de sociale huurwoningen in Nederland verhuurd moeten worden aan huishoudens met een smalle beurs. De Europese Commissie heeft daarom Regelgeving voor het toewijzen van sociale huurwoningen januari 2015 WoonGoed 2-Duizend Pastoor Vranckenlaan 4 5953 CP Reuver Openingstijden: maandag t/m donderdag: 08.30 - 16.30 uur vrijdag: 08.30 - 12.30 uur Woondiensten: Telefoon: (077) 476 77 77 E-mail: info@woongoed2-d.nl Website: http://www.woongoed2-d.nl Staat u ingeschreven als woningzoekende? Leest u dan de informatie over de woningtoewijzing goed door. Bij een voorlopige toewijzing wordt uw inkomen uitgebreid door WoonGoed 2-Duizend getoetst. Dit wordt gedaan aan de hand van een inkomensverklaring. besloten dat Nederlandse woningcorporaties tenminste negentig procent van de woningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal €34.911,- per jaar.

• U hebt een inkomen onder de €34.911,- en wenst een woning met een huur van € 710,68 of lager. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
• U hebt een inkomen onder de €34.911,-, maar u wenst een woning met een huur van €710,68 of hoger. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur van €710,68 of lager. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur boven de € 710,68. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
http://www.woongoed2-d.nl/uploads/files/1/Europese%20regelgeving2015-proef2%20correcties.pdf

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 9:29 pm)


EUROPESE REGELGEVING Wat houdt de regelgeving in?
Alle woningcorporaties in Nederland moeten tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.911,- per jaar. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 710,68. Waarom deze regelgeving? De Europese Commissie vindt dat de sociale huurwoningen in Nederland verhuurd moeten worden aan huishoudens met een smalle beurs. De Europese Commissie heeft daarom Regelgeving voor het toewijzen van sociale huurwoningen januari 2015 WoonGoed 2-Duizend Pastoor Vranckenlaan 4 5953 CP Reuver Openingstijden: maandag t/m donderdag: 08.30 - 16.30 uur vrijdag: 08.30 - 12.30 uur Woondiensten: Telefoon: (077) 476 77 77 E-mail: info@woongoed2-d.nl Website: http://www.woongoed2-d.nl Staat u ingeschreven als woningzoekende? Leest u dan de informatie over de woningtoewijzing goed door. Bij een voorlopige toewijzing wordt uw inkomen uitgebreid door WoonGoed 2-Duizend getoetst. Dit wordt gedaan aan de hand van een inkomensverklaring. besloten dat Nederlandse woningcorporaties tenminste negentig procent van de woningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal €34.911,- per jaar.

• U hebt een inkomen onder de €34.911,- en wenst een woning met een huur van € 710,68 of lager. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
• U hebt een inkomen onder de €34.911,-, maar u wenst een woning met een huur van €710,68 of hoger. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur van €710,68 of lager. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur boven de € 710,68. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
http://www.woongoed2-d.nl/uploads/files/1/Europese%20regelgeving2015-proef2%20correcties.pdf


De grens werd door de EU lager gelegd dan Nederland hanteerde. Dat leidde tot een grote groep mensen die zo ineens teveel verdienden voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije vestiginghuurwoning. Deze groep kwam in grote problemen. Het kabinet kon niets voor ze doen.
Achteraf is de grens tijdelijk weer iets opgetrokken.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 10:48 pm)


Iedere gemeenschappelijke markt (of wat dat betreft ieder verdrag) houdt in het aangaan van rechten en plichten, en in die zin een mate van beperking van soevereiniteit. Maar een gemeenschappelijke markt kan prima zonder rechtstreekse werking, zonder bedilzucht qua fiscaliteit / sociale zaken / consumentenbescherming / productievoorschriften. Die kan ook prima zonder sluipende machtsoverdracht naar EU instanties, zonder monetaire unie en zonder politieke / ideologische agenda.


De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt impliceert een overdracht van soevereiniteit, daar de verdragsbepalingen een rechtstreekse werking zullen hebben. Zie opnieuw de door mij aangehaalde jurisprudentie.
In de Engelstalige literatuur wordt hetgeen wij aanduiden als een gemeenschappelijke markt, aangeduid met de term single market . Kenmerkend voor deze vorm van economische integratie is dat niet alleen negatieve doch ook positieve handelsbelemmeringen worden weggenomen.

Het onderstaande is overigens onbeantwoord gebleven.


Waar de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt doordat zij elkaars producten niet meer mogen tegenhouden, dreigt een beleidsmatige wedloop, welke wedloop resulteert in een race to the bottom . Lidstaten met de gunstigste wet- en regelgeving voorzien hun bedrijven immers van een concurrentievoordeel en kunnen hiermee ook buitenlandse investeerders weten te lokken. Een voorstander van een ongebreidelde vrije markt zal het ongetwijfeld niet problematisch vinden wanneer wet- en regelgeving ter bescherming van onder meer consumenten en het milieu geleidelijk aan worden afgeschaft, maar naar Europese tradities is zulks onaanvaardbaar. Om deze race to the bottom te voorkomen, is communautaire wet- en regelgeving noodzakelijk.
Waar lidstaten nog wel de mogelijkheid hebben om de in-, door- en uitvoer te beperken, dreigt het gevaar van zogenoemde dispariteiten: wet- en regelgeving verschillen zodanig van elkaar, dat de markt geografisch wordt opgedeeld. Maar het is juist de bedoeling met een gemeenschappelijke markt, dat hiervan juist géén sprake is. Om deze 'positieve handelsbelemmeringen' weg te nemen, is communautaire wet- en regelgeving eveneens noodzakelijk.


Nu is eigenlijk de vraag: wens jij een race to the bottom of keer jij je nu ook tegen een gemeenschappelijke markt voor de Europese Unie?


Vertel eens.


Je suggereert dat de Europese Unie 'de wet' zou overtreden. Vertel eens, welke wet heeft welk orgaan der Europese Unie 'overtreden'?


Zonder grensbewaking is het een beetje onzinnig om te beweren dat het vrije verkeer alleen geldt voor ingezetenen. Ik heb de EU niet horen piepen toen Merkel het Schengenverdrag buiten werking stelde en toen ze vervolgens alle gelukszoekers uit de derde wereld uitnodigde om naar Europa te komen. Misschien is dat vrije verkeer bij de EU gewoon niet in goede handen en moet deze nog maar een extra stapje terug: Vrijhandelszone.


Tegenover het feit dat grensbewaking primair een taak van de lidstaten is, heb je niets ingebracht. Daarnaast zij opgemerkt dat de vluchtelingenstroom reeds op gang was gekomen voordat de Duitse Bondskanselier haar litigieuze uitlatingen deed.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 29, 2016 10:54 pm)


Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.


Over gelukszoekers gesproken.


Ook recente data geven Timmermans ongelijk

Migratiecijfers De migratie naar Europa is vooral economisch van aard, zei Timmermans in januari. Nu blijkt waar hij de mist in ging.

Het gelijk van Frans Timmermans zou later worden bewezen, bezwoer zijn woordvoerder eind januari. De eurocommissaris had net opzien gebaard door te stellen dat 60 procent van de migranten die op dat moment naar de EU kwamen, afkomstig was uit landen „waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om de vluchtelingenstatus aan te vragen”. Economische vluchtelingen dus, door sommigen ook wel aangeduid als ‘gelukszoekers’.

Cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spraken de bewering van Timmermans al direct tegen. In december was 88 procent van de mensen die via Griekenland de EU binnenkwamen afkomstig uit Syrië, Irak of Afghanistan. Ofwel: uit landen waar oorlog heerst.

Begin januari lag dat percentage nog iets hoger. Daarop zei de woordvoerder van Timmermans dat de eurocommissaris zich baseerde op nog niet gepubliceerde cijfers over december van het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex. Enkele dagen spraken ook die cijfers Timmermans tegen: Frontex rapporteerde dat meer dan 89 procent van de migranten afkomstig was uit oorlogslanden.

Op de vraag of de eurocommissaris bij zijn bewering bleef, antwoordde zijn woordvoerder bevestigend. Timmermans zou zich niet hebben gebaseerd op Frontex-cijfers over december, maar op data die het agentschap „binnenkort” zou publiceren.

Ging Timmermans in de fout? Uiteindelijk bleek het persteam van Timmermans te verwijzen naar de rapportage over heel 2015, die Frontex in april 2016 zou publiceren. Dat rapport is er inmiddels en laat zien waar het, waarschijnlijk, is misgegaan.

In de onderliggende rapportage over het laatste kwartaal van 2015 staat dat in die periode bij alle grensoverschrijdingen samen 464.979 mensen „niet nader gespecificeerde personen” waren. Dat is 47,5 procent van het totaal. Hierbij komen mensen uit landen als Marokko en Iran – waar geen oorlog heerst. Hun aantal nam flink toe, en deze groep hierbij opgeteld komt uit op ruim 55 procent. Dit komt dicht bij 60 procent in de buurt.

Maar „niet nader gespecificeerde personen” kun je niet zomaar als economische migranten tellen. Misschien ging de eurocommissaris ervan uit dat die 464.979 personen geen Syriërs, Irakezen of Afghanen waren.

Maar die conclusie zou te zijn snel zijn geweest. Want intussen schopte het nieuwe Hongaarse grenshek de registratie van migranten in de war. De migratiestroom van voornamelijk Syriërs, Afghanen en Irakezen boog nu af naar Kroatië en Slovenië. De autoriteiten daar slaagden er in alle chaos niet in om van alle personen de nationaliteit te registeren.

Volgens Frontex betreft deze groep „niet nader gespecificeerde personen” dezelfde mensen, vooral uit landen waar oorlog woedt, die eerder vanuit Turkije via Griekenland de EU waren in gereisd.

Erkent de eurocommissaris nu zijn misvatting? Nee, mailt zijn woordvoerder: „Wij hebben geen aanvullend commentaar op deze cijfers. Ze zijn nu gepubliceerd door Frontex en ik ben ervan overtuigd dat jullie een geschikte manier vinden om erover te publiceren zonder aanvullende informatie van ons.”

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 12:47 am)EUROPESE REGELGEVING Wat houdt de regelgeving in?
Alle woningcorporaties in Nederland moeten tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.911,- per jaar. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 710,68. Waarom deze regelgeving? De Europese Commissie vindt dat de sociale huurwoningen in Nederland verhuurd moeten worden aan huishoudens met een smalle beurs. De Europese Commissie heeft daarom Regelgeving voor het toewijzen van sociale huurwoningen januari 2015 WoonGoed 2-Duizend Pastoor Vranckenlaan 4 5953 CP Reuver Openingstijden: maandag t/m donderdag: 08.30 - 16.30 uur vrijdag: 08.30 - 12.30 uur Woondiensten: Telefoon: (077) 476 77 77 E-mail: info@woongoed2-d.nl Website: http://www.woongoed2-d.nl Staat u ingeschreven als woningzoekende? Leest u dan de informatie over de woningtoewijzing goed door. Bij een voorlopige toewijzing wordt uw inkomen uitgebreid door WoonGoed 2-Duizend getoetst. Dit wordt gedaan aan de hand van een inkomensverklaring. besloten dat Nederlandse woningcorporaties tenminste negentig procent van de woningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal €34.911,- per jaar.

• U hebt een inkomen onder de €34.911,- en wenst een woning met een huur van € 710,68 of lager. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
• U hebt een inkomen onder de €34.911,-, maar u wenst een woning met een huur van €710,68 of hoger. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur van €710,68 of lager. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur boven de € 710,68. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
http://www.woongoed2-d.nl/uploads/files/1/Europese%20regelgeving2015-proef2%20correcties.pdf


De grens werd door de EU lager gelegd dan Nederland hanteerde. Dat leidde tot een grote groep mensen die zo ineens teveel verdienden voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije vestiginghuurwoning. Deze groep kwam in grote problemen. Het kabinet kon niets voor ze doen.
Achteraf is de grens tijdelijk weer iets opgetrokken.

Het is een feit van algemene bekendheid dat de woningmarkt in veel regio's volledig op slot zit. Dit geldt met name voor de Randstad, waarbij de middenklasse de sigaar is. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht alsmede hun directe omgeving zijn woningen voor de middenklasse welhaast onbereikbaar geworden. Woningcorporaties en -stichtingen mogen zich thans uitsluitend concentreren op de sociale woningbouw. Particulieren hebben weinig behoefte om woningruimte te verhuren, daar zulks daadwerkelijk of in potentie samengaat met veel lasten. En omdat de woningmarkt thans wordt opgeblazen met goedkoop geld, is het voor hen tevens rendabeler om woonruimte - op den duur - te verkopen. Alhoewel het lenen van geld thans een danig goedkope aangelegenheid is, zijn de regels terzake de kredietverstrekking wel strikter geworden. Hierdoor is het voor met name 'vette' tweeverdieners mogelijk om een eigenwoningschuld aan te gaan, maar blijven de middeninkomens achter.

Het bovenstaande maakt in elk geval duidelijk dat aan de ontwikkelingen van de woningmarkt voornamelijk andere oorzaken ten grondslag liggen. Elders heb ik beschreven dat de overheid er verstandig aan zou doen om de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogens te verhogen en daarbij tevens progressief te maken. Zulks is evenwel geen Europese doch een nationale aangelegenheid.

Enzo501: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 5:34 am)

Ga jij dit soort zaken in Roemenie claimen. Ik wens je veel succes. :wink:

Duikelaar!
Jij denkt dat als je naar Roemenie verhuist je direct een uitkering en sociale woning krijgt?
Nee dat dacht ik al.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 6:32 am)
EUROPESE REGELGEVING Wat houdt de regelgeving in?
Alle woningcorporaties in Nederland moeten tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.911,- per jaar. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 710,68. Waarom deze regelgeving? De Europese Commissie vindt dat de sociale huurwoningen in Nederland verhuurd moeten worden aan huishoudens met een smalle beurs. De Europese Commissie heeft daarom Regelgeving voor het toewijzen van sociale huurwoningen januari 2015 WoonGoed 2-Duizend Pastoor Vranckenlaan 4 5953 CP Reuver Openingstijden: maandag t/m donderdag: 08.30 - 16.30 uur vrijdag: 08.30 - 12.30 uur Woondiensten: Telefoon: (077) 476 77 77 E-mail: info@woongoed2-d.nl Website: http://www.woongoed2-d.nl Staat u ingeschreven als woningzoekende? Leest u dan de informatie over de woningtoewijzing goed door. Bij een voorlopige toewijzing wordt uw inkomen uitgebreid door WoonGoed 2-Duizend getoetst. Dit wordt gedaan aan de hand van een inkomensverklaring. besloten dat Nederlandse woningcorporaties tenminste negentig procent van de woningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal €34.911,- per jaar.

• U hebt een inkomen onder de €34.911,- en wenst een woning met een huur van € 710,68 of lager. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
• U hebt een inkomen onder de €34.911,-, maar u wenst een woning met een huur van €710,68 of hoger. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur van €710,68 of lager. Reageren op deze woning is voor u echter niet mogelijk.
• U hebt een inkomen boven de €34.911,- en u wenst een woning met een huur boven de € 710,68. Dan verandert er niets voor u. Alle regels blijven hetzelfde.
http://www.woongoed2-d.nl/uploads/files/1/Europese%20regelgeving2015-proef2%20correcties.pdf


De grens werd door de EU lager gelegd dan Nederland hanteerde. Dat leidde tot een grote groep mensen die zo ineens teveel verdienden voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije vestiginghuurwoning. Deze groep kwam in grote problemen. Het kabinet kon niets voor ze doen.
Achteraf is de grens tijdelijk weer iets opgetrokken.

Het is een feit van algemene bekendheid dat de woningmarkt in veel regio's volledig op slot zit. Dit geldt met name voor de Randstad, waarbij de middenklasse de sigaar is. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht alsmede hun directe omgeving zijn woningen voor de middenklasse welhaast onbereikbaar geworden. Woningcorporaties en -stichtingen mogen zich thans uitsluitend concentreren op de sociale woningbouw. Particulieren hebben weinig behoefte om woningruimte te verhuren, daar zulks daadwerkelijk of in potentie samengaat met veel lasten. En omdat de woningmarkt thans wordt opgeblazen met goedkoop geld, is het voor hen tevens rendabeler om woonruimte - op den duur - te verkopen. Alhoewel het lenen van geld thans een danig goedkope aangelegenheid is, zijn de regels terzake de kredietverstrekking wel strikter geworden. Hierdoor is het voor met name 'vette' tweeverdieners mogelijk om een eigenwoningschuld aan te gaan, maar blijven de middeninkomens achter.

Het bovenstaande maakt in elk geval duidelijk dat aan de ontwikkelingen van de woningmarkt voornamelijk andere oorzaken ten grondslag liggen. Elders heb ik beschreven dat de overheid er verstandig aan zou doen om de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogens te verhogen en daarbij tevens progressief te maken. Zulks is evenwel geen Europese doch een nationale aangelegenheid.

Dat de woningmarkt op slot zit - door een groot tekort aan betaalbare woningen - heeft niets te maken met het feit dat het de EU is, welke Nederland de inkomensgrens heeft opgelegd v.w.b. sociale huurwoningen, waardoor een flinke groep ineens geen kant meer op kon. Dit ondanks de toezegging, dat de volkshuisvesting tot de soevereiniteit van Nederland zou blijven behoren. We zijn er gewoon weer in gerommeld!


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]