WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 12:38 pm)


Iedere gemeenschappelijke markt (of wat dat betreft ieder verdrag) houdt in het aangaan van rechten en plichten, en in die zin een mate van beperking van soevereiniteit. Maar een gemeenschappelijke markt kan prima zonder rechtstreekse werking, zonder bedilzucht qua fiscaliteit / sociale zaken / consumentenbescherming / productievoorschriften. Die kan ook prima zonder sluipende machtsoverdracht naar EU instanties, zonder monetaire unie en zonder politieke / ideologische agenda.
De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt impliceert een overdracht van soevereiniteit, daar de verdragsbepalingen een rechtstreekse werking zullen hebben. Zie opnieuw de door mij aangehaalde jurisprudentie. In de Engelstalige literatuur wordt hetgeen wij aanduiden als een gemeenschappelijke markt, aangeduid met de term single market. Kenmerkend voor deze vorm van economische integratie is dat niet alleen negatieve doch ook positieve handelsbelemmeringen worden weggenomen. Vertel eens. In welk verdrag hebben de Europese leiders besloten tot die rechtsstreekse werking. Of is dit weer zo een gevalletje juridisch activisme boven democratische besluitvorming? En in welke andere gemeenschappelijke markt op deze aardbol is rechtsstreekse werking verheven tot basisbeginsel? Is het niet zo dat je prima een gemeeschappelijke markt (common market) kunt hebben zonder rechtstreekse werking en zonder al die andere zaken die ik hierboven noem?


Waar de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt doordat zij elkaars producten niet meer mogen tegenhouden, dreigt een beleidsmatige wedloop, welke wedloop resulteert in een race to the bottom. Lidstaten met de gunstigste wet- en regelgeving voorzien hun bedrijven immers van een concurrentievoordeel en kunnen hiermee ook buitenlandse investeerders weten te lokken. Een voorstander van een ongebreidelde vrije markt zal het ongetwijfeld niet problematisch vinden wanneer wet- en regelgeving ter bescherming van onder meer consumenten en het milieu geleidelijk aan worden afgeschaft, maar naar Europese tradities is zulks onaanvaardbaar. Om deze race to the bottom te voorkomen, is communautaire wet- en regelgeving noodzakelijk.
Waar lidstaten nog wel de mogelijkheid hebben om de in-, door- en uitvoer te beperken, dreigt het gevaar van zogenoemde dispariteiten: wet- en regelgeving verschillen zodanig van elkaar, dat de markt geografisch wordt opgedeeld. Maar het is juist de bedoeling met een gemeenschappelijke markt, dat hiervan juist géén sprake is. Om deze 'positieve handelsbelemmeringen' weg te nemen, is communautaire wet- en regelgeving eveneens noodzakelijk. Nu is eigenlijk de vraag: wens jij een race to the bottom of keer jij je nu ook tegen een gemeenschappelijke markt voor de Europese Unie?
Je argumentatie getuigt van een abominabel gebrek aan historisch inzicht. Europa is groot geworden door economische diversiteit, door onderlinge concurrentie en door een politiek die goed luistert naar wat de burgers in de landen nodig hebben. De EU droom van een one size fits all is een technocratisch monstrum. Zie de euro, die het voor Duitsland lekker goedkoop maakt om Audi's te exporteren, maar Zuid Europa veroordeelt tot diep misère. Voor de door jou veronderstelde race to the bottom zie ik graag voorbeelden bij andere gemeenschappelijke markten. Maar de EU heeft die al lang: Ga maar eens in Griekenland kijken. 50% jeugdwerkloosheid. Waar is het fatsoen van de EU?


Je suggereert dat de Europese Unie 'de wet' zou overtreden. Vertel eens, welke wet heeft welk orgaan der Europese Unie 'overtreden'?
Premier Rutte heeft art 11 referendumwet overtreden. De man is lid, zelfs voorzitter van de Europese Raad die jij eerder een sleutelrol toedichtte. Toch bijzonder dat als reden voor deze wetsovertreding wordt opgegeven dat men zo het Brits referendum wil manipuleren. Jij begint in #10 over democratische legitimatie van de Europese besluitvorming, maar dat lukt zo te zien niet erg.


Zonder grensbewaking is het een beetje onzinnig om te beweren dat het vrije verkeer alleen geldt voor ingezetenen. Ik heb de EU niet horen piepen toen Merkel het Schengenverdrag buiten werking stelde en toen ze vervolgens alle gelukszoekers uit de derde wereld uitnodigde om naar Europa te komen. Misschien is dat vrije verkeer bij de EU gewoon niet in goede handen en moet deze nog maar een extra stapje terug: Vrijhandelszone.
Tegenover het feit dat grensbewaking primair een taak van de lidstaten is, heb je niets ingebracht. Daarnaast zij opgemerkt dat de vluchtelingenstroom reeds op gang was gekomen voordat de Duitse Bondskanselier haar litigieuze uitlatingen deed. Dat is echt typisch EU: Instanties die essentiële dingen nalaten, die domme dingen doen, en altijd altijd klaar staan om een ander de schuld te geven. Soms moet je gewoon onder ogen zien dat je iets beter kunt afbreken en opnieuw beginnen.

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 12:51 pm)


Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.
Over gelukszoekers gesproken.
Ook recente data geven Timmermans ongelijk
Tsja, 1 miljoen man doorgelaten. De EU weet het niet, mompelt wat over "niet nader gespecificeerde personen”.
Wat een blamage.

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 12:53 pm)


Het is een feit van algemene bekendheid dat de woningmarkt in veel regio's volledig op slot zit. Dit geldt met name voor de Randstad, waarbij de middenklasse de sigaar is. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht alsmede hun directe omgeving zijn woningen voor de middenklasse welhaast onbereikbaar geworden. Woningcorporaties en -stichtingen mogen zich thans uitsluitend concentreren op de sociale woningbouw. Particulieren hebben weinig behoefte om woningruimte te verhuren, daar zulks daadwerkelijk of in potentie samengaat met veel lasten. En omdat de woningmarkt thans wordt opgeblazen met goedkoop geld, is het voor hen tevens rendabeler om woonruimte - op den duur - te verkopen. Alhoewel het lenen van geld thans een danig goedkope aangelegenheid is, zijn de regels terzake de kredietverstrekking wel strikter geworden. Hierdoor is het voor met name 'vette' tweeverdieners mogelijk om een eigenwoningschuld aan te gaan, maar blijven de middeninkomens achter.

Het bovenstaande maakt in elk geval duidelijk dat aan de ontwikkelingen van de woningmarkt voornamelijk andere oorzaken ten grondslag liggen. Elders heb ik beschreven dat de overheid er verstandig aan zou doen om de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogens te verhogen en daarbij tevens progressief te maken. Zulks is evenwel geen Europese doch een nationale aangelegenheid.
Dat de woningmarkt op slot zit - door een groot tekort aan betaalbare woningen - heeft niets te maken met het feit dat het de EU is, welke Nederland de inkomensgrens heeft opgelegd v.w.b. sociale huurwoningen, waardoor een flinke groep ineens geen kant meer op kon. Dit ondanks de toezegging, dat de volkshuisvesting tot de soevereiniteit van Nederland zou blijven behoren. We zijn er gewoon weer in gerommeld!
Belachelijke EU bedilzucht.
Maar ja, die vluchtelingen moeten ergens gehuisvest worden.

Rightnow: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 1:09 pm)


Belachelijke EU bedilzucht.
Maar ja, die vluchtelingen moeten ergens gehuisvest worden.

In dit opzicht weerspiegelt "Brussel" net als Merkel de europese bevolking. Die zijn weliswaar xenofoob (ik ook hoor) maar hebben ook geen pro-actieve houding en geen betrokkenheid als het gaat om het wel en wee in de arabische en afrikaanse wereld.

Dat is wel nodig, het is net achter de buitengrenzen van de EU! Daarvoor is meer nodig dan het goedkope soort van voorspelbare televisiedocumentaires op Nieuwsuur zoals over homo's die overal verboden wordt hand in hand over straat te lopen op straffe van mishandeling tot en met de doodstraf, uit te delen door IS terwijl je regering de andere kant op kijkt (Bangladesh).

Dat soort reportages helpt ons niet vooruit, vooral niet als ook nog alle COC's en Amnesty's hun steun betuigen en proberen de homo's te mobiliseren in landen waar dat vooral leidt tot straf en niet tot effectieve machtsvorming. We moeten machiavellistisch zijn (dat de CIA en de westerse politici de arme mensen opjutten heeft pas zin als ons leger sterk is en te hulp kan en mag schieten en we alle offers willen brengen; dat willen we niet en daarom moeten we voorkomen en niet bevorderen dat homo's overal in opstand komen).

Voor homo's kun je alle "andersdenkenden" invullen, uit primitieve moslimlanden waar IS de morele superioriteit bezit (in de ogen van de bevolking en de elites aldaar).

Dus Europa moet stoppen om te stoken en op te hitsen zo lang Europa als ENIGE redmiddel heeft dat ze half Afrika, half het Midden-Oosten hier gaat huisvesten. Daarmee zal Europa immers haar eigen graf graven en daarmee is het onder leiding van Hollande en Merkel druk doende.

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 9:11 pm)

Eens. We moeten eens ophouden met schuldgevoelens en met iedereen op te jutten tot hysterische reacties. Het ligt voor de hand om de ontwikkelingshulp in te zetten om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Het geld zal besteed moeten worden in Afrika en het Midden Oosten, en zal gaan naar landen of gebieden die gelukszoekers terugnemen, die bereid zijn een bescheiden niveau aan law & order te realiseren en die de smokkelroutes desnoods met harde hand droogleggen. Europa besteedt jaarlijks 87 miljard aan ontwikkelingshulp, dus de middelen zijn ruimschoots aanwezig. En ja, we zullen zaken moeten doen met onfrisse lieden. Maar dan s.v.p. wel op een iets intelligentere manier dan die stupide deal met Erdogan.

wortel: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 30, 2016 11:29 pm)


Eens. We moeten eens ophouden met schuldgevoelens en met iedereen op te jutten tot hysterische reacties. Het ligt voor de hand om de ontwikkelingshulp in te zetten om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Het geld zal besteed moeten worden in Afrika en het Midden Oosten, en zal gaan naar landen of gebieden die gelukszoekers terugnemen, die bereid zijn een bescheiden niveau aan law & order te realiseren en die de smokkelroutes desnoods met harde hand droogleggen. Europa besteedt jaarlijks 87 miljard aan ontwikkelingshulp, dus de middelen zijn ruimschoots aanwezig. En ja, we zullen zaken moeten doen met onfrisse lieden. Maar dan s.v.p. wel op een iets intelligentere manier dan die stupide deal met Erdogan.


Ik kan me zelfs voorstellen het hele budget aan ontwikkelingshulp in NL te besteden.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo mei 01, 2016 6:57 am)Eens. We moeten eens ophouden met schuldgevoelens en met iedereen op te jutten tot hysterische reacties. Het ligt voor de hand om de ontwikkelingshulp in te zetten om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Het geld zal besteed moeten worden in Afrika en het Midden Oosten, en zal gaan naar landen of gebieden die gelukszoekers terugnemen, die bereid zijn een bescheiden niveau aan law & order te realiseren en die de smokkelroutes desnoods met harde hand droogleggen. Europa besteedt jaarlijks 87 miljard aan ontwikkelingshulp, dus de middelen zijn ruimschoots aanwezig. En ja, we zullen zaken moeten doen met onfrisse lieden. Maar dan s.v.p. wel op een iets intelligentere manier dan die stupide deal met Erdogan.


Ik kan me zelfs voorstellen het hele budget aan ontwikkelingshulp in NL te besteden.

Als we alle ontwijking en fraudes door de 'hogere regionen' aan zouden pakken, konden we alles met gemak betalen, de armoede in Nederland uitbannen, en waren we ook nog met een paar jaar van onze staatsschuld van ca. 450 miljard af.

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo mei 01, 2016 11:32 am)


Eens. We moeten eens ophouden met schuldgevoelens en met iedereen op te jutten tot hysterische reacties. Het ligt voor de hand om de ontwikkelingshulp in te zetten om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Het geld zal besteed moeten worden in Afrika en het Midden Oosten, en zal gaan naar landen of gebieden die gelukszoekers terugnemen, die bereid zijn een bescheiden niveau aan law & order te realiseren en die de smokkelroutes desnoods met harde hand droogleggen. Europa besteedt jaarlijks 87 miljard aan ontwikkelingshulp, dus de middelen zijn ruimschoots aanwezig. En ja, we zullen zaken moeten doen met onfrisse lieden. Maar dan s.v.p. wel op een iets intelligentere manier dan die stupide deal met Erdogan.
Absoluut waar maar wij zullen zelf ook iets moeten. Ten eerste vind ik dat wij meer onze eigen grenzen en die van de aangrenzende landen moeten bewaken, en veel méér geld moeten uittrekken voor Defensie. De waarde van onze vrijheid van vrije meningsuiting en drukpers is kun je niet in geld uitdrukken.

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo mei 01, 2016 8:56 pm)


Eens. We moeten eens ophouden met schuldgevoelens en met iedereen op te jutten tot hysterische reacties. Het ligt voor de hand om de ontwikkelingshulp in te zetten om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Het geld zal besteed moeten worden in Afrika en het Midden Oosten, en zal gaan naar landen of gebieden die gelukszoekers terugnemen, die bereid zijn een bescheiden niveau aan law & order te realiseren en die de smokkelroutes desnoods met harde hand droogleggen. Europa besteedt jaarlijks 87 miljard aan ontwikkelingshulp, dus de middelen zijn ruimschoots aanwezig. En ja, we zullen zaken moeten doen met onfrisse lieden. Maar dan s.v.p. wel op een iets intelligentere manier dan die stupide deal met Erdogan.Ik kan me zelfs voorstellen het hele budget aan ontwikkelingshulp in NL te besteden.
Met het huidig beleid krijgen we vanzelf eigen Gaza-stroken, dus wat je zegt is niet ondenkbaar.
Maar in dit geval was het idee om dat voor te zijn door met ontwikkelingshulp de massa-immigratie in te dammen. Heb je daar een alternatief voor?


Als we alle ontwijking en fraudes door de 'hogere regionen' aan zouden pakken, konden we alles met gemak betalen, de armoede in Nederland uitbannen, en waren we ook nog met een paar jaar van onze staatsschuld van ca. 450 miljard af.
Maar hoe helpt dat om de massa-immigratie in te dammen?


Absoluut waar maar wij zullen zelf ook iets moeten. Ten eerste vind ik dat wij meer onze eigen grenzen en die van de aangrenzende landen moeten bewaken, en veel méér geld moeten uittrekken voor Defensie. De waarde van onze vrijheid van vrije meningsuiting en drukpers is kun je niet in geld uitdrukken.
Eens. Om het door mij beoogde cordon sanitaire om Europa heen te realiseren is de stok even belangrijk als de wortel.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (ma mei 02, 2016 6:33 pm)Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.
Over gelukszoekers gesproken.
Ook recente data geven Timmermans ongelijk
Tsja, 1 miljoen man doorgelaten. De EU weet het niet, mompelt wat over "niet nader gespecificeerde personen”.
Wat een blamage.

Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]