WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

Hume: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 10:23 pm)


We zijn nog steeds geen land met de naam Europia o.i.d., waarin de lidstaten tot provincies zijn gedegradeerd. (Advies: loop niet te ver voor de fanfare uit, je kon wel eens een afslag missen!)
Alle besluiten aangaande de EU gaan het Nederlandse volk als land aan en leent zich derhalve voor een referendum, wat een D66'er of een ander ook beweerd.

We hebben een Nederlands parlement en Nederlandse regering, die in de EU het Nederlandse standpunt inbrengt.
Hier bij kiezen we ook nog een EU parlement.
Waarom moeten we dan over allerlei zaken nog een referendum houden ,
omdat een deel van de bevolking niet met veranderingen om kan gaan
en daarom de parlementaire democratie niet accepteert.

Zij brengen hun eigen standpunt in, dat is niet perse het Nederlandse standpunt.
En bij de verkiezing van het EU Parlement komt tweederde tot driekwart niet opdagen (komt dat je niet vreselijk bekent voor?), Die willen blijkbaar helemaal niet bij de EU.

Een referendum is gewoon een veel beter middel om te achterhalen wat burgers werkelijk willen, dan als Minister President gaan fantaseren over wat burgers willen en vervolgens beweren dat wat hij gefantaseerd heeft, feiten zijn.
Enne... verbiedt de grondwet niet ergens de overdracht van soevereiniteit aan een vreemde mogendheid?

Als bij een referendum 70 % niet komt opdagen ,omdat ze het referendum onzin vinden ,
dan is die 30% ineens de mening van het Nederlandse volk en veel democratischer dan de verkiezingen?

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 10:56 pm)


We hebben een Nederlands parlement en Nederlandse regering, die in de EU het Nederlandse standpunt inbrengt.
Hier bij kiezen we ook nog een EU parlement.
Waarom moeten we dan over allerlei zaken nog een referendum houden ,
omdat een deel van de bevolking niet met veranderingen om kan gaan
en daarom de parlementaire democratie niet accepteert.

Zij brengen hun eigen standpunt in, dat is niet perse het Nederlandse standpunt.
En bij de verkiezing van het EU Parlement komt tweederde tot driekwart niet opdagen (komt dat je niet vreselijk bekent voor?), Die willen blijkbaar helemaal niet bij de EU.

Een referendum is gewoon een veel beter middel om te achterhalen wat burgers werkelijk willen, dan als Minister President gaan fantaseren over wat burgers willen en vervolgens beweren dat wat hij gefantaseerd heeft, feiten zijn.
Enne... verbiedt de grondwet niet ergens de overdracht van soevereiniteit aan een vreemde mogendheid?

Als bij een referendum 70 % niet komt opdagen ,omdat ze het referendum onzin vinden ,
dan is die 30% ineens de mening van het Nederlandse volk en veel democratischer dan de verkiezingen?

Het is het een of het ander. Ik hoorde Rutte vanavond alweer druk bezig te verzinnen waarom mensen NEE hadden gestemd of weg waren gebleven.
En dat tekent onze 'democratie'. Het is geen democratie maar de fantasie van een machthebber. En zo gaat dat in de hele EU. Alle reden en de hoogste tijd om niet alleen het Nederlandse volk, maar alle volkeren een stem te geven middels een bindend referendum, vooraf, tijdens of achteraf!

portman: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 11:00 pm)


Zij brengen hun eigen standpunt in, dat is niet perse het Nederlandse standpunt.
En bij de verkiezing van het EU Parlement komt tweederde tot driekwart niet opdagen (komt dat je niet vreselijk bekent voor?), Die willen blijkbaar helemaal niet bij de EU.

Een referendum is gewoon een veel beter middel om te achterhalen wat burgers werkelijk willen, dan als Minister President gaan fantaseren over wat burgers willen en vervolgens beweren dat wat hij gefantaseerd heeft, feiten zijn.
Enne... verbiedt de grondwet niet ergens de overdracht van soevereiniteit aan een vreemde mogendheid?

Als bij een referendum 70 % niet komt opdagen ,omdat ze het referendum onzin vinden ,
dan is die 30% ineens de mening van het Nederlandse volk en veel democratischer dan de verkiezingen?

Het is het een of het ander. Ik hoorde Rutte vanavond alweer druk bezig te verzinnen waarom mensen NEE hadden gestemd of weg waren gebleven.
En dat tekent onze 'democratie'. Het is geen democratie maar de fantasie van een machthebber. En zo gaat dat in de hele EU. Alle reden en de hoogste tijd om niet alleen het Nederlandse volk, maar alle volkeren een stem te geven middels een bindend referendum, vooraf, tijdens of achteraf!
Leve Utopia.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 12:18 am)
In de VS steunt Texas ook staten die het wat minder breed hebben. Maar als ik jou zo hoor moeten de grenzen weg opdat Nederland Griekenland mag onderhouden. :bye:

Waaruit blijkt dat ik voor een Europese eenheidsstaat ben? Wat is het verschil tussen een Europese eenheidsstaat en een EU waar je gedwongen wordt om de aan jou voorgelegde verdragen te accepteren waar de bevolking zich niet over kon uitspreken en we middels het ESM gedwongen worden om failliete landen en banken te steunen?

Lees eens een boek staatsrecht.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 12:21 am)Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
...
Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.

Dit is een onder federalisten gangbare drogredenering. De EU grondwet (en daarmee een EU federatie) is bij de referenda van 2005 afgewezen. Politici uit de lidstaten zijn echter onderwater doorgegaan met het overdragen van (grondwettelijke) bevoegdheden aan de EU. Een voorbeeld is de uitholling van het grondwettelijk essentiële budgetrecht van de tweede kamer, die tegenwoordig de Nederlandse begroting moet voorleggen aan een eurocommissaris. Nu blijkt dat de EU de facto als federatie opereert zou dan, volgens de federasten, de enige democratische oplossing zijn om de EU "inspraak" instituten op te tuigen als legitieme beslissingsorganen en de macht van de lidstaten nog verder uit te hollen. De goede verstaander herkent natuurlijk gelijk de vals dilemma drogredenering. Er zijn natuurlijk betere oplossingen te bedenken. Je zou de EU kunnen afbouwen tot een gemeenschappelijke markt en ontdoen van de politiek ideologische agenda die de laatste jaren zoveel rampenprojecten heeft gegenereerd. Je zou per land een constitutioneel hof kunnen oprichten dat stringent toetst of de "ever closer union" zich houdt aan afspraken en aan gangbare regels voor inspraak. Je zou referenda voor alle landen verplicht kunnen stellen voor de nu ontstane situatie en voor iedere opvolgende wijziging van enige betekenis. Er zijn natuurlijk allerlei betere oplossingen te bedenken dan het EU gremium te belonen voor hun geknoei. Alleen zul je die uit monde van de federalisten nooit horen omdat die alleen inspraak dulden als deze hun agenda steunt. De EU is een tot in de haarvaten ondemocratisch project.

Je hebt je zeker nooit meegekregen waarom de EGKS ooit is ontwikkeld tot de Europese Unie?

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 4:21 am)


Als bij een referendum 70 % niet komt opdagen ,omdat ze het referendum onzin vinden ,
dan is die 30% ineens de mening van het Nederlandse volk en veel democratischer dan de verkiezingen?

Het is het een of het ander. Ik hoorde Rutte vanavond alweer druk bezig te verzinnen waarom mensen NEE hadden gestemd of weg waren gebleven.
En dat tekent onze 'democratie'. Het is geen democratie maar de fantasie van een machthebber. En zo gaat dat in de hele EU. Alle reden en de hoogste tijd om niet alleen het Nederlandse volk, maar alle volkeren een stem te geven middels een bindend referendum, vooraf, tijdens of achteraf!
Leve Utopia.

Als democratie een Utiopa is, zijn regering en Parlement zo fout als maar kan!

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 4:23 am)
Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
...
Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.

Dit is een onder federalisten gangbare drogredenering. De EU grondwet (en daarmee een EU federatie) is bij de referenda van 2005 afgewezen. Politici uit de lidstaten zijn echter onderwater doorgegaan met het overdragen van (grondwettelijke) bevoegdheden aan de EU. Een voorbeeld is de uitholling van het grondwettelijk essentiële budgetrecht van de tweede kamer, die tegenwoordig de Nederlandse begroting moet voorleggen aan een eurocommissaris. Nu blijkt dat de EU de facto als federatie opereert zou dan, volgens de federasten, de enige democratische oplossing zijn om de EU "inspraak" instituten op te tuigen als legitieme beslissingsorganen en de macht van de lidstaten nog verder uit te hollen. De goede verstaander herkent natuurlijk gelijk de vals dilemma drogredenering. Er zijn natuurlijk betere oplossingen te bedenken. Je zou de EU kunnen afbouwen tot een gemeenschappelijke markt en ontdoen van de politiek ideologische agenda die de laatste jaren zoveel rampenprojecten heeft gegenereerd. Je zou per land een constitutioneel hof kunnen oprichten dat stringent toetst of de "ever closer union" zich houdt aan afspraken en aan gangbare regels voor inspraak. Je zou referenda voor alle landen verplicht kunnen stellen voor de nu ontstane situatie en voor iedere opvolgende wijziging van enige betekenis. Er zijn natuurlijk allerlei betere oplossingen te bedenken dan het EU gremium te belonen voor hun geknoei. Alleen zul je die uit monde van de federalisten nooit horen omdat die alleen inspraak dulden als deze hun agenda steunt. De EU is een tot in de haarvaten ondemocratisch project.

Je hebt je zeker nooit meegekregen waarom de EGKS ooit is ontwikkeld tot de Europese Unie?

Als het toen al de bedoeling was er een ondemocratische staat van te maken, hadden we toen al heel foute figuren rondlopen in de macht.

portman: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 4:24 am)


Het is het een of het ander. Ik hoorde Rutte vanavond alweer druk bezig te verzinnen waarom mensen NEE hadden gestemd of weg waren gebleven.
En dat tekent onze 'democratie'. Het is geen democratie maar de fantasie van een machthebber. En zo gaat dat in de hele EU. Alle reden en de hoogste tijd om niet alleen het Nederlandse volk, maar alle volkeren een stem te geven middels een bindend referendum, vooraf, tijdens of achteraf!

Leve Utopia.

Als democratie een Utiopa is, zijn regering en Parlement zo fout als maar kan!
Daar had ik het dus niet over. Ik had het over m.i. Raya's onzin over referenda.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 4:38 am)

Leve Utopia.

Als democratie een Utiopa is, zijn regering en Parlement zo fout als maar kan!
Daar had ik het dus niet over. Ik had het over m.i. Raya's onzin over referenda.

Dat is nog erger, iemands wens naar democratie 'onzin' noemen.

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 16, 2016 7:48 am)


Je hebt je zeker nooit meegekregen waarom de EGKS ooit is ontwikkeld tot de Europese Unie?
Ik kan het in deze link in ieder geval niet vinden.
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/ontstaan-van-de-europese-gemeenschap-voor-kolen-en-staal-egks/

Zelfs in de link van schooltv worden onze kinderen opzettelijk vals voorgelicht.
http://www.schooltv.nl/video/de-oprichting-van-de-europese-unie-van-egks-naar-eu/

Deze link vind ik wel interessant, evenals de reacties.
https://ejbron.wordpress.com/2013/01/28/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazirijk/


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]